Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 109

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Mosquera
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
StalSens-Oren: meetsystemen voor bedrijfs-monitoring van emissies in de veehouderij : deskstudie naar de mogelijkheden voor directe emissieregistratie [Boek]
Ellen, Hilko \ Dinther, Daniëlle van \ Melse, Roland \ Mosquera, Julio \ Ogink, Nico \ Ploegaert, Johan \ Vonk, Jan \ 2018
In de regulering van emissies van ammoniak, fijnstof en geur vanuit stallen in de veehouderij zijn emissiefactoren opgenomen gebaseerd op metingen aan systemen volgens een meetprotocol, waarbij de bedrijven worden beoordeeld op de aanwezigheid van de ...
help
Effect of floor type on the ammonia and odour emission from veal calves housing [Boek]
Mosquera, J. \ Hattum, T. van \ Dooren, H.J.C. van \ Bokma, S. \ 2017
help
Overzicht van maatregelen om de ammoniakemissie uit de veehouderij te beperken : geactualiseerde versie 2017 [Boek]
Mosquera, J. \ Aarnink, A.J.A. \ Ellen, H. \ Dooren, H.J.C. van \ Emous, R.A. van \ Harn, J. van \ Ogink, N.W.M. \ 2017
This report gives an overview of measures to reduce ammonia emissions from livestock farming systems. In addition to existing housing measures (as published in the Rav), other (not yet approved in the Rav) housing measures, as well as feed and manage ...
help
Protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2013a = Measurement protocol for ammonia emission from housing systems in livestock production 2013a [Boek]
Ogink, N.W.M. \ Mosquera, J. \ Hol, J.M.G. \ 2017
Dit rapport is een herziening van het ‘Meetprotocol voor ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2013’ (rapport 726). De wijziging zijn opgenomen in een addendum met vervanging van nader aangeduide tekstonderdelen van rapport 726 d ...
help
Geurreductie bij vleeskuikens : indicatief onderzoek naar de effecten van voersamenstelling en strooiselmanagement op de geuremissie bij vleeskuikens [Boek]
Ellen, H. \ Harn, J. van \ Mosquera, J. \ Ogink, N. \ 2017
help
Onderzoek naar de nauwkeurigheid van een nieuw type sensor voor ammoniakconcentraties in stallucht [Boek]
Mosquera, J. \ Ploegaert, J.P.M. \ Nijeboer, G.M. \ Hol, J.M.G. \ Melse, R.W. \ 2017
help
Onderzoek naar het effect van ACNV op de ammoniakemissie bij melkveestallen [Boek]
Mosquera, J. \ Hol, J.M.G. \ Huis in ’t Veld, J.W.H. \ Dooren, H.J.C. van \ Ogink, N.W.M. \ 2016
help
Maatregelen ter vermindering van de ammoniakemissie uit de melkveehouderij: indicatieve beoordelingen van vloer- en keldermaatregelen [Boek]
Dooren, Hendrik Jan van \ Mosquera, Julio \ 2016
Naast de beschikbare reductieopties in de vorm van emissiearme huisvestingssystemen, zoals opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav), bestaan er diverse, soms aanvullende, technische mogelijkheden om de ammoniakemissie uit melkveestallen ...
help
Actualisering geuremissiefactor vleeskuikens [Boek]
Ogink, N.W.M. \ Ellen, H. \ Mosquera, J. \ 2016
Het doel van deze studie was een advies uit te brengen voor de actualisering van de geuremissiefactor voor vleeskuikenstallen in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). De actualisering is gebaseerd op een statistische analyse van geuremissiedat ...
help
PASsend beweiden [Boek]
Mosquera, J. \ Philipsen, B. \ Bruggen, C. van \ Groenestein, C.M. \ Ogink, N.W.M. \ 2016
Beweiding is een PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) maatregel om de ammoniakemissies uit de rundveehouderij te reduceren (PAS 2015.08.02). Een voorwaarde is dat alle melk- en kalfkoeien in de stal minimaal 720 uur per kalenderjaar geweid moeten wo ...
help
Effect van strooiselverwijdering bij leghennen in volièrehuisvesting op de emissie van ammoniak, geur, broeikasgassen en fijnstof [Boek]
Mosquera, J. \ Emous, R.van \ Hattum, T. van \ Nijeboer, G. \ Hol, J.M.G. \ Dooren, H.J. van \ Ogink, N.W.M. \ 2016
help
Methaanemissie uit mest : schatters voor biochemisch methaan potentieel (BMP) en methaanconversiefactor (MCF) [Boek]
Groenestein, C.M. \ Mosquera, J. \ Melse, R.W. \ 2016
In dit rapport worden de resultaten van een deskstudie gepresenteerd om nieuwe BMP- en MCF-waarden voor rundvee-, varkens- en pluimveemest onder Nederlandse omstandigheden vast te stellen en te onderbouwen.
