Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 566

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Linde
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ambitiedocument gekanaliseerde Hollandsche IJssel [Boek]
Linde, A. van der \ Wilms, E. \ 2018
In dit ambitiedocument worden de ambities voor de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) nader toegelicht aan de hand van een 5-tal thema’s. In hoofdstuk 2 worden allereerst de doelstellingen van het ambitiedocument benoemd en wordt aangegeven hoe ...
help
Gezonde Omgeving Utrecht (GO! Utrecht) : handelingsperspectieven voor een gezonde leefomgeving [Boek]
Alphen, Th. van \ Linde, K. \ Kok, L. \ Aben, J. \ Hertog, F. den \ Vries, W. de \ Maas, R. \ Wesseling, J. \ Staatsen, B. \ Storm, I. \ 2017
help
Beheerplan waterkeringen 2017-2022 : veilige dijken – nu en op weg naar 2050 [Boek]
Verheijen, E. \ Kruchten, Y. van \ Hal, A. van \ Potter, R. \ Linde, A.H. te \ Arts, S.M.G. \ 2017
Dit beheerplan is een vrij technisch document. Het plan geeft uitwerking aan het onderdeel ‘hoogwaterbescherming Maas’ uit het waterbeheerplan 2016-2021 waarin op hoofdlijnen de beheer- en ontwikkelopgaven voor het water(keringen)beheer voor de komen ...
help
Eindrapportage Green Deal Biobased Bouwen [Boek]
Linde, J. van de \ Burgh, F. van der \ 2016
In de Green Deal Biobased Bouwen werken bedrijven, kenniscentra en overheden samen om te komen tot nieuwe biobased initiatieven in de bouwsector. Ruim 40 partijen participeren actief in de Green Deal Biobased Bouwen die een looptijd heeft van ruim tw ...
help
Balans van de Wetenschap 2016 [Boek]
Meulen, Barend van der \ Chiong Meza, Catherine \ Horlings, Edwin \ Linde, Erik van de \ Torrance, Kathleen \ Vennekens, Alexandra \ Vollering, Ans \ Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie \ Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen \ Rathenau Instituut \ 2016
help
Naar een onderzoeksprogramma grondstoffenwinning 2015-2017 [Boek]
Blankesteijn, M.L. \ Linde, A.H. te \ Schwarz, P.G. \ 2015
Nu al produceren de waterschappen 25% van hun jaarlijkse energiebehoefte uit het afvalwater dat zij in hun rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) zuiveren. Dat is duurzame energie. In 2020 is het streven om dit percentage te verhogen tot 40% en di ...
help
Verschillende perspectieven op de nieuwe waterveiligheidsnormen : Kennis voor Klimaat [Boek]
Bötger, E. \ Linde, A. te \ [ca. 2015]
De nieuwe normstelling voor waterkeringen is een belangrijke verandering in het waterveiligheidsbeleid. Maar veiligheid, in welke mate en voor welke prijs? Zijn we bereid ten aanzien van overstromingen groter risico’s te nemen. Dergelijke vragen verd ...
help
Innovatieve putconcepten maken zoetwaterreservoir in verzilte ondergrond mogelijk \ H2O online [Artikel]
Zuurbier, K. \ Paalman, M. \ Linde, S. van der \ Gelder, D. de \ Meeuwse, P. \ 2015
Ondergrondse berging van tijdelijke zoetwateroverschotten voor terugwinning in perioden van vraag (OWB) biedt een oplossing voor huidige en toekomstige watertekorten. Recent zijn innovatieve putconcepten ontwikkeld en gevalideerd om OWB ook op kleine ...
help
Including climate change projections in probabilistic flood risk assessment \ Journal of flood risk management [Wetenschappelijk artikel]
Ward, P.J. \ Pelt, S.C. van \ Keizer, O. de \ Beersma, J.J. \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Linde, A.H. te \ Aerts, J.C.J.H. \ 2014
This paper demonstrates a framework for producing probabilistic flood risk estimates, focusing on two sections of the Rhine River. We used an ensemble of six (bias-corrected) regional climate model (RCM) future simulations to create a 3000-year time- ...
help
DNA-toolbox klaar voor routinematig detecteren van blauwalgen \ H2O online [Artikel]
Wullings, B. \ Learbuch, K. \ Kardinaal, E. \ Linde, F. van der \ 2014
Blauwalgen kunnen een breed scala aan toxines/gifstoffen produceren, en vormen daarom bij grote dichtheid in zwemwater een gezondheidsrisico voor mens en dier. Op basis van het blauwalgenprotocol (2012) wordt op blauwalggevoelige locaties gedurende h ...
