Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 282

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Hof
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Mondiale opgaven voor Inclusieve Groene Groei [Boek]
Esch, S. van \ Hanemaaijer, A. \ Hof, A. \ Ligtvoet, W. \ Oorschot, M. van \ Westhoek, H. \ 2018
Bij huidige trends van bevolkingsgroei, economische ontwikkeling, toenemende ongelijkheid, vraag naar grondstoffen, verstedelijking, globalisering van handel en technologische ontwikkeling, staat het ontwikkel ingsbeleid voor de grote opgaven om armo ...
help
Eindrapportage groot project Ecologische Hoofdstructuur oktober 2018 [Boek]
Hof, G. \ 2018
Rapport over een onderzoek naar de Ecologische hoofdstructuur.
help
Limiting global temperature change to 1.5 °C : implications for carbon budgets, emission pathways, and energy transitions [Boek]
Vuuren, D. van \ Hof, A. \ Gernaat, D. \ Boer, H.S. de \ 2017
The Paris Climate Agreement’s main objective is to limit the increase in global mean temperature to well below 2 °C , and to pursue efforts to limit it to 1.5 °C (UNFCCC, 2015) . There are several aspects that need to be consider ed to understand wha ...
help
Evaluatie van de SDE+-regeling [Boek]
Blom, M. \ Vergeer, R. \ Wielders, L. \ Schep, E. \ Hof, B. \ Buunk, E. \ Tieben, B. \ 2016
De SDE+ is het belangrijkste beleidsinstrument waarmee de overheid bijdraagt aan het realiseren van de hernieuwbare energiedoelen voor 2020 en 2023. De SDE+-regeling is sinds 2011 van kracht. Bij de invoering is afgesproken dat de regeling in 2016 ge ...
help
Afstromend regenwater: wat is het echte rendement van bezinkvoorzieningen? \ H2O online [Artikel]
Langeveld, J. \ Liefting, E. \ Palsma, B. \ Hof, A. \ Nijhof, H. \ 2016
Afstromend regenwater leidt op jaarbasis tot een aanzienlijke verontreiniging van het oppervlaktewater. In het kader van diverse STOWA/RIONED-projecten is onderzoek gedaan naar de samenstelling van het regenwater en de behandelbaarheid in bezinkvoorz ...
help
Lessen uit Almere : foutaansluitingen op riolen \ Stadswerk magazine [Artikel]
Langeveld, J. \ Schilperoort, R. \ Hof, A. \ Nijhof, H. \ 2016
In Nederland ligt 23.000 kilometer hemelwaterriolering en 20.000 kilometer vuilwaterriolering, samen genoeg om de evenaar rond te gaan. Het is de bedoeling dat het hemelwater netjes wordt afgevoerd via de hemelwaterriolering en het vuilwater via de v ...
help
Floodfighting in Almere: onderzoeksresultaten hydraulisch functioneren wadi’s en doorlatende verharding \ H2O online [Artikel]
Boogaard, F. \ Feringa, K. \ Hof, A. \ Kluck, J. \ 2016
Veel waterschappen en gemeenten vragen zich af of de regenwatervoorzieningen die de laatste decennia op veel plaatsen zijn aangelegd, op lange termijn goed functioneren en of de implementatie kosteneffectief is. Onderzoek in Almere leert dat de infil ...
help
Afstromend regenwater : wat is het rendement van bezinkvoorzieningen? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Langeveld, J. \ Liefting, E. \ Palsma, B. \ Hof, A. \ Nijhof, H. \ 2016
Afstromend regenwater dat via gescheiden rioolstelsels op het oppervlaktewater wordt geloosd, leidt op jaarbasis tot een aanzienlijke belasting met verontreinigingen van het oppervlaktewater. Een belangrijk deel van deze verontreinigingen is gebonden ...
help
Wat betekent het Parijsakkoord voor het Nederlandse langetermijn-klimaatbeleid [Boek]
Vuuren, Detlef P. van \ Boot, Pieter \ Ros, Jan \ Hof, Andries \ Elzen, Michel den \ 2016
help
Reiniging en inspectie met de tijd mee \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Hof, A. \ Hendriks, A. \ 2015
De gemeente Almere kent een intensief reinigingsprogramma voor vuilwateriolen, eens per drie jaar uitgevoerd. Daarnaast worden eens per twaalf jaar alle hoofdriolen geïnspecteerd. Met bijna 700 km lengte en een totaal areaal van 1400 km2 is dit een f ...
