Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 95

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Kuiters
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Klimaatverandering en kwelders: verdrinken of verjongen? : hoofdstuk 4 \ Buigen of barsten [Hoofdstuk uit boek]
Vader, L. \ Kuiters, A.T. \ 2018
Er zijn meer en meer aanwijzingen dat als de snelheid van de zeespiegelstijging toeneemt, de kwelder zich ook sneller ophoogt. Dit heeft te maken met terugkoppelingsmechanismen, waarbij de kweldervegetatie een cruciale rol speelt. In dit hoofdstuk wo ...
help
Beheerwijzer landschappelijke maatregelen voor marterachtigen : bunzin, wezel & hermelijn [Boek]
Westra, S.A. \ Kuiters, R.S.M. \ 2018
De mens ontvangt de bunzing (Mustela putorius), wezel (Mustela nivalis), en hermelijn (Mustela erminea) van oudsher met open armen aangezien het goede muizen- en rattenjagers zijn. Tegen- woordig is het overleven voor kleine marterachtigen op veel pl ...
help
Eikelmuizen op drift: wakker worden in Nederland \ Nature Today [Artikel]
la Haye, M. \ Kuiters, R. \ 2018
12-MEI-2018 - Vrijwel iedere zomer krijgt de Zoogdiervereniging één of meerdere meldingen van eikelmuizen die per ongeluk meegekomen zijn met vakantiegangers uit Frankrijk of Duitsland. Hoe overleven eikelmuizen deze reis en wat moeten de dieren in N ...
help
Ontwikkeling van de hamsterpopulatie in Limburg : stand van zaken voorjaar 2018 [Boek]
Müskens, G.J.D.M. \ La Haye, M.J.J. \ Kats, R.J.M. van \ Kuiters, A.T. \ 2018
Jaarlijks wordt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Nederlandse hamsterpopulatie gemonitord. Dit bestaat uit een telling van bewoonde burchten in de verschillende leefgebieden. De hamster komt alleen voor in het ...
help
Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie : ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2017/2018 [Boek]
Kuiters, A.T. \ Groot, G.A. de \ Lammertsma, D.R.. \ Jansman, H.A.H. \ Bovenschen, J. \ 2018
Jaarlijks wordt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Nederlandse otterpopulatie genetisch gemonitord. Daarmee wordt een vinger aan de pols gehouden wat betreft de ontwikkeling van de genetische status van de popu ...
help
Monitoringsrapportage 2017 HPZ innovatieproject, document v0.1 [Boek]
Bodde, Willem \ Jansen, Maarten \ Smit, Marije \ Scholl, Michaela \ Lagendijk, Georgette \ Kuiters, Loek \ Vries, Daisy de \ Kramer, Henk \ Smits, Nina \ Leenders, Jakolien \ 2018
In hoofdstuk 2 wordt de opzet van het monitoringsprogramma beschreven en wat de stand van zaken is met betrekking tot de activiteiten. In hoofdstuk 3 en 4 worden de eerste resultaten gepresenteerd van respectievelijk thema B2 (geometrieontwikkeling) ...
help
Actualisatie van infrastructurele knelpunten voor de otter : overzicht van knelpuntlocaties met mate van urgentie voor het nemen van mitigerende maatregelen [Boek]
Kuiters, A.T. \ Lammertsma, D.R. \ 2018
Het ministerie van LNV heeft WENR gevraagd het overzicht van urgente knelpunten te actualiseren met een prioritering en aanbevelingen voor te nemen maatregelen. Daarbij is ook gekeken naar de stand van zaken van de eerdere lijst van 21 meest urgente ...
help
Maaien van duingrasland helpt konijnen bij het terugdringen van verruiging op Ameland \ De levende natuur [Artikel]
Kuiters, L. \ Vries, D. de \ Krol, J. \ Slim, P. \ 2017
help
Bijlage : Maaien van duingrasland helpt konijnen bij het terugdringen van verruiging op Ameland \ De levende natuur [Artikel]
Kuiters, L. \ Vries, D. de \ Krol, J. \ Slim, P. \ 2017
help
Damherten op de Haringvreter in het Veerse Meer : mogelijkheden voor een levensvatbare populatie? [Boek]
Kuiters, A.T \ Vries, D, de \ Lammerstma, D.R. \ 2017
help
Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie : ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2016/2017 [Boek]
Kuiters, A.T. \ Groot, G.A. de \ Lammertsma, D.R. \ Jansman, H.A.H. \ Bovenschen, J. \ 2017
The yearly survey of the Dutch otter population in terms of size, distribution and genetic status iscommissioned by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, using DNA isolated from spraints andtissue from dead individuals, and the demogr ...
