Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 145

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Hollander
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
help
Levenscyclusanalyse waardevol voor actuele duurzaamheidsvraagstukken \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Hollander, A. \ Lijzen, J. \ Zijp, M. \ Zelm, R. van \ 2018
De techniek van de levenscyclusanalyse (LCA) is een stapsgewijze methode om de milieudruk van een product of dienst te bepalen gedurende de totale levenscyclus, dus van grondstofwinning tot en met de afvalverwerkingsfase. De door Nederlandse onderzoe ...
help
Leidraad verminderen aanrijdingen reeën [Boek]
Smit, F. \ Lucas, B. \ Weide, M. van der \ Greep, M. \ Peltzer, R. \ Vreugdenhil, S. \ Hollander, H. \ Rijks, M. \ 2017
Het ree is een aansprekend dier dat in vrijwel heel Nederland in het wild voorkomt. Voor veel mensen is een ontmoeting met een ree het hoogtepunt van een bezoek aan een natuurgebied. In de afgelopen halve eeuw is de reeënpopulatie in Nederland gegroe ...
help
Het verloop van de ammoniakconcentratie over 2005-2014 [Boek]
Stolk, A.P. \ Noordijk, H. \ Hollander, H.A. den \ Zanten, M.V. van \ Wichink Kruit, R.J. \ Pul, W.A.J. van \ 2017
De gemeten concentraties ammoniak in de lucht zijn tussen 2005 en 2014 licht gestegen. Landelijk gezien bedraagt de stijging circa 1,5 procent per jaar. De grootste stijgingen doen zich voor in het noorden en oosten van het land. Dit blijkt uit een r ...
help
Wat ligt er op ons bord? : veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland [Boek]
Ocké, M.C. \ Toxopeus, I.B. \ Geurts, M. \ Mengelers, M.J.B. \ Temme, E.H.M. \ Hoeymans, N. \ Berg, M. van den \ Boer, J.M.A. \ Hollander, A. de \ Jonge, R. de \ Loon, A.J.M. van \ Oers, J.A.M. van \ 2017
De meeste Nederlanders zijn gezond en de levensverwachting stijgt. Tegelijkertijd heeft de helft van de Nederlanders overgewicht; in lagere sociaaleconomische groepen is dit nog meer. Ook eten 9 van de 10 mensen te weinig groente en fruit en is bijna ...
help
The environmental sustainability of the Dutch diet : background report to 'What's on our plate? : safe, healthy and sustainable diets in the Netherlands [Boek]
Hollander, A. \ Temme, E. H. M.. \ Zijp, M. C.. \ 2017
In this report, the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) describes in what ways and to what extent the production of foods as consumed in the Netherlands has an impact on the environment. Meat and dairy (including che ...
help
Afleidend voeren bij de das als preventieve maatregel [Boek]
Hollander, H. \ 2016
De Provincie Drenthe heeft het Faunafonds verzocht een onderzoek te starten naar afleidend voeren van de das t.b.v. vermindering van schade in de landbouw. De aanleiding voor deze vraag lag in een casus in een gebied met sterke tegengestelde belangen ...
help
Wat doen productie en import met beschikbaar zoetwater in de wereld? \ H2O online [Artikel]
Hollander, A. \ Huijbrechts, M. \ Zijp, M. \ Verones, F. \ 2016
Levenscyclusanalyse (LCA) is een methode om de invloed van producten en processen op het milieu in kaart te brengen. Schade door waterverbruik is in LCA-studies vaak één van de beschouwde milieueffecten, naast bijvoorbeeld klimaatverandering. Dit art ...
help
Hoe damherten de duinen veranderen – effecten op flora en fauna \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Wallis de Vries, M \ Mourik, J. \ Kalkman, V. \ Hollander, H. \ Becker, D. \ 2016
De damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen hebben de gemoederen bij voor- en tegenstanders van populatiebeheer flink verhit. Beheerder Waternet heeft een aantal soortenorganisaties gevraagd of er sprake is van aantoonbare effecten van de sterk ...
help
Beheer van muskusratten in Nederland : effectiviteit van bestrijding op grond van historie en een grootschalige veldproef [Boek]
Bos, Danie͏̈l \ Klop, E. \ Hemert, H. van \ La Haye, Maurice \ Hollander, H. \ Loon, E. van \ Ydenberg, R. \ 2016
Het voorliggende rapport is een beknopte Nederlandstalige samenvatting van een driejarig onderzoek naar de bestrijding van Muskusratten in Nederland. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen waarin diverse aspecten van de bestrijding onder ...
