Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 44

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Knoben
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027 [Boek]
Evers, C.H.E. \ Broek, A.J.M. van den \ Buskens, R. \ Leerdam, A. van \ Knoben, R.A.E. \ Herpen, F.C.J. van \ Pot, R. \ 2018
Naar aanleiding van de actualisatie van de maatlatten voor natuurlijke wateren (vastgelegd in STOWA-rapport 2018-49) zijn ook de default-maatlatten voor sloten en kanalen geactualiseerd. Deze geactualiseerde maatlatten zijn vastgelegd in dit rapport.
help
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027 [Boek] - Derde druk (2018)
Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den Broek \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Vriese, T. \ Duijts, R. \ Hartholt, J.G. \ Jager, Z. \ Stikvoort, E.C. \ Walvoort, D. \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2018
Dit rapport is de geactualiseerde versie van het document 'Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water', dat in het najaar 2012 werd vastgesteld door de Regiekolom. De getalswaarden in dit rapport zijn de doelen ...
help
Effecten van het gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw op oppervlaktewater : een analyse van meetgegevens [Boek]
Knoben, R. \ Schoffelen, N. \ Tamis, W. \ Zelfde, M. van 't \ 2018
Het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw is niet meer toegestaan, op verhardingen (sinds april 2016) en op niet-verhardingen (sinds november 2017). In bepaalde situaties gelden uitzonderingen, zoals voor sport- en vo ...
help
Nature4life : nationale kennisagenda voor onderzoek naar biodiversiteit, ecologie en evolutie [Boek]
Biesmeijer, K. \ Knoben, N. \ [ca. 2017]
De grootste maatschappelijke vraagstukken waar wij de komende decennia antwoorden op zullen moeten formuleren gaan over voedsel, water, economie, klimaat en leefbaarheid, gezondheid en welzijn. Hoewel dit mondiale vraagstukken zijn, kunnen de Nederla ...
help
Instrumenten voor ecologische diagnose en effectvoorspelling : een overzicht van de huidige Nederlandse situatie [Boek]
Hootsmans, Michiel \ Knoben, Roel \ Leerdam, Ton van \ 2017
Deze studie biedt een overzicht van een aantal bestaande instrumenten voor ecologische diagnostiek. Inzicht in allerlei meer verfijnde, soortspecifieke habitat aspecten is nog tamelijk beperkt. Naast bijvoorbeeld eutrofiëringsproblematiek bepalen dez ...
help
De bijdrage van (wilde) bestuivers aan een hoogwaardige teelt van peren en aardbeien : nieuwe kwantitative inzichten in de diensten geleverd door bestuivende insecten aan de fruitteeltsector in Nederland [Boek]
Groot, G. Arjen de \ Knoben, Nieke \ Kats, Ruud van \ Dimmers, Wim \ Zelfde, Maarten van't \ Reemer, Menno \ Biesmeijer, Koos \ Kleijn, David \ 2016
help
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2015-2021 [Boek] - Tweede druk (2016)
Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Wolfstein, K. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Pot, R. \ Vriese, T. \ Molen, D.T. van der \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2016
In het najaar van 2012 werd een geactualiseerde versie van het document Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2021 vastgesteld. Uit het gebruik van deze maatlatten en het programmeren van de Aquokit B ...
help
Gebruiker samenvatting en leeswijzer van “Report Honeybee Surveillance Program the Netherlands, 2015 – 2016” [Boek]
Steen, S. van der \ Knoben, N. \ Biesmeijer, K. \ [ca. 2015]
help
Experimenteren in een waterproeftuin : praktijkonderzoek naar natuurmaatregelen voor het Markermeer-IJmeer [thema Markermeer-IJmeer] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Knoben, R.A.E. \ 2014
Welke maatregelen zijn geschikt om een toekomstbestendig ecologisch systeem te bereiken in het Markermeer-IJmeer? Hoe en waar kunnen ze het best aangeleg worden. Dit wordt onderzocht in de waterproeftuin, de experimenteeromgeving van het project Natu ...
help
Klimaatbestendigheid van het waterbeheer op de hoge zandgronden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boland, D. \ Hoogvliet, M. \ Knoben, R. \ Melisie, E.J. \ 2010
Het klimaat verandert. Maar wat de gevolgen daarvan precies zijn en hoe snel die optreden, is door de complexiteit moeilijk te voorspellen. Omdat de potentiële gevolgen dusdanig groot zijn, is afwachten geen optie en bereiden vier regionale waterbehe ...
