Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 200

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Kleef
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Effectiviteit van kokend water bij bestrijding en beheer van watercrassula in natuurgebieden \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Kleef, H. van \ Loop, J. van der \ Jansen, A. \ 2019
De uitheemse watercrassula (Crassula helmsii) is in Nederland bezig met een razendsnelle opmars in vennen, vijvers, poelen, duinplassen en watergangen. Omdat de exoot vaak woekert in voedselarme natuurgebieden, zorgt het voor grijze haren bij menig b ...
help
Venherstelprogramma Veluwse vennen [Boek]
Kleef, H. van \ Dam, H. van \ Bouwman, J. \ Loop, J. van der \ 2017
Doelstelling van dit rapport is: het verkrijgen van een goed overzicht van alle vennen op de Veluwe dat kan worden gebruikt als toetsingskader voor prioriteitstelling bij het herstel en de ontwikkeling van natura2000-habitattypen zure en zwakgebuffer ...
help
Watercrassula: van pogingen tot elimineren naar beheersen \ De levende natuur [Artikel]
Loop, J. van der \ Kleef, H. van \ Valkenburg, J. van \ Hoop, L. de \ Odé, B. \ Leuven, R. \ 2017
Watercrassula (Crassula helmsii, foto 1A&1B) heeft zich in Europa ontpopt tot één van de meest invasieve plantensoorten. Deze inmiddels in Nederland wijdverspreide en moeilijk te bestrijden exoot is vaak aanwezig in natuurontwikkelingsgebieden. Hoe z ...
help
Nederlanders moeten meer vezels eten : is nudgen naar volkorenbrood mogelijk? \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Vingerhoeds, M. \ Koning, R. \ Kleef, E. van \ 2017
De consumptie van voldoende vezels is een belangrijke factor in het voorkomen van welvaartsaandoeningen, zoals obesitas, diabetes II, hart- en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker. Per dag wordt geadviseerd 30 tot 40 gram vezels te eten. De huid ...
help
Verkenning bestrijdingsmaatregelen watercrassula (Crassula helmsii) in Wijchen [Boek]
Kleef, H.H. van \ Hoop, L. de \ Odé, B. \ Zuidam, J. van \ Leuven, R.S.E.W. \ 2016
In een watergang aan de zuidkant van Wijchen is in het voorjaar van 2012 de invasieve exotische plant watercrassula (Crassula helmsii) aangetroffen. Op deze locatie vormt de woekering van watercrassula een bedreiging voor de soortenrijke flora en fau ...
help
Als een speer aan de slag \ Vlinders [Artikel]
Termaat, T. \ Kleef, H. van \ 2016
De speerwaterjuffer is een van de sterkst bedreigde libellensoorten van Nederland. Terwijl het veel libellen de laatste jaren voor de wind gaat, gaat het met deze soort onveranderd slecht. Wat moet er gebeuren om het tij ook voor deze kritische soort ...
help
Waterpeilfluctuaties in vennen: effecten op stikstofverliezen en fosfaatbinding \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Tomassen, H. \ Brouwer, E. \ Kleef, H. van \ 2016
Veel Nederlandse vennen zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Met de afname van verzurende en vermestende depositie en de ontwikkeling van effectieve herstelstrategieën zijn de perspectieven voor een duurzaam behoud van deze vennen de afgelopen dec ...
help
Sturende factoren herstel vennen in een veranderende omgeving \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Brouwer, E. \ Kleef, H. van \ Dam, H. van \ Roelofs, J.G.M. \ 2016
De biodiversiteit in vennen, ondiepe wateren op de zandgronden, wordt sterk bepaald door de lage concentraties aan voedingsstoffen (fosfor, stikstof en kooldioxide) en bufferstoffen (bicarbonaat). Door ontrafeling van de mechanismen achter deze schaa ...
help
Systeemgericht beheer als duurzame oplossing tegen invasieve exoten \ De levende natuur [Artikel]
Kleef, H. van \ Loop, J. van der \ Nyssen, B. \ Brouwer, E. \ 2016
Het aantal uitheemse soorten in Nederland blijft groeien. Sommige van deze soorten worden dermate talrijk dat zij schadelijk zijn voor andere soorten, ecosystemen en economie. Deze worden invasieve exoten genoemd. Het bestrijden van invasieve exoten ...
help
Praktijkproef onderwaterdrains Wormer- en Jisperveld [Boek]
Akker, J.J.H. van den \ Diggelen, J.M.H. \ Houwelingen, K. van \ Kleef, J. van \ Pleijter, M. \ Smolders, A.J.P. \ Turlings, L.G. \ Wielen, S. van der \ 2016
De grondwaterstand in een veenweideperceel kan in de zomer door de gewasverdamping decimeters onder het slootpeil dalen. Toepassing van onderwaterdrains (OWD) beperkt de grondwaterstandsdaling en daarmee veenoxidatie en bodemdaling en emissies van CO ...
