Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 333

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Klein
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Zout-, suiker- en verzadigd vetgehalten in levensmiddelen : RIVM Herformuleringsmonitor 2018 [Boek]
Borg, S. ter \ Brants, H. \ Klein, R.J. de \ Toxopeus, I. \ Westenbrink, S. \ Milder, I. \ 2019
help
Public participation in conservation translocations in Scotland : striving towards democratic decision-making in nature conservation [Studentenverslag]
Klein, Lisette \ 2018
help
Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw : evaluatie resultaten 2017 [Boek]
Weert, Jasperien de \ Klein, Janneke \ 2018
Deze rapportage bevat de analyse van de monitoringsresultaten van het meetjaar 2017 en de mate van operationalisering van het meetnet. Resultaten van 2015, 2016 en 2017 worden met elkaar vergeleken en daar waar mogelijk ook met de data van 2014. Meet ...
help
Wat mag u een sollicitant vragen? : houd rekening met de Algemene wet op gelijke behandeling \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Klein, C. \ 2018
Als een kandidaat op sollicitatiegesprek komt, wilt u zoveel mogelijk te weten komen over de sollicitant. Houd er echter er rekening mee dat u niet zomaar alles mag vragen tijdens een sollicitatiegesprek.
help
Benchmarkstudie Ouddorp [Boek]
Klein, L. \ Kraaijeveld, R. \ Ockenburg, S. van \ Veen, T. van der \ Jense, E. \ 2017
Holwerd aan Zee is een dorp in Friesland dat bij veel mensen bekend staat als dorp op weg naar Ameland. Holwerd wil van dit imago af en wil graag meer bezoekers en wellicht inwoners die naar het dorp komen voor een vakantie of een dagje weg. Om hierv ...
help
Toekomstvisie toerisme Holwerd aan Zee [Studentenverslag]
Klein, L. \ Kraaijeveld, R. \ Ockenburg, S. van \ Veen, T. van der \ Jense, E. \ 2017
Om de krimp van Holwerd tegen te gaan en het gebied tegelijkertijd aantrekkelijker te maken voor toerisme is er een toekomstvisie uitgewerkt voor Holwerd. Hier zijn de drie V’s (Vervoer, Verblijf en Vermaak) en de drie P’s (People, Planet en Profit) ...
help
Werkdocument Afstemming regionale en landelijke analyses [Boek]
Klein, Janneke \ Schipper, Peter \ Beekman, Jappe \ Kools, Stefen \ 2017
Dit rapport is een samenvatting van de impressies uit regionale sessies, waarin uitwisseling van kennis, manieren van aanpak en resultaten centraal stonden. Het rapport is opgebouwd vanuit de regionale sessies en een opzet voor de landelijke analyse. ...
help
Toekomstvisie voor Holwerd [Presentatie]
Jansen, E. \ Klein, L. \ Kraaijeveld, R. \ Ockenburg, S. van \ Veen, T. van der \ 2017
help
Monitoring scherpt bestuurskracht voor duurzame ontwikkeling \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Zoeteman, K. \ Klein, M. \ 2017
Er zijn forse verschillen in de houding waarmee gemeentebesturen duurzaamheid nastreven. Dat blijkt uit de Governance monitor van Telos, Tilburg University, en VNG International, ontwikkeld in opdracht van het ministerie van IenM. Koppeling van duurz ...
help
Waterkwaliteit in landbouwgebieden : Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Klein, J. \ Rozemeijer, J. \ Mul, M. \ 2016
Uit metingen door waterschappen blijkt dat de waterkwaliteit in land- bouwgebieden langzaam verbetert. Toch blijven maatregelen nodig, want de helft van de locaties voldoet nog niet aan de normen voor de meststoffen stikstof en fosfor. Het verontrein ...
help
Prof. David Klein over Effectieve natuurbescherming [Video]
Klein, D. \ 2016
Het beschermen van het leefgebied van weidevogels als de grutto is een morele verplichting die een rijk land als Nederland op zich moet nemen. Vogels die hier al miljoenen jaren verblijven zullen anders het loodje leggen. En dat komt niet doordat de ...
