Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 293

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Duinhoven
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Natuur in de provinciale politiek \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2019
Natuurlijk is het zinvol om te gaan stemmen voor de Provinciale Staten. En natuurlijk vinden we allemaal ook de waterschappen belangrijk. Want de provincies gaan over ruimtelijke ordening, natuur en landschap en de waterschappen over water. Heel bela ...
help
Houthandelaren missen betrokkenheid van de boseigenaar \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2018
Houthandelaren zijn de schakel tussen bosbeheerders en de houtverwerkende industrie. De handelaren kennen de marktvraag naar hout en proberen die te bedienen. Uit gesprekken met een aantal handelaren blijkt dat veel bosbeheerders echter nauwelijks we ...
help
Zagerijen trekken zich weinig aan van vertrek grootste zagerij : nog volop werk voor bedrijven die zich specialiseren \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2018
In de zomer van 2017 stopte plotseling de grootste rondhoutzagerij van Nederland, Willemsen in Cuijk. Dit bedrijf was goed voor ongeveer een vijfde van al het gezaagde rondhout in Nederland. Is er geen toekomst meer voor de zagerij in Nederland? Prob ...
help
Geen discussie meer: de natuur in de Krimpenerwaard is in 2021 hoe dan ook klaar \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2018
Het is een langslepend en taai dossier: hoe krijgen we meer natuur en een gezonde landbouw in de Krimpenerwaard? Al heel wat bestuurders hebben zich er op stukgebeten. Maar het lijkt erop dat er nu toch echt een doorbraak is. Mede dankzij een nieuwe ...
help
Reddingsactie voor de slikken van Bath \ Nieuwsbrief OBN [Artikel]
Duinhoven, G. van \ Brunsveld, M. \ Wiersinga, W. \ 2018
Krachtige golfslag van schepen op de Westerschelde, in combinatie met de sterke getijstroom, kalven langzaam maar zeker de natuurrijke slikken en schorren van Bath af. Staatsbosbeheer wil daar wel wat aan doen, maar weet niet precies wat. Het Deskund ...
help
Reddingsactie voor de slikken van Bath \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ Brunsveld, M. \ Wiersinga, W. \ 2018
Krachtige golfslag van schepen op de Westerschelde, in combinatie met de sterke getijstroom, kalven langzaam maar zeker de natuurrijke slikken en schorren van Bath af. Staatsbosbeheer wil daar wel wat aan doen, maar weet niet precies wat. Het Deskund ...
help
Voorstel tot klimaatakkoord bevat nog heel veel losse eindjes : klimaatreeks 1 \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ Dam, C. van \ 2018
Dat er iets moet gebeuren in het landgebruik van Nederland om de klimaatdoelstelling te behalen, is voor iedereen duidelijk. Alleen: hoe moet dat dan precies, wat gaan we dan doen en wie gaat het betalen? Daarover ging de Klimaattafel Landbouw en Lan ...
help
Onderzoek in de provincies \ Nieuwsbrief OBN [Artikel]
Duinhoven, G. van \ Brunsveld, M. \ Wiersinga, W. \ 2018
Sinds een aantal jaar zijn de provincies verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Dat betekent niet alleen een eigen natuurvisie en natuurbeleid, maar ook dat de provincies kaders moeten hebben voor de terreinbeheerders, natuurplannen om de agrarische ...
help
Verstuiving in de praktijk \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ Brunsveld, M. \ Wiersinga, W. \ 2018
De laatste jaren proberen duinbeheerders om met maatregelen verstuiving te bevorderen. Kleinschalige verstuiving zou namelijk een maatregel kunnen zijn om in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) de negatieve effecten van een hoge st ...
help
Dubbeldoelstelling levert aan ruimtelijke kwaliteit meer op dan van tevoren bedacht : Nelly Kalfs, hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2018
Ruimte voor de rivier heeft een groot aantal prachtige projecten opgeleverd. Daar zijn Rijkswaterstaat, overheden en vele burgers het over eens. Het werken aan ruimtelijke kwaliteit is dus de moeite waard. Nelly Kalfs van Rijkswaterstaat wil er dan o ...
