Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 27

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Goverse
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Glasaal uit het (diepste) dal? : vrijwilligers meten hoogste aantallen glasaal sinds 2000 \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Verspui, R. \ Schiphouwer, M. \ Ploegaert, S. \ Goverse, E. \ 2018
Uit tellingen dit jaar door onderzoekers en vrijwilligers langs de Nederlandse kust, komt een flinke verhoging in de aantallen glasalen naar voren. De Europese aal (Anguilla anguilla) is echter nog steeds een internationaal ernstig bedreigde diersoor ...
help
Monitoring trekvissen in het Noordzeekanaal en Ommelanden met kruisnet door vrijwilligers in 2018 : monitoring van diadrome vissen met focus op intrekkende glasaal en driedoornige stekelbaars [Boek]
Goverse, E. \ 2018
Binnen het programma Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden wordt het aanbod van trekvissen in de regio in ruimte en tijd in kaart gebracht. De kruisnetmonitoring is gestart in 2014 en heeft sindsdien ieder voorjaar plaatsgevonden, ...
help
Nulmeting heikikker (en ringslang) in de regio Naardermeer : actualisatie voorkomen heikikker (en ringslang) in het Naardermeer, Overscheense Polder, Nieuwe Keverdijkse Polder, Heintjesrak- en Broekerpolder en Ondermeent [Boek]
Goverse, E. \ Creemers, R. \ 2018
In 2019 worden in de spoorlijn door het Naardermeer nieuwe faunapassages aangelegd. Doelsoorten zijn onder meer heikikker en ringslang. Om de effectiviteit van deze maatregelen te kunnen bepalen is in 2018 de uitgangssituatie vastgelegd. Tussen 5 sep ...
help
Monitoring trekvissen in het Noordzeekanaal en ommelanden met kruisnet door vrijwilligers in 2017 : monitoring van diadrome vissen met focus op intrekkende glasaal en driedoornige stekelbaars [Boek]
Goverse, Edo \ 2017
Binnen het programma Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden wordt het aanbod van trekvissen in de regio in ruimte en tijd in kaart gebracht. De kruisnetmonitoring is gestart in 2014 en heeft sindsdien ieder voorjaar plaatsgevonden, ...
help
Monitoring trekvissen in het Noordzeekanaal en ommelanden met kruisnet door vrijwilligers in 2016 : monitoring van diadrome vissen met focus op intrekkende glasaal en driedoornige stekelbaars : een rapportage van het programma Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en ommelanden [Boek]
Schaub, Bart \ Lith, Bram van \ Kikkert, Arjen \ Beentjes, Rik \ Viester, Sonja \ Goverse, Edo \ Timmermans, Geert \ Werkgroep Monitoring Noordzeekanaal \ 2016
Binnen het programma Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en ommelanden is in 2014, 2015 en 2016 gemonitoord om het aanbod van trekvissen langs het Noordzeekanaal en ommelanden in kaart te brengen in ruimte en tijd. De focus ligt hierbij op de ...
help
Opmars exotische grondels \ Tussen Duin en Dijk [Artikel]
Timmermans, G. \ Goverse, E. \ 2016
Vier exotische grondelsoorten koloniseren de Nederlandse wateren in rap tempo. Ook Noord-Holland is bereikt en de verwachting is dat de komende jaren deze grondels op veel locaties zullen verschijnen en een bedreiging vormen voor de inheemse vissoort ...
help
Monitoring trekvissen in het Noordzeekanaal en Ommelanden met kruisnet door vrijwilligers - 2015 : monitoring diadrome vissen met focus op intrekkende glasaal en driedoornige stekelbaars : een rapportage van het programma Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden [Boek]
Goverse, Edo \ 2015
Binnen het programma Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden is een driejarige monitoring opgestart om het aanbod van trekvissen langs het Noordzeekanaal en Ommelanden in kaart te brengen. De focus ligt hierbij op de intrek van glasa ...
help
Handleiding voor het monitoren van amfibieën in Nederland [Boek] - Herziene uitgave 2015
Goverse, Edo \ Zeeuw, Marnix de \ Herder, Jelger \ 2015
Wereldwijd is er sprake van een achteruitgang van amfibieën. Wetenschappers en natuurliefhebbers maken zich al jaren zorgen over het verdwijnen van soorten. Voor deze achteruitgang zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, meestal staan deze in dire ...
help
Stranding Kemps zeeschildpad op het strand van Den Helder \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Boer, M. de \ Goverse, E. \ 2015
Voor de zesde keer in zestig jaar is er in Nederland een zeer zeldzame Kemps zeeschildpad gestrand. De zeeschildpad werd op zaterdag 20 december 2014 op het strand bij Den Helder, tussen de strandslagen Falga en Duinoord, rond 10:15 uur door een wand ...
help
Vismonitoring met kruisnet in en rond het Noordzeekanaal \ Tussen duin & dijk [Artikel]
Goverse, E. \ 2015
Voor trekvissen is Nederland een lastig te nemen vesting. Een van de grotere wateren die de Noordzee en het zoete water verbindt, is het Noordzeekanaal. Op achttien locaties langs het Noordzeekanaal en de omgeving wordt intrekkende vis nu gemonitoord ...
