Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 252

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Haveman
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Revisie vegetatie van Nederland [Boek]
Schaminée, Joop \ Haveman, Rense \ Hommel, Patrick W.F.M. \ Janssen, John A.M. \ Ronde, Iris de \ Schipper, Piet, C. \ Weeda, Eddy J. \ Dort, Klaas W. van \ Bal, Dick \ Plantensociologische Kring Nederland \ 2017
help
Gestolen kenmerken: wat zijn soorten in Rosa sect. Caninae? \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Haveman, R. \ 2016
In 2011 verscheen in dit tijdschrift een overzicht van de rozensoorten in ons land. Bakker et al.1 hanteren in dit overzicht een artificieel, typologisch soortconcept om orde te scheppen in de chaos van Rosa sect. Caninae, waarbij de variatie via mor ...
help
Het Festuca ovina-complex in Nederland. 3. De smalbladige schapengrassen \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Haveman, R. \ 2015
Na een reactie op een artikel van De Wilde-Duyfjes, die in dit tijdschrift eerder reageerde op eerdere publicaties over de relatief breed-bladige schapengrassen, worden de Nederlandse smalbladige schapengrassen besproken. De taxonomie en nomenclatuur ...
help
Monitoring en PAS : de les van het verleden [platform] \ De levende natuur [Artikel]
Haveman, R. \ 2015
Nadenkend over monitoring ten behoeve van natuurbeleid komt Haveman (adviseur ecologie bij vastgoedbeheer) met drie adviezen. Stop uniformeringsdrang; verschillende typen monitoring niet met elkaar verwarren; bij PAS ligt verantwoordelijkheid waar di ...
help
Veldgids rompgemeenschappen [Boek]
Schaminee, J. \ Janssen, J. \ Weeda, E. \ Hommel, P.H. \ Haveman, R. \ Schipper, P. \ Bal, D. \ 2015
Plantengemeenschappen zijn groepen van samen voorkomende plantensoorten typerend voor de grote verscheidenheid aan biotopen, zoals moeras, grasland, akker en bos. Plantengemeenschappen zeggen veel over waterhuishouding, bodem, klimaat en landgebruik. ...
help
Op het randje : een plantensociologische analyse van heischraal grasland op defensieterreinen \ Stratiotes [Artikel]
Ronde, I. de \ Haveman, R. \ 2015
Heischrale graslanden (Nardetalia) behoren, tenminste in hun soortenrijkere vormen, tot de sterk bedreigde ecosystemen in Nederland. De achteruitgang in areaal en in kwaliteit is al in 2002 geschetst door Weeda. Ten behoeve van de uniformering van de ...
help
Vroegbloeiende havikskruiden in het Beneden-Geuldal : diversiteit, achteruitgang en beheer \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Haveman, R. \ Ronde, I. de \ 2014
Havinkskruid (Hieracium spec.) is een van de lastigste plantengeslachten in ons land. De soortenrijkdom is groot en de verschillen tussen de soorten zijn vaak klein. Vanouds vormde de zuidelijke kalkwand van het Beneden-Geuldal tussen Valkenburg en M ...
help
Naamlijst en verspreidingsgegevens van de Nederlandse bramen (Rubus L. subgenus Rubus) \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Beek, B.A. van de \ Bijlsma, R.J. \ Haveman, R. \ Meijer, K. \ Ronde, I. de \ Troelstra, A.S. \ Weeda, E.J. \ 2014
In Noordwest-Europa is de taxonomie van bramen (Rubus.L. subgenus Rubus) goed op orde en de verspreiding van bramen in de verschillende landen goed bekend dankzij herbarium- en veldonderzoek vanaf de jaren 1970. In Nederland dateert onderzoek aan bra ...
help
Ecologie, verspreiding en syntaxonomie van Nederlandse struwelen. 2. Bramenrijke kapvlaktebegroeiingen \ Stratiotes [Artikel]
Haveman, R. \ Ronde, I. de \ Weeda, E.J. \ 2014
Bramenrijke stadia zijn sinds lang een bekend verschijnsel op kapvlakten en in hakhout op niet te kalkrijke en niet te natte bodem. Tijdens veldwerk in Zuid-Limburg werd een struweeltype gevonden met daarin de Sambucetalia. In dit artikel vondsten ui ...
help
Vondsten van Hieracium nemorivagum Jord. ex Boreau (Hieracium sectie Sabauda (Fr.) Arv.-Touv.) in het Drentse district \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Haveman, R. \ Ronde, I. de \ 2013
Sinds Van Soest in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw zijn overzicht over havikskruiden in Nederland publiceerde is bekend dat Hieracium sectie Sabauda niet in het Drentse floradistrict voorkomt. In 2008 en 2010 werden op diverse plaatsen in het zu ...
