Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 29

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Loonstra
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Wilde bijen-beheer : een handreiking voor bij-vriendelijk beheer van onze natuurlijke omgeving [Boek]
Welink, D. \ Loonstra, A.J. \ 2017
Wilde bijen zijn essentieel voor ons voortbestaan en dat van de natuur om ons heen. Ze vormen een belangrijke schakel in de natuurlijke voedselketens en spelen een essentiële rol in de bestuiving van inheemse planten en voedselgewassen. Het is daarom ...
help
Waterbeheersing op de begraafplaats \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Loonstra, E. \ Otten, R. \ 2014
Het beheren van een begraafplaats is zowel een bovengrondse als een ondergrondse aangelegenheid. In beide gevallen speelt de bodem een belangrijke rol. Het is immers de bodem waarin de overledene te ruste wordt gelegd. De bodem is een wezenlijk onder ...
help
Het ondergrondse leven van de gewone sachembij, Anthophora plumipes (Hymenoptera, Apidae) \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Loonstra, A.J. \ 2012
Adulten van de gewone sachembij, Anthophora plumipes, verschijnen vroeg in het voorjaar en leggen de nesten meestal in aggregatieverband aan in de bodem, bij voorkeur in steile plekken zoals in löss- of leemwanden. Deze bij weet de menselijke bebouwi ...
help
Anoetus alicola : bodyguard van de kleine bandgroefbij, Lasioglosssum quadrinotatum, nieuw voor Nederland \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Heitmans, W.R.B. \ Loonstra, A.J. \ 2012
De bijenmijt Anoetus alicola (Acari: Histiostomatidae) wordt nieuw gemeld voor de Nederlandse fauna. De mijt leeft naar alle waarschijnlijkheid specifiek in een symbiotische relatie met de kleine bandgroefbij, Lasioglossum quadrinotatum. Anoetus alic ...
help
De roodrandzandbij Andrena rosae weer op de goede weg (Hymenoptera: Apidae)? \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Smit, J. \ Loonstra, A.J. \ Wilde, A.H. de \ 2012
2012 is het jaar van de bij, in het leven geroepen vanwege de achteruitgang van zowel de wilde bijen als de honingbij. Doel van dit bijenjaar is meer aandacht te vragen voor deze belangrijke bestuivers in onze natuur en land- en tuinbouw. In dit bije ...
help
Grote aantallen Drieteenstrandlopers uit allerlei windstreken bij Griend, nazomer 2011 \ Limosa [Artikel]
Reneerkens, J. \ Loonstra, J. \ Spaans, B. \ Piersma, T. \ 2012
De wadplaten van de Waddenzee zijn van groot belang voor trekkende steltlopers. Het is een tussenstation op weg naar de broedgebieden in het voorjaar en de overwinteringsgebieden in het najaar. Sommige soorten overwinteren massaal, zoals kanoeten en ...
help
Dag van de dijk: schilders aan de slag met waterveiligheid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Loonstra, P. \ 2012
Hoe kun je mensen op een creatieve manier interesseren voor het thema water en veiligheid? Het Waterschap Noorderzijlvest greep de Dag van de Dijk aan om een schilderworkshop en –wedstrijd te organiseren aan de Groninger Waddenzeedijk. Het resultaat: ...
help
Sinds de MKZ-epidemie in 2001 is er veel verbeterd, maar: het duivels dilemma bestaat nog steeds \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Colenbrander, E. \ Loonstra, P. \ 2011
Als mond- en klauwzeer opnieuw uitbreekt, zal er worden geruimd in een straal van één kilometer. Daar omheen mag worden gevaccineerd en het vee mag in leven blijven. Maar harde garanties over de prijsvorming van vlees en zuivel zijn er niet.
help
Oud-bankmedewerker en melkveehouder Greijdanus adviseert: ‘Alle melkveehouders een liquiditeitsprognose’ \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Loonstra, P. \ 2011
Melkveehouders in Nederland moeten in de nabije toekomst rekening houden met een grillige markt. Vooral na 2015 zullen de melkprijzen nog vaker fluctueren. Meer inzicht in de financiële situatie van het bedrijf is dan ook noodzakelijk. Dat kan door j ...
help
Leucophora obtusa, een nieuwe bloemvlieg voor Nederland (Diptera : Anthomyiidae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Loonstra, A.J. \ Erkelens, J.A. van \ 2011
Bloemvliegen zijn kleine tot middelgrote (2-13 mm) vliegen. Veel soorten zijn relatief onopvallend, andere vallen meer op wanneer zij bijvoorbeeld zonnen op bladeren. Zij lijken oppervlakkig gezien op echte vliegen (Muscidae), waartoe ook de huisvlie ...