help
Thema ruimtelijke kwaliteit in ruimte voor de rivier \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Duinhoven, G. van \ Woestenburg, M. \ Nijhuis, L. \ 2018
Themadeel over het programma Ruimte voor de Rivier dat een unieke dubbeldoelstelling had: zorg voor meer veiligheid en zorg voor meer ruimtelijke kwaliteit. Het programma is inmiddels afgelopen en het is dus tijd om eens terug te blikken en te evalue ...
help
Hoosbuien laten ernst zien van de Limburgse erosie \ Nieuwsbrief OBN [Artikel]
Duinhoven, G. van \ Brunsveld, M. \ Wiersinga, W. \ 2018
Het was in de maand mei van 2018 weer pijnlijk goed te zien hoe kwetsbaar de natuur in het Limburgse heuvellandschap is. Tijdens regenbuien kan behoorlijk wat water en sediment van hoger gelegen akkerbouwpercelen afstromen en terechtkomen in de natuu ...
help
Van nul-optie naar nul-schade : beheer van het wild zwijn in de praktijk \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2018
Veel natuurbeheerders vinden het prachtig dat een groot zoogdier als het wild zwijn in steeds meer gebieden rondloopt. Maar het levert natuurlijk wel gedoe, discussie en soms ruzies op met de buren vanwege schade die de dieren aan bijvoorbeeld landbo ...
help
Op zoek naar de groene vrijwilliger \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2018
Natuur en milieu scoren nog steeds hoog op de lijstjes maatschappelijke thema’s. En er zijn ook veel mensen die zich daar vrijwillig voor inzetten. Maar hoe lang nog? Vinden mensen het nog steeds aantrekkelijk genoeg om dat te doen? En hoe vind je ni ...
help
Insecten in het natuurbeheer \ Nieuwsbrief OBN [Nieuwsbrief]
Duinhoven, G. van \ Brunsveld, M. \ Wiersinga, W. \ 2018
Het gaat slecht met de insecten, zowel in natuurge- bieden als daar buiten. Intensivering van de land- bouw, een overmatige stikstofdepositie, het gebruik van insecticiden, een beheer dat soms niet voldoende rekening houdt met insecten en relatief kl ...
help
Burgers, boeren en beheerders en hun verschillende kijk op de natuur \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2018
Waarom bemoeien steeds meer mensen zich met het natuurbeheer? Burgers zonder kennis van zaken staan op de barricaden omdat ze vinden dat de grote aaibare dieren van de Oostvaardersplassen niet mogen lijden. Op social media worden ruzies uitgevochten ...
help
De praktijk van vernieuwingen in het provinciaal natuurbeleid : achtergronddocument lerende evaluatie van het Natuurpact [Boek]
Kuindersma, W. \ Fontein, R.J. \ Duinhoven, G. van \ Gerritsen, A.L. \ Kamphorst, D.A. \ Nieuwenhuizen, W. \ 2017
In dit rapport doen we verslag van een onderzoek naar beleidsvernieuwingen in het provinciaal natuurbeleid. Het is een achtergrondrapport bij de eerste rapportage van de lerende evaluatie van het Natuurpact (PBL 2017). Het Planbureau voor de Leefomge ...
help
Hoopvolle experimenten met het inbrengen van maaisel : heischrale graslanden op voormalige landbouwgronden hebben duw in de rug nodig \ Nieuwsbrief OBN [Artikel]
Duinhoven, G. van \ Brunsveld, M. \ Wiersinga, W. \ 2017
Heischrale graslanden zijn laagblijvende vegetaties, waarin naast grasachtigen en struikhei of gewone dophei ook veel kruiden voorkomen. Kenmerkende soorten zijn het inmiddels zeldzame valkruid en rozenkransje. Droge heischrale graslanden staan in Ne ...
help
IJssellandschap bestaat 750 jaar \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2017
Elke natuurbeheerder zal beamen dat het belangrijk is om een langetermijnperspectief te hebben. Natuur ontwikkelt zich nu eenmaal niet van de ene op de andere dag. Dat kost tijd, daar heb je geduld voor nodig en je moet oppassen om alleen voor de qui ...
help
Op wisentenjacht \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2017
Het heeft wel iets heel spannends: op zoek naar de wisenten in de duinen bij Bloemendaal. Je mag in de zomer alleen onder begeleiding van de boswachter in het gebied komen, en eerlijk gezegd hebben wij nog nooit een echte Europese bizon in het echt g ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.