Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 199

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Ester
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Slakkenschade in aardappelen : inventarisatie naar potentiële factoren die problemen met slakken in aardappelen veroorzaken (2009) [Boek]
Rozen, K. van \ Ester, A. \ Meuffels, G. \ Crombach, C. \ Schiffelers, R. \ Crijns, S. \ 2010
Veel telers in het zuidoosten van Nederland maakten in 2009 melding van gaten in aardappelen veroorzaakt door slakken. Ze gaven aan dat dit vaak pas wordt geconstateerd tijdens het inschuren van de aardappelen of zelfs pas in de bewaring. Het is echt ...
help
Schade in veld en bewaring : trips in uien een bedreiging \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Ester, A. \ Huiting, H. \ 2009
Trips veroorzaakt aantasting in het veld en in de bewaring. Alertheid is dus geboden, want trips in de bewaring kan een domper zetten op de vele zorg voor een mooie opbrengst
help
Ritnaaldaantasting moeilijk voorspelbaar \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Huiting, H. \ Ester, A. \ 2009
Ritnaaldenvreterij is in de teelt van poot- en consumptieaardappelen een probleem. PPO-AGV onderzoekt het gedrag van de ritnaald, zodat ritnaaldschade voortaan beter te voorspellen valt
help
Aspergevlieg vraagt heel nauwkeurige aanpak \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Rozen, K. van \ Ester, A. \ 2009
PPO testte verschillende insecticiden tegen aspergevlieg in asperge. De lage plaagdruk maakte dat de werking van de middelen onvoldoende was vast te stellen. Bestrijding van aspergevlieg lijkt echter niet altijd nodig. Voor een optimale beheersing is ...
help
Bestrijding aspergevlieg en aspergekever (eindrapport) : eindrapport m.b.t. veldonderzoek naar middelen om de aspergevlieg Platyparea poeciloptera en de aspergekever Crioceris asparagi te bestrijden in de aspergeteelt 2006-2008 [Boek]
Rozen, K. van \ Ester, A. \ Wilms, J.A.M. \ 2009
De maden van de aspergevlieg Plioreocepta poeciloptera veroorzaken schade in de teelt van asperges. De maden veroorzaken gangen in de stengel, dit leidt tot misvormde stengels. In een jong aspergegewas is bekend dat bij een hoge populatie aspergevlie ...
help
Screening middelen tegen bodemplagen in kool : veldonderzoek naar middelen om emelten en aardvlooien te bestrijden in koolgewassen 2009 in opdracht van Productschap Tuinbouw [Boek]
Rozen, K. van \ Ester, A. \ 2009
In de vollegrondsgroenteteelt nemen de problemen met bodemgebonden plaaginsecten toe. Dit wordt voor een deel verweten aan een beperkt insecticidenaanbod. Telers van groenten in de volle grond hebben belang bij de beschikbaarheid van meerdere effecti ...
help
Mundial prima vervanger Gigant \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Huiting, H. \ Ester, A. \ 2008
Zaadcoating met het middel Mundial is sinds 2006 op de markt om schade door de koolvlieg in kool te voorkomen. PPO-agv in Lelystad onderzocht van 1998 tot en met 2002, naast andere insecticiden, de mogelijkheden van fipronil, de werkzame stof in Mund ...
help
Verbetering signalering ritnaalden : vergelijking van signaleringssystemen en -momenten ter verhoging van de betrouwbaarheid van signalering, 2006 & 2007 [Boek]
Huiting, H. \ Ester, A. \ 2008
Ritnaalden veroorzaken kwalitatief en kwantitatief schade aan gewassen. In de aardappelteelt leidt dit insect tot kwalitatieve waardevermindering van het product doordat er gangen in de knollen worden gevreten. De huidige bemonsteringsmethode om te b ...
help
Effectiviteit slakkenkorrels in spruitkool : vergelijking in vier praktijkpercelen van de effectiviteit van Caragoal GR en Ferramol Slakkenkorrels bij toepassing na 1 september, 2008 [Boek]
Huiting, H. \ Ester, A. \ 2008
Slakken kunnen vraatschade aanrichten in diverse akkerA en tuinbouwgewassen. In de teelt van spruitkool is de slak één van de voornaamste belagers. Slakken zijn vooral actief in het voorA en najaar, maar ook in koele natte zomers kunnen zich probleme ...
help
Bestrijding trips in prei, 2007 : toetsen van enkele insecticiden, als rijenbespuiting toegepast, op de effectiviteit tegen trips in prei [Boek]
Huiting, H.F. \ Ester, A. \ 2008
De schade van tabakstrips (Thrips tabaci Lind.) in prei treedt vooral op in warme zomers. In het bijzonder in de maanden juni, juli en augustus kan de trips grote schade in het preigewas aanrichten. Men kan stellen: hoe droger en warmer het weer, hoe ...
