Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 29

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Grosman
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Bouwstenen voor een systeemaanpak voor tripsbestrijding : rapportage toplagen, instandhouden roofwantsen en Lure & Infect [Boek]
Grosman, A. \ Linden, A. van der \ Bloemhard, C. \ Holstein-Saj, R. van \ Tol, R. van \ Messelink, G. \ [2014]
Californische trips, Frankliniella occidentalis, is een groot probleem in de sierteelt onder glas. In dit rapport zijn de resultaten weergeven van onderzoek aan toplagen voor roofmijten, bankerplanten voor Orius en een “Lure & infect-systeem” voor vo ...
help
Stimulering van roofvliegen en roofkevers voor plaagbestrijding in de sierteelt [Boek]
Grosman, A. \ Groot, E. de \ Messelink, G. \ [2014]
Bestrijding van plagen wordt soms geholpen door spontaan optredende natuurlijke vijanden. Bij veel grondgebonden teelten komen spontaan roofvliegen en roofkevers voor. Dit onderzoek is gekeken wat de effecten van deze bestrijders op trips in chrysant ...
help
Biologische bestrijding van rouwmuggen : inventarisatie natuurlijke vijanden, optimalisatie toepassing nematoden, ontwikkeling van een openkweeksysteem voor bodemroofmijten [Boek]
Pijnakker, J. \ Grosman, A. \ Leman, A. \ Linden, A. van der \ Groot, E. de \ [2014]
Rouwmuggen zijn zeer algemeen in kassen, en meestal talrijker dan de typische plaag-insecten. De meeste soorten voeden zich met schimmels en met organisch materiaal, en zijn onschadelijke voor planten. Enkele soorten kunnen schadelijk zijn in zaaibed ...
help
Roofwantsen (Orius) in stand houden met alternatief voedsel [Poster]
Grosman, A. \ Groot, E. de \ Bernardo, A. \ [2013]
Informatieposter over een effectievere plaagbestrijding in de sierteelt door betere vestiging en populatieopbouw van roofwantsen (Orius spp). De roofwantsen in een vroege teeltfase introduceren en laten vermeerderen in het gewas via toediening van al ...
help
Trips in alstroemeria [Poster]
Staaij, M. van der \ Linden, A. van der \ Grosman, A. \ [2013]
Praktijkproef om vast te stellen waar trips in alstroemiera verpopt en welk effect cultivar (Panorama, Virginia) en watergift (druppelen, regenen) daarop hebben. Op basis van die kennis kan een bestrijdingsstrategie worden opgesteld.
help
Natuurlijke vijanden in de sierteelt : van uitzetten naar in stand houden [Presentatie]
Grosman, A. \ 2013
Powerpointpresentatie over de inzet van predatoren en deze in stand te houden door ze te ondersteunen met alternatief voedsel, bankerplanten en alternatieve prooien.
help
Bouwstenen voor tripsbestrijding in chrysant [Boek]
Linden, A. van der \ Grosman, A. \ Staaij, M. van der \ Messelink, G. \ cop. 2013
De Californische trips, Frankliniella occidentalis is een moeilijk te bestrijden plaag in de chrysantenteelt. Dit onderzoek richtte zich op de verbetering van biologische bestrijding met roofmijten en roofwantsen. In een kasproef met 6 opeenvolgende ...
help
Nieuwe sluipwespen tegen turkse mot, Chrysodeixis chalcites, in paprika [Boek]
Grosman, Amir \ Bloemhard, Chantal \ Wageningen Universiteit en Research Centrum. Glastuinbouw \ Productschap Tuinbouw \ Koppert, Biological Systems \ [2013]
De Turkse mot, C. chalcites, geeft schade in de paprikateelt van voor- tot najaar. In het verleden werden vooral spontaan in de kas optredende bestrijders of bestrijders van verwante soorten in het onderzoek meegenomen. Dit gaf onvoldoende resultaat. ...
help
Openkweeksysteem voor bodemroofmijten [Presentatie]
Grosman, A. \ Pijnakker, J. \ Groot, E. de \ [2012]
Powerpointpresentatie over verschillende soorten kweeksystemen voor bodemroofmijten.
