Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 355

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Delft
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Surveillance Amerikaanse stierkikker 2018 [Boek]
Delft, J. van \ Lambrikx, N. \ Creemers, R. \ 2018
De doelstelling van dit project is het Early Warning System, dat in Noord-Brabant is opgezet binnen het INVEXO-project, te continueren. Hiermee kan tijdig worden gesignaleerd of de Amerikaanse stierkikker zich vanuit Vlaanderen probeert te vestigen i ...
help
Molecular toolkit and guidelines for the management of genetic pollution [Boek]
Wielstra, B. \ Arntzen, J.W. \ Butlin, R.K. \ Delft, J.J.C.W. van \ Vrieling, K. \ Shaffer, H.B. \ 2018
Genomics plays a crucial role in biological invasion studies. Genetic screening is a key component of management actions concerning invasive hybridizers. We present a molecular toolkit that offers an efficient way to obtain genetic data. With the ide ...
help
Reputatieonderzoek Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier [Boek]
Delft, D. van \ Geest, J. van \ [ca. 2018]
Reputatieonderzoek onder inwoners, stakeholders en medewerkers.
help
LESA verlengde nevengeul Junne [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Maas, G.J. \ 2018
In blijvend gestuwde systemen kan de aanleg stuw-passerende-nevengeulen een goed alternatief zijn voor beek- en rivierherstel. Het programma 'Ruimte voor de Vecht' voorziet in een verlenging van de bestaande nevengeul Junne volgens het principe 'Bouw ...
help
Geomorfologische analyse van de Raamvallei [Boek]
Maas, Gilbert \ Delft, Bas van \ Mol, Gerben \ 2018
In de Raamvallei wordt het beekdal opnieuw ingericht. Doelen voor de Raamvallei zijn ruimte voor duurzame landbouw in combinatie met voldoende en schoon water en ecologische herstel van het beeksysteem. Een pijler van goede planvorming is gedegen inz ...
help
Natuurpotentie voor enkele percelen in Willinks Weust : aanvullend ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek PAS/Natura 2000 Willinks Weust [Boek]
Delft, S.P.J. van \ 2018
help
Waarnemingenoverzicht 2016 \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Delft, J. van \ Kranenbarg, J. \ Bruin, A. de \ Frigge, P. \ 2017
Dit waarnemingenoverzicht omvat 2016. Er zijn weer heel veel waarnemingen aan het databestand toegevoegd. De resultaten zijn net als voorgaande jaren weergegeven in de vorm van kaarten per soort. Per soortgroep wordt een korte toelichting op deze kaa ...
help
Verdrogingsinformatie voor de Nederlandse natuur : een vergelijking tussen de actuele en gewenste grondwatersituatie [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Hoogland, T. \ Meijninger, W.M.L. \ Roerink, G.J. \ 2017
Dit rapport beschrijft een studie die is uitgevoerd om de actuele verdrogingssituatie in kaart te brengen en een werkwijze te ontwikkelen om ook in de toekomst op een objectieve, reproduceerbare en gedragen wijze de verdrogingssituatie in kaart breng ...
help
Ecohydrologische systeemanalyse Liefstinghsbroek [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Waal, R.W. de \ Jansen, P.C. \ Bijlsma, R.J. \ Wegman, R.M.A.. \ 2017
Het Lieftinghsbroek in Oost-Groningen bestaat uit gevarieerd loofbos met enkele schraalgraslandjes in het dal van de Ruiten Aa. Het gebied is aangewezen voor Natura 2000 habitattypen bos en schraalland en is tevens bosreservaat. Om meer inzicht te kr ...
help
Herstel van de Zuid-Limburgse hellingmoerassen, het Kalkmoeras in het bijzonder [Boek]
Mars, Hans de \ Possen, Boy \ Delft, Bas van \ Weeda, Eddy \ Schaminée, Joop \ Wallis de Vries, Michiel \ 2017
De opzet van het voor u liggende rapport vormt niet louter de verslaglegging van het Fase II onderzoek. Het is eerder de synthese van het uitgevoerde onderzoeksproject, waarbij met oog op de voorliggende kennisvragen ook direct gebruik is gemaakt van ...
help
De organische veenbasis : afbraakprocessen in relatie tot hydrologie [Boek]
Akker, Jan van den \ Hendriks, Rob \ Delft, Bas van \ 2017
Gezien de hoge kosten van hydrologische herstelmaatregelen en de effecten van deze maatregelen op landgebruik in het omliggende gebied is meer kennis gewenst van de kwetsbaarheid van de veenbasis in hoogveensystemen. In een literatuurstudie voorafgaa ...
