Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 1225

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Dam
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Meer ruimte voor natuur \ Ruimte en wonen [Artikel]
Dam, F. van \ 2018
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) heeft tot doel om de voortdurende afname van de biodiversiteit in Nederland tegen te gaan. De provincies zijn verantwoordelijk voor het realiseren hiervan. De nog resterende 46.000 hectare vormen een lastige opgave, ...
help
Fytosanitaire na-oogst behandel- en detectietechnieken voor plaagorganismen in tuinbouw : literatuur- en deskstudie [Boek]
Qiu, Yu Tong \ Hogeveen, Esther \ Verschoor, Jan \ Rozen, Klaas van \ Ruizendaal, Jos \ Helsen, Herman \ Booij, Kees \ Dam, Martin van \ Sluis, Addie van der \ Pekkeriet, Eric \ Vreeburg, Peter \ Vijn, Marcel \ Spoorenberg, Piet \ 2018
help
Een nieuwe toekomst voor Fliegerhorst Deelen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Bokdam, J. \ Dam, D. van \ Breman, G. \ Visser, N. \ Krul, L. \ 2018
Het zuidoostelijke deel van Het Nationale Park De Hoge Veluwe maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit van het militaire vliegveld Fliegerhorst Deelen. Zeventig jaar later gloort er een nieuwe toekomst voor de overblijfselen. De ongemakkelijke ...
help
Minimale CO2-uitstoot door minimale verdamping tulp : fase 2: tolerantie voor RV≈100% tijdens de kiepgevoelige fase [Boek]
Wildschut, Jeroen \ Dam, Martin van \ 2018
In een meerlaagse bloementeelt van tulpen kan tot 50% aan energie bespaard worden ten opzichte van een enkellaagse teelt. Er kan nog meer energie bespaard worden als de verdamping verminderd kan worden. Het risico op stengel- en bladkiep, waterstelen ...
help
Voorstel tot klimaatakkoord bevat nog heel veel losse eindjes : klimaatreeks 1 \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ Dam, C. van \ 2018
Dat er iets moet gebeuren in het landgebruik van Nederland om de klimaatdoelstelling te behalen, is voor iedereen duidelijk. Alleen: hoe moet dat dan precies, wat gaan we dan doen en wie gaat het betalen? Daarover ging de Klimaattafel Landbouw en Lan ...
help
Evergreen - bollen Plantengroei bevorderende rhizobacteriën [Poster]
Dam, M. van \ Breeuwsma, S. \ Huisman, H.M. \ Greve, G. \ Wal, A. van der \ 2018
Effecten op groeistimulering en op ziekte-onderdrukking, kolonisatiegraad en is er verbetering als er substraat wordt toegevoegd?
help
How to achieve resource use efficiency in integrated food and biobased value chains? [Boek]
Annevelink, E. \ Gogh, J.B. van \ Bartels, P.V. \ Broeze, J. \ Dam, J.E.G. van \ Groot, J.J. \ Koenderink, N.J.J.P. \ Oever, M.J.A. van den \ Snels, J.C.M.A. \ Top, J.L. \ Willems, D.J.M. \ 2017
help
Ervaringen met burgerparticipatie bij Staatsbosbeheer : leren van twee casestudy's [Boek]
Buijs, Arjen \ Donders, Josine \ Dam, Rosalie van \ 2017
help
Een eeuw monitoring van vennen in Midden-Brabant : basis voor adequaat beheer [Boek]
Dam, H. van \ Tempelman, D. \ Brouwer, E. \ Hanhart, K. \ Erve, F.J.H. van \ Tooren, B.F. van \ Mertens, A. \ 2017
In 2015 zijn in 30 vennen bij Oisterwijk en Boxtel (Kampina) inventarisaties uitgevoerd van hydrologie, hydrochemie, water- en oeverplanten, sieralgen, kiezelwieren, macrofauna, libellen, amfibieën, vissen en broedvogels en vergeleken met alle beschi ...
