Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 154

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Bruchem
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Westdijk Bunschoten-Spakenburg: TGG-toepassing : waterbodemonderzoek poldersloten [Boek]
Bruchem, R. van \ Tromp, J. \ 2019
Het Waterschap Vallei & Veluwe (WSVV) heeft de Westdijk in Bunschoten/Spakenburg versterkt om aan de huidige normen voor dijkveiligheid te gaan voldoen. Deze versterking is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De dijkversterking v ...
help
Westdijk Bunschoten-Spakenburg: TGG-toepassing effect baggerspecie op kwaliteit bodem weiland [Boek]
Bruchem, R. van \ 2019
Het Waterschap Vallei & Veluwe (WSVV) heeft de Westdijk in Bunschoten/Spakenburg versterkt om aan de huidige normen voor dijkveiligheid te gaan voldoen. Deze versterking is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De dijkversterking v ...
help
Advies: ‘creëren voldoende invoedruimte voor groen gas’ [Boek]
Engberts, H. \ Droste, E. \ Haan, M. de \ Lieffering, J. \ Mans, P. \ Pittau, P. \ Schepens, J. \ Bruchem, H. van \ 2018
Het energielandschap is fundamenteel aan het veranderen. Alternatieve, klimaat neutrale, energiebronnen zullen belangrijker worden en het gebruik van aardgas zal afnemen. Naast restwarmte, geothermie, PV en windenergie, is hernieuwbaar gas één van de ...
help
Westdijk Bunschoten/Spakenburg: Toepassing Thermisch Gereinigde Grond (TGG) [Boek]
Bruchem, R. van \ 2018
Het Waterschap Vallei & Veluwe (WSVV) heeft de Westdijk in Bunschoten/Spakenburg versterkt om aan de huidige normen voor dijkveiligheid te gaan voldoen. Deze versterking is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De dijkversterking v ...
help
De succesfactoren van het Utrechtse fruitteeltconvenant \ H2O online [Artikel]
Spanjers, B. \ Mombarg, H. \ Bruchem, J. van \ 2015
In het convenant ‘Schoon water Utrechtse fruiteelt’ hebben hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, de Provincie Utrecht en de Nederlandse Fruittelersorganisatie afspraken vastgelegd om de belasting van grond- en oppervlaktewater met gewasbeschermin ...
help
Ontsluiting van bodemkwaliteitsgegevens \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Bruchem, H. van \ Tuinhof, H. \ Wintersen, A. \ Versluijs, K. \ Klein Kranenburg, J. \ 2015
Van alle bodemonderzoeken die in Nederland worden uitgevoerd is naar schatting slechts 60% bij gemeenten beschikbaar. De rest is niet toegankelijk omdat het onderzoeken zijn die zijn uitgevoerd door een individuele netbeheerder of annemer. Niet bij a ...
help
Convenant 'Schoon water Utrechtse fruitteelt' \ H2O online [Artikel]
Spanjers, B. \ Wenneker, M. \ Mombach, H. \ Bruchem, J. van \ 2013
Gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt overschrijden op verschillende plekken de norm in grond- en oppervlaktewater van de provincie Utrecht. De belangrijkste boosdoener (captan) en de emissieroutes zijn opgespoord. Fruittelers, waterschap en pr ...
help
De suzuki-fruitvlieg Drosophila suzukii, een nieuwe plaag op fruit in Nederland \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Helsen, H.H.M. \ Bruchem, J. van \ Potting, R.P.J. \ 2013
In 2012 is voor het eerst de suzuki-fruitvlieg Drosophila suzukii (Matsamura) in Nederland aangetroffen. Deze van oorsprong Aziatische soort heeft zich in de afgelopen jaren in hoog tempo over Europa en Noord-Amerika verspreid. De suzuki-fruitvlieg i ...
help
Beperkingen in gebruik zorgen voor knelsituaties : middelenpakket in 2012 op orde \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Bruchem, J. van \ 2012
Toelating van nieuwe middelen en het vervallen van oude middelen houdt het middelenpakket in evenwicht. Insecten zijn beter te bestrijden, maar de schimmelbestrijding wordt moeilijker. Verschuivingen in het middelenpakket en nieuwe beperkende voorwaa ...
help
Inzet voor extra toelatingen werpt vruchten af : middelenpakket steen- en houtig kleinfruit is verbeterd \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Bruchem, J. van \ 2012
Het middelenpakket in steen- en houtig kleinfruit is in 2012 beter dan in 2011. Met de uitbreiding van de toelating van zowel Signum als Vertimec Gold in diverse fruitgewassen zijn effectieve middelen beschikbaar gekomen. Aanpassing van de driftvoors ...