help
Het gebruik van biostimulanten, de toekomst voor een gezonde grasgroei? \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Hof, H. van het \ 2015
Iedere greenkeeper die de recente trends en evoluties volgt, heeft het zeker al opgemerkt: de accenten inzake grasverzorging schuiven op, met aandacht voor een gezonde bodem, voor de vitaliteit van de planten en met een inzet van biostimulanten. Ook ...
help
Selection of monitoring locations for storm water quality assessment \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Langeveld, J.G. \ Boogaard, F. \ Liefting, H.J. \ Schilperoort, R.P.S. \ Hof, A. \ Nijhof, H. \ Ridder, A.C. de \ 2014
Storm water runoff is a major contributor to the pollution of receiving waters. Storm water characteristics may vary significantly between locations and events. Hence, for each given location, this necessitates a well-designed monitoring campaign pri ...
help
Almere en Urk: een onverwachte samenwerking? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Hof, A. \ Meijer, C. \ 2014
Op het eerste gezicht zijn er meer voor de handliggende samenwerkingsverbanden te bedenken dan die tussen de beide gemeenten. Toch hebben Urk en Almere elkaar gevonden op het gebied van rioolbeheer. Het resultaat van samenwerken in de afvalwaterketen ...
help
Fenotypische plasticiteit en nomenclatuur van Melkviooltje (Viola stagnina - V. persicifolia nom. ambig. propos.) \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Hof, K. van den \ Berg, R.G. van den \ Marcussen, T. \ Weeda, E.J. \ Gravendeel, B. \ 2013
Op basis van al eerder gevonden genetische en morfologische verschillen en de uitkomsten van de hier gepresenteerde gegevens wordt voorgesteld dat de endemische vorm van V. stagnina als aparte variëteit lacteoides erkend moet blijven. Voor de taxonom ...
help
Nulrapportage Meetnet Verdroging Drentsche Aa [Boek]
Hof, J.H.W. \ Dijk, E. \ 2013
Doel van deze nulrapportage is drieledig. Allereerst is deze rapportage bedoeld om een beschrijving te geven van de huidige toestand op basis van de beschikbare meetreeksen en de doelen uit het natuurbeleid van zowel Provincie als het Rijk (Natura 20 ...
help
Prestatie-indicatoren voor afvalwaterpersleidingsystemen [Boek]
Kooij, K. \ Pothof, I. \ Hof, A. \ Kranendonk, J. \ Baars, E. \ Marijnissen, S. \ Ridder, R. de \ Jonker, J. \ Vijlbrief, J. \ Palsma, B. \ 2013
De prestatie-indicatoren, die geschikt zijn voor het operationeel beheer van persleidingen, worden in deze rapportage beschreven, alsmede het toepassingsbereik, de invloed van de log-frequentie en andere aandachtspunten.
help
Stadsrand omvormen tot duurzaam energiebos \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Oorschot, J. \ Nieland, E.J. \ Hof, H. \ Snoep, M. \ 2012
Vier adviesbureaus presenteerden in februari 2012 het resultaat van een vakoverschrijdend onderzoek ‘Energieke integratie van stad en landschap’, in het kader van het project Mooi Nederland van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In dit proj ...
help
Samen werken aan een veilige en mooie Overijsselse Vecht : 'misbruik de waterdoelen en maak er iets moois van' \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Hof, S. van 't \ 2012
Waterschap Velt en Vecht en de gemeente Hardenberg werken intensief samen om waterdoelen te combineren met die voor beleving en natuur. Centraal in hun samenwerking staat de Overijsselse Vecht, een rivier die Hardenberg ooit liever kwijt dan rijk was ...
help
Natuurpotenties in Drentse beekdalen : resultaten van een ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek in zeven raaien in het dal van de Drentse Aa en Elperstroom [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Hof, J. \ Bolhuis, P.R. \ 2012
In vijf meetraaien in het dal van de Drentse Aa en twee in het dal van de Elperstroom is onderzoek gedaan naar de ecopedologische geschiktheid voor natuurdoelen (dotterbloemhooiland en nat schraalland) en de fosfaattoestand. De meetraaien zijn onderd ...
help
Rioleringsbeheer Almere: van inspectie naar maatregelen : "Niets doen kan ook een bewuste keuze zijn" \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Hof, A. \ Groeneveld, K. \ 2012
Het meest voorkomende rioolstelsel in de gemeente Almere is het gescheiden stelsel. De twee types zijn een DWA-stelsel voor vuilwater (voornamelijk PVC) en een HWA-stelsel voor regenwater (voornamelijk beton). In de afgelopen 35 jaar is het rioolstel ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.