help
Maatregelen voor het elimineren en beheersen van invasieve exoten van EU-belang in Nederland [Boek]
Hoop, L. de \ Loop, J.M.M. van der \ Kleef, H.H. van \ Hullu, E. de \ Leuven, R.S.E.W. \ 2016
Het voorliggende onderzoeksrapport bevat een overzicht van de beschikbare wetenschappelijke informatie over maatregelen voor het elimineren en beheersen van 17 invasieve exoten van de Unielijst. Het rapport geeft handvatten voor het selecteren van ka ...
help
Mast, mice and pine marten (Martes martes): the pine marten's reproductive response to wood mouse (Apodemus sylvaticus) fluctuations in the Netherlands \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Kleef, H.L. \ Wijsman, H.J.W. \ 2015
Mast in relatie tot muizen en de voorplantingsrespons van de boommarter (Martes martes) op aantalsfluctuaties van de bosmuis (Apodemus sylvaticus) in Nederland. Jaren met hoge productie van mast (van eik en beuk) werden gevolgd door een hoge dichthei ...
help
Risicobeoordeling en uitzetcriteria voor de uitheemse quaggamossel (Dreissena rostriformis bugensis) in Nederland [Boek]
Hoop, L. de \ Bruijs, M.C.M. \ Collas, F.P.L. \ Dionisio Pires, L.M. \ Dorenbosch, M. \ Gittenberger, A. \ Matthews, J. \ Kleef, H.H. van \ Velde, G. van der \ Vonk, J.A. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2015
Het doel van dit project is drieledig, namelijk 1) het uitvoeren van een risicobeoordeling van de quaggamossel in Nederland, 2) het opstellen van een protocol met beoordelingscriteria voor ontheffingsverzoeken ingevolge de Ffw voor het uitzetten van ...
help
The effect of packaging on consumer’s appraisal [Studentenverslag]
Laurentzen, D. \ 2015
This research studies the effect the colour of the packaging, the text claim and the logo claim on the packaging have on the appraisal of the consumer towards the Mini Breaks of Kellogg’s.
help
Does the superfood label influence consumers’ product perceptions and willingness to pay? [Studentenverslag]
Starrenburg, C. \ 2015
The aim of this study is to understand the influence of a superfood claim on consumer perceptions of bread and their willingness to pay for the bread.
help
The influence of food unit size on sharing : a study on the influence of the unit size of snacks on eating and sharing and the moderating role of self-control [Studentenverslag]
Kleijn, A. \ 2015
The effect of unit size (i.e. people eat significantly more from larger units of food than from small units of food, given equal portion sizes) has been proven in many different studies. However, the underlying causes for this effect are still unknow ...
help
De stimulatie van gezond eten door sociale identificatie : kan de intentie tot het gebruik van producten met een voedingslogo worden gestimuleerd door sociale identificatie met een sportief en gezond persoon? [Studentenverslag]
Smits, L.R. \ 2015
Het Vinkje is een van de bekendste voedingslogo’s in Nederland. In dit onderzoek is gekeken of er middels een campagnevideo gericht op het creëren van sociale identificatie processen een zelfconnectie met het Vinkje kon worden gelegd, om op deze mani ...
help
Methods for analysing the effectiveness of the social media campaign of 'Het Vinkje' [Studentenverslag]
Seijdell, K. \ 2015
The aim of this thesis is to investigate which methods can be used for analysing the effectiveness of a social media campaign. In this case, it is about the social media campaign of ‘Het Vinkje’. Therefore, the research question is: what is a suitabl ...
help
Een effectieve aanpak van invasieve exoten in Nederland: inventarisatie van verbetervoorstellen voor juridische instrumenten op nationaal niveau [Boek]
Hoop, L. de \ Hollander, H. \ Hullu, E. de \ Kessel, N. van \ Kleef, H.H. van \ Lam, T.E.P.A. \ Odé, B. \ Schiphouwer, M. \ Spikmans, F. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2015
Het doel van dit project is drieledig, namelijk de inventarisatie van: 1) relevante juridische knelpunten waar in de praktijk tegenaan wordt of kan worden gelopen bij de uitvoering van surveillance-, eliminatie- of beheersmaatregelen voor invasieve e ...
help
Natural recovery and restoration of acidified shallow soft-water lakes: successes and bottlenecks revealed by assessing life-history strategies of chironomid larvae \ Basic and applied ecology : journal of the Gesellschaft fuer Oekologie [Artikel]
Kleef, H. van \ Verberk, W.C.E.P. van \ Kimenai, F.F.P. \ Velde, G. van der \ Leuven, R.S.E.W. \ 2015
Acidification has led to a strong decline of species characteristic of shallow soft-water lakes. In spite of reductions in acidifying deposition, natural recovery of biodiversity is modest or even absent, suggesting that the impact of acidification i ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.