help
Op weg naar een gelijk pakket middelen in Europa : de verschillen tussen de landen nemen af, maar het gaat langzaam \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Bruchem, J. van \ 2011
De beschikbare gewasbeschermingsmiddelen verschillen tussen de landen binnen de EU. In het ene land zijn meer en/of andere gewasbeschermingsmiddelen toegelaten dan in andere EU-landen. Naast het verschil in toelatingen tussen de landen, zijn er ook v ...
help
Markteisen residuen invullen met afnemer : MRL-eisen zijn een belangrijk punt van aandacht \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Bruchem, J. van \ 2011
Enkele afzet- en voorlichtingsorganisaties hebben begin maart 2011 op initiatief van de NFO ervaringen en analyses over residuen in appel en peer uitgewisseld. In dit artikel een verslag van de intensieve observaties van de afzetorganisaties en een o ...
help
Middelenpakket in steen- en houtig kleinfruit blijft smal : meer duidelijkheid bij gewasindeling \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Bruchem, J. van \ 2011
Het aantal wijzigingen ten opzichte van 2010 voor het middelenpakket in steen- en houtig kleinfruit, is beperkt. Het Ctgb publiceerde definities en gewasindelingen die duidelijkheid geven.
help
Beperking in het gebruik is punt van zorg : middelenpakket in appel en peer in 2011 \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Bruchem, J. van \ 2011
Het middelenpakket in de teelt van appel en peer is in 2011 breder dan in 2010. Nieuwe middelen zoals Movento en Folicur zijn recent toegelaten. Belangrijk punt van zorg blijven de wettelijke voorschriften bij het gebruik van de middelen. Deze zijn n ...
help
Landbouw en milieu : hoofdstuk 6 \ Landbouw-economisch bericht [Hoofdstuk uit boek]
Bruchem, C. van \ Luesink, H.H. \ Hoogeveen, M.W. \ 2010
De milieudruk van de land-en tuinbouw daalt, terwijl het volume van de toegevoegde waarde nog enigszins stijgt, zij het duidelijk minder dan in de jaren tachtig. Voor de dierlijke productie is in de afgelopen 10 jaar nauwelijks meer gegroeid. Deels k ...
help
Vlees, waarom niet? : [katern] \ Landbouw-economisch bericht [Hoofdstuk uit boek]
Berkhout, P. \ Bakker, E. de \ Bruchem, C. van \ 2010
Deze beschouwing behandelt in vogelvlucht een aantal aspecten die samenhangen met de productie en consumptie van dierlijke eiwitten, met name vlees. De beschouwing begint met een mondiale blik, maar spitst zich verder vooral toe op Nederland.
help
Stand van zaken Fonds Kleine Toepassingen : internationale samenwerking neemt toe \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Bruchem, J. van \ 2010
Het fonds Kleine Toepassingen bestaat ruim tien jaar. Met geld vanuit dit fonds worden investeringen in toelatingsonderzoeken en -aanvragen gefinancierd. De NFO werkt aan toelatingen met financiële ondersteuning vanuit dit fonds. Diverse toelatingen ...
help
Geactualiseerd overzicht toelatingen : veranderingen in middelen klein- en steenfruit \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Bruchem, J. van \ 2010
In Fruitteelt nummer 8 van 26 februari 2010 is een overzicht gepubliceerd van de middelen die toegelaten zijn in de teelt van houtig- en steenfruit. In de afgelopen weken zijn de toelatingen aangepast en afgegeven
help
De landbouw en de economische crisis \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Bruchem, C. van \ 2010
In 2009 was de toegevoegde waarde van de land- en tuinbouw naar schatting bijna 25% lager dan in 2007, het laatste jaar voor de crisis. Het inkomen dat resteert voor agrarische zelfstandigen en hun gezinsleden, is sindsdien zelfs met meer dan 55% ged ...
help
Kwaliteit lozingwater verrassend hoog : eerste resultaten project Zuivering Fruittransportwater veelbelovend \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Vliet, H. van \ Wenneker, M. \ Bruchem, J. van \ 2010
Midden 2009 ging het tweejarig project Zuivering Fruittransportwater van start. Na inleidende experimenten en het bouwen van de proefinstallatie werden twee duurproeven uitgevoerd. De eerste proef duurde enkele dagen, het tweede onderzoek ruim twee m ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.