Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 52

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Kruijne
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Research on exposure of residents to pesticides in the Netherlands : OBO flower bulbs = Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden [Boek]
Gooijer, Y.M. \ Hoftijser, G.W. \ Lageschaar, L.C.C. \ Oerlemans, A. \ Scheepers, P.T.J. \ Kivits, C.M. \ Duyzer, J. \ Gerritsen-Ebben, M.G. \ Figueiredo, D.M. \ Huss, A. \ Krop, E.J.M. \ Vermeulen, R.C.H. \ Berg, F. van den \ Holterman, H.J. \ Jacobs, C.J.M. \ Kruijne, R. \ Mol, J.G.J. \ Wenneker, M. \ Zande, J.C. van de \ Sauer, P.J.J. \ 2019
help
Gegevens van waterbedrijven voor de Grondwateratlas : technische rapportage, handleiding GWA Input Validator, protocol updates [Boek]
Kruijne, R. \ Kraalingen, D. van \ Roller, J. te \ Linden, A.M.A. van der \ 2018
De beoordeling van het risico op uitspoeling naar grondwater van gewasbeschermingsmiddelen is vastgelegd in de Beslisboom Uitspoeling. De beslisboom biedt ruimte voor het gebruik van monitoringgegevens.
help
Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen gepubliceerd \ H2O online [Artikel]
Kruijne, R. \ Linden, T. van der \ Berg, H. van den \ 2017
Onlangs is de eerste versie van de Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen verschenen. De Grondwateratlas bevat meetresultaten van zowel waterbedrijven als provincies en geeft een beeld in ruimte en tijd van het voorkomen van residuen van bestrijdi ...
help
Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kruijne, R. \ Linden, T. van der \ Berg, H. van den \ 2017
De Grondwateratlas die recent is verschenen maakt het mogelijk om de toelatingsbeoordeling voor het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) te verfijnen en wetenschappelijk te onderbouwen en draagt zo bij aan een du ...
help
Herkomstanalyse gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater van de Provincie Drenthe : meetperiode 2002-2007 [Boek]
Kruijne, Roel \ Groenwold, Jan \ 2017
In 2008 heeft WEnR-Alterra een analyse gegeven van de mogelijke herkomst van gewasbeschermingsmiddelen die in de jaren 2002, 2004, 2006 en 2007 zijn aangetroffen in het grondwater van de Provincie Drenthe. Ruim de helft van de geanalyseerde gewasbesc ...
help
Groundwater Atlas for pesticides in The Netherlands : user manual [Boek]
Kruijne, R. \ Linden, A.M.A. van der \ Roller, J.A. te \ Kraalingen, D. van \ 2017
The Groundwater Atlas contains monitoring data on the presence of active substances and related metabolites of plant protection products.
help
Regionalisatie van gegevens over het landelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen : een verkenning voor de EmissieRegistratie [Boek]
Kruijne, R. \ 2016
help
Gewasbeschermingsmiddelen in de Drentsche Aa : oorzakenanalyse en maatregelen [Boek]
Kruijne, R. \ Deneer, J.W. \ Heijting, S. \ Roelsma, J. \ 2015
Waterbedrijf Groningen gebruikt het water van de Drentsche Aa voor drinkwaterbereiding. Ter hoogte van het innamepunt worden regelmatig bestrijdingsmiddelen aangetroffen in normoverschrijdende concentraties. Het oppervlaktewater in het stroomgebied i ...
help
Bestrijdingsmiddelen en nieuwe stoffen en in beeld gebracht voor Maasstroomgebied \ H2O online [Artikel]
Verhagen, F. \ Kruijne, R. \ Klein, J. \ 2014
De schadelijkheid van bestrijdingsmiddelen en nieuwe stoffen – zoals geneesmiddelen – in het water staat steeds meer in de belangstelling. Hoe groot is het probleem? Worden normen overschreden? En wat is de herkomst van de verontreiniging? Voor het M ...
help
Belasting van grondwaterlichamen door gewasbeschermingsmiddelen [Boek]
Kruijne, R. \ Deneer, J.W. \ 2013
De Nationale Milieu Indicator NMI 3 is gebruikt om een overzicht te maken van de uitspoeling naar het grondwater door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het jaar 2008 in de Nederlandse land- en tuinbouw. Vrachten op jaarbasis zijn gegeven p ...
