Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 44

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Croezen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Indicative GHG balance for formic acid as a hydrogen carrier in transport [Boek]
Croezen, Harry \ Afman, Maarten \ 2017
Mierenzuur (CH2O2) kan de rol van waterstofdrager voor voertuigen met (waterstof)brandstofcellen vervullen. Mierenzuur kan worden geproduceerd in een conventioneel chemisch proces of via een nieuwe elektrochemische CCU (carbon capture and utilisation ...
help
Alternatieven voor meestook biomassa in kolencentrales : quick scan van de subsidiekosten en overige effecten van alternatieve maatregelen voor het Energieakkoord [Boek]
Warringa, G.E.A. \ Vergeer, Robert \ Croezen, H.J. \ Rooijers, Frans \ Bruyn, S.M. de \ CE, Oplossingen voor milieu, economie en technologie \ ENECO. \ Stichting Natuur en Milieu. \ 2016
Recentelijk zijn verschillende moties aangenomen die kunnen leiden tot de sluiting op korte termijn van de laatste vijf kolencentrales in Nederland. Er is dan ook geen capaciteit meer om biomassa mee te stoken. Tegen deze achtergrond hebben Natuur & ...
help
Recht doen aan klimaatbeleid : kosteneffectief naar 25% reductie in 2020 [Boek]
Warringa, G.E.A. \ Croezen, H.J. \ Schroten, A. \ Naber, Nanda \ Rooijers, Frans \ Faber, Jasper \ CE, Oplossingen voor milieu, economie en technologie \ European Climate Foundation. \ ENECO. \ 2016
help
CO2-reductie bij een moderne kolencentrale : studie naar overheidsuitgaven en technische haalbaarheid [Boek]
Rooijers, Frans \ Croezen, Harry \ Blommerde, Jaco \ 2016
Door de minister van Economische zaken wordt mede naar aanleiding van de motie - Van Veldhoven/Van Weyenberg) (Weyenberg & Veldhoven, 2015) een plan opgesteld voor (eventuele) uitfasering van alle na 2017 nog operationele Nederlandse kolencentrales. ...
help
Schoon resthoutverbranding voor de verduurzaming van stadsverwarming in Utrecht : onafhankelijke toets op de ingebrachte bezwaren op het initiatief BioWarmte Installatie (BWI) Lage Weide [Boek] - Versie 6
Croezen, Harry \ 2016
Eneco Generation & Storage B.V. is voornemens een Biomassa Warmte Installatie (BWI) te realiseren op industriegebied Lage Weide in Utrecht. De met resthout uit bos, landschap en compostering te stoken installatie zal ~30 MW warmte gaan leveren aan he ...
help
Duurzaamheidstoets BWI Lage Weide, fase 1 [Boek] - Versie 6
Croezen, H.J. \ 2016
Eneco Solar, Bio & Hydro BV wil een biomassagestookte installatie voor de productie van heet water voor de stadsverwarmingsnetwerken in Utrecht en Nieuwegein realiseren , de zogenaamde BWI ( biowa rmte installatie ) Lage Weide. Eneco heeft met WNF af ...
help
Verkenning welvaartseffecten STRONG : maatschappelijke kosten en baten van scenario’s [Boek]
Blom, Martijn \ Schep, Ellen \ Afman, Maarten \ Croezen, Harry \ 2016
In de verkenning welvaartseffecten (voorheen MKBA) zijn de welvaartseffecten verkend van verschillende ondergrondfuncties. De verkenning heeft plaatsgevonden op basis van een analyse van ‘standaardtoepassingen’ van de verschillende ondergrondfuncties ...
help
Gas als zonnebrandstof : verkenning [Boek]
Rooijers, F.J. \ Croezen, H.J. \ Scholten, T. \ 2015
In opdracht van Gasunie heeft CE Delft een verkenning uitgevoerd naar de rol van gas als energiedrager voor hernieuwbare energie. Niet voor de korte termijn, maar vooral voor de langere termijn als Nederland vol staat met windturbines en er volop zon ...
help
Optimale inzet biomassa voor industriële energietoepassing [Boek]
Croezen, H.J. \ Leguijt, C. \ 2015
Door de hoge gasprijzen worden veel gasgestookte warmtekrachtcentrales (WKC’s) in de Nederlandse procesindustrie afgeschakeld en deels vervangen door biomassagestookte (pellet) stoomboilers. Het vervangen van gasgestookte WKC’s kent echter ook risico ...
help
Honoreren kwaliteit biomassa : een beknopte voorstudie [Boek]
Leguijt, C. \ Croezen, H.J. \ Grinsven, A.H. van \ 2015
Minimumduurzaamheidscriteria voor biomassa geven de scheidslijn aan tussen ‘goed’ en ‘niet goed’: biomassa die voldoet aan de criteria is goed, of in ieder geval redelijk. Bovenop en ook naast vastgestelde minimumcriteria is echter nog een heel scala ...
