Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 85

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Kwak
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
‘We willen op alle fronten onderscheidend zijn’ \ Vakblad vers-inspiratie [Artikel]
Kwak, G. \ 2018
In Bussum vinden we de winkel van Jan en Wendy van der Roest met een opvallende mix van producten. Links de slagerij met kwaliteitsvlees en veel zelfgemaakte vleeswaren, rechts Hollandse en buitenlandse kaas, noten en delicatessen. Een walhalla voor ...
help
Dorpsslagerij in de stad \ Vakblad vers-inspiratie [Artikel]
Kwak, G. \ 2018
‘Dorpsslagerij Amersfoort’ is gevestigd in een groeistad van bijna 155.000 inwoners. Hoe een ondernemer de persoonlijke aanpak van een dorpsslagerij combineert met de gewoonten en wensen van een stads publiek.
help
Een jaar rond tuintellen : jaarverslag 2016 [Jaarverslag]
Kwak, R. \ 2017
In 2016 waren weer velen actief met het doen van tellingen in de tuin. Meer dan de helft telt een of enkele keren, anderen tellen >5 x tot zeer regelmatig. 39 tellers deden maar liefst 100 tellingen of meer! De verdeling van de tuinen over het land i ...
help
Zwartblauwe rapunzel langs de Drentsche Aa \ De levende natuur [Artikel]
Dijkhuis, J.E. \ Kwak, M.M. \ Smittenberg, J.C. \ 2015
De Zwartblauwe rapunzel (Phyteuma spicatum ssp. nigrum (F.W.Schmidt) Rouy) geldt als één van de parels van het Drentsche Aa-gebied. Zowel in hooilanden als in bermen en op taluds valt de soort in mei op door zijn donkerpaars-blauwe bloeiaren. Vanuit ...
help
Generalisten en specialisten op duifkruid : wie bestuift wanneer het beste? \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Kwak, M.M. \ 2012
Veel plantensoorten worden door een aantal insectensoorten bezocht. Het gezamenlijke effect van alle bloembezoekers bepaalt de mate van bestuiving van een plantenpopulatie. Elke insectensoort heeft zijn eigen bestuivingsefficiëntie en daarmee een uni ...
help
Europese natuur in Nederland - Natura 2000-gebieden : 3. Hoog Nederland [Boek]
Schaminée, J.H.J. \ Janssen, J.A.M. \ Bijlsma, R.J. \ Haveman, R. \ Hommel, P.W.F. \ Horsthuis, M.A.P. \ Jansen, A.J.M. \ Ketelaar, R. \ Kwak, R.G.M. \ Munckhof, P.J.J. van den \ Oudshoorn, M.J. \ Ozinga, W.A. \ Stortelder, A.H.F. \ Weeda, E.J. \ 2009
Europese natuur in Nederland, Natura 2000-gebieden hanteert dezelfde driedeling als de klassieker Wilde planten : Hoog Nederland, Laag Nederland en Zee en kust . Voor alle Natura 2000-gebieden geeft het heldere beschrijvingen van landschap en natuurw ...
help
Europese natuur in Nederland - Natura 2000-gebieden : 2. Laag Nederland [Boek]
Schaminée, J.H.J. \ Janssen, J.A.M. \ Hommel, P.W.F.M. \ Horsthuis, M.A.P. \ Ketelaar, R. \ Kwak, R.G.M. \ Noordhuis, R. \ Schaminée, J.H.J. \ Oudshoorn, M.J. \ Stortelder, A.H.F. \ Veer, R. van 't \ Weeda, E.J. \ 2009
Europese natuur in Nederland, Natura 2000-gebieden hanteert dezelfde driedeling als de klassieker Wilde planten : Hoog Nederland, Laag Nederland en Zee en kust . Voor alle Natura 2000-gebieden geeft het heldere beschrijvingen van landschap en natuurw ...
help
Opvang van ganzen op de klei: evaluatie van experimenten in drie winters [Boek]
Visser, A. \ Bemmelen, R. van \ Voslamber, B. \ Guldemond, A. \ Ebbinge, B.S. \ Blom, R. \ Bommel, F.P.J. van \ Fouw, J. de \ Jeugd, H. van der \ Kwak, R.G.M. \ Weijden, A.G.G. van der \ 2009
Conform het Beleidskader Faunabeheer zijn opvanggebieden voor overwinterende ganzen aangewezen. In akkerbouwgebieden met zware klei zijn de mogelijkheden voor beheerspakketten voor opvang beperkt. Gedurende drie winters (2005-'08) zijn in Zeeuws- Vla ...
help
Het belang van biodiversiteit voor bestuiving \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hoffman, F. \ Kwak, M.M. \ 2008
Is soortenrijkdom van planten en insecten belangrijk voor bestuiving? Op het niveau van het landschap wel, is de conclusie van dit onderzoek. Het belang van biodiversiteit voor bestuiving verschilt per ecologisch niveau. Een plantengemeenschap kan zi ...
help
Leren van 15 jaar beekherstel in de Achterhoek : technische rapportage [Boek]
Kwak, R.G.M. \ Stortelder, A.H.F. \ 2007
In de Achterhoek werden in 2006 een 16tal herstelde beeklopen en aangelegde waterretentie¬bekkens beoordeeld op hun ecologische kwaliteit. De relatie met aspecten van planning (bv. de aansluitng op bestaande natuur/genenbronnen), vormgeving en prakti ...