help
Bodemkartering van een deel van Landgoed Twickel : kartering bodem en grondwatertrappen met beoordeling bosbouwgeschiktheid en natuurpotentie [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Groot, W.G.M. de \ Maas, G.J. \ 2017
In een deel van Landgoed Twickel (288 ha) is een gedetailleerd bodem- en grondwatertrappenkartering uitgevoerd (schaal 1 : 10.000), met speciale aandacht voor de complexe geologische ondergrond.
help
Prof. dr. Floris van Delft over Biotechnologie [Video]
Delft, F. van \ 2016
De chemicus en de biotechnoloog kunnen de moleculaire architectuur van medicijnen verbeteren, biokatalysatoren voor groene grondstoffen ontwerpen of eiwitten voor ‘functional foods’ bereiden. De gerichte zoektocht naar molecuulstructuren bestaande ui ...
help
Translocatie reptielen bij de verbreding A12 Ede – Grijsoord \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Delft, J. van \ Burgmans, J.W. \ Loehr, V. \ Vries, E. de \ Struijk, R. \ 2016
De verbreding van de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord van 2x2 naar 2x3 rijstroken door Rijkswaterstaat en Heijmans is afgelopen zomer afgerond. Het project had drie hoofddoelen: 1. betere doorstroming van het verkeer tussen Ede en knooppunt Grij ...
help
Waarnemingenoverzicht 2015 \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Delft, J. van \ Kranenbarg, J. \ Bruin, A. de \ Frigge, P. \ 2016
Dit waarnemingenoverzicht omvat 2015. Er zijn weer heel veel waarnemingen aan het databestand toegevoegd. De resultaten zijn net als voorgaande jaren weergegeven in de vorm van kaarten per soort. Per soortgroep wordt een korte toelichting op deze kaa ...
help
Standaardlijst van Nederlandse namen van de Europese amfibieën en reptielen : een update naar de situatie in 2016 \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Speybroeck, J. \ Stumpel, A. \ Beukema, W. \ Bok, B. \ Creemers, R. \ Delft, J. van \ Strijbosch, H. \ Voort, J. Van Der \ 2016
Ruim tien jaar geleden verscheen een standaardlijst van Nederlandse namen van Europese amfibieën en reptielen (Strijbosch et al., 2005) die ook werd toegepast in de West-Europese KNNV-veldgids van Stumpel & Strijbosch (2006) en de Nederlandse herpeto ...
help
Fosfaatonderzoek Noorderpark 2016 : bodemonderzoek t.b.v. realisatie soortenrijke schraallanden, uitbreiding bij onderzoek uit 2013 [Boek]
Delft, S.P.J. \ Brouwer, F. \ 2016
In het noordwestelijk deel van het Noorderpark is onderzoek gedaan naar de abiotische geschiktheid voor soortenrijke graslanden. Hierbij zijn de nutriëntentoestand en de zuurbuffer beoordeeld. Met profielbeschrijvingen is de veraardingsgraad van veen ...
help
Tussen arm en rijk : kansen voor soorten van droge schraallanden [Brochure]
Wallis de Vries, M. \ Beringen, R. \ Delft, J. van \ Timmermans, B. \ 2015
Op de zandgronden hebben soorten van droge schraallanden het moeilijk. Maar natuurherstel op voormalige landbouwgrond en beheer langs wegen en bospaden bieden nieuwe kansen! De terugkeer van de veldparelmoervlinder en uitbreiding van de gladde slang ...
help
Genetische vervuiling op de Veluwe : hybridisatie tussen een inheemse en een exotische kamsalamandersoort \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Wielstra, B. \ Arntzen, J.W. \ Delft, J. van \ 2015
Wereldwijd worden soorten buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied geïntroduceerd. Zulke exoten kunnen een bedreiging vormen voor inheemse soorten door competitie, predatie en het overbrengen van ziektes. Hybridisatie vormt een minder bekend risico ...
help
Innovatieve ketensamenwerking & onderwijs : 2e docentendag CBBE 24-06-2015 [Presentatie]
Delft, G.-J. van \ 2015
Presentatie van de tweede docentendag van het Centre for Biobased Economy (CBBE) op 24 juni 2015.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.