Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 117

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Geldof
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Studenten leren al fietsend bij over waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Geldof, G. \ 2015
Rond een concreet vraagstuk gingen studenten Civiele Techniek van de Universiteit Twente aan de slag met zeer ervaren medewerkers op het gebied van water. Het is een aanzet tot meer waardering van ervaringskennis en het geven van een impuls aan de op ...
help
Bloemen uit Brabant : masterclass Gebiedsgericht Grondwaterbeheer [Boek]
Cath, Albert \ Ramakers, Peter \ Mars, Jan Frank \ Boer, Remco de \ Bruijn, Peter de \ Geldof, Govert \ 2015
Eindverslag van de masterclass die op een narratieve wijze de lezer door de rijkdom van het materiaal laat reizen, en een oordeel of interpretatie vooral aan hem of haar laat.
help
Bodem als onderdeel van het natuurlijk kapitaal : inzet van ecosysteemdienstenbenadering in de dagelijkse praktijk \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Oude Boerrigter, P.B.J.M. \ Meulen, E.S. van der \ Huijsmans, K.G.A. \ Westerhof, R. \ Roovers, C.P.A.C. \ Eijsden, G.G. van \ Geldof, G.D. \ 2014
Vrijwel alle milieugerelateerde vakgebieden zijn inmiddels in aanraking gekomen met het concept ecosysteemdiensten. In het kader van het project Impuls Lakaal Bodembeheer (ILB) zijn in 2013 pilotprojecten uitgevoerd waarbij medewerkers van gemeenten, ...
help
De bodem verdient meer... : mogelijkheden en kansen van lokaal bodembeheer : dossier - (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Eijsden, G. van \ Geldof, G. \ 2013
Sinds het 'bodemschandaal Lekkerkerk' in 1980 was de aandacht in de bodemwereld vooral gericht op de chemie van de bodem. Na deze focus op chemie groeit nu de vraag naar een breder perspectief. Daarom is onder de noemer 'Impuls Lokaal Bodembeheer' (I ...
help
Is er nog ruimte voor vakmanschap? \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Geldof, G. \ Zoelen, H. van \ 2013
Overal om ons heen vinden reorganisaties plaats. Processen worden vlak gestreken en geoptimaliseerd. Bovendien worden we geacht integraler te werken en daarmee overal een beetje verstand van te hebben. Maar, en daar zit onze zorg, wordt er bij al die ...
help
Stand van zaken na 20 jaar waterbeheer in grote steden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geldof, G. \ 2012
Hoe komen we van beleid en plannen naar realisatie? Deze vraag wordt niet alleen regelmatig in Nederland gesteld, maar in vrijwel alle landen, zo bleek tijdens de conferentie Cities of the Future, een onderdeel van de Singapore International Water We ...
help
Duurzaam waterbeheer (2).... vooral een kwestie van praktische wijsheid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Blom, J. \ Geldof, G. \ 2012
In H20 nr. 21 van 28 oktober 2011 gaven Gert Koot en Bjartur Swart een aanzet voor een discussie over definiëring van duurzaam waterbeheer. Zij constateerden dat het nodig is om aandacht te besteden aan de doelen van duurzaam waterbeheer voordat een ...
help
'Werkplaatsen' om doelmatiger werken te leren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geldof, G. \ Cath, A. \ Heijden, G. van der \ Valkman, R. \ 2012
De opgaven in het waterbeheer zijn groot. In een maatschappij met een hikkende economie willen we doelen bereiken op het gebied van waterveiligheid, de waterketen - waarbij het begrip afvalwater wijkt voor grondstoffen - en de kwaliteit van de leefom ...
help
‘De waarde van technici wordt onderschat’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geldof, G. \ 2012
Op vrijdagochtend zit H2O in mijn brievenbus. De afstand van de brievenbus tot aan onze voordeur is ongeveer 65 meter en niet zelden heb ik tijdens deze wandeling al een eerste artikel gescand. En dat was zeker het geval bij nummer 23 van 2012. Op de ...
help
Doelmatig werken aan water vooral mensenwerk \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Dekker, G. \ Geldof, G. \ 2012
Watersystemen liggen ingebed in een sociaal landschap waar mensen met verschillende posities, opvattingen en drijfveren elkaar beïnvloeden. En om in dit landschap te kunnen overtuigen, moet je de schoonheid inzien van het spel dat mensen spelen. Zo v ...
