Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 558

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Linden
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Gegevens van waterbedrijven voor de Grondwateratlas : technische rapportage, handleiding GWA Input Validator, protocol updates [Boek]
Kruijne, R. \ Kraalingen, D. van \ Roller, J. te \ Linden, A.M.A. van der \ 2018
De beoordeling van het risico op uitspoeling naar grondwater van gewasbeschermingsmiddelen is vastgelegd in de Beslisboom Uitspoeling. De beslisboom biedt ruimte voor het gebruik van monitoringgegevens.
help
Sustainability and competition law in the Dutch Cocoa Sector [Studentenverslag]
Linden, Niels van der \ 2017
On March 4th 2010 the Cocoa Covenant was signed: an agreement between NGO's, the Dutch cocoa industry, supermarkets, and governmental bodies, that aims at 100% certified chocolate in the Netherlands in 2025. However, similar agreements were made befo ...
help
Effect of food texture contrast on sensory perception of dispersed systems: a mechanistic approach [Poster]
Santagiuliana, M. \ Piqueras-Fiszman, B. \ Linden, E. van der \ Scholten, E. \ Stieger, M. \ [ca. 2017]
help
Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen gepubliceerd \ H2O online [Artikel]
Kruijne, R. \ Linden, T. van der \ Berg, H. van den \ 2017
Onlangs is de eerste versie van de Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen verschenen. De Grondwateratlas bevat meetresultaten van zowel waterbedrijven als provincies en geeft een beeld in ruimte en tijd van het voorkomen van residuen van bestrijdi ...
help
Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kruijne, R. \ Linden, T. van der \ Berg, H. van den \ 2017
De Grondwateratlas die recent is verschenen maakt het mogelijk om de toelatingsbeoordeling voor het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) te verfijnen en wetenschappelijk te onderbouwen en draagt zo bij aan een du ...
help
Grondwatersituatie N2000-gebied Mantingerzand : beschrijving van de actuele hydrologische en ecologische toestand van het N2000 gebied Mantingerzand voor de periode 2008-2015 aan de hand van het meetnet verdroging [Boek]
Linden, Ton van der \ Schunselaar, Sandra \ 2017
Doel van de rapportage is drieledig: 1. Een beschrijving geven van de huidige hydrologische toestand op basis van de beschikbare meetreeksen uit het meetnet verdroging voor de periode 2008-2015. 2. Een verbinding leggen tussen de huidige hydrologisch ...
help
Grondwater situatie N2000-gebied Witterveld : Meetnet verdroging periode 2008-2015 [Boek]
Linden, Ton van der \ Schunselaar, Sandra \ 2017
Aan Sweco is gevraagd om een grondwaterrapportage uit te voeren voor het N2000-gebied Witterveld. Doel van de rapportage is drieledig: 1. Een beschrijving geven van de huidige hydrologische toestand op basis van de beschikbare meetreeksen uit het mee ...
help
Grondwatersituatie N2000-gebied Bargerveen : Meetnet verdroging periode 2008-2015 [Boek]
Linden, Ton van der \ Schunselaar, Sandra \ 2017
Aan Sweco is gevraagd om een grondwaterrapportage uit te voeren voor het N2000-gebied Bargerveen. Doel van de rapportage is drieledig: 1. Een beschrijving geven van de huidige hydrologische toestand op basis van de beschikbare meetreeksen uit het mee ...
help
Multiple stress by repeated use of plant protection products in agricultural areas [Boek]
Luttik, R. \ Zorn, M.I. \ Brock, T.C.M. \ Roex, E.W.M. \ Linden, A.M.A. van der \ 2017
Current risk assessment of plant protection products is performed on a formulated-product-by-formulated-product basis and does not take into account the fact that products may be mixed and/or that different products are used sequentially within a gro ...
help
Inventarisatie mogelijke risico's van antiparasitaire diergeneesmiddelen voor grondwater en oppervlaktewater [Boek]
Linden, A.M.A. van der \ Lahr, J. \ Beelen, P. van \ Wipfler, E.L. \ 2017
Antiparasitaire stoffen in diergeneesmiddelen, die in de agrosector worden gebruikt, en afbraakproducten van deze stoffen kunnen zich na gebruik in het milieu verspreiden, meestal via het water. Of dit gebeurt, hangt onder meer af van de hoeveelheid ...
