Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 29

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Geffen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Quantified consumer insights on food waste : Pan-European research for quantified consumer food waste understanding [Boek]
Geffen, Lisanne van \ Herpen, Erica van \ Trijp, Hans van \ 2017
help
Common qualitative research protocol : milestone no. 1 [Boek]
Geffen, L.E.J. van \ Sijtsema, S.J. \ Haaster-de Winter, M.A. van \ Herpen, E. van \ Trijp, J.C.M. van \ 2016
help
National, qualitative insight on household & catering food waste [Boek]
Geffen, Lisanne van \ Sijtsema, Siet \ Díaz-Ruiz, Raquel \ Eisenhauer, Patrik \ Dietrich, Anna-Carina \ Újhelyi, Katalin \ López-i-Gelats, Feliu \ Brumbauer, Tanja \ Haaster-de Winter, Mariet \ Herpen, Erica van \ Trijp, Hans van \ 2016
help
Moths in illuminated nights : articificial night effects on moth ecology [Proefschrift]
Geffen, K.G. van \ 2015
Almost all terrestrial species on earth have evolved to be active in a certain part of the day, and as a result are adapted to certain light conditions. Diurnal species are active under high light intensities (the period known as the photophase, i.e. ...
help
Zeeland en het plattelandsbeleid van de Europese Unie : op welke manier kan de Provincie Zeeland het plattelandsbeleid van de Europese Unie het beste inzetten? [Studentenverslag]
Heidekamp, M. \ 2011
In het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) heeft Nederland vastgelegd hoe vorm gegeven wordt aan het EU plattelandsbeleid. Daarbij voeren de provincies voornamelijk het beleid uit dat gericht is op leefbaarheid op het platteland. In de ...
help
Zijn meerkanaalswaaiers toepasbaar in de afvalwaterwereld? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lubbers, C. \ Boersma, J. \ Geffen, A. van \ 2010
Stelt u zich voor dat een nieuw, nog niet opgeleverd influentgemaal van een rioolwaterzuiveringsinstallatie met een hoge capaciteit niet voldoet aan het ontwerpdebiet. Korte tijd nadat de pomp in werking is getreden, loopt het debiet terug tot soms 5 ...
help
Quick scan beoordeling alternatieven Hoeksche Waard [Boek]
Geffen, P. van \ 2008
De ontwikkeling van het bedrijventerrein Hoeksche Waard staat ter discussie. Eind december 2007 publiceerden de planbureaus (RPB en CPB) op verzoek van VROM en EZ nieuw onderzoek, waaruit blijkt dat er tien ruimtelijke alternatieven zijn voor realisa ...
help
Dier en welzijn wereldwijd : verkenning van beleid en denken over dierenwelzijn in internationaal perspectief [Boek]
Geffen, J. van \ 2004
help
Op weg naar evenwicht : werkdocument met bijlagen bij rapport EC-LNV 2002/175 : evaluatie van de Structuurnota Zee- en Kustvisserij (1993) "Vissen naar evenwicht" [Boek]
Geffen, J. van \ 2003
Dit rapport bevat de bijlagen behorend bij ‘Op weg naar evenwicht’ (rapport EC-LNV 2002/175). Het doel van de Nota om te komen tot verweving van de natuur- én de gebruiksfunctie is geleidelijk meer verschoven in de richting van de natuurfunctie. Deze ...
help
Beheers- en beleidsplan Wilck en Wiericke \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hoogwerf, D. \ Fijan, A. \ Geffen, S. van \ 2002
Als uitvloeisel van het Waterbeheersplan 2002-2004 heeft waterschap Wilck en Wiericke (Zuid-Holland) het beleid vastgelegd in 1 beheersplan en 3 beleidsplannen. Korte inhoud van: Beheerplan Waterkeringen; Beleidsnota oeververdediging hoofdwatergangen ...
help
Op weg naar evenwicht : evaluatie van de Structuurnota Zee- en kustvisserij (1993) "Vissen naar evenwicht" [Boek]
Geffen, J. van \ 2002
Rapport van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit over de toekomst van de visserij in de periode 1993-2002
help
Tussenevaluatie van 'cross compliance' in de teelt van zetmeelaardappelen in seizoen 2000 : van agenda 2000 tot oogst 2000 [Boek]
Regouin, E. \ Besseling, P. \ Geffen, J. van \ 2001
Een van de onderdelen van Agenda 2000 is de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in de EU. De lidstaten worden verplicht gesteld milieumaatregelen te nemen met betrekking tot de teelt van gewassen of andere producten waarvoor boeren re ...
help
Kennis- en onderzoeksvragen maatschappelijk verantwoord ondernemen : kennisagenda voor economische, ecologische en sociale interactie [Boek]
Geffen, J. van \ Lemmen, I. \ Wagenmakers, P. \ 2001
help
ANIPRO in beeld : energiebalansen op meerval- en palingbedrijven \ Aquacultuur [Artikel]
Scheerboom, J. \ Geffen, J. van \ 2001
In het kader van het EU-project 'Blue Label' is binnen het software-pakket ANIPRO een module voor de visteelt ontwikkeld. Met het programma kunnen klimaat- en energiesimulaties worden uitgevoerd voor verschillende huisvestingssystemen, zodat ventilat ...
help
Voorstudie vijfde nota ruimtelijke ordening - 3: Ruimtelijke ontwikkelingsbeleid en grondwaardestijging [Boek]
Geffen, ... van \ 2000
help
Tussentijdse evaluatie van de Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw : het effect en het proces van de regeling in 1999 (beoordelingsperiode januari tot augustus 1999) [Boek]
Beers, S. van \ Geffen, J. van \ Bakker, H. \ 2000
De Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw (RSG) is aan de hand van de evaluatie van 1997 en 1998 aangepast (nu 1999). Het aantal investeringen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd is aanzienlijk verkort. Daarnaast is de RSG aldus gewijzigd da ...
help
Evaluatie van de Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw : het effect van de regeling in 1997 en 1998 [Boek]
Beers, S. van \ Geffen, J. van \ 2000
In deze evaluatie van de Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw (RSG) wordt het effect van de regeling in de periode 2 oktober 1997 tot en met 31 december 1998 geëvalueerd. Van de totaal 870 aanvragers hebben er 244 een subsidie toegewezen gekreg ...
help
Verkenning maatschappelijk ondernemerschap in het landelijk gebied [Boek]
Geffen, J. van \ Vliet, J. van \ Wielinga, E. \ 2000
help
Grondbeleid en de netwerkeconomie : [thema ruimtelijk-economisch beleid] \ Stedebouw & ruimtelijke ordening / Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting [Artikel]
Kleinepier, A. \ Needham, D.B. \ Verhage, R. \ Geffen, P. van \ 1999
In de netwerkeconomie hebben gemeenten nauwelijks nog een rol als aanbieder van bouwgrond. Het ruimtelijke ordeningsbeleid ten aanzien van de grondmarkt moet worden aangepast
help
WDT - programma's van DLO : quick-scan naar mogelijkheden (mede) financiering door anderen dan LNV [Boek]
Geffen, J. van \ Lankeren, A.H.D. van \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.