Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 283

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Mourik
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Natriumgevoeligheid en recirculatie bij Cymbidium in 3 teeltjaren : behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater [Boek]
Kromwijk, Arca \ Voogt, Wim \ Steenhuizen, Johan \ Winkel, Aat van \ Mourik, Nico van \ 2017
In de teelt van de snij-orchidee Cymbidium werd tot voor kort geen drainwater hergebruikt omdat Cymbidium een vrijstelling had voor recirculatie. Inmiddels gelden voor Cymbidium ook emissienormen en heeft Wageningen University & Research onderzoek ui ...
help
Hoe damherten de duinen veranderen – effecten op flora en fauna \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Wallis de Vries, M \ Mourik, J. \ Kalkman, V. \ Hollander, H. \ Becker, D. \ 2016
De damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen hebben de gemoederen bij voor- en tegenstanders van populatiebeheer flink verhit. Beheerder Waternet heeft een aantal soortenorganisaties gevraagd of er sprake is van aantoonbare effecten van de sterk ...
help
Stabiliteit van RONA®Taille steenzetting bij golfaanval : vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken [Boek]
Mourik, G.C. \ 2016
Het “Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken” is aan Deltares opgedragen door Rijkswaterstaat WVL, namens het Projectbureau Zeeweringen, het Project Afsluitdijk, het Corporate innovatieprogramma van RWS, de drie noordelijke waterschappen (Wetter ...
help
Stabiliteit van Basalton 30 STS+ steenzetting bij golfaanval : vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken [Boek]
Kaste, D. \ Mourik, G.C. \ 2016
Het “Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken” is aan Deltares opgedragen door Rijkswaterstaat WVL, namens het Projectbureau Zeeweringen, het Project Afsluitdijk, het Corporate innovatieprogramma van RWS, de drie noordelijke waterschappen (Wetter ...
help
Stabiliteit van RONA®ton steenzetting bij golfaanval : vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken [Boek]
Mourik, G.C. \ 2016
Het “Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken” is aan Deltares opgedragen door Rijkswaterstaat WVL, namens het Projectbureau Zeeweringen, het Project Afsluitdijk, het Corporate innovatieprogramma van RWS, de drie noordelijke waterschappen (Wetter ...
help
Recirculatie tijdens opkweek, koeling en afkweek van Phalaenopsis : behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij recirculatie potorchidee [Boek]
Kromwijk, Arca \ Haaster, Bram van \ Mourik, Nico van \ Kongkijthavorn, Songyos \ Blok, Chris \ Os, Erik van \ 2015
De Glastuinbouw streeft naar een duurzame bedrijfsvoering met zo min mogelijk milieubelasting. Om de emissie van meststoffen vanuit de teelt van potorchideeën te verminderen, is onderzoek uitgevoerd naar hergebruik van drainwater bij Phalaenopsis. De ...
help
Bloemplanten en dagvlinders in de verdrukking door toename van Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen \ De levende natuur [Artikel]
Mourik, J. \ 2015
Tijdens de planteninventarisatie in 2014 van de AWD was het opvallend dat een hele reeks van gewone bloemplanten als Zeepkruid, Teinisbloem, Koninginnenkruid, Slangenkruid en Koningskaars niet meer, uiterst schaars of slechts vegetatief te vinden war ...
help
Stabiliteit van steenzettingen bij golfaanval : samenvatting onderzoeksresultaten 2003-2013 [Boek]
Klein Breteler, M. \ Mourik, G.C. \ Bosters, M.C.J. \ 2014
Dit rapport is een samenvatting van het onderzoek dat de afgelopen 10 jaar is uitgevoerd op het gebied van de stabiliteit van steenzettingen. Dat onderzoek is gerealiseerd in het kader van het meerjarige project ‘Advisering steenbekledingen Zeeland’ ...
help
Validatie van Steentoets2014 : rekenmodel voor het beoordelen van de stabiliteit van steenzettingen [Boek]
Klein Breteler, M. \ Mourik, G.C. \ 2014
In het kader van de toetsing van de waterkeringen zoals voorgeschreven in de Waterwet dienen ook steenzettingen periodiek getoetst te worden. Dit wordt uitgevoerd met het Excel- programma Steentoets. Daarnaast kan Steentoets gebruikt worden als hulpm ...
help
Vereenvoudiging van Steentoets tot enkele eenvoudige formules [Boek]
Klein Breteler, M. \ Mourik, G.C. \ 2013
Het rekenmodel Steentoets wordt gebruikt in het kader van de wettelijk verplichte zesjaarlijkse toetsing van de waterkeringen en wordt daarnaast als hulpmiddel voor het ontwerpen van steenzettingen gebruikt. Vanwege het enorme scala aan soorten steen ...
