Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 150

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Dobben
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Is de rode Amerikaanse rivierkreeft een ernstige bedreiging voor het veenweidegebied? \ De levende natuur [Artikel]
Dobben, H. van \ Lamsma, J. \ Kampf, H. \ 2017
Sinds 2010 worden in het veenweidegebied van Zuid Holland en Utrecht zeer hoge dichtheden van de rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarckii) aangetroffen. Deze exoot uit Mexico en het zuiden van de Verenigde Staten werd in 1973 uitgezet in S ...
help
Areaaldynamiek habitattypen in duinvalleien op Oost-Ameland : periode2001-2016 [Poster]
Kuiters, L. \ Vries, D. de \ Heidema, N. \ Brus, D. \ Slim, P. \ Dobben, H. van \ 2016
help
Een (be)leefbare stad : openbare ruimte in eigen beheer - De Eilandenboulevard [Boek]
Kruit, Jeroen \ Broek, Liz van den \ Dobben, Emma van \ Muntjewerf, Sam \ Nieuwland, Wessel \ Reitsema, Rosanna \ Mahbubi, Zohal \ Johannes, Dino \ Simons, Annemiek \ 2016
help
Oerview of critical loads for nitrogen deposition of Natura 2000 habitat types occurring in The Netherlands [Boek]
Dobben, H. van \ Bobbink, R. \ Bal, D. \ Hinsberg, A. van \ 2014
In this report an overview of unique critical load values for nitrogen deposition is presented for the Natura 2000-habitat types that occur in The Netherlands, and additionally for the nitrogen sensitive other habitats of species that are protected i ...
help
De zachte Zandmotor van de Workumer Buitenwaarden [thema klimaatbuffers] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Slobbe, E. van \ Klimkowska, A. \ Dobben, H.F. van \ Wiersma, A.P. \ 2013
In de Workumerwaard wordt geëxperimenteerd met de zogenaamde zachte Zandmotor. Tweehonderd meter voor de kust is 25.000 kubieke meter zand aangebracht. Het idee is dat de golven van het IJsselmeer dit zand naar de kust transporteren waar het een semi ...
help
Dynamiek van duinvegetaties op Oost-Ameland : periode 1986-2013 [Poster]
Kuiters, L. \ Vries, D. de \ Slim, P. \ Dobben, H. van \ [ca. 2013]
help
Vegetated dune and swale formation on barrier islands [Brochure]
Groot, A.V. de \ Berendse, F. \ Riksen, M.J.P.M. \ Baas, A.C.W. \ Slim, P.A. \ Dobben, H.F. van \ Stroosnijder, L. \ [2012]
Occasionally, new dunes and swales (primary dune slacks) develop on the Wadden islands. Often, this is related to sand banks welding to the shore. The formation of these dune areas affects biodiversity, sediment exchange, and coastal defence by actin ...
help
Stikstofoverschot door bijvoeren van grazers [uit de wetenschap] \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Wamelink, G.W.W. \ Klimkowska, A. \ Dobben, H.F. van \ Slim, P.A. \ Til, M. van \ 2012
In de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt verruiging bestreden door het inscharen van runderen. Het bijvoeren van het vee in de winter zorgt voor een extra input van stikstof boven op de aanwezige atmosferische depositie. Het bijvoeren kan daardoor ...
help
Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000 [Boek]
Dobben, H. van \ Bobbink, R. \ Bal, D. \ Hinsberg, A. van \ 2012
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van concrete (unieke) kritische depositiewaarden voor stikstof voor de habitattypen en de (stikstofgevoelige) overige leefgebieden van soorten die in Natura 2000-gebieden worden beschermd. Hiertoe zijn de do ...
help
Bestrijdingsmogelijkheden provincies beperkt in Natura 2000-gebieden : perspectieven voor ammoniakbestrijding \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Kros, H. \ Dobben, H. van \ Wamelink, W. \ Gies, E. \ Vries, W. de \ 2011
De provincies hebben de taak om te zorgen voor een goede milieukwaliteit in onze natuurgebieden. Zij zijn dan ook aan zet om de hoge depositie van stikstof aan te pakken. Probleem daarbij is dat een groot deel van de stikstofdepositie wordt veroorzaa ...
help
Effectgerichte maatregelen voor het herstel en beheer van stuifzanden : OBN stuifzandonderzoek 2006-2010 [Boek]
Riksen, M. \ Nijssen, M. \ Sparrius, L. \ Bijlsma, R.-J. \ Burg, A. van den \ Dobben, H. van \ Jungerius, P. \ Ketner-Oostra, R. \ Kooiman, A. \ Kuiters, L. \ Swaay, C. van \ Turnhout, C. van \ Waal, R. de \ 2011
Onderzoek naar het functioneren van stuifzanden onder gewijzigde abiotische condities en naar beheer en herstel van klein- en grootschalige stuifzandlandschappen. Waarin bijdragen: Bosschap, Stichting Bargerveen, Radboud Universiteit, Universiteit Am ...