help
Ecoscans riooloverstorten Goese Polder en Groote Waterleiding : invloed op chemie, kiezelwieren en macrofauna [Boek]
Dam, H. van \ Tempelman, D. \ Mertens, A. \ 2017
Om de ecologische invloed van rioolwateroverstorten op sloten te onderzoeken zijn in de zomer van 2016 tien sterk, matig en weinig door overstorten beïnvloede locaties bemonsterd op chemie, kiezelwieren en macrofauna. Het oppervlaktewater is brak, tr ...
help
Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 5 juli 2017, nr. WJZ/17038394, houdende regels inzake fruit, groente en melk op school (Regeling schoolfruit, -groenten en -melk 2017) \ SC Online : wetten en regels verklaard [Artikel]
Dam, M.H.P. van \ 2017
help
Onderzoeksgebied van wereldformaat : dossier waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Wegman, C. \ Gelder, A. de \ Dam, G. \ Winter, W. de \ Ramaekers, G. \ 2017
Sinds 1950 is de bodem van de Haringvlietmonding vel veranderd. Door de jaren heen is een harde scheiding tussen zout en zoet water gecreëerd. Sinds 2000 is er meer inzicht in de morfologische ontwikkeling van de monding. De Haringvlietmonding is erg ...
help
Evaluatie Meststoffenwet 2016: syntheserapport [Boek]
Grinsven, Hans van \ Bleeker, Albert \ Sluis, Sietske van der \ Schijndel, Marian van \ Dam, Jan van \ Tiktak, Aaldrik \ Gaalen, Frank van \ Uyl, Roos den \ Kruitwagen, Sonja \ Beck, Jeannette \ Velthof, Gerard \ Schoumans, Oscar \ Lauwere, Carolien de \ 2017
help
Towards one hundred wetlands in the Acholi region, Uganda : an action-based research on developing wetlands for water security and sustainable land use [Studentenverslag]
Dam, Paul van \ 2017
Wetlands provide vital ecosystem services supporting water security as well as other benefits and values to society and the economy. In the Acholi region in Northern Uganda, past conflict, population growth and climate change increase uncontrolled us ...
help
Kiezelwieren uit afzettingen bij de Grote Kerk in Dordrecht [Boek]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2017
Er wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd rond de Grote Kerk van Dordrecht. De oeverwal en bewoningslaag blijken zwaar geërodeerd door een overstromingsafzetting. Verondersteld wordt dat deze afzetting is geassocieerd met de Allerheiligenvloed van ...
help
SWAP version 4 : theory description and user manual [Boek]
Kroes, J.G. \ Dam, J.C. van \ Bartholomeus, R.P. \ Groenendijk, P. \ Heinen, M. \ Hendriks, R.F.A. \ Mulder, H.M. \ Supit, I. \ Walsum, P.E.V. van \ 2017
SWAP (Soil, Water, Atmosphere and Plant) simulates transport of water, solutes and heat in unsaturated/saturated soils. The model is designed to simulate flow and transport processes at field scale level, during growing seasons and for long term time ...
help
Venherstelprogramma Veluwse vennen [Boek]
Kleef, H. van \ Dam, H. van \ Bouwman, J. \ Loop, J. van der \ 2017
Doelstelling van dit rapport is: het verkrijgen van een goed overzicht van alle vennen op de Veluwe dat kan worden gebruikt als toetsingskader voor prioriteitstelling bij het herstel en de ontwikkeling van natura2000-habitattypen zure en zwakgebuffer ...
help
Reactie op het artikel 'Zeldzame koeien dreigen uit te sterven door fosfaatmaatregelen' [Brief]
Dam, M. van \ 2017
Het overgrote deel, zo’n 98 procent van de runderen in Nederland, is Holstein Friesian. Slechts 2 procent van de runderen in Nederland is van een ander ras, waaronder zeldzame rassen zoals het Lakenvelder Rund, de Groninger Blaarkop en het Brandrode ...
help
Stand van zaken maatregelenpakket fosfaatreductie [Brief]
Dam, M. van \ 2017
Op 17 februari jl. is de Regeling fosfaatreductieplan 2017 gepubliceerd. Met deze regeling is invulling gegeven aan het Zuivelplan zoals op 14 december 2016 gepresenteerd door de sector. Zoals aangegeven in antwoorden op vragen van het lid Geurts (Aa ...
help
Stand van zaken brief dierenwelzijn [Brief]
Dam, M. van \ 2017
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.