help
New natural enemies against the tomato looper (Chrysodeixis chalcites) [Presentatie]
Grosman, A. \ Bloemhard, C. \ Kok, L. \ Timmer, R. \ 2012
Powerpointpresentatie over natuurlijke vijanden van de Turkse mot die mogelijk ingezet kunnen worden bij de biologische bestrijding.
help
Top-layers to support predatory mites [Presentatie]
Grosman, A. \ Messelink, G. \ Groot, E. de \ Holstein-Saj, R. van \ [2012]
Powerpointpresentatie over het effect van toplagen op roofmijten.
help
Tripsbestrijding via de grond [Presentatie]
Grosman, A. \ Messelink, G. \ Groot, E. de \ Holstein-Saj, R. van \ 2012
Powerpointpresentatie over de biologische bestrijding van tripspoppen in de bodem.
help
Roofmijten effectiever tegen trips en varenrouwmug door toplaag op substraat [Presentatie]
Grosman, A. \ Messelink, G. \ Groot, E. de \ Holstein-Saj, R. van \ [2012]
Powerpointpresentatie over het effect van toplagen op de vestiging bodemroofmijten.
help
Bestrijding Turkse mot in paprika [Presentatie]
Grosman, A. \ Bloemhard, C. \ Kok, L. \ Timmer, R. \ 2012
Powerpointpresentatie over de biologische bestrijding van de (rupsen van) de Turkse mot.
help
Effect van watergiftmethode en cultivar op biologische tripsbestrijding in alstroemeria [Boek]
Staaij, M. van der \ Grosman, A. \ cop. 2012
Het effect van watergift en cultivar op het verpoppingsgedrag van trips werd onderzocht op praktijkbedrijven en in een kasproef bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk. Daarnaast werd het effect van aaltjes, een bodemroofmijt en een insectenpatho ...
help
Biologische bestrijding van de glimslak (Zonitoides arboreus) in potorchidee [Boek]
Staaij, M. van der \ Linden, A. van der \ Grosman, A. \ [2012]
De glimslak Zonitoides arboreus veroorzaakt schade in de teelt van potorchidee in Nederland en is al ruim 10 jaar een bekende plaag van hetzelfde gewas in Hawaï. Het doel van het project is om mogelijkheden voor bestrijding van de glimslak met predat ...
help
Paprikaplanten met TSWV zijn aantrekkelijk voor trips : zieke planten snel verwijderen om nieuwe besmetting te voorkomen \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ Grosman, A. \ 2011
Recent onderzoek naar mogelijkheden om de verspreiding van tomatenbronsvlekkenvirus in kassen met paprika te beperken, heeft nieuwe inzichten opgeleverd. Besmette planten blijken zeer aantrekkelijk te zijn voor trips, veruit de belangrijkste versprei ...
help
Nieuwe uitzetstrategie van bodemroofmijten voor effectievere bestrijding van bodemplagen [Poster]
Grosman, A. \ [2011]
Informatieposter over een nieuwe uitzetstrategie van bodemroofmijten voor effectievere bestrijding bestrijding van bodemplagen
help
Beheersing van besmetting met tomatenbronsvlekkenvirus in paprika : thema: Doorontwikkelen duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.01-002.02 [Poster]
Grosman, A. \ Bloemhard, C. \ Hamelink, R. \ vlugt, R. van der \ Raaij, H. van \ Stijger, I. \ Ramakers, P. \ [2011]
Onderzoek naar de verspreiding van TSWV te beperken is na een eerste besmetting? Dit werd in demopraktijkproeven met paprikagewas onderzocht.
help
Bestrijding van trips in potplanten : thema: Doorontwikkelen duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.01-002.05 [Poster]
Grosman, A. \ Messelink, G. \ Groot, E. de \ [2011]
Informatieposter over de bestrijding van trips in potplanten (thema: doorontwikkelen duurzame gewasbescherming). Doel van het hier beschreven onderzoek is om bestrijding van trips in potplanten te verbeteren door het nemen van maatregelen vanuit het ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.