Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 107

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Elberse
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Succesvolle studiedag KNPV-werkgroep FRAG-NL rondom fungicidenresitentie : Werkgroep fungicidenresistentie : verslag bijeenkomst 28 september 2017 \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Schepers, H. \ Elberse, I. \ 2018
In veel land- en tuinbouwgewassen worden fungiciden ingezet om schimmels te bestrijden. Sinds 1970 is het meerdere malen voorgekomen dat schimmels resistentie opgebouwd hebben tegen fungiciden, die daardoor hun effectiviteit verliezen. 10 korte bijdr ...
help
Land onder water om wortelknobbelaaltjes te bestrijden \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Elberse, I. \ Visser, J. \ 2014
Wortelknobbelaaltjes zijn een probleem in de vollegrondsteelt van vaste planten. Hoe kan een bodem besmet met deze aaltjes weer worden schoongemaakt? Het onder water zetten van land (inundatie) werkt tegen andere aaltjes. PPO zocht uit of het ook wer ...
help
Gezocht: Lelies die tegen een stootje van wortellesieaaltjes kunnen \ BloembollenVisie [Artikel]
Elberse, I. \ Beers, T. van \ Schomaker, C. \ 2013
Wat zou het mooi zijn als de lelieteelt in de toekomst minder afhankelijk zou zijn van Monam en meer gebruik zou kunnen maken van slimme cultivarkeuze. Hiervoor zijn cultivars nodig die een slechte waardplant zijn voor wortellesieaaltjes en er nauwel ...
help
Helpt inundatie ook tegen wortelknobbelaaltjes? [Poster]
Elberse, I. \ Visser, J. \ Boer, A. de \ [ca. 2013]
Onderzoek naar toenemende problemen in dahlia en gladiool door noordelijk wortelknobbelaaltje (M. hapla). De vragen die gesteld werden, waren of inundatie perspectief biedt, hoe lang inunderen en kan het ook bij lage temperatuur in de winterperiode?
help
Inundatie tegen wortelknobbelaaltjes perspectiefvol \ BloembollenVisie [Artikel]
Elberse, I. \ Visser, J. \ 2013
Wortelknobbelaaltjes maakten het de bollentelers meestal niet moeilijk, maar nu beginnen ze toch lastig te worden in de teelt van dahlia en gladiool. Hoe kan een bodem besmet met deze aaltjes weer schoongemaakt worden? Inundatie werkt goed tegen aalt ...
help
Dopluis in ilex bestrijden maar bijen sparen \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Elberse, I. \ Linden, A. van der \ 2013
Ilex verticillata wordt geteeld voor de mooie rode bessen. Te vaak gooien dopluizen roet in het eten, door de vorming van roetdauw op de besen en de ontsierende doppen op de takken. Het beste bestrijdingstijdstip valt echter samen met de bloei. Op da ...
help
Taxuskevers lokken en bestrijden : ziekten- en plagendag, Boskoop, 29-8-2013 [Presentatie]
Elberse, I. \ Tol, R. van \ 2013
Powerpoint presentatie over het lokken en bestrijden van taxuskevers, tijdens de ziekten- en plagendag die gehouden is 29-8-2013 in Boskoop.
help
Beheersing dopluis in Ilex verticillata : dopluis bestrijden, maar bijen sparen [Boek]
Elberse, I. \ Linden, A. van der \ 2013
De laatste jaren vormt dopluis (Parthenolecanium corni) een geducht probleem voor de kwekers van de snijheester Ilex verticillata. Het gewas wordt geteeld voor de snij van takken met rode bessen. Het algemene bestrijdingsadvies voor dopluis is om een ...
help
Bestrijding van de volwassen taxuskever (Otiorhynchus sulcatus) : middelenonderzoek [Boek]
Elberse, I. \ Meij, J. van der \ Tol, R. van \ 2013
Taxuskevers vormen al jaren een belangrijke plaag in veel boomkwekerijgewassen. Met name de vraat van de larven aan de wortels zorgt voor problemen. Om de plaag goed te kunnen beheersen wordt aangeraden om zowel de kevers als de larven te bestrijden. ...
help
Bestrijding van wortelknobbelaaltjes in de bodem : inundatie [Boek]
Elberse, I. \ Visser, J. \ 2013
Het noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla) vormt een toenemend probleem in dahlia. Gladiool en dahlia zijn goede waardplanten voor het maïswortelknobbelaaltje (Meloïdogyne chitwoodi). Bij gladiool is warmwaterbehandeling van het plantmate ...
