Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 73

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Geertsema
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Maatregelen Natuurinclusieve landbouw [Boek]
Erisman, Jan Willem \ Eekeren, Nick van \ Doorn, Anne van \ Geertsema, Willemien \ Polman, Nico \ 2017
In deze notitie wordt een overzicht gegeven van maatregelen voor natuurinclusieve landbouw. Dit is een vorm van duurzame landbouw die optimaal gebruik maakt van de natuurlijke processen en deze integreert in de bedrijfsvoering. Natuurinclusieve landb ...
help
‘I feel like an extra in my own garden’: the implications of tourism development for the sense of belonging of the residents of Marken [Studentenverslag]
Geertsema, Tessa \ 2017
help
Measures for nature-based agriculture [Boek]
Erisman, Jan Willem \ Eekeren, Nick van \ Doorn, Anne van \ Geertsema, Willemien \ Polman, Nico \ 2017
This memorandum provides a definition of nature-based agriculture and an overview of measures that contribute to it. Nature-based agriculture is a form of sustainable agriculture which makes optimal use of ecological processes and integrates them int ...
help
Netherlands Centre for River Studies : book of abstracts : NCR days 2017 February 1-3, 2017, Wageningen University & Research [Boek]
Hoitink, A.J.F. \ Ruijsscher, T.V. de \ Geertsema, T.J. \ Makaske, B. \ Wallinga, J. \ Candel, J.H.J. \ Poelman, J. \ 2017
The Netherlands Centre for River Studies (NCR), established in 1998, is a collaboration of eight Dutch research institutes with the goal to promote co-operation between scientific institutes in The Netherlands where river research is carried out. Mem ...
help
Ploeg- en omzetverbod van blijvend grasland in Natura 2000-gebieden : beoordeling ecologische en milieu- effecten van eventuele opheffing in de Wieden Weerribben [Boek]
Doorn, Anne \ Broekmeijer, Mirjam \ Schotman, Alex \ Lesschen, Jan Peter \ Geertsema, Willemien \ Korevaar, Hein \ Melman, Dick \ Schuiling, Rini \ 2017
help
Een Bij-zonder kleurrijk landschap in Land van Wijk en Wouden : handreiking 2.0 voor inrichting en beheer voor bestuivende insecten [Boek]
Rooij, Sabine van \ Cormont, Anouk \ Geertsema, Willemien \ Haag, Martijn \ Opdam, Paul \ Reemer, Menno \ Snep, Robbert \ Spijker, Joop \ Steingröver, Eveliene \ Stip, Anthonie \ 2016
Een van de ambities van Groene Cirkels is het realiseren van een ‘bijenlandschap’ in de regio, door de provincie, Heineken en andere bedrijven en betrokken burgers. Het project “Bij-zonder kleurrijk landschap”, waarvan deze handreiking een resultaat ...
help
Kennisontwikkeling samen met stakeholders : ecosysteemdiensten in agrolandschappen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Geertsema, W. \ Bianchi, F.J.J.A. \ Pulleman, M. \ Rijn, P.C.J. van \ Rossing, W.A.H. \ Schaminée, J.H.J. \ Werf, W. van der \ 2016
Ecosysteemdiensten spelen een belangrijke rol bij het verduurzamen van de landbouw. Maatregelen voor het versterken van ecosysteemdiensten kunnen genomen worden op verschillende ruimtelijke schaalniveaus, van perceel tot landschap. Voor maatregelen o ...
help
Agrobiodiversiteit en ecosysteemdiensten : themanummer Agrarisch natuurbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Geertsema, W. \ Werf, W. van der \ Bianchi, F. \ Schaminée, J.H.J. \ 2015
Steeds vaker klinkt de roep om agrarische producten te produceren met minder negatieve gevolgen voor milieu en biodiversiteit en bijvoorbeeld in de gewasbescherming meer gebruik te maken van ecologische processen. De aanwezige biodiversiteit in een l ...
help
Een bij-zonder kleurrijk landschap in Land van Wijk en Wouden : handreiking voor inrichting en beheer [Boek]
Rooij, S. van \ Geertsema, W. \ Opdam, P. \ Reemer, M. \ Snep, R. \ Spijker, J. \ Steingröver, E. \ 2014
Het programma Groene Cirkels (van Heineken) heeft het initiatief genomen tot het realiseren van een duurzaam bijenlandschap in het land van Wijk en Wouden. Deze handreiking wil een impuls geven aan het realiseren daarvan. In Nederland hebben we zo’n ...
help
Synthesis of ecosystem vulnerability to climate change in the Netherlands shows the need to consider environmental fluctuations in adaptation measures \ Regional environmental change [Wetenschappelijk artikel]
Bodegom, P.M. van \ Verboom-Vasiljev, J. \ Witte, J.P.M. \ Vos, C.C. \ Bartholomeus, R.P. \ Geertsema, W. \ Cormont, A. \ Veen, M. van der \ Aerts, R. \ 2014
Climate change impacts on individual species are various and range from shifts in phenology and functional properties to changes in productivity and dispersal. The combination of impacts determines future biodiversity and species composition, but is ...