help
Handleiding CO2-waarden voor biobased grondstoffen volgens MJA3/MEE-methodiek [Boek]
Croezen, H. J.. \ Lieshout, M. \ 2015
In het Energieakkoord is afgesproken dat bedrijven kunnen verkennen in welke mate overschakeling op biobased grondstoffen de CO2-footprint van een product verkleint. Het gaat daarbij om CO2-emissiereductie door substitutie van grondstoffen die geprod ...
help
Benchmark biodiversiteit : de impact op biodiversiteit van Nederlandse sectoren en bedrijven [Boek]
Bergsma, G.C. \ Odegard, I.Y.R. \ Bie, S. de \ Head, M.E. \ Croezen, H.J. \ 2014
Verlies van biodiversiteit is één van de belangrijke milieuthema’s, zowel nationaal als internationaal. Het ministerie I&M wil bedrijven aanmoedigen om transparanter te worden met betrekking tot hun impact op biodiversiteit. Tevens wil het ministerie ...
help
Overview of quantitative biodiversity indicators [Boek]
Croezen, H. \ Bie, S. de \ Head, M. \ Bergsma, G. \ Odegard, I. \ Bie, S. de \ 2014
The Ministry of Infrastructure and Environment (I&M) wishes to encourage companies to become more transparent with regard to their impact on biodiversity in the Netherlands and abroad. They want to focus primarily on business sectors with the largest ...
help
Carbon debt : inzichtelijk maken van maatschappelijke risico's van het opnemen van carbon debt vereisten [Boek]
Nabuurs, G.J. \ Croezen, H. \ Arets, E. \ 2014
In het Energieakkoord is afgesproken dat meestook van biomassa in kolencentrales niet meer wordt dan 25 PetaJoule. Als onderdeel van de totale biomassa is zo’n 3,5 miljoen ton hout nodig. De mee te stoken biomassa zal aanvullend op de NTA8080-eisen m ...
help
Bringing biofuels on the market : options to increase EU biofuels volumes beyond the current blending limits [Boek]
Kampman, B. \ Verbeek, R. \ Grinsven, A. van \ Mensch, P. van \ Croezen, H. \ Patuleia, A. \ 2013
Het CE Delft-/TNO-rapport ‘Bringing biofuels on the market’ biedt lezers een "biobrandstof-handboek" -een integraal overzicht van de verschillende typen biobrandstof en de technische mogelijkheden om de biobrandstofvolumes die in 2020 in EU-lidstaten ...
help
De bodem in de bio-economie [Boek]
Croezen, H.J. \ 2013
In opdracht van de Technische Commissie Bodem (TCB) heeft CE Delft samen met Biomass Research onderzocht wat de bodemkundige effecten zijn van het verder ontwikkelen van de biobased economy. In deze studie is voor van 21 biomassatoepassingketens onde ...
help
Sustainable alternatives for land-based biofuels in the European Union : assessment of options and development of a policy strategy [Boek]
Kampman, B. \ Grinsven, A. van \ Croezen, H. \ 2012
EU-lidstaten kunnen hun verplichtingen met betrekking tot transportbrandstoffen onder de Hernieuwbare Energie- en Brandstofkwaliteit-richtlijnen (RED resp. FQD) nakomen zonder hun toevlucht tot brandstoffen uit voedselgewassen te hoeven nemen. De RED ...
help
Identifying breakthrough technologies for the production of basic chemicals : a long term view on the sustainable production of ammonia, olefins and aromatics in the European region [Boek]
Benner, J. \ Lieshout, M. van \ Croezen, H. \ 2012
De focus van deze studie ligt op het verkennen van breakthrough technologieën om forse emissiereducties mogelijk te maken in drie toonaangevende processen in de chemische industrie. Die reducties zijn nodig wil Europa in 2050 de uitstoot van broeikas ...
help
Cascading of biomass : 13 solutions for a sustainable bio-based economy : making better choices for use of biomass residues, by-products and wastes [Boek]
Odegard, I. \ Croezen, H. \ Bergsma, G. \ 2012
Slimmer en efficiënter gebruik van biomassa (ook wel cascadering genoemd) kan in 2030 voor bijna 30% bijdragen aan de gewenste vermindering van uitstoot van broeikasgasemissies in Europa ten opzichte van 2010. Milieu, en specifiek het broeikaseffect, ...
help
Bio-cokes als alternatief voor petroleumcokes en metallurgische cokes [Boek]
Croezen, H.J. \ Lieshout, M. van \ Sevenster, M.N. \ 2012
In verband met de uitwerking van de Routekaart Chemie 2030 heeft CE Delft voor VNCI een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor vervanging van (petroleum)cokes in de chemische sector door biocokes. Cokes wordt gebruikt als reductiemiddel en/ ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.