help
Monitoring trekvissen in het Noordzeekanaal en Ommelanden met kruisnet door vrijwilligers - 2014 : monitoring diadrome vissen met focus op intrekkende glasaal en driedoornige stekelbaars [Boek]
Goverse, E. \ 2014
Eerste resultaten van een driejarige monitoring om het aanbod trekvissen langs het Noordzeekanaal en Ommelanden in kaart te brengen. In kleine teams van vrijwilligers zijn 18 bemonsteringslocaties onderzocht. Ruim veertig personen hebben de monitorin ...
help
Heikikkers inventariseren in het veenweidegebied \ Schubben en slijm [Artikel]
Goverse, E. \ Slagboom, R. \ Lugt, A. van der \ 2014
In het vroege voorjaarjaar trekken heikikkers massaal van hun overwinteringlocatie naar hun voortplantingswater, waarna een prachtig schouwspel zich voordoet met roepende blauwe mannetjes. Dit artikel behandelt naast specifieke kenmerken van het veen ...
help
Vissenatlas Noord-Holland : kennisbron van 34 vissoorten \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Hoogeboom, D. \ Kranenbarg, J. \ Goverse, E. \ Timmermans, G. \ Melchers, M. \ 2013
De eerste vissenatlas van Noord-Holland is een feit. Vier jaar van intensieve samenwerking tussen vrijwilligers, Landschap Noord-Holland en Stichting RAVON, heeft geleid tot een prachtig, rijk geïllustreerd boek over alle vissoorten in Noord-Holland.
help
De ringslang in het Wormdal, een grensgeval \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Janssen, I. \ Geraeds, R.P.G. \ Schaik, V.A. van \ Goverse, E. \ Paulssen, L.C.J. \ 2013
In 2005 is de Ringslang herontdekt in het Wormdal. Deze populatie maakt deel uit van een grensoverschrijdende metapopulatie in de bovenloop van de Worm. In het artikel worden het leefgebied en de perspectieven voor dit bijzondere reptiel geschetst, m ...
help
The Process to Progress (up)date in crop protection research : samenvattingen \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Keidel, H. \ Smant, G. \ Helder, H. \ Goverse, A. \ Bakker, J. \ Leeuwen, G. van \ Hees, E. \ Vliet, J. van \ Leendertse, P.C. \ Boshoven, J.C. \ Bolton, M. D. \ Thomma, B.P.H.J. \ Schoina, C. \ Bouwmeester, K. \ Govers, F. \ Ronde, D. de \ Agtmaal, M. van \ Hundscheid, M. \ Straathof, A. \ Boer, W. de \ Damme, M. van \ Faina, L. \ Thomma, B. \ Heijting, S. \ Kempenaar, C. \ Hanse, B. \ Buurma, J. \ Beekman, V. \ Velzen, D. van \ Luit, J. van der \ Monster, V. \ Berg, E. van den \ 2013
Verlsag van de KNPV-najaarsbijeenkomst 2013 met samenvattingen van de volgende sessies: Het grootste succes van... Gera van Os; Aaltjes, meer dan alleen schadelijk; Nieuwe inzichten in de functies van speekeseleiwitten van plant-parasitaire aaltjes, ...
help
De rivierdonderpad geeft zich prijs in Groot-Amsterdam \ Tussen duin & dijk [Artikel]
Goverse, E. \ Timmermans, G. \ 2013
De rivierdonderpad is een klein bodemvisje dat zich overdag verbergt onder stenen of andere schuilplaatsen en hierdoor vaak over het hoofd wordt gezien. De soort is nachtactief en alleen met het felle licht van een zaklamp goed te inventariseren. Een ...
help
Nederlandse Kemps zeeschildpadden in het nieuws \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Goverse, E. \ Drubbel, J. \ Grünewald, F. \ 2012
De in 2008 in Zeeland aangespoelde Kemps zeeschildpad is na een drie jaar durend avontuur in Europa terug in de Golf van Mexico. Deze zeeschildpad is gevonden en gerehabiliteerd in Nederland, waarna het dier via Portugal eind december 2011 in Florida ...
help
Vuursalamanderdrama : soort op rand van uitsterven in Nederland \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Spikmans, F. \ Bosman, W. \ Spitzen, A.M. \ Goverse, E. \ Zeeuw, M. de \ Meij, T. van der \ 2012
De vuursalamander is Nederlands' enige inheemse landsalamander. Zijn huidige voorkomen is beperkt tot Zuid-Limburg en de grootste populatie leeft in het Bunderbos. Lange tijd was er in het Bunderbos sprake van een stabiele populatieomvang, maar de la ...
help
Handleiding voor het monitoren van amfibieën in Nederland [Boek] - 3e dr
Groenveld, A. \ Smit, G. \ Goverse, E. \ 2011
Salamanders, kikkers en padden leven zowel in het water als op het land. Voor hun voortplanting zijn zij aangewezen op allerlei typen zoet water. In het water wordt gepaard, worden de eieren afgezet en groeien de larven op. De meeste volwassen en jon ...
help
De lederschildpad: spectaculaire nieuwe waarnemingen in Nederland en een statusoverzicht \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Goverse, E. \ Hilterman, M.L. \ Bonnet, P. \ Ruiter, R. de \ 2010
De lederschildpad is een zeeschildpad die in alle wereldzeeën thuis is en de soort is een frequente bezoeker van Noordwest-Europa. Een enkele keer wordt de soort in Nederlandse wateren waargenomen en in 2009 zijn er in drie weken tijd drie meldingen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.