help
Eerste stappen in de ontwikkeling van een betaalbare toetsmethode [Boek]
Elberse, I. \ Boer, A. de \ Beers, T. van \ Molendijk, L. \ Schomaker, C. \ Been, T. \ 2013
Wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) veroorzaken veel schade in de lelieteelt. Bovendien blijft er na de teelt van lelie meestal een hoge besmetting achter, waardoor een gevoelig volggewas er ook veel schade van kan ondervinden. Daardoor wordt ...
help
NemaDecide Lelie x Pratylenchus penetrans : pilot ten behoeve van de bollenteelt "Proof of principle" [Boek]
Schomaker, C. \ Molendijk, L. \ Been, T. \ Elberse, I. \ Regeer, H. \ 2013
Plantparasitaire aaltjes veroorzaken zowel opbrengstschade als kwaliteitsschade in de teelt van bolbloemen en bloembollen. De totale schade veroorzaakt door bodemziekten wordt in de bollensector geschat op 25 miljoen per jaar waarvan een groot deel a ...
help
Taxuskevers lokken en bestrijden, een nieuwe richting in het onderzoek : onderzoekers van PRI en PPO werken samen aan een oplossing voor de langere termijn \ Boom in business [Artikel]
Elberse, I. \ Tol, R. van \ 2013
Wegens het beperkte middelenpakket blijft de taxuskever een gevreesde plaag voor veel boomkwekers. Onderzoek naar nieuwe insecticiden heeft weinig nieuwe middelen opgeleverd. PRI en PPO gooien het nu over een andere boeg en werken aan beheersing van ...
help
Wortellesieaaltjes in lelie beheersen met behulp van NemaDecide [Poster]
Elberse, I. \ Regeer, H. \ Molendijk, L. \ Schomaker, C. \ Been, T. \ [2012]
Poster met informatie over NemaDecide en de mogelijkheden van dit systeem voor de bloembollenteelt.
help
Dopluis in Ilex verticillata bestrijden en bijen sparen [Poster]
Elberse, I. \ Leijden, J. van \ Linden, A. van der \ [2012]
Poster met onderzoeksinformatie. Er wordt gezocht naar een bestrijdingsmethode van dopluis die niet schadelijk is voor bijen.
help
NemaDecide-Lelie helpt wortellesieaaltjes te beheersen \ BloembollenVisie [Artikel]
Elberse, I. \ Molendijk, L. \ Schomaker, C. \ Been, T. \ Regeer, H. \ 2012
Er is al veel onderzoek uitgevoerd aan schadelijke aaltjes in de bollenteelt. Toch is het soms moeilijk om het overzicht te houden en een goed plan van aanpak op te stellen. Hulp bij het maken van keuzes over het bouwplan en beheersingsmaatregelen is ...
help
Beheersen beukentopgalmug begint met goed waarnemen \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Rijkers, D. \ Voort, C. van der \ Elberse, I. \ 2012
Kwekers hebben mogelijkheden om de beukentopgalmug onder de knie te houden. Dat is de conclusie van Cultus Agro Advies en PPO boomkwekerij die vanaf 2009 hebben onderzocht hoe beukentopgalmug in de teelt van beuk effectief kan worden bestreden. Het o ...
help
Beheersing meikeverengerlingen [Poster]
Elberse, I. \ [2012]
Poster met onderzoeksinformatie. Meikeverengerlingen zorgen in boomkwekerijen in vooral de Achterhoek en Twente voor enorme schade. Geprobeerd werd om door het stapelen van diverse maatregelen in verschillende fasen van de teelt en verschillende leve ...
help
The control of black vine weevils (Otiorhynchus sulcatus) [Poster]
Elberse, I. \ Meij, J. van der \ Tol, R. van \ Leijden, J. van \ Boer, A. de \ Kuik, F. van \ [2012]
Poster met onderzoeksinformatie.
help
Bestrijding van plagen met CATT beloftevol : gewasbescherming \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Lommen, S. \ Elberse, I. \ Verschoor, J. \ 2012
Aanpassingen van de samenstelling van lucht in combinatie met hoge temperatuur inzetten tegen fytosanitaire problemen als aaltjes. PPO Boomkwekerij en Food & Biobased Research van WUR onderzochten hiervan de mogelijkheden. De eerste resultaten bieden ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.