Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 268

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Duin
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Opslibbing en vegetatie kwelder Ameland-Oost : jaarrapportage 2017 [Boek]
Duin, Willem E. \ Sonneveld, Cor \ 2018
Als onderdeel van de lopende monitoring naar de mogelijke effecten van de bodemdaling op Ameland-Oost door gaswinning zijn in 2017 vegetatie- en opslibbingsmetingen uitgevoerd in een raai op de kwelders Neerlands Reid en De Hon. In 38 permanente kwad ...
help
Cenirelta: demonstratieproject Anammox in de hoofdstroom op RWZI dokhaven [Boek]
Hendrickx, Tim \ Vogelaar, Jaap \ Geilvoet, Stefan \ Duin, Olaf \ Erp Taalman Kip, Charlotte van \ Hoekstra, Maaike \ 2017
De doelstelling van het CENIRELTA project was aan te tonen dat Anammox in de hoofdstroom van een rwzi een effectieve, robuuste, kosten-efficiënte en duurzame technologie biedt voor de verwijdering van stikstof uit huishoudelijk afvalwater. De effecti ...
help
Anammox-bacterie halt stikstof uit afvalwater: een revolutie in de maak : thema afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geilvoet, S. \ Erp Taalman Kip, C. van \ Duin, O. \ Hendrickx, T. \ Hoekstra, M. \ 2016
Zo’n dertig jaar geleden werd de anammoxbacterie ontdekt, die ammonium (NH4 +) en nitriet (NO2 -) direct kan omzetten in stikstofgas (N2). Hiermee werd een eenvoudige en goedkope stikstofverwijdering uit afvalwater mogelijk. Op een rioolwaterzuiverin ...
help
CENIRELTA: hoofdstroom - Anammox op RWZI Rotterdam - Dokhaven \ H2O online [Artikel]
Geilvoet, S. \ Erp Taalman, C. van \ Duin, O. \ Hendrickx, T. \ Hoekstra, M. \ 2016
Op RWZI Rotterdam - Dokhaven loopt het demonstratieproject CENIRELTA (2013-2016), met als doel de effectiviteit en robuustheid van het hoofdstroom - Anammox - proces aan te tonen. De tot nu toe behaalde resultaten tonen aan dat de potentiële activite ...
help
Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied West-Groningen : jaarrapport 2015 [Boek]
Duin, W.E. van \ Sonneveld, C. \ 2016
Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen, gelegen aan de Friese noordoostkust. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de ...
help
Friese en Groninger kwelderwerken : monitoring en beheer 1960-2014 [Boek]
Duin, W.E. van \ Jongerius, H. \ Nicolai, A. \ Jongsma, J.J. \ Hendriks, A. \ Sonneveld, C. \ 2016
Resultaten monitoring en ontwikkeling van de kwelderwerken met een samenvattend hoofdstuk over de historie, waarin ook een overzicht wordt gegeven van de veranderingen die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden in het beheer en de bereikte doele ...
help
Methodiek jaarrapportage Rijn-Maasmonding : onderdeel van "Advies beheer rivierbodem RMM" [Boek]
Duin, Olav van \ Huismans, Ymkje \ Wiersma, Ane \ 2016
In dit rapport wordt beschreven wat de methodiek van de jaarrapportage ten behoeve van het beheer van de Rijn-Maasmonding is. Het uitgangspunt hierbij was de aanpak die door Aad Fioole (RWS-CIV) ontwikkeld is en gebruikt wordt. Deze aanpak is in dive ...
help
Meerlagenteelt tulp: fundamentele oplossing voor knelpunten belichting : focus op bladspreiding en bladkiep [Boek]
Hogewoning, S.W. \ Trouwborst, G. \ Duin, P. \ Spek, R. van der \ 2016
help
Friese en Groninger Kwelderwerken: monitoring en beheer 1960-2014 [Boek]
Duin, W.E. \ Jongerius, H. \ Nicolai, A. \ Jongsma, J.J. \ Hendriks, A. \ Sonneveld, C. \ 2016
Een belangrijk ecologisch doel voor de Waddenzee is een zo groot en natuurlijk mogelijk areaal kwelders. Mede daarom wordt in de half-natuurlijke kwelderwerken langs Friese en Groninger vastelandskust het beheer geleidelijk aangepast naar duurzamer e ...
help
Van polder naar kwelder: tien jaar kwelderherstel Noarderleech [Boek]
Esselink, P. \ Bos, D. \ Daniels, P. \ Duin, W.E. van \ Veeneklaas, R.M. \ [2015]
In het kader van een grootschalig kwelderherstelprogramma waarin het de bedoeling is om het 1100-ha grote complex aan zomerpolders van Noard-Fryslân Bûtendyks (NFB) voor een groot deel tot kwelder om te vormen, is in 2001 een proefproject gestart. In ...
