Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 418

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Keuper
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Schoon water en klimaat Zeeland [Boek]
Rougoor, Carin \ Keuper, Dirk \ Leendertse, Peter \ 2017
Beschrijving van de gevolgen van klimaatverandering voor de Zeeuwse landbouw en het stedelijk gebied en de mate waarin Schoon Water maatregelen bijdragen aan een klimaatrobuuste landbouw en klimaatrobuust stedelijk beheer.
help
Faunabeheerplan Noord Holland 2017-2023 : naar een planmatig een effectief beheer [Boek]
Guldemond, A. \ Thissen, J. \ Kloen, H. \ Keuper, D. \ Allema, B. \ Dijk, W. van \ Bommel, F. van \ 2017
help
Duurzame inkoop van catering en planten en duurzaam groenbeheer : de 10 grootste gemeenten langs de lat [Boek]
Keuper, D. \ Rougoor, C. \ Leendertse, P. \ 2016
help
Rapportage Integrale telling zomerganzen Zuid-Holland 2016 : resultaten en aanbevelingen [Boek]
Keuper, D. \ Lageschaar, L. \ Guldemond, A. \ 2016
help
Schoon Water voor Brabant : tussenrapportage 2014 [Boek]
Gooijer, Y. \ Keuper, D. \ Lommen, J. \ Terryn, L. \ Vliet, J. van \ Aasman, B. \ Hekman, J. \ [2015]
Dit programma (van provincie, waterschappen en boeren) is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het omvat elf kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden, namelijk Bergen op Zoom, Budel, Eindhoven-Aalsterweg, Helmond, Helv ...
help
Wilde zwijnen op weg in Nederland : analyse van ontwikkelingen in waardering, schade en risico’s en aanbevelingen voor beleid en uitvoering [Boek]
Guldemond, A. \ Dijkman, W. \ Keuper, D. \ [2015]
Het wilde zwijn kent drie leefgebieden: Veluwe, Meinweg en Meerlebroek. Daarbuiten komt hij in toenemende mate voor in andere natuurgebieden, met name in de provincies die direct grenzen aan natuurgebieden in Duitsland en België. Deze studie laat de ...
help
"Gras levert meer op dan melk": webinar Amazing Grazing met Tom Keuper : interview met Paul Galama [Presentatie]
Keuper, T. \ Galama, P. \ 2015
Dit is een Webinar van Amazing Grazing. In deze Webinar wordt de volgende stelling aangekaart: gras levert meer op dan melk.
help
Integrale telling zomerganzen Zuid-Holland 2015 : resultaten en aanbevelingen [Boek]
Keuper, D. \ 2015
Om schade toegebracht door overzomerende ganzen te beperken worden maatregelen genomen. Dit is opgenomen in het Faunabeheerplan zomerganzen Zuid-Holland opgesteld door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland en goedgekeurd door provincie Zuid-Holland. In ...
help
Faunabeheerplan ganzen Zuid-Holland 2015-2020 [Boek]
Visser, A. \ Keuper, D.J.J. \ Huber, M. \ Guldemond, J.A. \ 2015
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) heeft onlangs in haar beleid vastgelegd hoe ze de schade die wordt aangericht door de nog steeds groeiende ganzenpopulatie wil beperken. Dit is het faunabeheerplan ganzen Zuid-Holland 2015 – 2020. Met dit pla ...
help
Integrale telling zomerganzen Zuid-Holland 2014 : resultaten en aanbevelingen [Boek]
Keuper, D. \ Visser, A. \ 2014
Provincie Zuid-Holland heeft net als voorgaande vijf jaren CLM gevraagd een integrale telling van zomerganzen te organiseren voor de hele provincie. Dit rapport beschrijft de aanpak en de resultaten. Tellingen (dd 19 juli 2014) zijn uitgevoerd door: ...
help
Integrale telling zomerganzen Zuid-Holland 2013 : resultaten en aanbevelingen [Boek]
Keuper, D. \ Visser, A. \ 2013
Provincie Zuid-Holland heeft net als voorgaande vijf jaren CLM gevraagd een integrale telling van zomerganzen te organiseren voor de hele provincie. Dit rapport beschrijft de aanpak en de resultaten. Tellingen (dd 20 juli 2013) zijn uitgevoerd door: ...
