Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 81

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Leek
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
PUM vraagt bosbouwexperts \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Leek, N. \ 2013
PUM Netherlands Senior Experts in een non-profit organisatie die bedrijven uit ontwikkelingslanden, opkomende markten in Centraal Europa adviseert. PUM voert jaarlijks meer dan tweeduizend ontwikkelingsprojecten uit in zeventig landen. Een netwerk va ...
help
Geomorfologische en ecologische effecten van zandsuppleties op duinen \ De levende natuur [Artikel]
Arens, S.M. \ Everts, F.H. \ Kooijman, A.M. \ Lammerts, E.J. \ Leek, S.T. \ Nijssen, M.E. \ Valk, B. van der \ Vries, N.P.J. de \ 2013
Zandsuppleties op de kust leiden tot het tegengaan van erosie en tot stabilisatie van de kustlijn. Wat heeft deze wijze van kustbeheer voor gevolgen voor de op Europees niveau beschermde duinnatuur? Omdat deze vraag zowel de kustveiligheid als natuur ...
help
Marktaandeel gecertificeerd hout meer dan verdubbeld \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Oldenburger, J. \ Winterink, A. \ Leek, N. \ 2010
In 2008 was 33,8% van het totale in Nederland verbruikte volume hout en plaatmateriaal voorzien van een certificaat voor duurzaam bosbeheer. Meer dan negentig procent van dit volume voldoet aan de inkoopcriteria van de Nederlandse overheid. Het markt ...
help
Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2008 [Boek]
Oldenburger, J. \ Winterink, A. \ Leek, N. \ 2010
Het Nederlands milieubeleid met betrekking tot hout is erop gericht duurzaam bosbeheer wereldwijd te bevorderen en het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt aanzienlijk te verhogen en het illegaal hout van de markt te weren. Om d ...
help
Aanbod gebruikt hout toegenomen \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Leek, N. \ Oldenburger, J. \ Winterink, A. \ 2009
In 2007 is er in Nederland 2.125 kton gebruikt hout en resthout vrijgekomen. Daarvan komt 1.485 kton via inzameling in de afvalketen beschikbaar en 640 kton komt vrij bij de bewerking van houtproducten. Vergeleken met de Probos cijfers voor 2003 is d ...
help
De markt van gebruikt hout en resthout in 2007 [Boek]
Leek, N. \ Oldenburger, J. \ Winterink, A. \ 2009
In overleg met SenterNovem en het CBS heeft Probos een analyse gemaakt van de betrouwbaarheid van de gegevens voor gebruikt hout en resthout uit de beschikbare afvalstatistieken in ons land. Daaruit is de conclusie getrokken dat de exportgegevens voo ...
help
Gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2008 [Boek]
Oldenburger, J. \ Leek, N. \ Draye, L. \ 2009
De primaire doelstelling van dit onderzoek is het vaststellen van de hoeveelheid gecertificeerd hout op de Belgische markt, dat in 2008 is geïmporteerd, dan wel door Belgische rondhoutverwerkers is geproduceerd. Hierbij is een onderscheid gemaakt tus ...
help
Meer bos aanleggen, maar niet alle hout verstoken : energie uit hout \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Oldenkamp, L. \ Leek, N. \ 2008
Schets (door Stichting Probos en consultant bos- en natuurbeheer) van de situatie betreffende de teelt en verwerking van energiehout in Nederland en in andere EU-landen, het beleid van de Europese Unie, en de mogelijkheden tot een betere bestemming v ...
help
Europees bio-energiebeleid kan leiden tot fors houttekort \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Leek, N. \ Busink, R. \ 2007
“Kansen en invloeden van bio-energiebeleid en energiedoelen op de bossector en andere sectoren” was het thema van het recente beleidsforum van UNECE en FAO. Hout maakt op dit moment 80% uit van de biomassa die in Europa wordt ingezet voor de producti ...
