Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 195

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Buuren
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Van participatief naar initiatief : hoe kunnen waterschappen uitnodigend besturen? \ Water governance [Artikel]
Buuren, A. van \ 2019
De aandacht voor burgerinitiatieven is in Nederland de afgelopen jaren sterk toegenomen. Wat eerst een tijdelijk fenomeen leek te zijn dat voortvloeide uit een zich terugtrekkende overheid, blijkt nu steeds meer een fundamentele omslag te zijn binnen ...
help
Verbindende perspectieven voor een duurzaam landelijk gebied [Boek]
Gies, Edo \ Nieuwenhuizen, Wim \ Buuren, Michael van \ Pleijte, Marcel \ 2019
In het landelijk gebied komen veel beleidsthema’s samen. Op alle thema’s is verdere verduurzaming nodig om de lange termijn doelen te halen. Om het landelijk gebied van Overijssel richting 2050 verder te verduurzamen, moet de provincie oplossingen vi ...
help
Pre-paid water handpumps in West-Uganda : evaluating the outcomes from the perspectives of communities, NGOs and local governments [Studentenverslag]
Buuren, Ymke van \ 2018
help
Handreiking samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water : eerste praktijkervaringen met pilots omgevingsvisies van gemeenten en waterschappen [Boek]
FDuijn, M. \ Leeuwen, C. van \ Buuren, M.W. van \ 2017
Voor u ligt de handreiking ‘Samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water’. Een handreiking om u op weg te helpen bij de omgang met de nieuwe Omgevingswet. In 2021 zal namelijk naar verwachting deze wet worden ingevoerd. Hoewel de daadwerkelijk ...
help
Tussentijdse evaluatie ruimtelijke adaptatie : reflecteren en inspireren : eindrapport [Boek]
Graaff, Robert de \ Steegh, John \ Aerts, Miriam \ Brugge, Rutger van der \ Buuren, Arwin van \ Dekker, Gert \ Ellen, Gerald Jan \ Elshof, Albert \ Molenveld, Astrid \ Loeber, Anne \ 2017
Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (hierna: DPRA) heeft als doel het bevorderen van klimaatbestendig en waterrobuust handelen door overheden, bedrijfsleven, burgers en maatschappelijke partijen. Om dit doel te bereiken werd in september 2014 de ...
help
Vernieuwing in waterbeleid: de kracht van kleine stapjes \ H2O online [Artikel]
Buuren, A. van \ Ellen, G.J. \ 2016
Er is een vernieuwing gaande in het Nederlandse waterveiligheidsbeleid van een door preventie gedomineerde benadering naar een risicobenadering waarbij ook het beperken van de gevolgen met ruimtelijke maatregelen en rampenbeheersing een belangrijke r ...
help
Investing in the first 1000 days of life for a healthy future [Boek]
Detmar, S. \ Buuren, S. van \ Schuren, F. \ Wolff, M. de \ Clabbers, N. \ Herschderfer, K. \ 2016
help
De inzet van publieke waterwerken in de energietransitie \ Water governance [Artikel]
Buuren, A. van \ 2016
Meerwaarde door functiecombinatie – Op de recent gehouden Waterschapsdag 2016 lieten de Waterschappen opnieuw zien dat zij een stevige bijdrage leveren aan de energietransitie. Met het ondertekenen van een ambitieuze Green Deal legden zij zich vast o ...
help
Resilient flood risk strategies: institutional preconditions for implementation \ Ecology & society : a journal of integrative science for resilience and sustainability [Artikel]
Gersonius, B. \ Buuren, A. van \ Zethof, M. \ Kelder, E. \ 2016
There is a growing recognition of resilience enhancement as an additional objective for adaptation. This will typically involve enhancing the preparedness and capacity to respond to the impacts of climate change. Within flood risk practice, resilient ...
help
Vernieuwing in waterbeleid : de kracht van kleine stapjes \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Buuren, A. van \ Ellen, G.J. \ 2016
Hoe kom je tot ander beleid? Hoe zorg je ervoor dat oude routines worden losgelaten? Die vragen zijn actueel nu het Nederlandse waterveiligheidsbeleid volop in beweging is: van het voorkomen van overstromingen naar het minimaliseren van de risico’s. ...