help
Veenergiek : rapportage Hotspot Veenkoloniën [Boek]
Geldof, G.D. \ Putter, J. de \ [2012]
Het doel van deze studie was de beschikbare kennis over klimaatverandering en ruimte te projecteren op één gebied. Gekozen is voor het gebied Veenkolonien. Diverse wetenschappelijke verkenningen zijn uitgevoerd. Met betrekking tot energietransitie, e ...
help
Wordt stedelijk waterbeheer steeds duurzamer? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jacobs, E. \ Geldof, G. \ Lems, P. \ Schellart, A. \ Pothof, I. \ Veldhuis, M.C. ten \ 2011
De kennis over stedelijk waterbeheer heeft de afgelopen decennia een grote vlucht genomen. Maar dat dit nog geen garantie voor duurzaam stedelijk waterbeheer biedt, was goed terug te zien op het congres over dit onderwerp in Porto Alegre (Brazilië). ...
help
Maatregelen voor een betere natte ecologie : de civieltechnische kant van de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Geldof, G. \ 2011
De Europese opgave om de ecologische en chemische toestand van de Nederlandse oppervlaktewateren te verbeteren is niet eenvoudig. Het is dan ook nog maar de vraag of de doelen, zoals we ons die nu voorstellen, in de toekomst kunnen worden gehaald. Wa ...
help
De KRW in het sociale landschap \ Maatregelen voor een betere natte ecologie : de civieltechnische kant van de Kaderrichtlijn Water [Hoofdstuk uit boek]
Huisman, P. \ Geldof, G. \ 2011
Het succes van de Kaderrichtlijn Water zal niet afhangen van vergunningen en maatregelen. De essentie is de KRW aan te laten sluiten op drijfveren van de mensen die wonen, werken en recreëren in een gebied. In dit sociale landschap heeft de KRW een d ...
help
Over ‘koude lassen’: interactieve uitvoering (1) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geldof, G. \ Versteeg, E. \ Valkman, R. \ 2010
Of het nu gaat om grote deltawerken, waterberging in achtertuinen, natuurontwikkeling of innovaties in de waterketen: ideeën zijn er genoeg. Wie de H2O’s van afgelopen jaren doorbladert, ontwaart een wereld aan concepten, waarmee watersystemen duurza ...
help
Complexiteit in het waterbeheer: een persoonlijke top 5 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geldof, G. \ 2010
Met een groeiende groep mensen - wereldwijd - zijn we nu bijna 20 jaar bezig met het proberen te doorgronden wat complexiteit is in het waterbeheer en hoe je daarmee om kunt gaan. Het is een weg van verwondering, verkenning, debat, overmoedigheid, te ...
help
Van 'weten' naar 'kunnen' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Cath, A. \ Geldof, G. \ Heijden, G. van der \ Valkman, R. \ 2010
In de waterwereld is de afgelopen decennia veel gefuseerd, gereorganiseerd en gesystematiseerd. Zoiets was in de meeste gevallen hard nodig. Maar nu? Moeten we daarmee verder gaan? Nog meer fusies, nog meer reorganisaties, nog meer systemen en protoc ...
help
Stedelijk waterbeheer : de lange weg naar duurzaamheid \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Geldof, G.D. \ 2010
Land+Water bestaat vijftig jaar. De redactie vroeg aan de leden van de redactie-advies-commissie een artikel te schrijven over het belangrijkste project in hun vakgebied van de laatste vijftig jaar. Zouden we dat project met de huidige kennis en onde ...
help
Veiligheid x 10 kan! \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geldof, G.D. \ Oldenkamp, A. \ 2009
Het rapport van de Commissie Veerman presenteert heldere keuzes. Een zeespiegelstijging van 1,30 meter spreekt tot de verbeelding, net als een Rijnafvoer van 18.000 kubieke meter per seconde en het opzetten van het IJsselmeerpeil met 1,50 meter. In d ...
help
De watergevoelige stad \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geldof, G. \ Brown, R. \ 2009
Het lijkt ver weg: Australië. En de problematiek oogt totaal anders, met steden gelegen tussen bosbranden en overstromingen en grote beperkingen op het gebruik van drinkwater. Toch is de essentie van de uitdaging voor Australië gelijk aan die in Nede ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.