Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 131

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Everts
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Domesticated equines have fundamental differences in faecal microbial concentrations [Poster]
Edwards, J.E. \ Berg, P. van den \ Burden, F. \ Doorn, D.A. van \ Pellikaan, W.F. \ Dijkstra, J. \ Everts, H. \ Smidt, H. \ 2017
Nutritional studies have shown that horses and donkeys differ, with donkeys having a higher dry matter digestibility (DMD) of dietary material and a longer gut retention time of dietary particles1,2. As analysis of the equine gut microbiome to date h ...
help
A new Dutch Net Energy formula for feed and feedstuffs for growing and fattening pigs [Boek]
Blok, Machiel C. \ Brandsma, Gerard \ Bosch, Guido \ Gerrits, Walter J.J. \ Jansman, Alfons J.M. \ Everts, Henk \ 2015
help
Vegetatieontwikkeling Drentsche Aa 1982-2012 \ De levende natuur [Artikel]
Everts, F.H. \ Vries, N.P.J. de \ Hoentjen, B. \ Grootjans, A.P. \ Aggenbach, C.J.S. \ 2015
In dit artikel wordt de ontwikkeling van de vegetatie in de Drentsche Aa besproken over de afgelopen 40 jaar. Wat zijn de resultaten van het gevoerde natuurbeheer? In de periode tot 1995 was het beheer vooral gericht op verschraling waarbij vernattin ...
help
Energy requirement for maintenance in growing pigs [Boek]
Everts, H. \ 2015
help
Veen verschijnt en verdwijnt : grondwaterstroming en veenvorming \ Landschapsbiografie van de Drentsche Aa [Hoofdstuk uit boek]
Makaske, B. \ Maas, G. \ Grootjans, A. \ Meijles, E. \ Everts, H. \ Vries, N. de \ 2015
Het geïntegreerde onderzoek van de laatste jaren laat zien dat het landschap van de Drentsche Aa zeer veranderlijk is. Wie de reconstructie van de tweede levensfase van het Drentsche Aa-gebied naast die uit de ijstijd legt, ziet dat ook direct. Er zi ...
help
Het grote experiment : vijftig jaar natuurbeheer \ Landschapsbiografie van de Drentsche Aa [Hoofdstuk uit boek]
Bakker, J. \ Everts, H. \ Grootjans, A. \ Vries, N. de \ Vries, Y. de \ 2015
Hoe draai je de gevolgen van intensief landgebruik weer terug. Zijn natuurwaarden weer te herstellen. Sinds het Gedachtenplan uit 1965 is daar veel ervaring mee op gedaan. Het natuurbeheer in het beekdal begon aarzelend en gericht op perceelsgewijs h ...
help
Ontwikkeling van zoet-zoutgradiënten met en zonder dynamisch kustbeheer : een onderzoek naar de mogelijkheden voor meer natuurlijke ontwikkelingen in het kustgebied [Boek]
Grootjans, A. \ Stuyfzand, P. \ Everts, H. \ Vries, N. de \ Kooijman, A. \ Oostermeijer, G. \ Nijssen, M. \ Wouters, B. \ Petersen, J. \ Shahrudin, R. \ 2014
In de Grevelingen komen na de afsluiting van de Zeeuwse zeearmen drooggevallen zandplaten voor, waarop zich momenteel ook goed ontwikkelde duinvalleivegetaties hebben ontwikkeld. In de toekomst wil men ook hier een meer natuurlijk waterpeil instellen ...
help
Zoet-zout gradiënten op 4 eilanden, in hydrologisch en hydrogeochemisch perspectief [Boek]
Stuyfzand, P.J. \ Estrada de Wagt, I. \ Amatirsat, D. \ Bland, C. \ Oskam, B. \ Loon, D. van \ Everts, H. \ Grootjan, A. \ 2014
Op drie Waddeneilanden (Borkum, Schiermonnikoog en Texel) en op een zandplaat in het zoute Grevelingenmeer zijn de hydrologische en hydrogeochemische condities onderzocht op de overgang van zoet naar zout, d.w.z. op de overgang van strand naar aangre ...
help
Geomorfologische en ecologische effecten van zandsuppleties op duinen \ De levende natuur [Artikel]
Arens, S.M. \ Everts, F.H. \ Kooijman, A.M. \ Lammerts, E.J. \ Leek, S.T. \ Nijssen, M.E. \ Valk, B. van der \ Vries, N.P.J. de \ 2013
Zandsuppleties op de kust leiden tot het tegengaan van erosie en tot stabilisatie van de kustlijn. Wat heeft deze wijze van kustbeheer voor gevolgen voor de op Europees niveau beschermde duinnatuur? Omdat deze vraag zowel de kustveiligheid als natuur ...