help
Teelt de grond uit geeft kwekers nieuwe inzichten \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Haveman, K. \ 2013
Het project Teelt de grond uit laat zien dat er een goede kwaliteit vasteplanten kan worden gekweekt op zandbedden. De meest waardevolle informatie zit volgens kweker Remy Lubbe van Molter echter in de nieuwe inzichten over bemesting. "Wij gaan volge ...
help
Herstel van jeneverbesstruwelen : resultaten OBN-onderzoek 2007-2011 [Boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Haveman, R. \ Huiskes, H.P.J. \ Waal, R.W. de \ 2013
Jeneverbesstruwelen vormen een karakteristiek onderdeel van de heide- en stuifzandlandschappen van onze pleistocene zandgronden. Binnen de open struwelen van jeneverbes waren tot voor kort botanisch zeer waardevolle mosvegetaties aanwezig. De toekoms ...
help
Missie natuur : natuur en landschap op defensieterreinen [Boek]
Gillisen, N. \ Ende, G. van der \ Haveman, R. \ cop. 2013
Nederland kent circa 25.000 hectare aan militaire terreinen. Wat niet veel mensen weten is dat hier veel bijzondere natuur voorkomt. 'Missie Natuur' geeft een verrassende inkijk in deze natuurlijke rijkdom, de geschiedenis en beschrijft de relatie tu ...
help
Gevolgen van klimaatverandering voor verschillende plantengemeenschappen \ Stratiotes [Artikel]
Janssen, J.A.M. \ Ozinga, W.A. \ Schaminée, J.H.J. \ Haveman, R. \ Smits, N.A.C. \ 2013
In deze studie is bekeken welke veranderingen zijn opgetreden in plantengemeenschappen. De gegevens uit de Landelijke Vegetatie Databank (LVD) zijn gebruikt om trends in de soortensamenstelling van bepaalde plantengemeenschappen op te sporen. Vervolg ...
help
Een nieuwe sleutel tot de secties van Hieracium L. subgenus Hieracium \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Haveman, R. \ 2012
Omdat veelvuldig fouten worden gemaakt met de determinatie van havikskruiden wordt een nieuwe sleutel van de secties gepresenteerd. Samenvattend wordt een overzicht gegeven van de secties van het geslacht in Nederland, met een korte impressie van het ...
help
Nieuwe vindplaatsen van Mibora minima (L.) Desv. (Dwerggras) in de Texelse duinen \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Haveman, R. \ Ronde, I. de \ 2012
In dit artikel worden twee nieuwe vindplaatsen van Mibora minima (L.) Desv. (Dwerggras) beschreven van het militaire terrein op "De Hors", Texel. Van beide groeiplaatsen zijn vegetatieopnamen gemaakt. De eerste groeiplaats is mossenrijk en wordt gere ...
help
De bijdrage van Defensie aan de Nederlandse natuur : een analyse van inventarisatie- en monitoringgegevens [Boek]
Haveman, R. \ Ronde, I. de \ Gilissen, N. \ 2012
Defensie is gebruiker en beheerder van ruim 25.000 hectare terrein (waaronder zowel de strikte oefenterreinen, de schietterreinen als de vliegvelden). Hierbij wordt echter zo veel mogelijk rekening gehouden met de aanwezige natuurwaarden en daar waar ...
help
'In de zomer hebben we high tea tussen de bamboe' \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Haveman, K. \ 2012
‘s Zomers is het op de kwekerij van Hans Verweij, Grassenerf in Boskoop, rustig qua teeltwerkzaamheden. Tussen de bamboeplanten is er echter genoeg bedrijvigheid door mensen die genieten van een workshop high tea bij Pluk Tea, het bedrijf van dochter ...
help
Ondanks vorstschade toch een positief seizoen \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Haveman, K. \ 2012
Kwekers van vaste planten in pot kijken tevreden terug op het afzetseizoen. Hoewel de vorst voor sommige kwekers roet in het eten gooide, heeft de meerderheid geplust ten opzichte van vorig jaar.
help
Hoe kiezen kweker en inkoper hun sortiment? \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Haveman, K. \ 2012
Jaarlijks worden er in de vaste planten tientallen tot honderden nieuwe soorten geïntroduceerd. Kweker Arno Rijnbeek en inkoper Jean Pierre de Groot van tuincentrum De Driesprong vertellen hoe zij hun sortiment kiezen.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.