help
A flora of agricultural and horticultural crops : a quick scan of selected crops in the Mekong Delta [Boek]
Blom-Zandstra, Greet \ Nardelli, Martina \ Nguyen Duc Xuan Chuong \ Vu Thi Thu Hien \ Nguyen Bao Quoc \ Nguyen Thị Viet Ha \ Linden, Gerard van der \ Verhagen, Jan \ 2017
help
Invloed van gewassen op bodemkwaliteit: Variatie tussen genotypen : een verkennende literatuurstudie voor ruwvoedergewassen [Boek]
Wiel, Clemens C.M. van de \ Linden, Gerard van der \ Sukkel, Wijnand \ 2017
Gewassen beïnvloeden de bodem waarop ze geteeld worden. In deze verkennende literatuurstudie is onderzocht wat er bekend is over variatie tussen verschillende genotypen/plantenrassen met betrekking tot hun effect op bodemkwaliteit voor een aantal ruw ...
help
An improved soil organic matter map for GeoPEARL_NL : model description of version 4.4.4 and consequence for the Dutch decision tree on leaching to groundwater [Boek]
Berg, F. van den \ Tiktak, A. \ Hoogland, T. \ Poot, A. \ Boesten, J.J.T.I. \ Linden, A.M.A. van der \ Pol, J.W. \ 2017
GeoPEARL_NL is used as a higher tier instrument in the leaching assessment of plant protection products in the Netherlands. Because the soil organic matter contents in arable soils in the current version were too high, a new soil organic matter for t ...
help
Groundwater Atlas for pesticides in The Netherlands : user manual [Boek]
Kruijne, R. \ Linden, A.M.A. van der \ Roller, J.A. te \ Kraalingen, D. van \ 2017
The Groundwater Atlas contains monitoring data on the presence of active substances and related metabolites of plant protection products.
help
Mapping the potential (quickscan) for salt and drought tolerant crops and cropping systems in the Mekong Delta [Boek]
Verhagen, Jan \ Blom-Zandstra, Greet \ Nguyen Duc Xuan Chuong \ Nguyen Thi Viet Ha \ Prins, Peter \ Linden, Gerard van der \ 2017
help
Fate of plant protection products in soilless cultivations after drip irrigation: measured vs. modelled concentrations : interpretation of the 2014 experiment with the Substance Emission Model [Boek]
Linden, A. M. A. van der \ Hoogsteen, M.J.J. \ Boesten, J. J. T. I. \ Os, E.A. van \ Wipfler, E.L. \ 2017
help
Milieurisico's van fipronil in mest : risicobeoordeling voor het toepassen van mest op bodem [Boek]
Moermond, C.T.A. \ Smit, C.E. \ Linden, A.M.A. van der \ Vlaardingen, P.L.A. van \ Bodar, C.W.M. \ 2017
De stof fipronil, illegaal toegepast tegen bloedluis bij kippen, is giftig voor ongewervelde water- en bodemdieren, ook bij zeer lage concentraties. Het is dus van belang ervoor te zorgen dat er geen fipronil via verontreinigde kippenmest in het mili ...
help
PEARL model for pesticide behaviour and emissions in soil-plant systems : description of processes [Boek]
Berg, F. \ Tiktak, A. \ Boesten, J.J.T.I. \ Linden, A.M.A. van der \ 2016
In the EU the risk of leaching of plant protection products is assessed according to the new regulation 1107/2009. For the assessment of this risk the FOCUS Groundwater scenarios have been developed. The PEARL model is one of the models that can be u ...
help
Relating soil organic carbon variability to topography in olive orchards : investigating the relationship between soil organic carbon variability and topographic factors at hillslope scale in three olive orchards under different soil management practices in Andalusia (southern Spain) [Studentenverslag]
Linden, Ton van der \ 2016
help
De toestand van de Brabantse natuur 2016 [Boek]
Linden, J. van der \ Staaij, J.W.M. van \ Leeuwen, J.A.M.J. van \ 2016
Gedeputeerde Staten hebben in de beleidsnota Brabant Uitnodigend Groen (BrUG) hun ambities voor natuur en landschap voor de periode 2012-2022 vastgelegd. Een van de ambities is behoud en herstel van de biodiversiteit: het voorkomen van soorten plante ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.