help
Vegetatie-trends van N-depositie gevoelige duinhabitats op de Waddeneilanden : analyse door EGG-Consult onder begeleiding van het OBN-deskundigenteam Duin- en Kustlandschap [Boek]
Everts, F.H. \ 2013
Door de modernisering van ons land de laatste 60 jaar is de gemiddelde depositie sterk toegenomen en kwam zij tot een hoogtepunt rond 1990. De depositie reikte toen tot gemiddeld 48 kg/ha/jr., een factor 6 hoger dan natuurlijke achtergronddepositie. ...
help
De waarde van de tuchtrecht­spraak als instrument van handhaving \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Everts, W.N. \ 2013
In het regeerakkoord van oktober 2012 is de knoop doorgehakt: ‘De pbo’s zullen worden afgeschaft’. De regelgeving zal vergaand worden overgeheveld naar het ministerie van Economische Zaken. Dat roept de vraag op hoe na afschaffing van de wet Tuchtrec ...
help
Mineralen-, sporenelementen- en vitaminenbehoeften van paarden [Boek]
Top, A.M. van den \ Blok, M.C. \ Everts, H. \ 2012
In deze publicatie wordt beschreven hoe de in CVB verband tot stand gekomen voedernormen voor deze voedingsstoffen tot stand zijn gekomen. De publicatie is het resultaat van een deskstudie waarbij allereerst de Duitse DLG normen en de Amerikaanse NRC ...
help
De Klip, een mooi succes \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Everts, F.H. \ Vries, N.P.J. de \ Hagen, H.G.J.M. van der \ 2012
De Klip ligt in de binnenduinrand op de overgang naar het strandwallenlandschap bij Wassenaar. In de winter van 1995 - 1996 is er een natuurontwikkelingsproject uitgevoerd waarbij het oorspronkelijke bollenveld is omgezet in een reliëfrijk duingebied ...
help
Landschapsecologische beschrijving van Coudewater - Dl. B: Achtergronddocument [Boek]
Baaijens, G.J. \ Everts, H. \ Molen, P.C. van der \ 2011
Landschapsecologische beschrijving van Coudewater. Op verzoek van de Gemeente ’s Hertogenbosch heeft een landschapsecologische analyse plaatsgevonden van het gebied Coudewater. De feitelijke analyse betreft de hieronder afgebeelde deelgebieden: de Ni ...
help
Pionieren in de ondergrond [Boek]
Vrieswijk, Siebe \ Everts, Annelies \ Alphenaar, Arne \ Hoek, Ingrid \ 2010
Wie nadenkt over een duurzaam energie- en omgevingsbeleid ontkomt niet aan de ondergrond. Onze bodem speelt in de toekomst een cruciale rol vanwege de enorme potentie om ons te voorzien in primaire levensbehoeften. Denk aan de onuitputtelijke bron va ...
help
Kween in het schaap \ Veehouder en dierenarts. Editie rundveehouderij [Artikel]
Everts, R. \ Pieterse, M. \ 2010
We kregen een aangekocht ooilam (Swifter) aangeboden, omdat zij in het dekseizoen mannelijk gedrag vertoonde in het koppel. Zo besprong zij andere ooilammeren, die op dat moment rams (bronstig) waren. Dit gedrag wordt bij ooien onderling eigenlijk no ...
help
Visie is meer dan de som der delen : situatie + wensbeeld + beleid + bevoegdheid \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Everts, A. \ Akkerman, M.J. \ 2010
Het bodemvak bestaat allang niet meer uit saneren alleen. Het aantal toepassingen, de intensiteit van het gebruik en het aantal gebruikers van de ondergrond neemt sterk toe. Dit vraagt om nieuw beleid. Steeds meer gemeenten werken aan een visie op de ...
help
Herstel van Blauwgraslanden in de Bruuk bij Nijmegen \ De levende natuur [Artikel]
Jongman, M. \ Everts, F.H. \ Grootjans, A.P. \ Woesthuis, H. \ 2009
Blauwgraslanden zijn in Europa sterk bedreigde natte schraallanden. Hun herstel is maatwerk en vergt herstel van hydrologische systemen. De Bruuk is een bekend schraallandreservaat waar in de loop van de tijd allerlei maatregelen op het gebied van de ...
help
Ideeënboek Zwolle Oost : 'Hoe de ondergrond kan bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Zwolle Oost' [Boek]
Vrieswijk, S. \ Roovers, C. \ Everts, A. \ 2009
Met dit ideeënboek willen Waterschap Groot Salland en de gemeente Zwolle het belang van ondergrond en water inzichtelijk maken en concretiseren aan de hand van voorbeelden (ideeën). Ondergrond en water zijn belangrijke sturende elementen in de ruimte ...
help
Restauratie van duinvalleien [thema restauratie van natte schraallanden] \ De levende natuur [Artikel]
Grootjans, A.P. \ Everts, F.H. \ Aggenbach, C.J.S. \ Adema, E.B. \ 2007
In de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw werd duidelijk dat zeer veel duinvalleiein sterk aan het verruigen waren door ontwatering in het duingebied, door waterwinning en door sterk toegenomen depositie. Om de karakteristieke duinvallei ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.