help
Praktijkonderzoek naar grootschalige natuurverbetering Markermeer-IJmeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Knoben, R. \ 2010
De natuurwaarden van het Markermeer en IJmeer, beide Natura 2000-gebied, staan onder druk. Sinds de jaren '80 zijn populaties van vogels, vissen (spiering) en driehoeksmosselen in omvang afgenomen. De instandhoudings- en waterkwaliteitsdoelen lijken ...
help
Rapporteren van de betrouwbaarheid van KRW-beoordelingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baggelaar, P. \ Tongeren, O. van \ Knoben, R. \ Loon, W. van \ 2010
KRW-monitoring dient om de chemische en ecologische toestand van een waterlichaam te beoordelen. Door praktische beperkingen kan KRW-monitoring en -toetsing leiden tot misclassificatie van een waterlichaam. Om de risico's op verkeerde beoordelingen i ...
help
Kwaliteit monitoringsgegevens niet altijd voldoende \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Netten, J. \ Evers, N. \ Wal, B. van der \ Knoben, R. \ 2010
Al vanaf de jaren '70 verzamelen waterschappen gegevens over de waterkwaliteit. Sinds midden jaren '90 worden deze data gebundeld in de Limnodata Neerlandica. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor het analyseren van het functioneren van het ecosy ...
help
Instructie voor het omgaan met normoverschrijdingen van metalen en andere microverontreinigingen in oppervlaktewater [Boek]
Knoben, R.A.E. \ Snijders, J.M. \ 2010
De komst van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft tot een aantal belangrijke veranderingen geleid in de beoordeling van de kwaliteitstoestand van watersystemen. De totaalbeoordeling bestaat uit een ecologische en een chemische component. Voor ...
help
Veroudering en herstructurering op bedrijventerreinen : een verkenning [Boek]
Traa, M. \ Knoben, J. \ Planbureau voor de Leefomgeving \ cop. 2009
Hoe betrouwbaar zijn de beschikbare gegevens over veroudering en herstructurering van bedrijventerreinen? Welke mogelijkheden zijn er om de verouderde terreinen her te gebruiken voor grootschalige logistiek en woningbouw? En hoe groot is de extra her ...
help
Naar een optimalisatie van de monitoring van bestrijdingsmiddelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Atlas bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater
Vijver, M. \ Snoo, G.R. de \ Knoben, R. \ Kalf, D. \ 2008
In Nederland wordt veel energie en geld besteed aan het monitoren van de kwaliteit van oppervlaktewateren. Sinds kort bestaat er een bestrijdingsmiddelenatlas op internet die ten doel heeft om metingen van bestrijdingsmiddelen inzichtelijk te maken v ...
help
Kunstmatig neuraal netwerk ingezet voor ex ante evaluatie Kaderrichtlijn Water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Knoben, R. \ Evers, N. \ Jansen, J. \ Ligtvoet, W. \ 2008
Speciaal voor de ex ante evaluatie KRW is door Royal Haskoning een nieuw ecologisch kennissysteem ontwikkeld. Dit systeem is gebruikt om de ecologische effecten van de geplande KRW-maatregelen voor de regionale wateren te voorspellen. Varianten van m ...
help
Waterschappen (her)ontdekken hun grondwatergegevens [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Knoben, R. \ Grobbe, T. \ 2008
De meeste waterschappen meten sinds jaar en dag grondwaterstanden. Daarbij was tot voor kort vooral sprake van handmatige registraties, op de 14e en 28ste van de maand. De laatste jaren gaan de waterschappen - in navolging van de drinkwaterbedrijven ...
help
Ontwikkeling en toepassing ecologisch expertsysteem voor regionale wateren : achtergrondrapport Ex ante Evaluatie KRW [Boek]
Knoben, R.A.E. \ Evers, C.H.M. \ Jansen, J. \ 2008
Voor het voorspellen van ecologische effecten van maatregelen is een expertsysteem ontwikkeld voor regionale wateren. Het expertsysteem is specifiek ontwikkeld voor de regionale, zoete wateren in vier grote clusters: beken, meren, kanalen/vaarten en ...
help
Werkgelegenheidsgroei op bedrijventerreinen [Boek]
Weterings, A. \ Knoben, J. \ Amsterdam, H. van \ Noorman, N. \ Ronden, H. \ 2008
Een steeds groter deel van de werkgelegenheid in Nederland is te vinden op bedrijventerreinen. In 2006 was dit aandeel ongeveer een derde en het neemt nog steeds toe. Bedrijventerreinen nemen ook een steeds groter oppervlakte grond in beslag. Vooral ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.