Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 87

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Gooijer
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Research on exposure of residents to pesticides in the Netherlands : OBO flower bulbs = Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden [Boek]
Gooijer, Y.M. \ Hoftijser, G.W. \ Lageschaar, L.C.C. \ Oerlemans, A. \ Scheepers, P.T.J. \ Kivits, C.M. \ Duyzer, J. \ Gerritsen-Ebben, M.G. \ Figueiredo, D.M. \ Huss, A. \ Krop, E.J.M. \ Vermeulen, R.C.H. \ Berg, F. van den \ Holterman, H.J. \ Jacobs, C.J.M. \ Kruijne, R. \ Mol, J.G.J. \ Wenneker, M. \ Zande, J.C. van de \ Sauer, P.J.J. \ 2019
help
Verduurzaming bollenteelt Drentsche Aa : samenvatting 2016 - 2017 [Boek]
Gooijer, Y. \ Saathof, W. \ Knippels, P. \ 2018
De Drentsche Aa vormt met haar zijtakken een bijzonder stroomgebied. Uit de Drentsche Aa wordt namelijk jaarlijks zeven miljard liter water gewonnen voor de bereiding van drinkwater voor Groningen. Om deze bron ook voor de toekomst zeker te stellen i ...
help
Presentaties circulair congres 14 en 15 maart 2018 [Presentatie]
Gooijer, K. de \ Yilmaz, G. \ Junginger, M. \ Dafnomillis, I. \ Aken, T. van \ Sousa, J. \ Smedema, F. \ Himbergen, J. van \ Scheerder, C. \ Tietema, M. \ Aranda, G. \ Adriaanse, M. \ Wild, P. de \ Groen, J. \ Gielen, D. \ Douma, T. \ Hundebol, I. \ Demmers, M. \ Sederel, W. \ Jong, E. de \ Elbersen, W. \ Stupak, I. \ 2018
Presentaties van het circulair congres Biobased Economy op 14 en 15 maart 2018. Inhoud: Welkom, Optimalisatie van internationale biomassaketens voor de bio-based economy, Development of Dutch biomass infrastructure, the building blocks of a biobased ...
help
Managementsamenvatting “Erfemissie? Natuurlijk niet!” [Boek]
Rougoor, C. \ Broos, J. \ Gooijer, Y. \ 2018
Erfemissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten vormen een van de bronnen van vervuiling van het water. Het verminderen van erfemissies draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het halen van waterkwaliteitsdoele ...
help
Erfemissie? Natuurlijk niet! [Boek]
Rougoor, Carin \ Broos, Jan \ Gooijer, Yvonne \ 2018
Dit rapport geeft een inventarisatie van ervaringen met het gebruik in de praktijk van de erfscans voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen en het bereik van deze scans. Deze informatie is vertaald naar een advies hoe grote groepen agrariërs kunn ...
help
TKI Beraad 19-10-2017 [Presentatie]
Gooijer, K. de \ 2017
Presentaties van het TKI beraad oktober 2017
help
Schoon water voor Brabant : rapportage over 2016 [Boek]
Vliet, J. van \ Terryn, L.R. \ Gooijer, Y.M \ Rougoor, C.W. \ Lommen, J.L. \ Leendertse, P.C. \ Aasman, B. \ Hekman, J. \ 2017
In de provincie Noord-Brabant loopt het programma ‘Schoon Water voor Brabant’. Dit programma is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Het progra ...
help
Bezem door de middelenkast Drenthe 2015-2016 [Boek]
Lommen, Joost \ Gooijer, Yvonne \ Hoftijser, Erwin \ 2016
help
Driftreductie: tussen theorie en praktijk : een theoretische verbetering van de waterkwaliteit \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Vliet, J. van \ Leendertse, P. \ Gooijer, Y. \ Hoftijser, E. \ 2015
Het Compendium voor de Leefomgeving meldde in 2012: “De berekende milieubelasting van het oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen uit de landbouw was in 2008-2010 85% lager dan in 1997-1999.” De meeste agrarische vakbladen namen het bericht g ...
help
Op weg naar een Biobased Economy [Presentatie]
Gooijer, K. de \ 2015
Presentatie van de TKI-BBE bijeenkomst op de netwerkdag Biobased Economy op 23 juni 2015.
help
Maatregelen emissiebeperking, effectiviteit en bereik via borgingsinstrumenten [Boek]
Kool, S.A.M. de \ Wijnands, F.G. \ Gooijer, Y.M. \ Leendertse, P.C. \ Brinks, H. \ 2015
In 2012 is het project Water ABC gestart om waterkwaliteitsproblemen veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen verder terug te dringen. In de volgende werkgebieden is in 2012-2013 gewerkt aan het vaststellen van de belangrijkste emissieroutes van de ...