help
Rekenregels voor de enterische methaan-emissie op het melkveebedrijf en reductie van de methaan-emissie via mesthandling, het handelings-perspectief van het voerspoor inzichtelijk maken met de Kringloopwijzer [Boek]
S̆ebek, L.B. \ Mosquera, J. \ Bannink, A. \ 2016
help
Ammoniakemissie uit varkensstallen met uitloop [Boek]
Aarnink, A.J.A. \ Hol, J.M.G. \ Nijeboer, G.M. \ Mosquera, J. \ 2015
In dit project is de ammoniakemissie uit vleesvarkensstallen met een verharde uitloop bepaald op twee biologische bedrijven en in de Star+ stal op VIC Sterksel. De ammoniakemissie is hierbij modelmatig berekend op basis van gemeten parameters bij de ...
help
Emissiereductie door verneveling van probiotica over leefoppervlak : literatuurstudie en metingen bij vleesvarkens [Boek]
Ellen, H. \ Groenestein, K. \ Hol, A. \ Mosquera, J. \ Ogink, N.W.M. \ Pas, L. v.d. \ 2015
In twee identieke afdelingen met vleesvarkens is het effect gemeten van het aanbrengen van probiotica (PIP) via het vernevelen er van in de afdeling. Uit de gemeten waarden blijkt er geen significant effect te zijn van het toepassen van probiotica op ...
help
Evaluatie van methaanemissieberekeningen en -metingen in de veehouderij [Boek]
Groenestein, K. \ Mosquera, J. \ 2015
Wageningen UR Livestock Research heeft een deskstudie uitgevoerd om te analyseren waarom berekende en gemeten methaanemissies verschillen en doet aanbevelingen voor nader onderzoek. Het blijkt dat zowel aan de kant van de meetwaarden als aan de kant ...
help
Actualisering ammoniakemissiefactoren rundvee: advies voor aanpassing in de Regeling ammoniak en veehouderij = Update of ammonia emission factors for cattle categories: advisory report for amendments in regulations on ammonia and livestock [Boek]
Ogink, N.W.M. \ Groenestein, C.M. \ Mosquera, J. \ 2014
Het doel van deze studie is de ammoniakemissie factoren in de Regeling ammoniak en veehouderij te actualiseren voor rundvee. De representativiteit van de emissiefactoren voor de huidige praktijk en nieuwe informatie wordt geëvalueerd. Geadviseerd wor ...
help
Emissies van stof en ziektekiemen uit melkgeitenstallen: aanvullende metingen = Emissions of dust and pathogens from goat houses: additional measurements [Boek]
Aarnink, A.J.A. \ Roest, H.I.J. \ Huis in 't Veld, J.W.H. \ Hulst, M.C. van der \ Hol, J.M.G. \ Mosquera, J. \ Ogink, N.W.M. \ 2014
De emissies van stof, (ziekte)kiemen en gassen zijn gemeten in twee geitenstallen gedurende de zomer en herfst. Coxiella burnetii, de veroorzaker van Q-koorts kon in een aantal stofmonsters worden aangetoond.
help
Decision document on the revision of the VERA protocol on air cleaning technologies : measuring techniques for the determination of the removal efficiency for ammonia [Boek]
Mosquera, J. \ Edouard, N. \ Guiziou, F. \ Melse, R.W. \ Riis, A.L. \ Sommer, S. \ Brusselman, E. \ 2014
In the project “ICT-AGRI: Development of harmonized sampling and measurement methods for odour, ammonia and dust emissions” different subgroups have been formed focusing on either ammonia, odour or dust. In this report, the conclusions of the ammonia ...
help
Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: validatie van een warmtewisselaar op vleeskuikenbedrijven [Boek]
Ellen, H. \ Mosquera, J. \ Hol, J.M.G. \ Huis in 't Veld, J.W.H. \ Nijeboer, G. \ Ploegaert, J.P.M. \ Ogink, N.W.M. \ 2013
In dit onderzoek zijn de verwijderingsrendementen van fijn stof (PM10, PM2,5) uit twee vleeskuikenstallen met een warmtewisselaar bepaald.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.