help
Biological control of biofilms on membranes by metazoans \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Klein, T. \ Zihlmann, D. \ Derlon, N. \ Isaacson, C. \ Szivak, I. \ Weissbrodt, D.G. \ Pronk, W. \ 2016
Traditionally, chemical and physical methods have been used to control biofouling on membranes by inactivating and removing the biofouling layer. Alternatively, the permeability can be increased using biological methods while accepting the presence o ...
help
Which factors influence patient's physical activity? : an analysis of the perspectives of hospitalized patients and health care professionals [Studentenverslag]
Klein, Kirsten de \ 2016
help
Ecologische kantelpunten in de Nederlandse grote wateren : discussie memo over recente inzichten, voorbeelden en onderzoeksvragen [Boek]
Veraart, Jeroen \ Reijers, Valerie \ Lange, Marieke de \ Nes, Egbert van \ Kosten, Sarian \ Baptist, Martin \ Noordhuis, Ruurd \ Platteeuw, Maarten \ Klein, Jeroen de \ Koelmans, Bart \ Heide, Tjisse van der \ Scheffer, Marten \ Backx, Joost \ Ohm, Marieke \ Berg, Marcel van den \ Groen, Siep \ Adriaansen, Leo \ 2016
Deze memo beschrijft de inzichten en ervaringen die er op het terrein van ecologische kantelpunten recentelijk zijn opgedaan in theorie en praktijk. Het is de bedoeling om de discussie aan te zwengelen over wat deze inzichten betekenen voor het behee ...
help
Rapportage en evaluatie Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen 2014 [Boek]
Roex, Erwin \ Klein, Janneke \ Weert, Jasperien de \ 2016
Deze eerste voortgangsrapportage bevat de resultaten van het eerste jaar van het LM-GBM, waarbij de nadruk in dit rapport vooral ligt op de mate van operationalisering van het meetnet. Onder de mate van operationalisering worden aspecten verstaan als ...
help
The ecology of ditches : a modeling perspective [Proefschrift]
Gerven, Luuk P.A. van \ 2016
help
Making eco logic and models work : an integrative approach to lake ecosystem modelling [Proefschrift]
Kuiper, Jan Jurjen \ 2016
Vier verschillende aspecten van het modelleren met PCLake staan centraal in dit onderzoek: het ontsluiten van het model, het verbeteren van het model, het uitbouwen van ecologische theorie, en het uitwerken van een nieuwe toepassing in het waterkwali ...
help
Towards validation of the NanoDUFLOW nanoparticle fate model for the river Dommel, The Netherlands \ Environmental science: Nano [Artikel]
Klein, J.J.M. de \ Quik, J.T.K. \ Bäuerlein, P.S. \ Koelmans, A.A. \ 2016
It is generally acknowledged that fate models for engineered nanoparticles (ENPs) hardly can be validated, given present limitations in analytical methods available for ENPs. Here we report on progress towards validation of the spatially resolved hyd ...
help
Meetnet nutriënten landbouw specifiek oppervlaktewater : update toestand en trends tot en met 2014 [Boek]
Klein, Janneke \ Rozemeijer, Joachim \ 2015
De intensieve veehouderij in Nederland produceert grote hoeveelheden mest die wordt toegediend op akkers en weilanden. Het gebruik van deze dierlijke mest, nog aangevuld met kunstmest, zorgt voor te veel stikstof en fosfaat in bodem, grondwater en op ...
help
Naar stabiele en nuttige slootkanten [Boek]
Glas, J. \ Klein, F. \ Kloen, H. \ [2015]
Deze folder is gemaakt in het kader van het project Biodiverse aardappelteelt van McCain, in samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland. In dit project geven McCain en CLM tips aan aardappeltelers om biodiversiteit te benutten en te stimuleren.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.