Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 46

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Greutink
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Alternatieven voor antibiotica : acht essays [Boek]
Greutink, T. \ Beumer, J. \ cop. 2009
help
Onafhankelijk dankzij een moestuin \ De kleine aarde [Artikel]
Greutink, V. \ 2008
Onstandigheden zorgden ervor dat veel inwoners van Groot-Brittannië, Zwitserland en Cuba een moestuin aanlegden en onderhielden. De voordelen van een eigen groentetuin zijn groot.
help
Analyse van de schelpdierketen in Nederland [Boek]
Greutink, T. \ 2006
De Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) heeft in haar Meerjarenvisie 2004 – 2007 aangegeven dat in 2004 een start wordt gemaakt met de doorlichting van de vis-, schaaldier- en schelpdiersector. De VWA heeft gekozen voor de aanpak om acht productieketens ...
help
Microbiologische risico's in levensmiddelen tijdens langdurig transport : state of the art 2005 [Boek]
Greutink, T. \ Brandwijk, T. \ Maathuis, E. \ 2006
De Directie Onderzoek en Risicobeoordeling van de Voedsel- en Waren Autoriteit heeft in het kader van de ‘open programmering’ een voorstel ingediend voor onderzoek naar de effecten van transporten over grote afstand op de microbiologische gesteldheid ...
help
Voedselrisico's kweekvis : state of the art 2005 [Boek]
Snijdelaar, M. \ Greutink, T. \ Brandwijk, T. \ 2006
De Directie Onderzoek en Risicobeoordeling van de Voedsel- en Waren Autoriteit heeft in het kader van de ‘open programmering’ een voorstel ingediend voor onderzoek naar de mogelijke voedselveiligheidsrisico’s bij het eten van kweekvis. In deze State ...
help
Analyse van de paling- en meervalketen in Nederland [Boek]
Greutink, T. \ Brandwijk, T. \ Snijdelaar, M. \ 2005
Het rapport ‘Analyse van de paling- en meervalketen in Nederland’ heeft tot doel om nieuwe en mogelijk onbekende risico’s voor de volksgezondheid te benoemen en eventuele witte plekken in toezicht en wetgeving gericht op de productieketen van paling ...
help
Veterinair-hygiënische consequenties van het voorstel preventie dierziekten (LTO, Saveetra, NBHV) [Boek]
Snijdelaar, M. \ Lambers, J. \ Greutink, T. \ 2005
Na de mond- en klauwzeerepidemie (MKZ) in 2001 heeft het Ministerie van LNV een aantal structurele preventieve maatregelen genomen om de kans op een herhaling van de MKZ-uitbraak te verkleinen. Het draagvlak voor een deel van deze maatregelen blijkt ...
help
Beleidslijn inzake het verplaatsen van schelpdieren, 1997 - 2003 : een beoordeling [Boek]
Snijdelaar, M. \ Greutink, T. \ 2003
Om mogelijke sanitaire, veterinaire of ecologische risico's bij het verplaatsen van schelpdieren van het ene gebied naar het andere gebied zoveel mogelijk te beperken, zijn maatregelen opgesteld in de beleidslijn inzake verplaatsen schelpdieren. Deze ...
help
Geneesmiddelen voor kweekvis : achter in de fuik zit de paling [Boek]
Greutink, T. \ 2002
De kweekvissector in Nederland beschikt niet over toegelaten geneesmiddelen voor kweekvis, terwijl daar wel behoefte voor bestaat. Dit rapport biedt Directie Visserij twee oplossingsrichtingen aan om samen met de sector het geconstateerde probleem op ...
help
Inventarisatie ritueel slachten in Nederland [Boek]
Loseman, B. \ Greutink, T. \ Brandwijk, T. \ Root, M. \ 2002
Het ritueel slachten in het algemeen en het slachten volgens de islamitische ritus tijdens het offerfeest in het bijzonder is een gebeuren dat in Nederland constant in een sterk spanningsveld plaatsvindt. Enerzijds hecht de Nederlandse overheid veel ...
help
Visies op risico's van e-commerce op voedselveiligheid : gezien vanuit de sectoren diergeneesmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en diervoeder [Boek]
Sande, I. van de \ Greutink, T. \ 2002
help
Bezoekersregeling op veehouderijbedrijven in het kader van aangifteplichtige dierziekten : quick-scan bezoekersregeling MKZ-crisis 2001 [Boek]
Laarhoven, M. van \ Snijdelaar, M. \ Greutink, T. \ 2002
In 2001 heeft Nederland te maken gehad met een uitbraak van MKZ. Tijdens de evaluatie van deze uitbraak kwam de vraag naar boven in hoeverre gebruik is gemaakt van een bezoekersregeling. Een vaststaand feit was dat voorafgaand aan de MKZ-crisis geen ...
help
Evaluatie verplaatsingsregelingen MKZ [Boek]
Greutink, T. \ 2002
De Minister van LNV heeft bij de aankondiging van de maatregelen, genomen naar aanleiding van de MKZ-uitbraak, de Tweede Kamer laten weten dat de betreffende maatregelen na een jaar zouden worden geëvalueerd. De directie Voedsel- en Veterinaire Aange ...
help
Evaluatie regeling varkensleveringen [Boek]
Greutink, T. \ Maaskant, J. \ 2001
help
Diervoedercontrole in Nederland, 1999 : betreft rapportage richtlijn 95/53/EG [Boek]
Greutink, T. \ Wever, C. \ 2000
Dit rapport bevat de resultaten van de controles op het gebied van de diervoeding in Nederland over het jaar 1999, conform de verplichting in Richtlijn 95/53/EG tot vaststelling van de beginselen inzake de organisatie van de officiële controles op he ...
help
Controleprogramma diervoeder in Nederland, 2001 [Boek]
Greutink, T. \ 2000
Artikel 22 van de Richtlijn 95/53/EG van de Raad van de Europese Unie (EU) tot vaststelling van de beginselen inzake de organisatie van de officiële controles op het gebied van diervoeding in de EU, bepaalt dat elke EU-lidstaat voor oktober een contr ...
help
Rapportage over de controle op producten van dierlijke oorsprong uit derde landen [Boek]
Tilburg, R. \ Wever, C. \ Greutink, T. \ 1999
Op verzoek van de Directie Veterinaire, Voedings- en Milieuaangelegenheden (VVM) van het ministerie van LNV (1999) heeft het IKC-Landbouw een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van rapportage over de controle op de in- en doorvoer van producten v ...
help
Evaluatie Afzetprijsindicaties [Boek]
Lieffijn, H. \ Greutink, G.J. \ 1999
Het IKC-Landbouw organiseert bijeenkomsten waarin prognoses worden opgesteld van de toekomstige prijsontwikkeling van diverse agrarische producten. Deze prognoses vervullen ondermeer een functie bij de financiering van bedrijven door banken, bij het ...
help
Ingrepenbesluit betekent ingreep moderne varkenshouderij : Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, drie besluiten van kracht \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Greutink, T. \ 1996
In de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren zijn 3 besluiten opgenomen die vanaf 1 september 1996 in werking treden: het Ingrepenbesluit, het Besluit scheiden van dieren en het Besluit voortplantingstechnieken bij dieren. Voor de varkenshouderij he ...
help
Wet maakt gezond en wel [thema] \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Greutink, T. \ Koole, H. \ Westerlaken, L. \ 1996
5 Artikelen die verband houden met het dierenwelzijn, zoals: aangifteplicht van besmettelijke ziekten; te nemen maatregelen bij de betreffende ziekten; het vaccineren; verbod op lichamelijke ingrepen; verdere aanscherping van het welzijnsbeleid
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.