Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 256

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Ellen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Participatieve monitoring in Lumbricus : een brug tussen innovatie en implementatie : case study \ Water governance [Artikel]
Breman, B. \ Kuindersma, W. \ Meijerink, S. \ Ellen, G.J. \ Wassink, W. \ Brugmans, B. \ Bolt, F. van der \ 2019
Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen op het gebied van het waterbeheer, dat heeft de zomer van 2018 nog maar eens extra duidelijk gemaakt. Omdat het klimaat verandert krijgen we vaker te maken met extreme neerslag en langdurige perioden ...
help
Campylobacter de baas [Brochure]
Ellen, H. \ 2018
Campylobacter is de meest voorkomende bacteriële veroorzaker van voedselinfecties in Nederland. Kip is daarbij de belangrijkste bron van besmetting. Wageningen University & Research werkt samen met NEPLUVI en de pluimveesector om de besmetting van vl ...
help
Reducing Campylobacter : it can be done! [Brochure]
Ellen, H. \ 2018
Campylobacter is the most common bacterial cause of foodborne infections in the Netherlands. It is present in the intestines of many animal species including birds and Campylobacter can be found in the environment as well, especially in surface water ...
help
Gezond drinkwater voor vleeskuikens [Brochure]
Ellen, H. \ 2018
Verontreinigd drinkwater bedreigt de diergezondheid. Grote boosdoener is een biofilm, een slijmerig laagje aan de binnenkant van de drinkleiding. Samen met het bedrijfsleven heeft Wageningen University & Research adviezen opgesteld voor een schone, v ...
help
TerraSea energiezuinig stalconcept voor vleeskuikens [Brochure]
Ellen, H. \ 2018
Een TerraSea-stal bespaart zo’n 60% op verwarmingskosten door een slimme combinatie van bodemenergie en warmteterugwinning via de luchtwasser en uit de vloer. Het verbeterde stalklimaat zorgt tevens voor minder luchtweg- problemen en voetzoollaesies. ...
help
StalSens-Oren: meetsystemen voor bedrijfs-monitoring van emissies in de veehouderij : deskstudie naar de mogelijkheden voor directe emissieregistratie [Boek]
Ellen, Hilko \ Dinther, Daniëlle van \ Melse, Roland \ Mosquera, Julio \ Ogink, Nico \ Ploegaert, Johan \ Vonk, Jan \ 2018
In de regulering van emissies van ammoniak, fijnstof en geur vanuit stallen in de veehouderij zijn emissiefactoren opgenomen gebaseerd op metingen aan systemen volgens een meetprotocol, waarbij de bedrijven worden beoordeeld op de aanwezigheid van de ...
help
Mogelijkheid vaststellen emissies biologische pluimveehouderij : deskstudie naar de mogelijkheden om de emissiefactoren vast te stellen van biologisch gehouden pluimvee op basis van beschikbare informatie [Boek]
Ellen, H.H. \ Aarnink, A.J.A. \ Ogink, N.W.M. \ 2018
Op basis van beschikbare kennis en literatuur zijn de effecten van verschillen tussen biologisch en regulier gehouden leghennen op de emissies van ammoniak, geur en fijnstof (PM10) kwalitatief beschreven. Aanvullend daarop is gekeken of emissiefactor ...
help
Stalmaatregelen voor het reduceren van geuremissie uit de intensieve veehouderij = Barn measures to reduce odour emission from intensive livestock farming [Boek]
Winkel, A. \ Ellen, H.H. \ Aarnink, A.J.A. \ Ogink, N.W.M. \ 2018
Deze studie geeft een overzicht van bestaande en perspectiefvolle maatregelen waarmee de emissie van geur uit stallen in de intensieve veehouderij kan worden verminderd. De resultaten van deze studie dienen ter ondersteuning van beleidsvorming en de ...
help
Maatregelen ter reductie van ammoniakemissie in bestaande varkensstallen [Boek]
Vermeij, I. \ Ellen, H. \ Bokma, S. \ 2017
Het ambitieniveau van Varken van Morgen voor de emissiereductie van ammoniak gaat verder dan de wettelijke normen. Luchtwassystemen voldoen aan de normen, maar hebben niet de voorkeur. Voor bestaande bedrijven worden alternatieven in kaart gebracht o ...
