Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 1229

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Dam
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Voorstel tot klimaatakkoord bevat nog heel veel losse eindjes : klimaatreeks 1 \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ Dam, C. van \ 2018
Dat er iets moet gebeuren in het landgebruik van Nederland om de klimaatdoelstelling te behalen, is voor iedereen duidelijk. Alleen: hoe moet dat dan precies, wat gaan we dan doen en wie gaat het betalen? Daarover ging de Klimaattafel Landbouw en Lan ...
help
Evergreen - bollen Plantengroei bevorderende rhizobacteriën [Poster]
Dam, M. van \ Breeuwsma, S. \ Huisman, H.M. \ Greve, G. \ Wal, A. van der \ 2018
Effecten op groeistimulering en op ziekte-onderdrukking, kolonisatiegraad en is er verbetering als er substraat wordt toegevoegd?
help
Regional assessment of the current extent of acidification of surface waters in Europe and North America [Boek]
Austnes, Kari \ Aherne, Julian \ Arle, Jens \ Čičendajeva, Marina \ Couture, Suzanne \ Fölster, Jens \ Garmo, Øyvind \ Hruška, Jakub \ Monteith, Don \ Posch, Max \ Rogora, Michela \ Sample, James \ Skjelkvåle, Brit Lisa \ Steingruber, Sandra \ Stoddard, John L. \ Ulańczyk, Rafał \ Dam, Herman van \ Toro Velasco, Mamuel \ Vuorenmaa, Jussi \ Wright, Richard F. \ Wit, Heleen de \ 2018
The current status of surface water acidification related to air pollution in Europe and North America has been assessed using country reports, monitoring data, critical loads and exceedance data, acid sensitivity and deposition maps, and data report ...
help
Meer ruimte voor natuur \ Ruimte en wonen [Artikel]
Dam, F. van \ 2018
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) heeft tot doel om de voortdurende afname van de biodiversiteit in Nederland tegen te gaan. De provincies zijn verantwoordelijk voor het realiseren hiervan. De nog resterende 46.000 hectare vormen een lastige opgave, ...
help
Fytosanitaire na-oogst behandel- en detectietechnieken voor plaagorganismen in tuinbouw : literatuur- en deskstudie [Boek]
Qiu, Yu Tong \ Hogeveen, Esther \ Verschoor, Jan \ Rozen, Klaas van \ Ruizendaal, Jos \ Helsen, Herman \ Booij, Kees \ Dam, Martin van \ Sluis, Addie van der \ Pekkeriet, Eric \ Vreeburg, Peter \ Vijn, Marcel \ Spoorenberg, Piet \ 2018
help
Minimale CO2-uitstoot door minimale verdamping tulp : fase 2: tolerantie voor RV≈100% tijdens de kiepgevoelige fase [Boek]
Wildschut, Jeroen \ Dam, Martin van \ 2018
In een meerlaagse bloementeelt van tulpen kan tot 50% aan energie bespaard worden ten opzichte van een enkellaagse teelt. Er kan nog meer energie bespaard worden als de verdamping verminderd kan worden. Het risico op stengel- en bladkiep, waterstelen ...
help
Soil hydrological modelling and sustainable agricultural crop production at multiple scales [Proefschrift]
Kroes, J.G. \ 2018
Dit proefschrift draagt bij tot een beter begrip van de interacties tussen de bodem-waterplant systemen en tot meer geavanceerde procesgerichte modelmatige benaderingen. Bovendien wordt antwoord gegeven op vier onderzoeksvragen: 1. Wat is de rol van ...
help
Waterwijzer Landbouw: instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductie [Boek]
Mulder, Martin \ Hack-ten Broeke, Mirjam \ Bartholomeus, Ruud \ Dam, Jos van \ Heinen, Marius \ Bakel, Jan van \ Walvoort, Dennis \ Kroes, Joop \ Hoving, Idse \ Holshof, Gertjan \ Schaap, Joris \ Spruijt, Joanneke \ Supit, Iwan \ Wit, Allard de \ Hendriks, Rob \ Haan, Janjo de \ Voort, Marcel van der \ Walsum, Paul van \ Werkgroep Waterwijzer Landbouw \ 2018
Hoe richt je het regionale waterbeheer zo in, dat het de gebruiksfuncties in een gebied, zoals landbouw, natuur en wonen, optimaal bedient? En welke invloed hebben ingrepen in de waterhuishouding vervolgens op deze functies? Het zijn vragen waar wate ...
help
Een nieuwe toekomst voor Fliegerhorst Deelen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Bokdam, J. \ Dam, D. van \ Breman, G. \ Visser, N. \ Krul, L. \ 2018
Het zuidoostelijke deel van Het Nationale Park De Hoge Veluwe maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit van het militaire vliegveld Fliegerhorst Deelen. Zeventig jaar later gloort er een nieuwe toekomst voor de overblijfselen. De ongemakkelijke ...