help
Nauwelijks zicht op betere klauwen : meer aandacht voor jongvee nodig \ Boerderij. Editie rundveehouderij [Artikel]
Linde, A.-M. van der \ 2013
Digiklauw en Grip op Klauwen brachten meer aandacht voor voorkomende klauwaandoeningen. Nu is het tijd voor omzetten in daadwerkelijke aanpak.
help
Special stallenbouw \ Boerderij. Editie rundveehouderij [Artikel]
Stevens, R. \ Hogenkamp, W. \ Grolleman, J. \ Beekman, J. \ Linde, A.-M. van der \ 2013
In deze special over stallenbouw staan de volgende artikelen: 1) Dure stal is eigen keuze, let scherp op kosten ruwbouw en stalinrichting. 2) Luxe stal voor bijna €5.000 per plaats. 3) Overal valkuilen bij uitbreiding melkstal. 4) Kelderloze stal is ...
help
Kalverstal verbeterd voor nog geen €1.000 \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Linde, A.-M. van der \ 2013
Familie Nabuurs kampte met hoestende kalveren die traag reageerden en minder groeiden. Isolatie van de stal en aanpassing van de ventilatie verhielpen de problemen.
help
Van idee naar praktijk [Boek]
Timermans, W. \ Slijkhuis, J. \ Sieswerda, F. \ Gaastra, S. \ Linde, D. van der \ Helmings, B. \ Hoekstra, Y. \ Wesselius, K. \ [2013]
Er dreigt bevolkingskrimp. En daar ‘moet beleid op worden gezet’. Maar wat voor beleid dan? Die vraag heeft bureau Plattelânsprojekten gesteld aan twee hogescholen: Van Hall Larenstein en NHL Hogeschool. Het antwoord: de Friese jongerenagenda. Vanaf ...
help
Climate change and economic consequences for inland waterway transport in Europe \ Regional environmental change [Wetenschappelijk artikel]
Jonkeren, O. \ Rietveld, P. \ Ommeren, J. van \ Linde, A. te \ 2013
Future climate conditions are likely to affect inland waterway transport in Europe. According to some climate scenarios, in summer, in the river Rhine, periods with low water levels are likely to occur more often and become more serious. Then inland ...
help
GKC maatschappelijke betekenis natuurbeheer : GKC Kennisdag 5 april Van Hall Larenstein te Velp [Video]
Stobbelaar, D.J. \ Kruijf, M. de \ Linde, D. van der \ 2013
Resultaat van het programma Natuur en Landschap.
help
Bladschade bij Potanthurium: onderzoek naar mogelijke oorzaken, 2012 [Presentatie]
García, N. \ Warmenhoven, M. \ Noort, F. van \ Linde, A. van der \ Holstein-Saj, R. van \ 2013
Posterpresentatie over een onderzoek naar bladschade bij Anthurium. In het onderzoek is gekeken naar 3 vormen van bladschade en de mogelijke oorzaken: vlekkerige vergeling van het jonge blad, stippen op de bladrand van het oude blad en groene strepen ...
help
"Mest- en urineergedrag van melkvee" : Het verband tussen mest- en urineergedrag van melkvee in relatie met plaats en tijdstip in de melkveestal [Studentenverslag]
Haaf, M. ten \ Linde, G. van der \ 2013
De onderzoeksvraag luidde: Wat is het verband tussen mest- en urineergedrag van melkvee in relatie met tijd en zone in de melkveestal? Hiervoor werden in een melkveestal met 60 ligboxen 55 Holstein-Friesian (HF) koeien geöbserveerd
help
Assessment of upstream flood risk in the Rhine Basin : synthesis report [Boek]
Bubeck, P. \ Linde, A. te \ Aerts, J. \ [2013]
This research shows that the risk from extreme flood events along the Rhine will not be stationary and might increase considerably during the coming decades. The implementation or strengthening of flood defense measures, such as retention basins and ...
help
Een onderzoek naar een haalbare methode van KRW maatregelen naar ingrepen in de Boven Slinge [Studentenverslag]
Nieuwenhuis, D. \ 2013
De ecologische kwaliteit van het waterlichaam Bielheimerbeek is in de loop van de decennia’s verslechterd door menselijke invloed en ingrepen in het watersysteem. Het gevolg is dat het watersysteem matig scoort voor vissen en macrofauna. De maatregel ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.