Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 33

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Kunst
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Month of Education - Student MOOC Science of Beer [Collegedictaat]
Breevaart, S. \ Scherer, F. \ Veen, N. van der \ Kunst, E. \ 2018
In this course, you will learn all about beer, including how it's made, the raw materials used, it's supply chain, how it's marketed and the effect of beer consumption on your body.
help
Hoe aan de slag met asset management in stedelijk waterbeheer? : interview met twee ontwikkelaars praktische handreiking \ Water governance [Artikel]
Kunst, K. \ 2016
Verouderde infrastructuur en krimpende budgetten nopen stedelijk waterbeheerders om scherpere en beter onderbouwde keuzes te maken. STOWA en Stichting RIONED zijn ervan overtuigd dat asset management hierbij kan helpen. Samen met adviesbureau CMS ass ...
help
Het nut van stedelijk waterbeheer : monitor gemeentelijke watertaken 2016 [Boek]
Kunst, Oscar \ 2016
De Monitor gemeentelijke watertaken informeert over de prestaties van het stedelijk waterbeheer voor de samenleving. Hoe staat het met de aanpak van regenwateroverlast? Moeten we letten op gezondheidsrisico’s van afvalwater? Wordt de riolering vernie ...
help
Bijzondere flora op Gaasterlandse golfbaan \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Kunst, F. \ Ybema, K. \ 2015
In het westelijk deel van Friesland zijn natuurgebieden schaars. November 2013 kreeg de golfclub een certificaat voor duurzaam golfbeheer. Maar de auteurs, 25 jaar waarnemingen verrichtend voor Floron, treffen bijzondere soorten aan op de golfbaan in ...
help
Gemeentelijke aanpak regenwateroverlast : een inventarisatie [Boek]
Kunst, O. \ 2015
Een eerste landelijk, kwantitatief onderzoek naar de gemeentelijke aanpak van wateroverlast als gevolg van zware buien. De resultaten laten zien dat de gemeenten in Nederland de problematiek in beeld hebben en wateroverlast massaal aanpakken. Dit rap ...
help
Inventarisatie aanpak regenwateroverlast door gemeenten [Boek]
Kunst, O. \ 2015
In mei en juni van 2015 is een inventarisatie gedaan in de vorm van een vragenlijst. In deze vragenlijst is gevraagd naar de omvang van schade door hevige buien, de maatregelen die gemeenten nemen en de kosten daarvan. Voor u ligt de regiorapportage ...
help
Water en energie : feiten over energieverbruik in het stedelijk waterbeheer [Boek]
Brauw, H. de \ Beenen, T. \ Kunst, K. \ Timan, A.F. \ cop. 2012
Bij de keuzes voor verbetermaatregelen in het stedelijk waterbeheer spelen vele aspecten een rol. Energie is er één van. Als we energie bij onze keuzes laten meewegen, moeten we dat doen op basis van feiten. Dit boekje geeft inzicht in energiecijfers ...
help
Groen dak als standaardkeuze : alleen verharden als de voordelen dat rechtvaardigen \ Dak & gevel groen : vakblad voor intensieve en extensieve daktuinen en gevelbegroening [Artikel]
Kunst, O. \ 2012
Om de stad te vergroenen, benoemen we de nuttige, overdadige en overbodige verhardingen. We kiezen voortaan alleen voor verharding, als de voordelen die keuze rechtvaardigen. Daken bieden een uitgelezen kans om de stad te vergroenen.
help
Duurzame afvalwaterketen in Amersfoort \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kunst, M. \ Kamermans, J. \ 2011
Ten westen en ten noorden van de bestaande Amersfoortse Vinex-locatie Vathorst is een uitbreiding gepland van ruim 2.000 woningen. Al deze huishoudens zullen afval en afvalwater produceren. Waterschap Vallei & Eem en de gemeente Amersfoort steken in ...
help
Breda werkt nieuw hemelwaterbeleid uit : thema [Stedelijk Waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Stigter, L. \ Kuiphuis, V. \ Wielinga, A. \ Kunst, O. \ 2011
In het nieuwe hemelwaterbeleid van de gemeente Breda is, als werknorm, opgenomen dat bij sloop en herbouw zeven millimeter waterberging moet worden gerealiseerd. Een belangrijke vraag is of die eis in de praktijk doelmatig is in te vullen. Om dat te ...