help
Diversiteit van planten en bloemzoekende insecten in relatie tot landgebruik \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Hoffmann, F. \ Kwak, M.M. \ 2007
In agrarische landschappen is de diversiteit van planten en dieren vaak geconcentreerd in dynamische lineaire restelementen, zoals bermen slootkanten. Veel plantensoorten zijn voor bestuiving afhankelijk van insecten. In dit onderzoek proberen wij de ...
help
Beek herstel : leren van 15 jaar natuurontwikkeling langs beken in de Achterhoek [Brochure]
Kwak, R. \ Stortelder, A. \ 2007
Waterschap Rijn en IJssel voert al sinds 15 jaar projecten uit om het ecologisch functioneren van waterlopen te versterken. De plannen worden per stroomgebied opgesteld. Herinrichtingmaatregelen richten zich zowel op de versterking van de waterbergin ...
help
Hoe het risico van aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen rondom Schiphol geminimaliseerd kan worden : studie naar de mogelijkheden om de aanwezigheid van ganzen in de directe omgeving van de luchthaven Schiphol zodanig te sturen dat het risico van vogelaanvaringen met vliegtuigen geminimaliseerd wordt [Boek]
Ebbinge, B. \ Cottaar, F. \ Kwak, R. \ 2007
Rondom Schiphol zijn ganzen aan het toenemen. Met name de Grauwe Gans in de zomermaanden en kolganzen en rietganzen in de wintermaanden kruisen regelmatig de vliegroutes van landende en stijgende vliegtuigen. Maatregelen worden voorgesteld die de dir ...
help
Verbinding Oostvaardersplassen - Hollandse Hout : onderdeel van de uitvoering van het ICMO-advies (Hoofdstuk 3, Recommendations, 4: additional measures) [Boek]
Groot Bruinderink, G.W.T.A. \ Lammertsma, D.R. \ Kuiters, A.T. \ Kwak, R.G.M. \ Henkens, R.J.H.G. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ 2007
Één van de aanbevelingen van het ICMO (2006) luidde om, uit oogpunt van dierenwelzijn, de Oostvaardersplassen te verbinden met het bosgebied “De Hollandse Hout”. Op die manier zouden de voedselvoorziening en schuilmogelijkheden voor de grote grazers ...
help
De polder en de plas : modellenonderzoek voor een zandwinplas in de polder Mastenbroek [Studentenverslag]
Koning, F. de \ Kwak, R. \ 2007
De polder Mastenbroek is een van de oudste veenpolders van Nederland. Het gebied ligt in Overijssel, tussen de steden Kampen, Zwolle, Hasselt en Genemuiden, en grenst in het noorden aan het Zwarte Meer. De polder en de oostelijke randzone langs de ri ...
help
Ervaringen met de opvang van ganzen op de klei : seizoen 1 - 2005/2006 [Boek]
Bommel, F.P.J. van \ Kwak, R.G.M. \ Jeugd, H.J. van der \ Guldemond, A. \ Weijden, A.G.G. van der \ Frouw, J. de \ 2006
Conform het Beleidskader Faunabeheer zijn opvanggebieden voor overwinterende ganzen aangewezen. In akkerbouwgebieden met zware klei zijn de mogelijkheden voor beheerspakketten voor opvang beperkt. Gedurende drie winters (2005-'08) wordt in Zeeuws-Vla ...
help
Populatieomvang van ganzen en smienten en verspreiding binnen Nederland : ontwikkeling in populatieomvang op relevant flyway niveau en verdeling over Nederland, met name binnen en buiten opvanggebieden - seizoen 2005/2006 [Boek]
Bommel, F.P.J. van \ Ebbinge, B.S. \ Kwak, R.G.M. \ Jeugd, H.J. van der \ Winden, E. van \ Roomen, M. van \ 2006
Het Beleidskader Faunabeheer richt zich op de opvang van ganzen en Smienten in foerageergebieden. Met behulp van flankerende verjaging worden de beleidskadersoorten geconcentreerd in foerageergebieden. Ter evaluatie van het opvangbeleid is gekeken of ...
help
Verhalen van Biesland : boeren voor natuur : voorstel voor monitoring en evaluatie van boeren voor natuur in de Polder van Biesland [Boek]
Ekamper, T. \ Kwak, R. \ Vries, C. de \ Berg, L. van den \ Buizer, M. \ 2005
Het gaat maar om een relatief klein gebiedje. Toch zijn vele ogen gericht op wat er gebeurt in de Polder van Biesland. In de polder worden op onconventionele wijze natuur, landschap en landbouw met elkaar verbonden. Als de Europese Unie goedkeuring h ...
help
De ecologie van het stedelijk landschap in kaart gebracht : een verkennende studie naar het gebruik van hoge resolutiesatellietbeelden voor het beschrijven van stadsnatuur en stedelijk groen [Boek]
Snep, R. \ Kwak, R. \ Kramer, H. \ 2005
Bij het ontwikkelen van kennis over stadsnatuur en stadsgroen is men gebaat bij een eenvormige typologie van stedelijke biotopen en bij een gestandaardiseerde methode om die biotopen voor de diverse steden in kaart te brengen.Dit rapport beschrijft m ...
help
Handreiking natuurwaardenonderzoek : samenwerking van gemeenten en burgers bij het zorgvuldig omgaan met natuur [Boek]
Broekmeyer, M.E.A. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Kwak, R.G.M. \ 2005
Het Wagenings Milieu Overleg (WMO) heeft eind 2004 de Wetenschapswinkel benaderd met de vraag, of het mogelijk is een plan van aanpak te schrijven voor "het opstellen van een natuurwaardenonderzoek bij wijziging van het bestemmingsplan in de gemeente ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.