Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 28

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Meers
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Stap voor stap eendenkroos telen [Brochure]
Devlamynck, R. \ Coudron, C. \ Meers, E. \ Leenknecht, J. \ 2018
Eendenkroos komt van nature voor in kleine wateren, zoals poelen, vijvers en grachten. Omdat het plantje plaatselijk voor overlast kan zorgen, is het vaak ongewenst. Toch heeft het gewas een groot potentieel om de eiwitbron van de toekomst te worden.
help
Toekomstperspectieven voor kleinschalige vergisting \ Management&techniek [Artikel]
De Mey, J. \ De keulenaere, B. \ De Geest, V. \ Meers, E. \ 2016
De markt voor kleinschalige vergisting kende een sterke ontwikkeling sinds 2012. De combinatie van de eigen energievraag met beschikbare biomassa (verse mest) en voldoende afzetgrond, maken een melkveebedrijf op het eerste gezicht interessanter dan a ...
help
Dossier Start van het maïsseizoen \ Management&techniek [Artikel]
Van Dijck, L. \ Halewyck, J. \ Ryckaert, B. \ Meers, E. \ 2016
In dit Dossier Start van het maïsseizoen de volgende artikelen: 1 Aandacht voor bodembewerking bij maïs. 2 Hoe past maïsteelt in de vergroening? 3 Kunstmestvervangers bij maïsteelt.
help
Aantal biogasinstallaties stagneert, productie stijgt \ Management&techniek [Artikel]
De Geest, V. \ De Keulenaere, B. \ De Mey, J. \ Meers, E. \ 2015
Ook in 2015 brengt het voortgangsrapport van Biogas-E vzw een gemengd beeld. De productie van groene energie uit biogas is opnieuw gestegen tijdens de onderzochte periode, maar het aantal grote installaties blijft quasi ongewijzigd. De negatieve econ ...
help
Digestaat behoeft aangepaste wetgeving \ Management&techniek [Artikel]
De Keulenaere, B. \ Meers, E. \ 2015
In de huidige mestwetgeving ontvangt digestaat uit co-vergisting van mest met andere stromen volledig het statuut dierlijke mest. De biogassector werkt aan een voorstel om een deel van zijn output te beschouwen als andere meststof, die dan niet meer ...
help
Meerwaarde en knelpunten van digestaat \ Management&techniek [Artikel]
Meers, E. \ 2015
Samen met enkele onderzoekspartners binnen het Interreg IV-project B Biorefine onderzocht sectororganisatie Biogas-E de meerwaarde en de knelpunten voor de toepassing van digestaat binnen de huidige regelgeving.
help
Van mest tot drinkbaar water \ Management&techniek [Artikel]
De Clerq, L. \ Michels, E. \ Clymans, E. \ Meers, E. \ 2014
Het Vlaamse H2O-C2C-project onderzocht de mogelijkheid om agrarisch afvalwater afkomstig van mestverwerking met constructed wetlands verder op te zuiveren tot kwalitatief hoogstaand water door toepassing van membraanfiltratie. Het gebruik van alterna ...
help
Vooruitzichten voor de biogassector \ Management&techniek [Artikel]
De Mey, J. \ Meers, E. \ 2013
De Vlaamse biogassector is van 2010 tot 2012 gegroeid met 22 MWe. Dat is significant minder dan in de tweejarige periode daarvoor. Toen groeide de sector met 32 MWe. Wil dat zeggen dat het volledige marktpotentieel stilaan is ingevuld?
help
Is kleinschalige vergisting van witloofwortels haalbaar? : thema mechanisatie \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Hubrechts, W. \ Van Driessche, J. \ Bamelis, L. \ Michiels, E. \ Meers, E. \ Vandermersch, M. \ 2013
Door vergisting krijgen afgestookte witloofwortels opnieuw een nuttige toepassing op het bedrijf in de vorm van biogas. Dit biogas levert elektrische stroom en warmte. Wat overblijft van de wortels na het doorlopen van het vergistingsproces is een vl ...
