Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 111

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Leloup
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Startnotitie watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen, Oukoop, Groot en Klein Oud-Aa en Wilnis Veldzijde (GWV e.o.) : resultaat ambtelijke voorverkenning Voorstel verdere planvorming [Boek]
Hennepe, Edwin ter \ Leloup, Marie-Josée \ 2015
Deze startnotitie bevat een voorstel tot het opstellen van een watergebiedsplan, inclusief een peilbesluit, voor de polders Groot Wilnis-Vinkeveen, Oukoop, Groot en klein Oud-Aa en Wilnis Veldzijde (GWV e.o). Het plangebied is ten opzichte van het vo ...
help
Focus op het melkkwaliteitsjaar 2007 \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Van Dijck, L. \ Leloup, E. \ 2008
In deze Focus op negen artikelen over het melkkwaliteitsjaar 2007. 1) Officiële kwaliteitsbepaling 2007; 2) Goede staalname is eerste stap naar sluitend controlesysteem; 3) Sancties voor melk die niet aan de normen voldoet; 4) Ophaalverbod bij onguns ...
help
Verkenning Groot Mijdrecht Noord voorbeeld van gebiedsontwikkeling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kalker, T. \ Mankor, H. \ Hartog, P. \ Leloup, M.J. \ 2007
Waterproblemen in en om Groot Mijdrecht Noord, ten westen van de Vinkeveense Plassen, vormden de aanleiding om de toekomst van deze droogmakerij te verkennen. Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeente De Ronde Venen en Habi ...
help
Focus op het melkkwaliteitsjaar 2006 \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Dijck, L. van \ Leloup, E. \ 2007
De officiële melkkwaliteitsbepalingen en monitoringsprogramma’s van melk en zuivel garanderen dat deze producten veilig zijn op alle vlakken. Melkveehouders waarvan de melk niet aan de vereisten voldoet, worden immers gesanctioneerd, om hen op het ju ...
help
Melkkwaliteit in een ruimere dimensie \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 2006
Naast het officiële melkkwaliteitsstelsel lopen ook diverse monitoringprogramma's voor het opsporen van chemische contaminaties in melk- en zuivelproducten
help
Evolutie melkquota in België \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 2006
Evaluatie van de Belgische melkveehouderij en hoe deze zich heeft ontwikkeld tenopzichte van andere Europese landen
help
Focus op ... het melkkwaliteitsjaar 2005 \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 2006
In deze focus op, de resultaten van de officiële melkkwaliteitsbepalingen van 2005. Gebaseerd op de jaarverslagen van het Melkcontrolecentrum-Vlaanderen (MCC) en het Comité du Lait van Battice. Beiden zijn interprofessionele structuren die, respectie ...
help
Focus op ... bedrijfseconomische analyse van de melkveehouderij \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
De Bruyne, L. \ Beyers, F. \ Vandepoel, G. \ Leloup, E. \ 2005
In de melkveehouderij waren er de laatste tien jaar diverse aanpassingen van de melkquotumreglementering, een nieuw premiestelsel en verandering in de afzetstructuren. Welke weerslag hebben al deze veranderingen gehad op de bedrijfseconomische ontwik ...
help
Focus op ... de melkresultaten van de melkkwaliteit 2004 \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ Lommelen, K. \ Vanaken, H. \ 2005
In deze focus op, een algemeen overzicht van de resultaten van de officiële melkkwaliteitsbepalingen. Een goede monstername is onontbeerlijk en naast de officiële kwaliteitscriteria gelden nog een aantal parameters, vooral in het kader van de AA-regl ...
help
Economische schaalefficiëntie op Vlaamse melkveebedrijven \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Vandermersch, M. \ Leloup, E. \ 2004
De aanpepaste mobiliteitsregeling voor de melkquota en de deels herwonnen vrije quotaverhandelbaarheid brengt de vraag naar de meest optimale bedrijfsgrootte opnieuw in de belangstelling
help
Focus op ... resultaten van de melkkwaliteit 2003 \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ De Bruyne, L. \ 2004
Algemeen overzicht van de resultaten van de officiële melkkwaliteitsbepalingen. In deze 'Focus op' worden in hoofdzaak de resultaten van 2003 vergeleken. Naast de officiële kwaliteitsbepaling worden ook andere parameters toegepast. Tevens een artikel ...
help
Melkquota in België, een stand van zaken \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 2004
Elk jaar opnieuw is het mogelijk om op basis van verzamelde statistische informatie een overzicht op te stellen van de structurele kenmerken van de melkveehouderij in België. Met een overzicht van de geografische spreiding van de Belgische melkproduc ...
help
Structuurkenmerken van de Vlaamse zoogkoeienhouderij \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 2004
Veel vleesproducenten zweren bij het aanhouden van zoogkoeien. Dit met een relatief sterke volharding en binnen een uitgezonderd tijdens 2003 - matig tot zwak rentabiliteitsklimaat
help
Economische en ecologische efficiëntie goed doorgelicht \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Vandermersch, M. \ Leloup, E. \ 2003
Bij een efficiëncy onderzoek van Vlaamse melkveehouderijbedrijven is gekeken naar het bedrijfseconomisch en milieukundig rendement. Bij de analyse is rekening gehouden met schaalgrootteverschillen van de betreffende bedrijven
help
Heeft persoonlijke ingesteldheid invloed op het bedrijfsresultaat? : rundvee \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Vandermersch, M. \ Leloup, E. \ 2003
Het al of niet succesvol zijn van een melkveebedrijf is van veel factoren afhankelijk. Zowel externe als interne invloeden laten hun sporen na op het gerealiseerde bedrijfsresultaat en op de rendabiliteit van de melkproductie. Dit geldt ook voor de p ...
help
Structuur Belgische melkveesector blijvend onevenwichtig! \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 2003
Uit de beschikbare statistische informatie inzake het melkquotabeheer kunnen jaarlijks de structuurkenmerken en -evoluties binnen de Belgische melkveesector worden afgeleid. In dit artikel wordt ingegaan op de actuele stand van zaken, gebaseerd op de ...
help
Focus op ... melkkwaliteit \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 2003
De wettelijk vastgestelde criteria voor de bepaling van de melkkwaliteit en bemonstering van rijdende melkontvangst. Daarnaast 'bijkomende'interessante melkinformatie
help
Focus op ... Melkkwaliteit \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 2002
Overzicht van de officiële melkkwaliteitsbepalingen van 2001 in België. 7 Artikelen : de melkkwaliteit van 2001, algemeen resultatenoverzicht 2001, bruikbare informatie uit individuele celgetallen, wettelijk voorgeschreven controle op de RMO-bemonste ...
help
Zoektocht naar de 'beste' melkkoe : melkquotaplanning en -beheer \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 2001
Quotumplanning richt zich naar de kunst van het volmelken van het beschikbare melkquotum op de meest economische manier. Doelstelling hiervan is het hoogst mogelijke inkomen (of saldo) te realiseren binnen de beperktheden van het opgelegde bedrijfsqu ...
help
Positionering van de Belgische melkveehouderijstructuur in EU-verband : rundvee \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 2001
Een vergelijking van de Belgische melkveehouderij met de andere EU-landen op het gebied van de gemiddelde melkleveringsomvang per melkveehouder, de officiële vetreferentiegehalten en de gemiddelde productieomvang per 'thuisverwerker'
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.