help
Ontwikkeling van eilandstaarten : geomorfologie, waterhuishouding en vegetatie [Boek]
Groot, A.V. de \ Oost, A.P. \ Veeneklaas, R.M. \ Lammerts, E.J. \ Duin, W.E. van \ Wesenbeeck, B.K. van \ Dijkman, E.M. \ Koppenaal, E.C. \ 2015
In deze rapportage worden de oostelijke, buitendijkse delen van de Nederlandse Waddeneilanden behandeld, de zgn. eilandstaarten. Wanneer deze volledig ontwikkeld zijn bestaat ze uit wadplaten, kwelders en duinen. Dit rapport behandelt de geomorfologi ...
help
Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: jaarrapport 2014 [Boek]
Duin, W.E. van \ Sonneveld, C. \ 2015
Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen, gelegen aan de Friese noordoostkust. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de ...
help
Energie en kwaliteit in de tulpenbroeierij \ BloembollenVisie [Artikel]
Duin, P. \ 2014
In de tulpenbroeierij wordt tijdens de preparatie van de bollen en afbroei in de kas veel energie verbruikt. Vanuit het project ‘Energie en kwaliteit in de preparatie en kasperiode in de tulpenbroeierij´ is het energieverbruik tijdens bewaring en afb ...
help
Understanding river dune splitting through flume experiments and analysis of a dune evolution model \ Earth surface processes and landforms : the journal of the British Geomorphological Research Group [Artikel]
Warmink, J.J. \ Dohmen-Janssen, C.M. \ Lansink, J. \ Naqshband, S. \ Duin, O.J.M. van \ Paarlberg, A.J. \ Termes, P. \ Hulscher, S.J.M.H. \ 2014
Forecasts of water level during river floods require accurate predictions of the evolution of river dune dimensions, because the hydraulic roughness of the main channel is largely determined by the bed morphology. River dune dimensions are controlled ...
help
Verjonging van eilandstaarten [Presentatie]
Groot, A. de \ Oost, A. \ Lammmerts, E.J. \ Duin, W. van \ Veeneklaas, R. \ Wesenbeeck, B. van \ [2014]
Waddeneilanden in beweging; resultaten van onderzoek vanuit IMARES, Deltares, Bosgroep en EGG consult. Met als kernvraag: Hoe ontwikkelen eilandstaarten zich als het gaat om morfologie, waterhuishouding en vegetatie (en biodiversiteit), en wat is de ...
help
Verjonging van half-natuurlijke kwelders en schorren [Boek]
Wesenbeeck, B.K. van \ Esselink, P. \ Oost, A.P. \ Duin, W.E. van \ Groot, A.V. de \ Veeneklaas, R.M. \ Balke, T. \ Geer, P. van \ Calderon, A.C. \ Smale, A. \ 2014
In dit rapport staan de Nederlandse kwelders en schorren centraal. Nederland heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor handhaving van de kwantiteit en kwaliteit van de drie betreffende habitattypen ‘eenjarige pioniervegetatie van slik- en zandge ...
help
Het dilemma van ‘data delen’ in de biobased economy : onderzoek voor het programma Biobased Connections van de Amsterdam Economic Board naar het delen van informatie over reststromen in de Metropoolregio Amsterdam [Boek]
Schouten, S. \ Duin, D. van \ 2014
Dit rapport analyseert waarom het zo uitdagend blijkt om de sprong te maken naar openheid en samenwerking, wat broodnodig is voor een biobased economy. Omdat data delen zo’n belangrijk deel is van de transitie naar een nieuwe, groene economie, is het ...
help
Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: jaarrapport 2013 [Boek]
Duin, W.E. van \ Leeuwen, P.-W. van \ Sonneveld, C. \ 2014
Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen, gelegen aan de Friese noordoostkust. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de ...
help
Sedimentatiemodel kwelders Ameland fase 1: ontwerp en haalbaarheid [Boek]
Groot, Alma V. de \ Duin, W.E. van \ Brinkman, A.G. \ Vries, P. de \ 2014
Op Ameland vindt bodemdaling plaats als gevolg van gaswinning. Dit heeft consequenties voor de opslibbingsbalans en daarmee de maaiveldhoogte van de oostelijke kwelders Neerlands Reid en De Hon, vergeleken met wanneer er geen bodemdaling zou hebben p ...
help
Kwelderontwikkeling van de Karhoek in de Mokbaai op Texel [Boek]
Baptist, M.J. \ Smit, C.J. \ Duin, W.E. van \ Treffers, S.E.A. \ 2014
De kwelder De Karhoek in de Mokbaai op Texel maakt onderdeel uit van het Nationaal Park Duinen van Texel. De Werkgroep Onderzoek van het Nationaal Park vermoedt dat het kwelderoppervlak de afgelopen decennia aanzienlijk is afgenomen en vreest dat de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.