Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 98

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Hoogland
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Validatie van grondwaterstandsinformatie over verdroging : fase 2: opzet en inrichting van een validatiemeetnet in het pilotgebied Boetelerveld [Boek]
Knotters, Martin \ Massop, Harry \ Hoogland, Tom \ Groot, Willy de \ 2018
In het natuurgebied Boetelerveld is middels een kanssteekproef een validatiemeetnet ingericht waarmee de kwaliteit van gebiedsdekkende grondwaterstandinformatie kan worden vastgesteld. In dit validatiemeetnet is gedurende één jaar en zeven maanden op ...
help
Gericht op praktisch ondernemen : Hogeschool Van Hall Larenstein biedt associate degree opleiding Bio melkveehouderij \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Iepema, G. \ Hoogland, A.-J. \ 2017
Vanaf september 2017 start de nieuwe Associate Degree opleiding biologische melkveehouderij opleiding in Leeuwarden. In twee jaar worden studenten afkomstig van HAVO of MBO klaargestoomd voor een toekomst in de bio-sector. Ze zijn dan in staat zelfst ...
help
BasisRegistratie Ondergrond (BRO) Actualisatie Gt/Gd : beschrijving grondwaterkarakteristieken per Gt-klasse voor hoog Nederland [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ Knotters, M. \ Walvoort, D.J.J. \ Hoogland, T. \ Brus, D.J. \ Vries, F. de \ Heidema, A.H. \ Okx, J.P. \ 2017
De Grondwatertrap (Gt)-informatie bij de bodem- en Gt-kaart van Nederland wordt stapsgewijs geactualiseerd. Onlangs (2014) is een geactualiseerde Gt-kaart van laag Nederland gerealiseerd. Voor hoog Nederland is in 2016, op basis van een uit 2004 date ...
help
Verdrogingsinformatie voor de Nederlandse natuur : een vergelijking tussen de actuele en gewenste grondwatersituatie [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Hoogland, T. \ Meijninger, W.M.L. \ Roerink, G.J. \ 2017
Dit rapport beschrijft een studie die is uitgevoerd om de actuele verdrogingssituatie in kaart te brengen en een werkwijze te ontwikkelen om ook in de toekomst op een objectieve, reproduceerbare en gedragen wijze de verdrogingssituatie in kaart breng ...
help
An improved soil organic matter map for GeoPEARL_NL : model description of version 4.4.4 and consequence for the Dutch decision tree on leaching to groundwater [Boek]
Berg, F. van den \ Tiktak, A. \ Hoogland, T. \ Poot, A. \ Boesten, J.J.T.I. \ Linden, A.M.A. van der \ Pol, J.W. \ 2017
GeoPEARL_NL is used as a higher tier instrument in the leaching assessment of plant protection products in the Netherlands. Because the soil organic matter contents in arable soils in the current version were too high, a new soil organic matter for t ...
help
Chemisch-fysische schematisering van de bodem voor NHI-waterkwaliteit : naar een nieuwe fysisch-chemische schematisering van de Nederlandse bodem [Boek]
Bolt, Frank van der \ Walvoort, Dennis \ Vries, Folkert de \ Hoogland, Tom \ Vroon, Henk \ Groenendijk, Piet \ Renaud, Leo \ Massop, Harry \ Veldhuizen, Ab \ Walsum, Paul van \ 2016
Voor de ontwikkeling van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium-waterkwaliteit is een aanpak opgesteld om de fysisch-chemische schematisering van de bodem in Nederland verder te ontwikkelen. Op korte termijn (2017-2018) is een pragmatische werkwi ...
help
Validatiemeetnet voor grondwaterstandsinformatie over verdroging : fase 1: probleemverkenning en inventarisatie [Boek]
Knotters, M. \ Hoogland, T. \ 2015
Deze eerste inventarisatiefase, in een onderzoek naar de wenselijkheid en de realiseerbaarheid van een validatiemeetnet voor grondwaterstandsinformatie, verkent voor welke vraagstukken in het antiverdrogingsbeleid grondwaterstandsinformatie nodig is, ...
help
Regioleren: leuk en leerzaam \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Hoogland, E. \ 2014
Regioleren is een initiatief van AOC Terra Groningen. AOC Terra is een opleidingscentrum dat VMBO-Groen, Het Groene Lyceum, MBO en volwassenenonderwijs (TerraNext) aanbiedt in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland.
help
How territorial cooperatives carved an unconventional pathway \ Farming matters : small-scale agriculture for a sustainable society [Artikel]
Rooij, S. de \ Berg, L. van den \ Hoogland, D. \ 2014
Charming as it may seem, the landscape of the Northern Frisian woodlands in the Netherlands would have looked very different today if dairy farmers had not organised themselves in territorial cooperatives and forged alliances to challenge policies, l ...
