Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 17 / 17

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Drok
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Honderd hectare nieuwe natuur erbij in de Achterhoek \ Nature Today [Artikel]
Drok, W. \ 2018
Op 12 oktober werd een feestje gevierd: vier inrichtingsprojecten van nieuwe natuur rondom Winterswijk zijn klaar! Ook op twee andere plaatsen in de Achterhoek, bij Vorden en Zieuwent, richt het Waterschap Rijn en IJssel, in samenwerking met de provi ...
help
Welkom in de wondere wereld van het faunabeheer \ Nature Today [Artikel]
Drok, W. \ 2018
Op 26 september bespraken Provinciale Staten van Gelderland een nieuwe Kadernota Faunabeheer. Faunabeheer betekent ingrijpen in de populaties van dieren waarmee het zo goed gaat dat zij problemen geven. Het onderwerp is met veel emotie omgeven en dat ...
help
Gelderland ontsnippert verder \ Nature Today [Artikel]
Drok, W. \ 2018
De provincie Gelderland heeft een nieuw beleid voor ontsnippering vastgesteld. In de afgelopen jaren sloten wij aan bij het Rijksprogramma, door in de omgeving van de rijksecoducten voorzieningen aan te leggen. De komende jaren zullen wij, waar nodig ...
help
Stuweiland Driel en Klompenwaard \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Drok, W.J. \ 2011
Tijdens deze excursie hebben we twee natuurontwikkelingsterreinen onderzocht, die allebei aan het einde van de jaren negentig ingericht zijn, en qua dynamiek en beheer twee uitersten vertegenwoordigen binnen het rivierengebied. Het eiland bij Driel i ...
help
De Benedenwaarden en de boezem van Brakel \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Drok, W.J. \ 2010
De excursie ging naar een weinig bezochte regio: het westen van de Bommelerwaard. Ter inleiding het volgende. Het gebied is aangewezen als habitatrichtlijngebied vanwege het voorkomen van Kamsalamanders, Bittervoorn, Grote en Kleine Modderkruiper en ...
help
Identification and biochemical characterization of the UDP-glycosyltransferases UGT73C10 and UGT73C11 in biosynthesis of saponins in Barbarea vulgaris ssp arcuata [Studentenverslag]
Drok, S. \ 2010
help
Rijswaard en Hurwenense uiterwaard \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Drok, W.J. \ 2009
Verslag van vegetatiewaarnemingen bedoeld om het uiterwaardengebied te leren kennen: ze zijn namelijk voorgedragen als Habitatrichtlijn van het habitattype 'hooilanden met Alopecurus pratensis en Sanguisorba officinalis. Nu komt deze laatste soort er ...
help
Ecologische verbindingszones : verspilde moeite? \ De levende natuur [Artikel]
Drok, W.J. \ Kooij, M. \ 2004
Een reactie vanuit de provincies Gelderland en Drenthe op het redactioneel artikel (Levende Natuur no. 4), genaamd "rendement verbindingszones"
help
Passewaaij en Breemwaard \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Drok, W.J. \ 2004
Vegetatieopnamen van gebieden, die ingericht zijn in het kader van de deltawet grote rivieren. Toen is de klei- en zandwinning ten behoeve van versnelde dijkverzwaring vooral gezocht in gebieden die aangewezen waren voor natuurontwikeling
help
Marsilea quadrifolia L. (Klaverbladvaren) nieuw voor Nederland \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Drok, W-J. A. \ Weeda, E.J. \ 1999
In 1998 is deze watervaren, bekend als aquariumplant, aangetroffen in een uiterwaard van de Waal in de Bommelerwaard. Dit is 190 km noordelijker dan de tot dusver noordelijkste vindplaats. Verspreiding, achteruitgang, ecologie en plantensociologische ...
help
De zone met Grote vossestaart in het rivierengebied \ Stratiotes [Artikel]
Drok, W.J. \ 1992
Dit artikel is een reactie op het artikel van Weeda (1991) over het Sanguisorbo-Silaetum gepubliceerd in het derde nummer van Stratiotes. Het meeerjarig karteerwerk in de Gelderse uiterwaarden bieden in dit opzicht een aanvulling
help
Uiterwaarden : behoud waar nodig, ontwikkelen waar mogelijk : beschrijving van ecologische waarden, knelpunten en ontwikkelingsmogelijkheden in de Gelderse uiterwaarden : een visie vanuit natuur en landschap [Boek]
Drok, W.J. \ 1988
Zowel het "Plan Ooievaar" als deze nota geven een meest gewenste ontwikkeling van de uiterwaarden aan, uitgaande van de hoofdfunctie "natuur". Een nadere vergelijking brengt overeenkomsten en verschillen tussen beide voorstellen aan het licht.
help
Het landschap rond Genemuiden : geschiedenis van bodem, landbouw en biezenteelt in relatie tot de natuur [Boek]
Drok, W.J. \ 1985
help
Is Spartina anglica Hubbard wel een goede soort? Taxonomie en oecologie van Spartinna spp. (slijkgrassen) in Zuidwest Nederland : verslag over de werkzaamheden verricht in het kader van de studie voor het doktoraal examen biologie in het tijdvak van juli 1978 tot en met april 1979 [Boek]
Drok, W.J. \ 1982
help
Toepassing van aluminiumhoudende vloeistoffen bij de afvalwaterzuivering, in het bijzonder het effect op defosfatering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vlies, A.W. van der \ Borghhardt, W.B.P. \ Drok, W.P. \ Gaillard, C.J. \ 1981
help
Produktie-oecologie van enkele onbemeste graslanden in het natuurreservaat Junner Koeland tussen Ommen en Hardenberg [Studentenverslag]
Drok, W.J.A. \ 1981
help
Vegetatiekartering van en waarnemingen aan lamsoor op een gedeelte van de Bos(ch)plaat : verslag van een onderzoek gedaan op Terschelling 1975 [Boek]
Drok, M. \ 1977
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.