help
Milieubelasting van de voedselconsumptie in Nederland [Boek]
Valk, E. de \ Hollander, A. \ Zijp, M. \ 2016
help
Hoeveel water is nodig voor een product? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Hollander, A. \ Huijbregts, M. \ Zijp, M. \ Verones, F. \ 2016
In dit artikel wordt besproken hoe de milieuschade van het verbruik van water wereldwijd bepaald wordt in het LCA-model ReCiPe. De berekeningen worden gedaan voor alle landen in de wereld.
help
Living planet report : natuur in Nederland [Boek]
Oerlemans, N. \ Strien, W. van \ Herder, J. \ Gmelig Meyling, A. \ Hollander, H. \ Hoorn, B. van der \ Kalkman, V. \ Swaay, C. van \ Turnhout, C. van \ Turnhout, S. \ 2015
De argeloze krantenlezer zal in de afgelopen jaren soms door de bomen het bos niet meer hebben gezien: gaat het nu goed of slecht met de Nederlandse natuur? Mede dankzij duizenden actieve vrijwilligers die hun waarnemingen in het veld systematisch va ...
help
Draagkrachtmodellen in reewildbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Dekker, J. \ Vreugdenhil, S. \ Hollander, H. \ 2015
Reeënbeheer in Nederland is in beweging. De populatie groeit en rechters kijken kritisch naar de onderbouwing van afgegeven ontheffingen. Afschot werd altijd bepaald aan de hand van draagkrachtmodellen. In dit artikel beschrijven we hoe dat werkt, zo ...
help
Een effectieve aanpak van invasieve exoten in Nederland: inventarisatie van verbetervoorstellen voor juridische instrumenten op nationaal niveau [Boek]
Hoop, L. de \ Hollander, H. \ Hullu, E. de \ Kessel, N. van \ Kleef, H.H. van \ Lam, T.E.P.A. \ Odé, B. \ Schiphouwer, M. \ Spikmans, F. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2015
Het doel van dit project is drieledig, namelijk de inventarisatie van: 1) relevante juridische knelpunten waar in de praktijk tegenaan wordt of kan worden gelopen bij de uitvoering van surveillance-, eliminatie- of beheersmaatregelen voor invasieve e ...
help
A spatially explicit LCA-indicator for P-depletion in agricultural soils [Boek]
Hollander, A. \ Zijp, M. \ Wijnen, H. van \ 2015
Soil quality decreases due to soil erosion, salinization, depletion and desertification. This is an increasing problem in agricultural areas, particularly in Africa, parts of South America and South-East Asia. The damage to the environment caused by ...
help
Preventie van beroepsziekten : mogelijkheden voor beleidsintensivering [Boek]
Sax, M. \ Hollander, M. \ 2015
Het Ministerie van SZW hecht veel belang aan de zorg voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en dus het voorkomen van beroepsziekten, en heeft om die reden Panteia, in samenwerking met VHP Human Performance, opdracht gegeven onderzoek te doen d ...
help
Reeves’ muntjac (Muntiacus reevesi) and sika deer (Cervus nippon) in the Netherlands \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Hollander, H. \ 2015
Both Reeves’ muntjac (Muntiacus reevesi) and sika deer (Cervus nippon) are non-indigenous to the Netherlands. In other European countries these two deer species pose risks to both biodiversity and ecosystems and also generate economic damage.
help
Vormt de muntjak een risico? : situatie van een invasieve exoot in de Lage Landen \ Zoogdier [Artikel]
Hollander, H. \ 2014
Muntjaks komen van oorsprong voor in Zuid-Oost-Azië (China en Taiwan). Door menselijke introducties komt de soort inmiddels ook in onze omgeving voor. Zowel in Nederland als in België werd in 2013 een risicoanalyse opgesteld voor deze invasieve exoot ...
help
Dassenschade en -preventie [Boek]
Hollander, H. \ Haye, M. La \ 2014
De populatie dassen in Nederland bereikte in 1980 haar dieptepunt, waarna herstel is opgetreden in grote delen van Nederland. Het herstel is te danken aan genomen beschermingsmaatregelen, waaronder aanleg van dassentunnels en rasters. Herintroducties ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.