help
Bestrijding aspergevlieg en aspergekever : veldonderzoek naar middelen om de aspergevlieg Platyparea poeciloptera en de aspergekever Crioceris asparagi te bestrijden in de aspergeteelt 2007 [Boek]
Rozen, K. van \ Ester, A. \ 2008
Op basis van beide veldproeven blijkt dat het dimethoaat referentie middel het best de aspergevlieg bestrijdt. Het doel om een middel met een vergelijkbare werking te vinden is niet gehaald; ten opzichte van het huidige toegelaten middel Decis Micro ...
help
Control of grubs and monitoring of the cockchafer, Melolontha melolontha : laboratory and greenhouse experiments concerning control and field experiments concerning luring of Melolontha melolontha [Boek]
Ester, A. \ Griepink, F.C. \ Huiting, H.F. \ Moraal, L.G. \ 2007
Grubs, larvae of chafers, as a group are a major pest throughout the world. In Europe, the major species attacking agricultural and horticultural crops, is probably the cockchafer (Melolontha melolontha). In Ukraine, damage caused by the grubs of the ...
help
Bestrijding van slakken in waterplanten : testen van producten tegen de gewone poelslak in de waterplantenteelt [Boek]
Dalfsen, P. van \ Breedeveld, M. \ Rozen, K. van \ Ester, A. \ 2007
Poelslakken (Lymnaea stagnalis) kunnen grote schade veroorzaken aan waterplanten. De slakken vreten aan de bladeren waardoor gaatjes in de bladeren ontstaan en de plant (tijdelijk) onverkoopbaar wordt. Dit is een grote kostenpost omdat de schade plaa ...
help
Bestrijding van maden van de wortelvlieg : granulaat toediening, volvelds bespuiting en zaadcoating tegen de maden van de wortelvlieg Psila rosae in waspeen 2007 [Boek]
Rozen, K. van \ Ester, A. \ 2007
De made van de wortelvlieg Psila rosae is de meest schadelijke plaag voor de teelt van peen in Nederland. Vraatgangen in de peen veroorzaakt door de made van de wortelvlieg leiden tot hogere kosten voor de teler en kunnen zelfs uiteindelijk tot afkeu ...
help
Bestrijding van maden van de wortelvlieg : bestrijding van de made van de wortelvlieg Psila rosae in knolselderij, 2007 [Boek]
Rozen, K. van \ Ester, A. \ 2007
Onderzoek naar het probleem wortelvlieg in knolselderij om een bestrijdingsmethode tegen de maden van de wortelvlieg in knolselderij. In dit onderzoek worden chemische middelen en methodieken van toediening getest in één veldproef. Het betreft een Ph ...
help
Bestrijding van Spaanse aardslakken in orchideeën : toetsen van slakparasitaire nematoden parasiterend op de Spaanse aardslak Lehmannia valentiana in Cymbidium snijbloemen 2005-2006 [Boek]
Rozen, K. van \ Ester, A. \ 2007
Slakken kunnen veel schade veroorzaken in de teelt van cymbidium. De Spaanse aardslak (Lehmannia valentiana) is de meest voorkomende slak in de kasteelt van cymbidium voor snijbloemen. De schade bestaat uit het aanvreten van de bloembladeren. Zowel d ...
help
Poelslakvreterij binnenkort verleden tijd \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Dalfsen, P. van \ Ester, A. \ Rozen, K. van \ 2006
In 2005 heeft PPO Bomen een onderzoek opgestart om antwoord te kunnen geven op de vraag hoe slakkenschade het beste te voorkomen is. Daarbij is eerst onderzoek gedaan naar middelen om slakken te bestrijden. Het was de bedoeling middelen te vinden die ...
help
Coating alternatief voor slakkenkorrels \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Huiting, H. \ Ester, A. \ 2006
Voor de bestrijding van slakken, kunnen maar beperkt middelen gebruikt worden. PPO deed onderzoek naar de bestrijding van slakken in de grasteelt. Zij gebruikten een coating (molluscicide) voor het graszaad. De resultaten zijn goed te noemen onder zw ...
help
Spaanse aardslakken in cymbiduum opruimen met aaltjes \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Rozen, K. van \ Ester, A. \ 2006
Biologische bestrijding van aardslakken in Cymbidium met aaltjes (nematode Phasmarhabditis hermaphrodita): verslag van praktijkonderzoek op het PPO-agv in Lelystad
help
Toename gebruik kniptorkit bij beheersing ritnaalden : thema gewasbescherming \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Rozen, K. van \ Ester, A. \ 2006
In 2005 nam het gebruik van de kniptorkit in het zuidwesten van Nederland toe. Het gebied van de graszaadteelt bij uitstek kent problemen met ritnaalden, de larve van de kniptor
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.