help
Help, de stad verzuipt! : waterberging op vegetatiedaken steeds belangrijker \ Dak & gevel groen : vakblad voor intensieve en extensieve daktuinen en gevelbegroening [Artikel]
Kunst, O. \ 2011
Het weer wordt extremer. Droge periodes, zoals dit jaar rond Pasen, zullen in de toekomst steeds vaker met extreem hevige regenval stuivertje wisselen. Een belangrijke rol in dezen is weggelegd voor de waterberging op onze groene daken.
help
Verscheidenheid in beleid rond vegetatiedaken [thema Stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kunst, O. \ 2010
Tussen de waterschappen bestaan verschillen in de mate, waarin een ontwikkelaar waterberging met vegetatiedaken mag meerekenen als compenserende waterberging voor nieuw verhard oppervlak. Reden hiervoor is dat de beschikbaarheid van de berging zowel ...
help
Inkomen en vermogen als indicatoren van gezondheidsverschillen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Wingen, M. \ Berger-Van Sijl, M. \ Kunst, A. \ Otten, F. \ 2010
In dit onderzoek zijn aan de hand van met inkomen en vermogens verrijkte enquêtegegevens over gezondheid analyses uitgevoerd naar de rol van inkomen en vermogen in gezondheid. Allereerst is onderzocht wat de voorspellende waarde van vermogen bij gezo ...
help
Gemalen of vermalen worden onderzoek naar visvriendelijkheid van gemalen [Boek]
Kunst, J.M. \ 2010
Voorliggende rapportage is het resultaat van een inventarisatie naar de visvriendelijkheid van gemalen in Nederland. Op basis van literatuurstudie en een enquête onder waterbeheerders is de nodige informatie bijeen gebracht. Voor deze studie is het b ...
help
Druk op ruimte heeft gevolgen voor de ondergrond: water heeft drie dimensies \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Kunst, O.N. \ 2009
Na veel wateroverlast aan het eind van de vorige eeuw zijn we anders naar water gaan kijken. Als we problemen willen voorkomen moeten we water meer ruimte geven, in bestemmingsplanprocedures zorgt de watertoets ervoor dat die ruimte er komt. De bodem ...
help
Betonnen overlaging versterkt Hollandse Brug \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schaafsma, D.G. \ Kunst, P.A.J.C. \ 2009
Eén van de maatregelen om de verkeerstoename op het traject tussen Almere en Amsterdam op te vangen, betrof de verbreding van de Hollandse Brug. Een constructieve betonlaag met epoxy-slijtlaag is de uiteindelijk gekozen oplossing voor versterking van ...
help
Regenwater in de tuin? Mooi wel! : de betekenis van de particuliere kavel voor het stedelijk watersysteem [Boek]
Dooren, N. van \ Kunst, K. \ 2009
Deze publicatie laat zien dat met serieuze aandacht voor regenwateropvang op particulier terrein nieuwe mogelijkheden ontstaan om waterproblemen op te lossen. Dat (regen)water daardoor letterlijk dichter bij huis blijft, kan aantrekkelijk zijn voor d ...
help
Variaties in het tempo van sterftedaling onder ouderen in 7 noordwest-Europese landen tussen 1950-1999: de rol van roken \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Janssen, F. \ Kunst, A.E. \ Mackenbach, J. \ 2008
De sterftegegevens van 7 landen uit Noordwest-Europa werden verzameld naar jaar van overlijden over 50 jaar (1950-1999), afzonderlijke leeftijden (60 jaar en ouder, en 80 jaar en ouder) en geslacht. Zowel totale sterftetrends als niet met roken gerel ...
help
Sociaal-economische verschillen in sterfte en gezondheid in Nederland : een overzicht van vorderingen in recent beschrijvend onderzoek \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Kunst, A. \ 2007
Dit artikel geeft een overzicht van recente vorderingen in beschrijvend onderzoek naar sociaal-economische verschillen in Nederland. Voorbeelden worden gegeven van onderzoek dat de afgelopen tien jaar in Nederland is uitgevoerd, soms in Europees verb ...
help
COB onderzoekt bundeling van kabels en leidingen : drie concepten vergeleken met ongeordende ligging : dossier: Ondergrondse constructies \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kunst, P.A.J.C. \ Bijl, D.J. de \ 2006
Het bundelen van kabels en leidingen kost meer dan de huidige ongeordende ligging, maar levert in de beheerfase duidelijk voordelen op. Het Centrum Ondergronds Bouwen heeft 3 vormen van bundeling onderzocht op risico's, economische aspecten en optima ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.