help
Invloed kwaliteit zetwerk op stabiliteit steenzetting : trekproeven op slecht zetwerk [Boek]
Klein Breteler, M. \ Mourik, G.C. \ 2013
Het onderhavige onderzoek richt zich op de invloed van de kwaliteit van het zetwerk op de stabiliteit van steenzettingen onder golfaanval. In dit onderzoek wordt de aandacht gericht op de relatie tussen de mate waarin de steenzetting te ruim is gezet ...
help
Stabiliteit steenzettingen berekenen met spectrale golfperiode i.p.v. piekperiode [Boek]
Mourik, G.C. \ Klein Breteler, M. \ 2013
In het huidige onderzoek is bekeken in hoeverre het wenselijk is om de stabiliteit van steenzettingen onder golfaanval te berekenen op basis van de spectrale golfperiode T m-1,0 als karakteristieke maat voor de golfperiode, in plaats van met de piekp ...
help
Langeduurstabiliteit van steenzettingen : heranalyse van Deltagootproeven met drempelwaardemethode [Boek]
Mourik, G.C. \ Klein Breteler, M. \ 2013
Om de drempelwaarde vast te stellen, is in de onderhavige rapportage een heranalyse uitgevoerd van de proeven met een langeduurbelasting van Klein Breteler e.a. (2005). Tevens zijn in de analyse ook van enkele andere onderzoeken proeven gebruikt. In ...
help
Bemesting Alstroemeria : invloed van EC en K:Ca verhouding in de teelt van Alstroemeria op kokossubstraat [Boek]
Helm, F. van der \ Labrie, C. \ Mourik, N. van \ Groot, M. de \ Voogt, W. \ cop. 2013
In 2010 is budget beschikbaar gesteld door het Productschap Tuinbouw voor een 2 jaar durend onderzoek om te bepalen wat de juiste verhouding K:Ca bij verschillende EC-niveau’s is gedurende het jaar. Er is een twee jaar durende kasproef uitgevoerd waa ...
help
GLB voor dummies : een korte uitleg van het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en de hieruit voortkomende kansen voor het landschap [Boek]
Mourik, M. van \ Vleemingh, I. \ 2013
Er is nieuw Gemeenschappelijk (Europees) Landbouwbeleid (GLB) in de maak. Het nieuwe GLB heeft groene ambities. Wat houdt het nieuwe GLB in? Welke punten uit het GLB hebben een ruimtelijke impact? En wat zijn de gevolgen van het GLB op de Nederlandse ...
help
Effect van zomerklimaat bij Cymbidium [Boek]
Kromwijk, A. \ Eveleens, B. \ Mourik, N. van \ cop. 2013
Bij Cymbidium kan in sommige zomers de uitgroei van de bloemtak vertragen of zelfs stil gaan staan, waardoor het gewenste oogsttijdstip niet gehaald wordt. Onderzoek gefinancierd door het Productschap Tuinbouw en uitgevoerd door Wageningen UR Glastui ...
help
BEX-analyse en groei jongvee 2011-2012 : Praktijknetwerken Veehouderij : jongvee mestproductie en mineralenbenutting [Boek]
Derks, A.J.J. \ Mourik, A. van \ 2013
In dit rapport staat een analyse van de Bedrijfs Specifieke Excretie van jongvee. Deze analyse is gebaseerd op 71 opfokbedrijven. Hierin zitten de gegevens van 13 deelnemers van het praktijknetwerk “Jongvee mestproductie en mineralenbenutting” en 58 ...
help
Invloed van dubbeltoppige golfspectra op de stabiliteit van steenzettingen [Boek]
Mourik, G.C. \ 2012
Bij het toetsen of ontwerpen van steenzettingen loopt men in specifieke gebieden tegen het probleem aan dat de piekperiode erg groot is ten opzichte van de spectrale periode. Voor het bepalen van de vuistregel zijn in het onderhavige rapport enkele D ...
help
Brand Moerdijk: leerervaringen van de veiligheidsregio \ Water governance [Artikel]
Mourik, N. van \ 2012
Op 5 januari 2011, even voor 14.30 uur, wordt de Gemeenschappelijke Meldkamer van de regio Midden- en West-Brabant gealarmeerd. Er is een grote brand bij het bedrijf Chemie Pack, op het industrieterrein Moerdijk. Chemie Pack is een bedrijf voor op- e ...
help
Kennemerstrand wordt duinvallei \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Mourik, J. \ 2011
Dankzij Europese regelgeving en de lobby van de "Vrienden van het Kennemerstrand" kon het gelijknamige strand zich ontwikkelen tot een bijzondere duinvallei in een toeristische omgeving. Het is weer genieten met parnassia, gentianen en orchideën
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.