help
Klimaatverandering en natuur : ontwikkeling van een provinciaal adaptatieplan \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Geertsema, W. \ Vos, C.C. \ Wamelink, G.W.W. \ Baveco, J.M. \ Mol-Dijkstra, J.P. \ 2014
Klimaatverandering heeft zowel direct als indirect gevolgen voor planten en dieren. Adaptatiestrategieën versterken ecosystemen zodanig dat ze in staat zijn om veranderingen op te vangen. We hebben een methodiek ontwikkeld om samen met stakeholders r ...
help
Identification of actors’ objectives and roles in landscape redesign: a case study in the Hoeksche Waard [Studentenverslag]
Dis, R. van \ 2014
There is a need to develop landscape alternatives taking into account the variety of demands for ecosystem services of the diverse actors involved within a landscape. The future of landscapes is at stake which depends on the cooperation among and per ...
help
DIMO, a plant dispersal model [Boek]
Wamelink, G.W.W. \ Jochem, R. \ Greft-van Rossum, J.G.M. van der \ Franke, J. \ Malinowska, A.H. \ Geertsema, W. \ Prins, A.H. \ Ozinga, W.A. \ Hoek, D.J. van der \ Grashof-Bokdam, C.J. \ 2014
To investigate and to predict the effects of isolation on the dispersal abilities of plant species, to increase spatial cohesion of a habitat network, to advise policy makers and spatial planners, we developed a simple GIS based dispersal model, DIMO ...
help
Ecosysteemdiensten van natuur en landschap : aanpak en kennistabellen voor het opstellen van indicatoren [Boek]
Henkens, R.J.H.G. \ Geertsema, W. \ 2013
De natuur levert ecosysteemdiensten waarvan de meesten zich onvoldoende bewust zijn, maar die wel degelijk een concrete economische en/of maatschappelijke waarde hebben. Het verlies ervan zou toekomstige generaties met hoge(re) kosten kunnen opzadele ...
help
Klimaattoets herijking EHS Gelderland [Boek]
Geertsema, W. \ Vos, C.C. \ Wamelink, W. \ Eupen, M. van \ 2013
De herijkte EHS in de provincie Gelderland is getoetst op klimaatbestendigheid. De kwetsbaarheid van abiotische, biotische en ruimtelijke criteria zijn kwalitatief beoordeeld. Per regio zijn aanbevelingen voor adaptatiemaatregelen geformuleerd. Voort ...
help
Eerste vondst van de blinde loopkever Anillus caecus in Nederland (Coleoptera: Carabidae) \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Versluis, R. \ Geertsema, M. \ Felix, R. \ Turin, H. \ Noordwijk, T. van \ 2013
In het voorjaar van 2012 zijn tijdens faunistisch onderzoek in het kader van herstelbeheer op de Verlengde Winkelberg bij Bemelen (Zuid-Limburg) drie exemplaren van Anillus caecus gevonden. Het gaat hier om een nieuwe loopkeversoort voor Nederland ui ...
help
Vergroening van het GLB door Ecological Focus Area’s : verkenning van doelen, randvoorwaarden, kosten en baten [Boek]
Doorn, A.M. van \ Melman, T.C.P. \ Geertsema, W. \ Elbersen, B.S. \ Prins, H. \ Stortelder, A.H.F. \ Smidt, R.A. \ 2012
Een belangrijk element in de voorstellen van de Europese Commissie voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2013 is het vergroenen van de directe betalingen aan boeren via een verplicht aantal maatregelen. Het Nederlandse kabinet ziet voora ...
help
Hotspot Oude Vaart-Reest : eindrapportage [Boek]
Schaap, B.F. \ Geertsema, W. \ Schotman, H. \ Visser, J.C. \ Vree, L.G. de \ 2011
De beekdalen in Drenthe zijn bij uitstek gebieden waar de effecten van de klimaatverandering merkbaar zullen zijn. Dat wordt veroorzaakt doordat beeksystemen kwetsbaar zijn voor klimatologische veranderingen. Daarnaast worden de in het gebied aanwezi ...
help
Klimaatadaptatie droge rurale zandgronden - Gelderland [Boek]
Geertsema, W. \ Agricola, H. \ Steingröver, E. \ Maas, G. \ cop. 2011
Het doel van dit project is een beeld te krijgen van de gevolgen van klimaatveranderingen voor de droge zandgronden van de provincie Gelderland, om de gevolgen van klimaatverandering in gebiedsontwikkelingsprocessen in te bouwen in de gebieden ‘Baaks ...
help
Vochtige ecosystemen kwetsbaar: klimaateffecten in Nederland \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Bodegom, P.M. van \ Verboom, J. \ Witte, J.P.M. \ Vos, C.C. \ Bartholomeus, R.P. \ Cormont, C. \ Geertsema, W. \ Veen, M. van der \ 2011
Drie onderling onafhankelijke onderzoeken, uitgevoerd door verschillende teams met eigen methoden, komen tot dezelfde conclusie: natte, voedselarme ecosystemen als vochtige graslanden, natte heide en vennen in Nederland lijken het meeste risico te lo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.