help
Interpretation of surface water monitoring results in the authorisation procedure of plant protection products in the Netherlands : including a draft protocol for causal analysis of surface water quality problems caused by plant protection products [Boek]
Werd, H.A.E. de \ Kruijne, R. \ Decision Tree Surface Water - Monitoring working group \ 2013
As part of the ‘Surface Waters Decision Tree’ project a new authorisation procedure for plant protection products (PPPs) has been developed. One element is a procedure for feedback of monitoring data to the authorisation holder and the PPP authorisat ...
help
Oppervlakkige afspoeling van model tot praktijk : welke maatregelen hebben impact? [Boek]
Evenhuis, A. \ Kruijne, R. \ Deneer, J. \ Schepers, H.T.A.M. \ 2013
Er wordt aangenomen dat normoverschrijdingen in het oppervlaktewater kunnen ontstaan door oppervlakkige afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen. In een studie naar emissie van gewasbeschermingsmiddelen in het gebied van de Lage en Hoge Raam werden o ...
help
Dutch environmental risk indicator for plant protection products : NMI 3 [Boek]
Kruijne, R. \ Linden, A.M.A. van der \ Deneer, J.W. \ Groenwold, J.G. \ Wipfler, E.L. \ 2012
The NMI 3 focusses on indicators for emissions to surface water and the related aquatic risk resulting from agricultural use of pesticides in the Netherlands. The risk indicator is the exposure toxicity ratio. The model also considers the risk to gro ...
help
Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming : deelrapport milieu [Boek]
Linden, A.M.A. van der \ Kruijne, R. \ Tiktak, A. \ Vijver, M.G. \ 2012
Om duurzame gewasbescherming te bereiken heeft de overheid in de nota Duurzame gewasbescherming meerdere doelen geformuleerd voor het oppervlaktewater. Eén van de doelen was om het oppervlaktewater in 2010 ten opzichte van 1998 95% minder met gewasbe ...
help
Emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt in Utrecht [Boek]
Wenneker, M. \ Kruijne, R. \ Vissers, M. \ 2012
In dit rapport zijn emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen vanuit de fruitteelt naar het oppervlaktewater en grondwater beschreven. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de mogelijke groottes van de verschillende emissieroutes.
help
Interpretation of surface water monitoring results in the authorisation procedure of plant protection products in the Netherlands : including a draft protocol for causal analysis of surface water quality problems caused by plant protection products [Boek]
Werd, H.A.E. de \ Kruijne, R. \ 2011
As part of the ‘Surface Waters Decision Tree’ project a new authorisation procedure for plant protection products (PPPs) has been developed. The feedback of monitoring results in the authorisation procedure consists of 3 main steps: 1. Identification ...
help
Geostatistische opschaling van concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater [Boek]
Heuvelink, G.B.M. \ Kruijne, R. \ Musters, C.J.M. \ 2011
Metingen van concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater worden met een geostatistische methode opgeschaald naar landelijke waarden. De methode maakt gebruik van ruimte-tijd regressie-kriging, waarbij zowel informa ...
help
Atmosferische depositie van gewasbeschermingsmiddelen : een verkenning van de literatuur verschenen na 2003 [Boek]
Deneer, J.W. \ Kruijne, R. \ 2010
In deze verkenning wordt een inventarisatie gegeven van literatuur over atmosferische depositie die na 2003 is verschenen. Er wordt getracht inzicht te krijgen in hoeverre er sprake is van een kwantitatief verband tussen het landbouwkundig gebruik va ...
help
Surface water monitoring results in the authorisation of plant protection products [Poster]
Werd, R. de \ Kruijne, R. \ 2009
Poster met onderzoeksinformatie over het verwerken van resultaten van oppervlaktewatermetingen in de registratieprocedure van gewasbeschermingsmiddelen
help
Development of CASCADE-TOXSWA model to assess exposure at catchment scale [Poster]
Berg, E. van den \ Adriaanse, P. \ Horst, M. ter \ Kruijne, R. \ Beltman, W. \ Groenwold, J. \ Boesten, J. \ 2009
Poster met onderzoeksinformatie over de ontwikkeling van het CASCADE-TOXSWA model, waarmee concentraties, van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen, in een afwateringssysteem bepaald kunnnen worden
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.