Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 40

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Jorritsma
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Monitor infrastructuur en ruimte 2016 : zicht op de effecten van de structuurvisie infrastructuur en ruimte [Boek]
Kuiper, Rienk \ Schuit, Johan van der \ Amsterdam, Hans van \ Blom, Wim \ Breedijk, Marnix \ Diederiks, Jos \ Evers, David \ Franken, Ron \ Hilbers, Hans \ Lagas, Piet \ Puijenbroek, Peter van \ Rijn, Frank van \ Thissen, Mark \ Vugteveen, Pim \ Willigers, Mark \ Jorritsma, Peter \ Leeuwen, Niek van \ Altenburg, Frank \ 2016
help
The structure and development of evolutionary theory from a Lakatosian perspective [Studentenverslag]
Jorritsma, Ruben \ 2016
help
Jaaroverzicht natuur 2012 \ Jaaroverzicht natuur ... / initiatief van Naturalis Biodiversity Center [Jaarverslag]
Jorritsma, I.T.M. \ 2013
In de jaren 1990 ontstonden initiatieven voor natuuroverzichten, bij de gezamenlijke Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (pgo’s) en bij de overheid. Dit leidde tot prachtige jaarboeken en rapporten boordevol informatie over ontwikkelingen bij ...
help
Natuurverkenning 2010-2040 : achtergrondrapport [Boek]
Dammers, E. \ Wiersinga, W. \ Vader, J. \ Melman, D. \ Knegt, B. de \ Jorritsma, I. \ Leneman, H. \ Wal, J.T. van der \ 2013
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) brengt elke vier jaar een Natuurverkenning uit. Dit is één van de wettelijke taken van het planbureau. Een toekomstverkenning is bedoeld om toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe beleidsopties ...
help
Detectie van hyperketonemie bij melkkoeien met teststrips voor urineanalyse \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Drift, S.G.A. van der \ Germeraad, E.A. \ Jorritsma, R. \ 2013
Voor een aantal grenswaarden zijn de testeigenschappen van teststrips voor detectie van hyperketonemie beschreven. Er is echter geen informatie beschikbaar over hoe elk van de 6 uitslagen op de teststrip voor urine-analyse bij koeien corresponderen m ...
help
Natuurverkenning 2010-2040 : visies op de ontwikkeling van natuur en landschap [Boek]
Oostenbrugge, R. van \ Bilt, W. van der \ Egmond, P. van \ Dammers, E. \ Hinsberg, A. van \ Melman, D. \ Vader, J. \ Wiersinga, W. \ Bredenoord, H. \ Gaalen, F. van \ Nijhuis, L. \ Puijenbroek, P. van \ Tekelenburg, T. \ Wortelboer, R. \ Dirkx, J. \ Groenendijk, F. \ Jorritsma, I. \ Knegt, B. de \ Sijtsma, F. \ Dijkman, W. \ 2012
De Natuurverkenning verschijnt in een turbulente tijd waarin natuur en landschap sterk gepolitiseerd zijn. Met de verkenning wil het PBL een bijdrage leveren aan het structureren van het debat over de vernieuwing van het langetermijnbeleid en een imp ...
help
Het Park van de Toekomst \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Heer, M. de \ Egmond, P. van \ Jorritsma, I. \ 2012
Groen in en om de stad heeft toekomst. Groen draagt bij aan een fijne leefomgeving, biedt recreatiemogelijkheden en is goed voor de gezondheid. Maar groen is ook duur, vooral in de stad. Hoe kijken sociologen, ecologen, economen, landschapsarchitecte ...
help
Veel variatie in ketose : één op de negen Nederlandse melkkoeien heeft eerste maanden na afkalven last van stofwisselingsziekte ketose \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Drift, S. van der \ Jorritsma, R. \ 2012
Er zijn grote verschillen in het percentage koeien met ketose per bedrijf, zo blijkt uit onderzoek van de faculteit van diergeneeskunde in Utrecht. Op een derde van de bedrijven komt het niet voor bij de verse koeien, maar er zijn ook bedrijven waar ...
help
Kijkrichtingen in turbulente tijden [thema natuurverkenning 2010-2040] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Oostenbrugge, R. van \ Egmond, P.M. van \ Jorritsma, I.T.M. \ Dekker, J.N.M. \ Dijk, J. van \ Duel, H. \ 2011
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rond binnenkort de Natuurverkenning 2010-2040 af. Met dit themanummer willen we in grote lijnen laten zien hoe de Natuurverkenning tot stand is gekomen en welke resultaten dit heeft opgeleverd. Ook besteden d ...
help
Rivierenland investeert 17,5 miljoen euro in automatisering zuiveringen en rioolgemalen : thema [Automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakker, J. \ Oumghar, M. \ Jorritsma, W. \ 2010
Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland heeft in juni 2010 ingestemd met het project Informatisering van de Procesautomatisering (iPA). De komende 4 jaar moderniseert het waterschap zijn 37 zuiveringen en 176 rioolgemalen. Bij alle installat ...