help
Biogassector vraagt duidelijk beleidskader \ Management&techniek [Artikel]
Meers, E. \ De Mey, J. \ De Geest, V. \ 2012
Biogas-E organiseerde in september 2013 het tweede Vlaamse vergistingsforum. Tijdens het afsluitende discussiemoment kreeg het publiek 12 vragen voorgelegd. Deze enquête werd meteen verwerkt en de resultaten werden geprojecteerd om de discussie te st ...
help
Integratie van natuurontwikkeling in zuiveringsrietvelden voor behandeling van de vloeibare fractie van drijfmest \ WT-afvalwater [Artikel]
Boets, P. \ Michels, E. \ Meers, E. \ Lock, K. \ Tack, F.M.G. \ Goethals, P.L.M. \ 2012
In Vlaanderen werden recent rietvelden succesvol geïmplementeerd om de vloeibare fractie van mest te zuiveren tot water dat kan geloosd worden en voldoet aan de strenge lozingsnormen. Aangezien reeds duidelijk aangetoond is dat deze rietvelden een go ...
help
Gedrag van macronutriënten tijdens de zuivering van digestaatwater met behulp van vibrerende membraanfiltratie \ WT-afvalwater [Artikel]
Vaneeckhaute, C. \ Meers, E. \ Michels, E. \ Christiaens, P. \ Tack, F.M.G \ 2011
Tijdens de overgang van een op fossiele grondstoffen gebaseerde economie naar een hernieuwbare economie is het een belangrijke uitdaging geworden om nutriënten uit mest- en digestaatverwerking maximaal te recupereren en te reclycleren. Met membraanfi ...
help
Uitputting van de minerale fosfaatvoorraden en maatregelen tot duurzaam (her) gebruik \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Vaneeckhaute, C. \ Meers, E. \ Tack, F.M.G. \ 2011
Bij de discussie over afnemende fossiele grondstoffen wordt vaak alleen de connotatie met olie en aardgas gemaakt. Ook fosfaat is echter een fossiele grondstof die in pijlsnel in tempo wordt opgebruikt. De uitdagingen om duurzaam een toenemende bevol ...
help
Energie uit landschapsonderhoud \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
d'Hooghe, M. \ Ghekiere, G. \ Meers, E. \ Bervoets, K. \ 2010
Bij veel landbouwers groeit het besef dat het beheer van landschap en natuur in te passen is in hun bedrijfsvoering. Ook lokale overheden kijken meer en meer in de richting van de land- en tuinbouw voor het beheer van kleine landschapselementen en te ...
help
Mestverwerking, landbouw en natuur hand in hand \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Michels, E. \ Meers, E. \ Tack, F. \ Tolpe, I. \ 2010
De intensifiëring van de veeteelt en de inkrimping van de landbouwarealen confronteren geïndustrialiseerde regio’s, zoals Vlaanderen en Nederland, met een lokale overproductie van dierlijke mest. Het op het land uitrijden van deze mestoverschotten le ...
help
Verwerking van mest tot loosbaar / herbruikbaar water \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Meers, E. \ Michels, E. \ Tolpe, I. \ Tack, F. \ 2008
Toenemende intensivering van de landbouw en inkrimpende landbouwarealen confronteren geïndustrialiseerde regio’s wereldwijd met lokale overproductie van dierlijke mest. Ook Vlaanderen en Nederland hebben momenteel te kampen met aanzienlijke mestovers ...
help
Fyto-extractie van zware metalen uit verontreinigde baggergronden = Phytoextration of heavy metals from contaminated dredged sediments [Proefschrift]
Meers, E. \ 2005
help
Wereld Holstein Friesian Conferentie in Japan \ De Belgische veefokkerij : het officieel tijdschrift van de nationale fokverenigingen [Artikel]
Meers, M. \ 1996
De vierjaarlijkse wereldconferentie, ingericht door de Wereld Holstein Friesian Federatie, vond ditmaal plaats in Sapporo, Japan, van 10 tot 13 september 1996. De lezingen werden in 6 sessies ondergebracht: de wereldwijde zuivelmarkt, het beheer van ...
help
Geschiedenis van het Holstein ras in Belgie \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Meers, M. \ 1996
help
De melkveehouderij in Finland \ De Belgische veefokkerij : het officieel tijdschrift van de nationale fokverenigingen [Artikel]
Meers, M. \ 1996
Een situatieschets
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.