help
Schoon Water voor Brabant : tussenrapportage 2014 [Boek]
Gooijer, Y. \ Keuper, D. \ Lommen, J. \ Terryn, L. \ Vliet, J. van \ Aasman, B. \ Hekman, J. \ [2015]
Dit programma (van provincie, waterschappen en boeren) is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het omvat elf kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden, namelijk Bergen op Zoom, Budel, Eindhoven-Aalsterweg, Helmond, Helv ...
help
Schoon Water voor Brabant : rapportage 2010-2013 [Boek]
Gooijer, Y.M. \ Terryn, L.R. \ Leendertse, P.C. \ Lommen, J.L. \ Aasman, B.F. \ Hekman, J. \ 2015
Eindverslag van een project gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater, met het oog op waterwinningsgebieden voor drinkwater. Het project is gericht op alle gebruiker ...
help
Signalen van milieugezondheidsrisico's 2014-2015 [Boek]
Vros, C. \ Gooijer, L. \ Kruize, H. \ 2015
Het RIVM inventariseert sinds 2008 de signalen over mogelijke risico’s op het gebied van leefomgeving en gezondheid die vanuit de wetenschap naar voren komen, de zogeheten milieugezondheidsrisico’s. Het gaat hierbij om de kwaliteit van (drink)water, ...
help
Inventarisatie toets- en rekeninstrumenten [Boek]
Nijs, T. de \ Brand, E. \ Bulens, J. \ Geus, E. \ Gooijer, L. \ Hoogerbrugge, R. \ Otte, P. \ Verspoor, H. \ Zoonen, P. van \ 2014
Het RIVM heeft geïnventariseerd welke toets- en rekeninstrumenten vergunningverleners kunnen gebruiken om de effecten van ruimtelijke plannen op onze leefomgeving te beoordelen. Het toetsen rekeninstrumentarium kan onder andere worden vereenvoudigd a ...
help
Verbreding Schoon Water : tussenrapportage 2013 [Boek]
Gooijer, Y.M. \ Terryn, L.R. \ Leendertse, P.C. \ [2014]
Binnen het project hebben drie wervingsrondes plaatsgevonden. De belangstelling voor deelname verschilt per gewas en varieert tussen 17% areaal (asperge-teelt) tot 41% van het aardappelareaal. Als extra zijn via de loonwerkers nu ook de gewassen gras ...
help
Waterberging De Onlanden in de praktijk [thema klimaatbuffers] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Gooijer, J.J. \ Dijk, S. \ 2013
Naar aanleiding van de hoogwatersituatie in 1998 is in Groningen geïnvesteerd in een waterberging gecombineerd met natuurontwikkeling. Deze klimaatbuffer werd al voor voltooiing ingezet tijdens het hoogwater van junuari 2012. Momenteel wordt praktijk ...
help
Integrating levee performance assessments into complex flood protection systems \ Conference United States Society on Dams, February 11-15 2013; Phoenix, Arizona USA [Hoofdstuk uit boek]
Mitchell, T. \ Kluskens, R. \ Woldringh, B. \ Meer, M.T. van der \ Kamp, R.G. \ Gooijer, C. de \ Hillen, M.M. \ 2013
Geotechnical integrity is essential for levee safety assessments. Several pilot programs have been carried out in both the USA and the Netherlands to improve the geotechnical modeling of levee strength. New insights are integrated in Fugro’s Rapid En ...
help
Nut en noodzaak van Nationale Regenradar \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Gooijer, J. \ Schuurmans, H. \ Verbree, J.M. \ 2013
Afgelopen jaar is op initiatief van waterbeheerders (waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat) de projectgroep Nationale Regenradar in het leven geroepen. Deze projectgroep heeft voor heel Nederland een neerslagproduct ontwikkeld, dat nu door alle ...
help
Op zoek naar een optimaal ontwerp voor een groot uitwateringsgemaal in het Lauwersmeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Becker, B. \ Dahm, R. \ Heeringen, K. van \ Goorden, N. \ Kramer, N. \ Kooij, K. \ Gooijer, J. \ Jansen, J. \ 2012
Wetterskip Fryslân en Waterschap Noorderzijlvest ontwikkelen plannen om bij Lauwersoog een groot uitwateringsgemaal te bouwen. Het hoogwater in het noorden van Nederland in de eerste week van januari 2012 toonde het belang van dit gemaal opnieuw aan. ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.