help
Natuur als luxe of noodzaak: natuurbeleid in beweging \ De levende natuur [Artikel]
Oostenbrugge, R. van \ Egmond, P.M. van \ Jorritsma, I.T.M. \ 2010
Over het natuurbeleid wordt momenteel volop gediscussieerd. Wat de samenleving in de toekomst verwacht van het natuurbeleid is nog niet zo duidelijk. De wensen voor natuur lijken divers, zo blijkt bijvoorbeeld uit de progamma's van de politieke parti ...
help
Prevalentie van Tritrichomonas foetus onder Nederlandse katten \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Doorn, D.C.K. van \ Bruin, M.J. de \ Jorritsma, R.A. \ Ploeger, H.W. \ Schoormans, A. \ 2009
Om de prevalentie van en de risicofactoren voor Tritrichomonas foetus onder Nederlandse katten te bepalen werden 154 faeces monsters verzameld van 3 verschillende groepen katten: katten met diarree (n-53), katten uit 'catteries' (n=47) en gezonde hui ...
help
Vrijetijdsverkeer in perspectief : de relatieve economische waarde van het vrijetijdsverkeer [Boek]
Jorritsma, P. \ Korteweg, J.A. \ 2008
In 2020 daalt het aandeel van de totale waarde van het vrijetijdsverkeer ten opzichte van 2006 sterk, doordat de reisduur van de verplaatsingen met andere motieven sterker toeneemt. De dynamiek van de vrije tijd zal zich voornamelijk manifesteren bij ...
help
Quick scan naar de processen bij het opstellen van beheerplannen van Natura 2000-gebieden : een eerste verkenning bij provincies, Rijkswaterstaat en Dienst Landelijk Gebied [Boek]
Verburg, R.W. \ Jorritsma, I.T.M. \ Dirkx, G.H.P. \ 2008
Op dit moment zijn provincies druk bezig met het opstellen van de beheerplannen. Vooral nu voor de provincies de implementatieprocedure in zoverre is veranderd, dat eerst de beheerplannen mogen worden opgesteld alvorens tot aanwijzing wordt overgegaa ...
help
Veterinary advice for entrepreneurial Dutch dairy farmers - from curative practice to coach-consultant : what needs to be changed? \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Noordhuizen, J.P.T.M. \ Egmond, M.J. van \ Jorritsma, R. \ Hogeveen, H. \ Werven, T. van \ Vos, P.L.A.M. \ Lievaart, J.J. \ 2008
In dit artikel wordt eerst nader ingegaan op de specifieke kenmerken van ondernemer-melkveehouders. Vervolgens wordt bezien, wat de sterke en de zwakke punten van de dierenarts zijn. Daarna wordt ter discussie gesteld wat en in welke mate de dierenar ...
help
Vergelijking van twee soorten voetbaden op het voorkomen van de dermatitis digitalis en dermatitis interdigitalis op een melkveebedrijf \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Jorritsma, R. \ Lansink, B.J.G. \ Döpfer, D. \ 2007
In deze veldstudie zijn de effecten van doorloopvoetbaden met respectievelijk koperchelaat en formaline op het voorkomen van dermatitis digitalis en dermatitis interdigitalis op een rundveebedrijf vergeleken. Geconcludeerd werd dat er op dit bedrijf ...
help
Europese aanbesteding van procesautomatisering bij Waterschap Rivierenland [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bos, W. \ Twigt, E. \ Jorritsma, W. \ 2005
Het Waterschap Rivierenland besteedde onlangs de procesautomatisering volgens de Europese richtlijnen aan. Het waterschap zocht de economisch meest voordelige aanbieding. De eisen aan functionaliteit en duurzaamheid van de geboden systemen wogen echt ...
help
De relatie tussen bosontwikkeling op de Zuidoost Veluwe en de aantallen edelherten, damherten, reeën, wilde zwijnen, runderen en paarden : onderzoek naar de realisatiemogelijkheid van beheerdoelstellingen [Boek]
Groot Bruinderink, G.W.T.A. \ Bijlsma, R.J. \ Ouden, J. den \ Berg, C.A. van den \ Griffioen, A.J. \ Jorritsma, I.T.M. \ Kluiver, R. \ Kramer, K. \ Kuiters, A.T. \ Lammertsma, D.R. \ Prins, H.H.T. \ Spek, G.J. \ Wieren, S.E. van \ 2004
De eigenaren van de Zuidoost Veluwe verschillen in hun doelstelling t.a.v. het beheer van bos en natuur. Daarmee verschilt ook hun houding t.a.v. de aantallen paarden, runderen, damherten, wilde zwijnen en edelherten. Het rapport biedt inzicht in de ...
help
Laat duizend bloemen bloeien! \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Jorritsma, E. \ 2004
Allereerst zou ik namens de organisatie Pitch&Putt Support b.v. het blad 'De Greenkeeper' van harte willen feliciteren met het 15 jarige bestaan. Het betekent zonder eerdere pioniers voor het hoofd te willen stoten, dat dit blad getuige is geweest va ...
help
Enige reflecties op KKM en PBB: zijn er perspectieven? \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Noordhuizen, J.P.T.M. \ Jorritsma, H. \ 2004
Dierenartsen werd in het kader van Keten Kwaliteit Melk (KKM) gevraagd een bijdrage te leveren: een ondertekende verklaring van Good Veterinary Practice en door als erkens rundveedierenarts het periodiek bedrijfsbezoek (PBB) uit te voeren. In het art ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.