help
Kartering van fosfaatbeschikbaarheid in de bodem met behulp van natuurlijke radioactiviteit [Boek]
Kemmers, R.H. \ Egmond, F.M. van \ Loonstra, E.H. \ 2008
De mogelijkheden voor natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden worden sterk bepaald door de fosfaatbeschikbaarheid. In een case study is de zogeheten GM Soil Meter gebruikt om de bodem vlakdekkend te scannen op de fosfaatbeschikbaarheid. Deze ...
help
GM SoilMeter : basis voor renovatie sportvelden \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Loonstra, E. \ 2007
Sportvelden worden regelmatig gekeurd als renovatie aan de orde is. Dat kan vooraf - om de renovatieplannen op te stellen - en tijdens het renovatiewerk, om de kwaliteit van het geleverde werk door de aannemer te controleren c.q. te keuren. In beide ...
help
Voortaan droge voeten in Oosterwolde \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Loonstra, P. \ 2007
De (grond)wateroverlast in de woonwijk Oosterwolde-Zuid in de gemeente Ooststellingwerf (Friesland) behoort tot het verleden. Een integrale aanpak van het probleem als onderdeel van een grootschalige herstructurering van de buurt heeft geleid tot de ...
help
Droge voeten in Oosterwolde-Zuid : integrale aanpak gemeente, waterschap en corporaties \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Loonstra, P. \ 2007
De wateroverlast in de woonwijk Oosterwolde-Zuid in Ooststellingwerf behoort tot het verleden. Een integrale aanpak van het probleem heeft geleid tot de gewenste duurzame waterhuishouding en een prettige leefomgeving
help
Afvoer van perssappen in sleufsilo's (I) : ontwerp & uitvoering \ Agrabeton : periodieke uitgave over beton in de agrarische sector [Artikel]
Loonstra, H. \ 2004
Perssappen uit voeropslag mogen niet op het oppervlaktewater worden geloosd. Voor de scheiding en opvang van perssappen zijn meerdere oplossingen mogelijk. In dit artikel komt de oplossing met zijwaarts afschot aan bod. In een volgend artikel komt he ...
help
Afvoer van perssappen naar voren (II) : ontwerp & uitvoering \ Agrabeton : periodieke uitgave over beton in de agrarische sector [Artikel]
Loonstra, H. \ 2004
Het lozen van perssappen uit voeropslag op het oppervlaktewater mag niet. Voor de scheiding en opvang van perssappen zijn meerdere oplossingen mogelijk. In dit artikel wordt de oplossing met afschot in lengterichting uiteengezet
help
"Alleen de rechter had zich mogen uitspreken over MKZ-kortingen" : rechtenstudent en RVV-dierenarts stelt in scriptie preventieve ruimingen aan de kaak \ Vee & gewas : agrarisch blad voor oost-nederland [Artikel]
Loonstra, P.H. \ 2003
In een afstudeerscriptie over mond- en klauwzeerkortingen wordt aan de wettelijke basis getwijfeld van een aantal strafmaatregelen bij overtredingen rond het ruimen van veebedrijven
help
MKZ-kortingen onder vuur : eindigt juridische strijd van de gekorte boeren bij het Europees Hof? \ Vee & gewas : agrarisch blad voor oost-nederland [Artikel]
Loonstra, P.H. \ 2003
N.a.v. een eerder artikel in Vee & Gewas over een afstudeerscriptie, waarin aan de wettelijke basis wordt getwijfeld betreffende het preventief ruimen van niet besmette bedrijven ten tijde van de MKZ-crisis, wordt de mening van een aantal zegslieden ...
help
Alpenkoeien tussen de walnootbomen : maatschap Bisschop-Dijkstra uit Kallenkote heeft vertrouwen in combinatieteelt \ Vee & gewas : agrarisch blad voor oost-nederland [Artikel]
Loonstra, P.H. \ 2002
Naast de biologische veehouderij (40 Simmentaler-koeien, 30 stuks jongvee en 20 schapen) heeft de maatschap als 2e tak 600 walnootbomen aangeplant die over 10 jaar vruchten gaan dragen
help
'Kennis overbrengen geeft voldoening' : akkerbouwer Willem Leeffers geeft als vrijwilliger teeltadviezen in ontwikkelingslanden \ Vee & gewas : agrarisch blad voor oost-nederland [Artikel]
Loonstra, P.H. \ 2002
Oud akkerbouwer is lid van PUM (Project Uitzending Managers)en geeft aan plaatselijke boeren in Oostbloklanden, China en Latijns-Amerika adviezen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.