help
Leefbaarheids initiatieven op het platteland : analyse van eigenheid en eigenaarschap [Boek]
Bock, Bettina \ During, Roel \ Dam, Rosalie van \ Donders, Josine \ Kruit, Jeroen \ Pleijte, Marcel \ Witte, David de \ 2018
help
Toezeggingen betreffende precisielandbouw en het agroloket [Brief]
Dam, M. van \ 2017
De Nederlandse land- en tuinbouw is internationaal toonaangevend en kan dat blijven door te investeren in de vooruitgang. Met precisielandbouw, en met de kennis en technologie die daarvoor worden ontwikkeld, kan een belangrijke bijdrage worden geleve ...
help
Voortgang van het programma DuurzaamDoor 2017 - 2020 [Brief]
Dam, M. van \ 2017
Het programma DD is een kennisprogramma voor sociale innovatie , dat tot doel heeft de ontwikkeling naar een groene, duurzame, circulaire economie te versnellen en dat helpt om doorbraken te realiseren. Het programma organiseert samenhang tussen land ...
help
Literatuurstudie waarde halen uit groenresten in het waterbeheer [Boek]
Doorn, Wim van \ Kooij, Aldert van der \ Dam, Jan van \ 2017
Dit rapport beschrijft de resultaten van de verkennende literatuurstudie naar de mogelijkheden voor verwaarding via bioraffinage van vrijkomend maaisel en in het waterbeheer af te voeren waterplanten. Daartoe is een inventarisatie gemaakt van de vrij ...
help
Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s 2017-2021 : VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinksen Vrijzinnige Partij [Boek]
Hilbers, Hans \ Schure, Klara \ Dam, Jan van \ Daniëls, Bert \ Egmond, Petra van \ Geilenkirchen, Gerben \ Hendriks, Marjon \ Hinsberg, Arjen van \ Hoen, Maarten ’t \ Koelemeijer, Robert \ Koutstaal, Paul \ Kruitwagen, Sonja \ Meerkerk, Jordy van \ Pieters, Marits \ Ros, Jan \ Sluis, Sietske van der \ Snellen, Daniëlle \ Vugteveen, Pim \ 2017
Zeven Nederlandse politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan het PBL. Het PBL heeft deze maatregelen geanalyseerd op hun effecten op drie ...
help
Manifest : de kracht van de groene vrijwiliger [Brochure]
Bartelink, H. \ Jong, J. de \ Wolterbeek, T. \ Verbij, E. \ Dijk, J.J. van \ Dam, M.P.H. van \ 2017
Tellers, vertellers en herstellers. Allemaal mensen die zich vrijwillig inzetten voor de natuur, in de stad of in het landelijk gebied. Al meer dan honderd jaar. Deze mensen maken zich sterk voor hun omgeving en zijn onmisbaar voor natuur en natuurbe ...
help
Induced plant defences in biological control of arthropod pests: a double-edged sword \ Pest management science / Society of Chemical Industry [Artikel]
Pappas, M.L. \ Broekgaarden, C. \ Broufas, G.D. \ Kant, M.R. \ Messelink, G.J. \ Steppuhn, A. \ Wäckers, F. \ Dam, N.M. van \ 2017
Biological control is an important ecosystem service delivered by natural enemies. Together with breeding for plant defence, it constitutes one of the most promising alternatives to pesticides for controlling herbivores in sustainable crop production ...
help
Beantwoording vragen over slachten van vissen [Brief]
Dam, M. van \ 2017
Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Ouwehand (PvdD) over het levend strippen en half slachten van vissen (kenmerk 2017Z00002, ingezonden op 2 januari 2017).
help
Beantwoording vragen over de stalkeuring [Brief]
Dam, M. van \ 2017
Hierbij ontvangt u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Lodders (VVD) over stalkeuring (ingezonden 15 december 2016).
help
Transparantie in de voedselketen [Brief]
Dam, M. van \ Schippers, E.I. \ 2017
Wij realiseren ons over het algemeen te weinig hoe en door wie ons voedsel wordt geproduceerd. Vaak gaat het om lange en ingewikkelde voedselketens, samengestelde producten en weinig transparantie naar de consument. Waar dit toe kan leiden hebben div ...
help
Stand van zaken Nationaal Actieplan Groenten en Fruit [Brief]
Dam, M. van \ Schippers, E.I. \ 2017
In de brief aan uw Kamer, betreffende ‘Voortgang Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel’1, bent u geïnformeerd over het nieuwe samenwerkingsverband “Nationaal Actieplan Groenten en Fruit”. Dit actieplan richt zich op het stimuleren van ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.