help
Melkveehouderij na de quotering grondgebonden en 'industriële' bedrijven [Boek]
Schans, F.C. van der \ Keuper, D.D.J. \ 2013
In april 2015 loopt de Europese melkquotering ten einde. Dit leidt in Nederland tot een ca. 10 - 20% hogere melkproductie, tot grotere en intensievere bedrijven, hogere melkproductie per koe en minder weidegang. Een enquête onder 500 melkveehouders w ...
help
Goeie koeien voor de Venen [Boek]
Keuper, D. \ Rougoor, C. \ Wit, F. de \ Neefjes, M. \ 2012
Brochure van het CLM, LaMi en DLV om boeren te inspireren het geschiktste koeienras te kiezen voor hun grondsoort (in dit geval de Utrechtse Venen) en hun eigen persoonlijkheid. Vier boeren vertellen over hun keuze.
help
Inventarisatie fosfaatarme organische materialen voor de bollenteelt op duinzandgrond [Boek]
Os, G. van \ Lans, A. van der \ Lommen, J. \ Wal, E. van der \ Keuper, D. \ 2012
Met het intreden van het Vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn op 1 januari 2010 zijn de fosfaatgebruiksnormen verder aangescherpt. Om de kwaliteit van bloembollenpercelen op duinzandgrond voor de langere termijn te waarborgen is het van belang om t ...
help
Levenscyclusanalyse droogvergister HarvestaGG [Boek]
Elferink, E.V. \ Keuper, D.D. \ Kloen, H. \ 2012
Het doel van dit onderzoek is het milieueffect van de droogvergistingscascade van HarvestaGG te onderzoeken middels een attributional en een consequential LCA. De thema’s broeikasgaseffect, fossiel energieverbruik, landbeslag, verzuring en eutrofieri ...
help
Thema snijmaïs \ Boerderij. Editie rundveehouderij [Artikel]
Hogenkamp, W. \ Sleurink, D. \ Linde, A.-M. van der \ Keuper, J. \ 2011
In dit themanummer snijmaïs vier artikelen: 1) Weinig rek in oogstkosten, snel werken heeft direct invloed op prijs; 2) Folie helpt maïs aan tropische warmte; 3) Dunner landbouwfolie makkelijk te hanteren. 4) Maïsloos rantsoen melkt als een trein.
help
Zand steeds meer in beeld : dierenwelzijn wint het van praktische nadelen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Keuper, J. \ 2011
In de nieuwe generatie zandstal valt prima te werken. Bezinken, schoonspoelen of mechanisch ontrafelen zijn opties om mest en zand te scheiden.
help
Het maximale uit gras halen : voertekort opvangen door meer eigen ruwvoer \ Boerderij. Editie rundveehouderij [Artikel]
Keuper, J. \ 2011
Een nieuw groeiseizoen biedt kansen om meer ruwvoer te oogsten. Benut de bodem goed, bemest gericht en hanteer een strak graslandmanagement
help
Weidegang in Nederland anno 2011 : ontwikkelingen en verwachtingen [Boek]
Keuper, D. \ Well, E. van \ Schans, F. van der \ 2011
Weidegang van melkkoeien in Nederland: een kwantitatieve inventarisatie van de huidige stand van zaken en vooruitblik op toekomstige ontwikkelingen binnen de melkveehouderij. Daarnaast zijn houding en meningen van melkveehouders in kaart gebracht.
help
'Verbod op houden Belgisch Witblauwen is nog ver weg' \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Keuper, J. \ 2010
Het Belgisch Witblauw Stamboek worstelt ruim tien jaar met terugdringen van de routine-keizersnede. Er moet wat gebeuren, aldus scheidend voorzitter Jan Bekman. Het 20-jarig bestaan van het Belgisch Witblauw Stamboek is voor voorzitter Jan Bekman het ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.