help
Kansenkaart Natuurambitie Grote Wateren : inventarisatie van kansrijke uitvoeringsprojecten in de periode 2016-2021 die kunnen bijdragen aan de Natuurambitie Grote Wateren [Boek]
Hattum, Tim van \ Timmerman, Jos \ Buuren, Michaël van \ Lange, Marieke de \ Veraart, Jeroen \ Tol-Leenders, Dorothée van \ 2016
In het kader van het Deltaprogramma, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) gaan de komende jaren veel projecten in uitvoering. Dat biedt veel kansen om wateropgaven en natuurdoe ...
help
Reconciling collaborative action research with existing institutions: insights from Dutch and German climate knowledge programmes \ Journal of water and climate change [Wetenschappelijk artikel]
Termeer, C.J.A.M. \ Buuren, M.W. van \ Knieling, J. \ Gottschalk, M. \ 2015
Both the Netherlands and Germany have set up largescale collaborative action research (CAR) programmes for the governance of adaptation to climate change. By comparing both programmes, this paper explores the difficulties researchers encounter, analy ...
help
Action research for climate change adaptation : developing and applying knowledge for governance [Boek]
Buuren, A. van \ Eshuis, J. \ Vliet, M. van \ [2015]
Governments all over the world are struggling with the question of how to adapt to climate change. They need information not only about the issue and its possible consequences, but also about feasible governance strategies and instruments to combat i ...
help
Het creëren van meerwaarde bij publieke werken \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Buuren, A. van \ Roovers, G. \ 2015
Het beheer van publieke werken zoals dijken, wegen, leidingnetwerken verandert. De publieke asset managers zoeken in toenemende mate naar de mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik. Door bewust om te gaan met de stijlkeuze nemen kansen voor het m ...
help
Thema dijken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Weeren, B.-J. van \ Buuren, A. van \ Ellen, G.-J. \ Moerman, A. \ Bos, M. \ Jongejans, R. \ Jolink, E. \ Koning, J. de \ 2015
Zeven artikelen in dit themanummer over dijken: 1) Leendert de Boerspolder, 14 oktober 2015, 6.30 uur: Veendijk bezweken, proef geslaagd!: 2) Verder kijken dan de dijken: opbrengsten en lessen uit pilots meerlaagsveiligheid. 3) Beukende golven: Delta ...
help
Werken aan waterveiligheid gezamelijke opgave \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Buuren, A. van \ Ellen, G.J. \ Leeuwen, C.W.G.J. van \ Popering-Verkerk, J. van \ 2015
Uit de lerende evaluatie van drie pilots 'meerlaagse veiligheid' blijkt dat beheer van overstromingsrisico's een integrale, maatschappelijke opgave is. Deze ligt niet alleen op het bordje waterbeheerders. Het gevolg is dat het belangrijk is om de ove ...
help
The governance of adaptation to climate change and the need for actionable knowledge: the challenges of climate change adaptation and the promise of action research \ Action research for climate change adaptation : developing and applying knowledge for governance [Wetenschappelijk artikel]
Buuren, M.W. van \ Vliet, M. van \ Termeer, C.J.A.M. \ 2015
help
Adaptive flood risk management for unembanked areas in Rotterdam : co-creating governance arrangements for local adaptation strategies \ Action research for climate change adaptation : developing and applying knowledge for governance [Wetenschappelijk artikel]
Buuren, M.W. van \ Duijn, M. \ Tromp, E. \ Veelen, P. van \ 2015
help
Forms and foundations of action research \ Action research for climate change adaptation : developing and applying knowledge for governance [Wetenschappelijk artikel]
Huntjens, P. \ Eshuis, J. \ Termeer, C.J.A.M. \ Buuren, M.W. van \ 2015
help
Natuurrealisatie in het programma Ruimte voor de Rivier : wat zijn de leerpunten van het programma Ruimte voor de Rivier voor combineren van water- en natuuropgaven? [Boek]
Hartgers, Elizabeth \ Buuren, Michael van \ Fontein, Robert Jan \ Hattum, Tim van \ Lange, Marieke de \ Maas, Gilbert \ 2015
In het Ruimte voor de Rivier-programma is ruime ervaring opgedaan in het combineren van hoogwaterveiligheidsopgaven met andere doelen, waaronder natuur. Het is een succesvol programma, dat grotendeels op tijd en binnen budget is uitgevoerd, met veel ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.