help
Monitoringsrapportage HPZ innovatieproject, groeidocument v0.1 [Boek]
Bodde, Willem \ Groot, Alma de \ Smits, Nina \ Huiskes, Rik \ Vries, Daisy de \ Kuiters, Loek \ Leenders, Jakolien \ Brandenburg, Peter \ Wittebrood, Marloes \ Goessen, Petra \ 2017
Binnen het Ecoshape innovatieproject Hondsbossche en Pettemer Zeewering (HPZ)1 wordt onderzocht welke verbeteringen mogelijk zijn in de aanleg van zandige kustversterkingen met de focus op veiligheid, ecologie en beleving. Het project richt zich daar ...
help
Areaaldynamiek habitattypen in duinvalleien op Oost-Ameland : periode2001-2016 [Poster]
Kuiters, L. \ Vries, D. de \ Heidema, N. \ Brus, D. \ Slim, P. \ Dobben, H. van \ 2016
help
Monitoring van effecten van evenwichtsbemesting op de grondwaterkwaliteit van het Natura 2000-gebied Boetelerveld [Boek]
Kuiters, A.T. \ Corporaal, A. \ Weijters, M.J. \ Bobbink, R. \ 2016
In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) worden in en rondom het Natura 2000-gebied Boetelerveld maatregelen genomen om de effecten van een overmaat aan stikstof te mitigeren. Daarnaast vinden brongerichte maatregelen plaats. Een van de m ...
help
Damherten in de Manteling van Walcheren en de Kop van Schouwen : beheer van damhertpopulaties in relatie tot beheerdoelstellingen en welzijnsaspecten [Boek]
Kuiters, A.T. \ Vries, D. de \ 2016
In dit rapport is nagegaan of eerdere Alterra-rapporten (2001, 2005 en 2009) nog actueel zijn wat betreft de adviezen voor het beheer van damhertpopulaties in de Manteling van Walcheren en de Kop van Schouwen. Tevens is op verzoek van de provincie Ze ...
help
HPZ: verwachting 2015 over ontwikkeling vegetatie, duinen en habitats na 4 en 20 jaar [Boek]
Groot, Alma de \ Scholl, Michaela \ Kuiters, Loek \ 2016
De versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering (HPZ), ook wel afgekort als Kustversterking HPZ (KHPZ) is afgerond. De HPZ is versterkt met een volledig zandige oplossing om de dubbele doelstelling, veiligheid èn ruimtelijke kwaliteit, van h ...
help
Stand van zaken urgente otterknelpunten [Boek]
Kuiters, Loek \ Lammertsma, Dennis \ 2016
help
Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie : ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2014/2015 [Boek]
Kuiters, A.T. \ Groot, G.A. de \ Lammertsma, D.R. \ Jansman, H.A.H. \ Bovenschen, J. \ 2016
Jaarlijks wordt de Nederlandse otterpopulatie genetisch gemonitord in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Daarmee wordt een vinger aan de pols gehouden wat betreft de ontwikkeling van de genetische status van de populatie. Deze vorm va ...
help
Inventarisatie habitatkwaliteit [Boek] - 1.0 (finaal)
Groot, Alma de \ Scholl, Michaela \ Kuiters, Loek \ 2016
Om te kunnen evalueren hoe goed duin- en duinvallei-habitats kunnen worden gecreëerd - één van de doelen van themalijn A in het Ecoshape-project – is het noodzakelijk om scherp te krijgen welke habitats verwacht werden en welke eisen en verwachtingen ...
help
Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie : ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2015/2016 [Boek]
Kuiters, A.T. \ Groot, G.A. de \ Lammertsma, D.R. \ Jansman, H.A.H. \ Bovenschen. J. \ 2016
Jaarlijks wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de Nederlandse otterpopulatiegenetisch gemonitord. Daarmee wordt een vinger aan de pols gehouden voor de ontwikkeling van degenetische status van de populatie. Deze vorm van monitor ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.