help
Actualisatie van de grondwatertrappenkaart van holoceen Nederland : resultaten van het veldonderzoek [Boek]
Hoogland, T. \ Knotters, M. \ Pleijter, M. \ Walvoort, D.J.J. \ 2014
De informatie over de diepte tot het freatische grondwater in het holocene deel van Nederland is verouderd, en daardoor niet goed bruikbaar bij milieu- en natuurbeleid, water- en bodembeheer en de inrichting van de leefomgeving. Dit rapport beschrijf ...
help
Validatie van grondwaterstandskaarten met behulp van de Landelijke Steekproef Kaarteenheden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Knotters, M. \ Hoogland, T. \ Brus, D.J. \ 2013
Verschillende kaarten geven de diepte tot het freatische grondwater aan. Voorbeelden zijn de kaart van de grondwaterdynamiek, en kaarten die zijn gemaakt met modelinstrumentaria zoals het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium en de hydrologische com ...
help
Een tool voor controle van hoogfrequente grondwaterstandsreeksen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Walvoort, D.J.J. \ Knotters, M. \ Hoogland, T. \ 2013
Grondwaterstanden en stijghoogten worden steeds vaker gemeten met druksensoren, met hoge frequenties zoals viermaal daags of ieder uur. Het is ondoenlijk al deze metingen visueel te controleren op fouten. Alterra, onderdeel van Wageningen UR, ontwikk ...
help
Reactie op het artikel ‘Controle van kalibratiegegevens’ \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Knotters, M. \ Hoogland, T. \ 2013
Grondwaterstandsinformatie van goede kwaliteit vinden wij belangrijk. Iedere inspanning om deze kwaliteit vast te stellen en te verbeteren juichen wij toe, vooral als zo’n inspanning wetenschappelijk degelijk is onderbouwd. Wat betreft dat laatste wi ...
help
Deltaplan Erwinia, deel C-pootaardappelen : eindrapport van het onderzoek 2009-2012 [Boek]
Hiddema, U. \ Hoogland, J. \ [2013]
In het dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek dat gedaan is in het kader van het Deltaplan Erwinia onderdeel C van de pootaardappelsector. Deel C is uitgewerkt in een aantal hoofdthema’s, te weten Detectie & Epidemiologie, Teelt & Initiël ...
help
Map maker’s guide: a decision support system for interpolation, aggregation, and disaggregation : technical documentation [Boek]
Walvoort, D.J.J. \ Knotters, M. \ Hoogland, T. \ 2013
This report documents a decision support system (DSS) that has been developed to assist environmental researchers in selecting interpolation, aggregation, and disaggregation methods. The DSS has been implemented as a web-application. This facilitates ...
help
Validatie van grondwaterstandskaarten met de Landelijke Steekproef Kaarteenheden [Boek]
Knotters, M. \ Hoogland, T. \ Brus, D.J. \ 2013
Kaarten met gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden (GxG’s) kunnen worden berekend met modellen zoals het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) en de hydrologische component van het modelinstrumentarium Stone V2.3 voor nutriëntenuitspoe ...
help
BOFEK2012, de nieuwe bodemfysische schematisatie van Nederland [Boek]
Wösten, H. \ Vries, F. de \ Hoogland, T. \ Massop, H. \ Veldhuizen, A. \ Vroon, H. \ Wesseling, J. \ 2012
Aan de 315 bodemeenheden behorende bij de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000, zijn waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken uit de Staringreeks toegekend. Met een model zijn voor deze eenheden functionele kenmerken berekend. Op gron ...
help
Meten en interpreteren van grondwaterstanden : analyse van methodieken en nauwkeurigheid [Boek]
Ritzema, H. \ Heuvelink, G.B.M. \ Heinen, M. \ Bogaart, P.W. \ Bolt, F.J.E. van der \ Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Hoogland, T. \ Knotters, M. \ Massop, H.T.L. \ Vroon, H.R.J. \ 2012
Bij het meten en interpreteren van grondwaterstanden spelen drie vragen: 1) Hoe kunnen we een grondwaterstand meten op één bepaalde locatie?; 2) Hoe kunnen we een tijdreeks van grondwaterstanden op een locatie in een samenvattende maat karakteriseren ...
help
Berging in kleischeuren in de Flevopolders \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Akker, J.J.H. van den \ Hoogland, T. \ Hakvoort, H.A.M. \ Stoppelenburg, F. \ 2011
Eind 2010 hebben Alterra en HKVlijn in water in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland een methode ontwikkeld om de berging in permanente kleischeuren te berekenen en ruimtelijk in kaart te brengen, om het vervolgens te implementeren in de SOBEK-model ...
help
Actualisatie van de grondwatertrappenkaart van holoceen Nederland : opzet van het onderzoek [Boek]
Knotters, M. \ Hoogland, T. \ Pleijter, M. \ 2011
De informatie over de diepte tot het freatische grondwater in het holocene deel van Nederland is verouderd, en daardoor niet goed bruikbaar bij milieu- en natuurbeleid, water- en bodembeheer en de inrichting van de leefomgeving. Doel van dit rapport ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.