help
Stenoeciteit van de Nederlandse flora : een nieuwe parameter op grond van ecologische amplitudo's van de Nederlandse plantensoorten en toepassingsmogelijkheden [Boek]
Corporaal, A. \ Denters, T. \ Dobben, H.F. van \ Hennekens, S.M. \ Klimkowska, A. \ Ozinga, W.A. \ Schaminée, J.H.J. \ Schrijver, R.A.M. \ 2011
Er is een dBase gemaakt waarin op basis van expertkennis voor ruim 1750 Nederlandse plantensoorten ieder afzonderlijk op grond van de amplitudo’s van zeven milieuvariabelen (trofie, zuurgraad, zoutgehalte, vocht, bodemtextuur en bodemdynamiek en dagl ...
help
Effecten van atmosferische stikstofdepositie op biodiversiteit van grasland : specificatie naar N- en P-beperkte standplaatsen [Boek]
Kemmers, R. \ Mol-Dijkstra, J. \ Hendriks, K. \ Wieggers, R. \ Dobben, H. van \ Wamelink, W. \ Vries, W. de \ 2011
Voor beleidsdoeleinden is een aansprekende indicator ontwikkeld waarmee het effect van stikstofdepositie op biodiversiteit zichtbaar kan worden gemaakt. De voedingstoestand van de bodem kan met de nieuwe methode niet alleen worden gespecificeerd naar ...
help
Naar eenvoudige dosis-effectrelaties tussen natuur- en milieucondities : een toetsing van de mogelijkheden van de Natuurplanner [Boek]
Dobben, H.F. van \ 2011
De Natuurplanner is een model om effecten van drukfactoren op de biodiversiteit te voorspellen. In- en uitvoer van de Natuurplanner uit een eerdere studie zijn in dit project gebruikt om een regressiemodel te maken. Met dit regressiemodel is (1) een ...
help
Stikstofdepositie in de provincie Utrecht : onderzoek in de Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten [Boek]
Kros, J. \ Dobben, H.F.M. van \ Klimkowska, A. \ Gies, T.J.A. \ Voogd, J.C.H. \ 2011
Voor veel van de Utrechtse natuurbeschermingswetgebieden is stikstofdepositie een punt van aandacht. Een te hoge stikstofdepositie op de natuurlijke ecosystemen kan leiden tot een verstoring en verslechtering van de biodiversiteit van deze ecosysteme ...
help
Urgente maatregelen voor Habitatrichtlijn : behoud van urgent bedreigde typische soorten en vegetatietypen [Boek]
Klimkowska, A. \ Dobben, H. van \ Keizer-Vlek, H. \ Wallis de Vries, M. \ Bijlsma, R.J. \ Schotman, A. \ 2011
Om een gunstige staat van instandhouding van habitattypen te handhaven of te bereiken is het noodzakelijk dat er geen vegetatietypen en typische soorten van die habitattypen verdwijnen. Sommige van deze vegetatietypen en typische soorten staan echter ...
help
Leaf habit and woodiness regulate different leaf economy traits at a given nutrient supply \ Ecology : (all forms of life in relation to environment) : official publication of the Ecological society of America [Wetenschappelijk artikel]
Ordoñez, J.C. \ Bodegom, P.M. van \ Witte, J.P.M. \ Bartholomeus, R.P. \ Dobben, H.F. van \ Aerts, R. \ 2010
The large variation in the relationships between environmental factors and plant traits observed in natural communities exemplifies the alternative solutions that plants have developed in response to the same environmental limitations. Qualitative at ...
help
Use of dynamic soil - vegetation models to assess impacts of nitrogen deposition on plant species composition: an overview \ Ecological applications [Artikel]
Vries, W. de \ Wamelink, G.W.W. \ Dobben, H.F. \ Kros, J. \ Reinds, G.J. \ Mol-Dijkstra, J.P. \ 2010
Field observations and experimental data of effects of nitrogen (N) deposition on plant species diversity have been used to derive empirical critical N loads for various ecosystems. In this paper, we review the possibilities of static and dynamic mul ...
help
Een verkennende studie naar de bodemkwaliteit van Gelderse habitatgebieden \ De levende natuur [Artikel]
Wamelink, G.W.W. \ Adrichem, M. van \ Dobben, H.F. van \ 2010
Voor het bereiken van de natuurdoelen in habitatgebieden is het van belang informatie te hebben over milieukwaliteit. Daarmee kan beoordeeld worden in hoeverre de gestelde doelen realistisch zijn, en kan een schatting gemaakt worden van de investerin ...
help
Effect van bijvoeren van runderen op de N-balans : een studie in de Amsterdamse Waterleidingduinen [Boek]
Klimkowska, A. \ Dobben, H.F. van \ Wamelink, G.W.W. \ Slim, P.A. \ 2010
In de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt verruiging bestreden door het inscharen van runderen van een nabije boer. Deze worden in de winter bijgevoerd. Doel van dit project was het schatten van het belang van bijvoeren als import-term van stikstof, ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.