help
Tussentijdse evaluatie ruimtelijke adaptatie : reflecteren en inspireren : eindrapport [Boek]
Graaff, Robert de \ Steegh, John \ Aerts, Miriam \ Brugge, Rutger van der \ Buuren, Arwin van \ Dekker, Gert \ Ellen, Gerald Jan \ Elshof, Albert \ Molenveld, Astrid \ Loeber, Anne \ 2017
Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (hierna: DPRA) heeft als doel het bevorderen van klimaatbestendig en waterrobuust handelen door overheden, bedrijfsleven, burgers en maatschappelijke partijen. Om dit doel te bereiken werd in september 2014 de ...
help
Actualisering ammoniak emissiefactoren pluimvee : advies voor aanpassing van ammoniak emissiefactoren van pluimvee in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) [Boek]
Ellen, H.H. \ Groenestein, C.M. \ Ogink, N.W.M. \ 2017
help
PAS Aanvullende reservemaatregelen Landbouw: uitwerking van een quick scan [Boek]
Groenestein, K. \ Bikker, P. \ Bruggen, C. van \ Ellen, H. \ Harn, J. van \ Huijsmans, J. \ Ogink, N. \ Şebek, L. \ Vermeij, I. \ 2017
De stikstofdepositie in veel Natura 2000-gebieden in Nederland is hoger dan gewenst. Dit heeft geleid tot een impasse in economische ontwikkeling van onder meer de veehouderij. Het interdepartementale Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft tot doel de ...
help
Pas-referenties huisvesting landbouwhuisdieren [Boek]
Groenestein, Karin \ Aarnink, Andre \ Ellen, Hilko \ Bokma, Sjoerd \ Bikker, Paul \ 2017
Dit rapport beschrijft uitvoering van- en management in stallen zoals dat in 2013 gangbaar was voor de belangrijkste categorieën landbouwhuisdieren. Deze dienen als referentie om het effect van maatregelen om ammoniakemissie te reduceren te kunnen kw ...
help
Excretie van biologisch gehouden leghennen, zeugen en vleesvarkens onder praktijkomstandigheden : bouwstenen voor berekening van de stalbalans [Boek]
Bikker, P. \ Aarnink, A. \ Ellen, H. \ Krimpen, M.M. van \ 2017
De studie beschreven in dit rapport had tot doel voor een aantal specifieke onderdelen van de berekening van de stalbalans na te gaan of de berekening van de stikstofexcretie voor varkens en pluimvee aansluit bij de biologische productie van varkens ...
help
Overzicht van maatregelen om de ammoniakemissie uit de veehouderij te beperken : geactualiseerde versie 2017 [Boek]
Mosquera, J. \ Aarnink, A.J.A. \ Ellen, H. \ Dooren, H.J.C. van \ Emous, R.A. van \ Harn, J. van \ Ogink, N.W.M. \ 2017
This report gives an overview of measures to reduce ammonia emissions from livestock farming systems. In addition to existing housing measures (as published in the Rav), other (not yet approved in the Rav) housing measures, as well as feed and manage ...
help
Evaluatie Actieplan Stalbranden 2012-2016 [Boek]
Bokma-Bakker, Martien \ Bokma, Sjoerd \ Ellen, Hilko \ Hagen, René \ Ruijven, Charlotte van \ 2017
help
Geurreductie bij vleeskuikens : indicatief onderzoek naar de effecten van voersamenstelling en strooiselmanagement op de geuremissie bij vleeskuikens [Boek]
Ellen, H. \ Harn, J. van \ Mosquera, J. \ Ogink, N. \ 2017
help
Vernieuwing in waterbeleid: de kracht van kleine stapjes \ H2O online [Artikel]
Buuren, A. van \ Ellen, G.J. \ 2016
Er is een vernieuwing gaande in het Nederlandse waterveiligheidsbeleid van een door preventie gedomineerde benadering naar een risicobenadering waarbij ook het beperken van de gevolgen met ruimtelijke maatregelen en rampenbeheersing een belangrijke r ...
help
Vernieuwing in waterbeleid : de kracht van kleine stapjes \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Buuren, A. van \ Ellen, G.J. \ 2016
Hoe kom je tot ander beleid? Hoe zorg je ervoor dat oude routines worden losgelaten? Die vragen zijn actueel nu het Nederlandse waterveiligheidsbeleid volop in beweging is: van het voorkomen van overstromingen naar het minimaliseren van de risico’s. ...
help
Inventarisatie van de effecten van uitloop pluimveehouderij op bodem-, water- en Luchtkwaliteit [Boek]
Niekerk, T.G.C.M. \ Leenstra, F.R. \ Reuvekamp, B.F.J. \ Buisonjé, F.E. de \ Aarnink, A.J.A. \ Ellen, H.H. \ Groot Koerkamp, P.W.G. \ 2016
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.