help
Ruim 13% gecertificeerd hout op de Nederlandse markt \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Oldenburger, J. \ Leek, N. \ 2007
In opdracht van het ministerie van VROM heeft Probos een nulmeting uitgevoerd naar het in 2005 op de Nederlandse markt gekomen volume duurzaam geproduceerd hout. Hieruit bleek dat 13,3% van het totale Nederlandse houtverbruik was voorzien van een cer ...
help
Sterke groei import van bewerkte houtproducten \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Leek, N.A. \ 2006
De import van bewerkte en verder bewerkte houtproducten is de afgelopen 10 jaar verdubbeld respectievelijk verdrievoudigd. Vooral de import uit tropische landen vertoont een explosieve groei. Bijna driekwart van de geïmporteerde verder bewerkte houtp ...
help
Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2005 [Boek]
Oldenburger, J. \ Leek, N. \ 2006
Om de Nederlandse overheid in staat te stellen haar beleid te toetsen is het belangrijk dat in beeld wordt gebracht hoeveel duurzaam geproduceerd hout er in 2005 op de Nederlandse markt beschikbaar is. In opdracht van het ministerie van VROM heeft Pr ...
help
In breed belang eigen hout koesteren : bosinstandhouding en houtvoorziening \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Leek, N. \ Oldenkamp, L. \ 2006
Betreffende de houtproductie en houtoogst worden een aantal zaken aangekaart: het tegengaan van illegale houtoogst en protocollen voor controle, de aanleg van plantagebossen, de vraag naar vezels voor papier en verwante producten, de vraag naar energ ...
help
Naar een mentaliteitsverandering in beleid, beheer en verwerking : kansen voor hout uit Nederlands landschap \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Borgman, G. \ Leek, N. \ Oldenkamp, L. \ 2006
Kritische geluiden omtrent de constatering dat het benutten van hout uit eigen bossen en landschappen zo wordt verwaarloosd
help
Visie op houtoogst [Boek]
Leek, N.A. \ Platform Hout Nederland \ Ministerie van LNV \ 2005
Deze visie is een gezamenlijk product van LNV en Platform Hout Nederland. Kern van deze visie is, dat we meer en beter gebruik van hout uit het Nederlandse bos willen maken
help
Multifunctionaliteit in balans : visie op de houtoogst [Boek]
Leek, N.A. \ Platform Hout Nederland \ Ministerie van LNV \ 2005
Deze “Visie op de houtoogst” is een gezamenlijk product van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het bos- en houtbedrijfsleven, verenigd in het Platform Hout Nederland (PHN). Kern van deze visie is dat we meer en beter geb ...
help
Bedrijfsleven vraagt meer aandacht voor houtoogst \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Leek, N. \ 2005
Het bos- en houtbedrijfsleven, verenigd in Platform Hout Nederland (PHN) heeft samen met LNV een "Visie op de houtoogst" opgesteld. Overheid en bedrijfsleven vragen op deze manier meer aandacht voor houtproductie in beleid en beheer, wat moet resulte ...
help
China’s houthonger \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Oldenburger, J. \ Leek, N. \ 2004
China is uitgegroeid tot de grootste rondhoutimporteur ter wereld. Het land koopt overal in de wereld veel rondhout in voor eigen verwerking, zelfs uit West Europa
help
Veel energiehout in Nederland \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Leek, N. \ Benthem, M. van \ 2004
Resultaten van een inventarisatie onder 20 bedrijven naar de markt voor oud hout en resthout in Nederland, waarbij ook gelet werd op de beschikbaarheid van hout uit het Nederlandse bos dat in de toekomst gebruikt zou kunnen worden voor duurzame energ ...
help
Kappen met illegaal hout \ Bos en hout berichten [Artikel]
Benthem, M. van \ Leek, N. \ 2003
Een inventarisatie van de omvang van de illegale houtkap en de handel in illegaal hout, tevens van wat er op internationaal gebied tegen gedaan wordt en wat er in Nederland aan gedaan wordt, en welke maatregelen er mogelijk zijn
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.