Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 18 / 18

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Corbey
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa 2009-2016 [Poster]
Corbey, D. \ [2016]
De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa, ook wel de Commissie Corbey genoemd, is in 2009 ingesteld door het ministerie van VROM (nu IenM) – later mede ondersteund door het ministerie van EZ. Opdracht was Nederland de kansen laten benutten die ...
help
Advies afval: duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen [Brief]
Corbey, D. \ 2016
Met deze brief biedt de Commissie Corbey het Advies Afval: duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen aan aan de aan de staatsecretaris van I&M.
help
Aanbieden Advies duurzaamheidscriteria Post-2020 [Brief]
Corbey, D. \ 2016
Aanbiedingsbrief van het Advies Duurzaamheidscriteris Post-2020 van de Commissie Corbey. Hierbij ook de twee rapporten waarop het advies gebaseerd is: Inventory trends sustainability of biomass for various end-uses en Honoreren kwaliteit biomassa.
help
Visie op een duurzame bio-economie in 2030 [Brief]
Corbey, D. \ 2015
Aanbiedingsbrief van de Commissie Corbey (Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa) aan het ministerie van Economische Zaken.
help
High performance, low carbon! : advies over verduurzaming van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid [Boek]
Corbey, D. \ [ca. 2012]
De landbouwsector levert de grondstoffen voor de bio-economie. Verduurzaming van de bio-economie begint daarom met een duurzame landbouw. Daarbij gaat het om biodiversiteit, maar ook om de vermindering van de uitstoot van broeikasgasemissies. De herv ...
help
Waarom een duurzame biobased economy? : achtergrondnotitie over duurzame biomassa [Boek]
Corbey, D. \ Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa \ [ca. 2012]
De Commissie Corbey (Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa) wil in deze notitie helderheid scheppen in de discussie over duurzaamheid. Achtereenvolgens wordt ingegaan op duurzaamheid, duurzame biomassa en een duurzame biobased economy. Deze no ...
help
Met groter gemak, minder in de afvalbak : advies over definities en duurzaamheidseisen van reststromen [Boek]
Corbey, D. \ Bindraban, P. \ 2011
In dit advies gaat de Commissie Corbey meer in detail op de duurzaamheidscriteria die zouden moeten gelden voor reststromen. In certificeringssystemen wordt hier verschillend mee omgegaan. Het advies gaat in op definities en duurzaamheidseisen aan re ...
help
Duurzaamheid en daadkracht : advies over een duurzame bio-economie [Boek]
Corbey, D. \ [ca. 2011]
In dit advies worden een twaalftal aanbevelingen gedaan aan de regering hoe een duurzame ontwikkeling van de bio-economie het beste gewaarborgd kan worden. Neem duurzaamheid serieus, beloon efficiëntie, maak landbouw deel van de oplossing, zet in op ...
help
Beantwoording adviesaanvraag bijmengpercentages [Brief]
Corbey, D. \ 2011
Advies van de CDB aan de heer Joop Atsma, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over de volgende twee vragen: 1) In hoeverre is het mogelijk en wenselijk om het bijmengpercentage van biobrandstoffen versneld te verhogen richting 2014? 2) In ...
help
Duurzame biomassa in de chemiesector : advies van de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa [Boek]
Corbey, D. \ Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa \ [ca. 2011]
De Commissie Corbey is van mening dat de inzet van biomassa in de chemiesector bijdraagt aan duurzaamheid. Inzet van biomassa in de chemie kan zelfs veel efficiënter en effectiever zijn dan meestook in elektriteitscentrales. ‘Slim’ in zetten van biom ...
help
Nederland duurzaam aan kop : advies over duurzaamheidscriteria vaste biomassa [Boek]
Corbey, D. \ 2010
In dit advies gaat de CDB in op het Nederlandse beleid. Het staat nu vast dat de EC vooralsnog geen voorstellen zal doen voor geharmoniseerde duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa. Daarom moet iedere lidstaat, en dus ook Nederland, besluiten of z ...
help
Laat de beste bloemen bloeien : aanbevelingen over certificering en rapportage in het kader van de EU-richtlijn Hernieuwbare Energie [Boek]
Corbey, D. \ Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa \ [2010]
De Commissie Corbey heeft de mededelingen van de Europese Commissie bestudeerd en geïdentificeerd welke zaken nog onderbelicht zijn om een goede implementatie van de Renewable Energy Directive, RED, en de Fuel Quality Directive, FQD mogelijk te maken ...
help
Beobased Economy: duurzaam en duidelijk : advies over duurzaamheidscriteria vaste biomassa [Boek]
Corbey, D. \ [ca. 2009]
De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (CDB) is gevraagd advies uit te brengen aan de Nederlandse regering over duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa voor energievraagstukken. Duurzaamheid betreft in de Europese richtlijn over hernieuwba ...
help
Inzicht in biomassastromen : advies over rapportageverplichting biobrandstoffen [Boek]
Corbey, D. \ Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa \ [ca. 2009]
Een coalitie van marktpartijen en organisaties heeft aan minister Cramer gevraagd om uiterlijk 1 januari 2010 een rapportageverplichting voor biobrandstoffen te voeren. Dit verzoek betreft het publiek toegankelijk maken van informatie over aard en he ...
help
Deregulering is een moreel vraagstuk \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Verdaas, C. \ Zeeuw, F. de \ Corbey, D. \ 2008
De discussie over deregulering spitst zich toe op procedurele en bestuurlijke kwesties. De auteurs (resp. gedeputeerde; praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling; europarlementairier) vragen aandacht voor de morele kant
help
Hoe lang staat Europa Nederlandse sluiproute toe? : landbouwkundig onmisbare bestrijdingsmiddelen \ Waterspiegel / Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland [Artikel]
Corbey, D. \ 2001
In het parlement is toegestemd met versoepeling van toelating van bestrijdingsmiddelen. Dit lijkt in strijd met de EU richtlijn 91/414
help
Natuur en cultuur : beschouwingen op het raakvlak van antropologie en filosofie : liber amicorum voor Ton Lemaire [Boek]
Corbey, R. \ Grijp, P. van der \ Lemaire, T. \ 1990
help
De voor en tegens van veertien standaardglasmaten \ Bouw : vakblad voor het bouwmanagement [Artikel]
Corbey, P. \ 1983
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.