Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 1160

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Mulder
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Regioscan zoetwatermaatregelen : verkennen van het perspectief van kleinschalige zoetwatermaatregelen voor de regionale zoetwateropgave [Boek]
Delsman, Joost \ Boekel, Erwin \ Reinhard, Stijn \ Winkel, Tine te \ Loon, Arnaud \ Bartholomeus, Ruud \ Mulder, Martin \ Massop, Harry \ Polman, Nico \ Schasfoort, Femke \ 2018
De Regioscan zoetwatermaatregelen brengt de bijdrage in beeld die lokale maatregelen kunnen leveren aan het opheffen van regionale zoetwatertekorten. Dit helpt bij de ontwikkeling van een zoetwaterstrategie. Het rapport bevat meer informatie en achte ...
help
Waterwijzers Landbouw en Natuur : kwantificering effecten waterbeheer en klimaat \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Bartholomeus, R. \ Hack- ten Broeke, M. \ Heinen, M. \ Mulder, H.M. \ Kros, J. \ Ruijtenberg, R.E. \ Runhaar, H. \ Witte, J.P.M. \ 2018
Landbouw en natuur stellen specifieke eisen aan de waterhuishouding, vooral aan beschikbaar water in de wortelzone. Bestaande beoordelingssystemen houden echter geen rekening met de gevolgen van klimaatverandering voor respectievelijk landbouwopbreng ...
help
Regioscan Zoetwatermaatregelen : beperken watervraag landbouw door kleinschalige maatregelen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Delsman, J.R. \ Reinhard, A.J. \ Winkel, T. te \ Loon, A.H. van \ Boekel, E.M.P.M. van \ Bartholomeus, R.P. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Polman, N.B.P. \ Schasfoort, F.E. \ Jeuken, A.B.M. \ 2018
Omdat zoetwatertekorten steeds talrijker worden, zoeken waterbeheerders met landbouwers naar manieren om de vraag te verminderen. Onbekend is in hoeverre kleinschalige maatregelen kunnen bijdragen aan de regionale zoetwateropgave en tegen welke koste ...
help
Op weg naar een natuurinclusieve landbouw : boerderij Kloosterplaats [Factsheet]
Mulder, P.H. \ 2018
Peter Harry Mulder heeft een akkerbouwbedrijf van 70 ha. Op het beteelde areaal verbouwt hij 50% zetmeelaardappelen, 10% suikerbieten en 40% graan. Met deze bezetting werkt hij aan zijn 3 doelen: 1 een goed inkomen, 2 natuurinclusieve landbouw (NIL), ...
help
Poederkooldosering in actiefslib voor de verwijdering van microverontreinigingen \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Evenblij, H. \ Roeleveld, P. \ Kujawa-Roeleveld, K. \ Schuman, E. \ Man, A. de \ Mulder, M. \ 2018
Watervervuiling met stoffen als medicijnresten, industriële verontreinigingen en bestrijdingsmiddelen is een groeiend probleem. Rioolwaterzuiveringen dragen met hun effluent bij aan de emissie van deze microverontreinigingen. Eén van de opties om dez ...
help
Gebruik van ruige stalmest in natuurbeheer : werkschuurbijeenkomst : verslag [Boek]
Onrust, J. \ Mulder, T. \ Pelleboer, H. \ 2018
In een volle zaal op biologische boerderij Polderzicht kwam een zeer divers gezelschap van natuurbeheerders, ondernemers, beleidsmakers, adviseurs, onderzoekers en andere deskundigen bij elkaar om informatie uit te wisselen over het gebruik van ruige ...
help
Zouttolerantie aardappelen SWAP-WOFOST toepassing op Zilt Proefbedrijf Texel [Boek]
Mulder, H.M. \ Bakel, P.J.T. van \ Vos, A. de \ Straten, G. van \ Heinen, M. \ Kroes, J.G. \ 2018
Op het Zilt Proefbedrijf Texel ‘SaltFarm Texel’ (www.SaltFarmTexel.com) worden proeven uitgevoerd om voor verschillende landbouwgewassen de zouttolerantie te onderzoeken. Gedurende de periode 2012 tot en met 2015 zijn onder gecontroleerde veldomstand ...
help
Samenwerken aan schoner water in het Maasstroomgebied : resultaten op hoofdlijnen van onderzoek naar verwijdering microverontreinigingen met poederkool (PACAS) en regionale hotspotanalyse medicijnresten [Boek]
Eem, H. van der \ Oomes, A. \ Mulder, M. \ Geerse, H. \ Meulen, I. van der \ 2018
De aandacht voor medicijnresten en opkomende stoffen, zoals industriële verontreinigingen, is sterk toegenomen. Dit vormde de aanleiding voor de waterschappen en waterbedrijven langs de Maas om de handen ineen te slaan. Wij werken als Schone Maaswate ...
help
Waterwijzer Landbouw: instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductie [Boek]
Mulder, Martin \ Hack-ten Broeke, Mirjam \ Bartholomeus, Ruud \ Dam, Jos van \ Heinen, Marius \ Bakel, Jan van \ Walvoort, Dennis \ Kroes, Joop \ Hoving, Idse \ Holshof, Gertjan \ Schaap, Joris \ Spruijt, Joanneke \ Supit, Iwan \ Wit, Allard de \ Hendriks, Rob \ Haan, Janjo de \ Voort, Marcel van der \ Walsum, Paul van \ Werkgroep Waterwijzer Landbouw \ 2018
Hoe richt je het regionale waterbeheer zo in, dat het de gebruiksfuncties in een gebied, zoals landbouw, natuur en wonen, optimaal bedient? En welke invloed hebben ingrepen in de waterhuishouding vervolgens op deze functies? Het zijn vragen waar wate ...
help
Hoe fokken we veerkrachtige dieren? [Boek]
Mulder, H. \ 2018
Resilience, of veerkracht is dat dieren normaal blijven functioneren, niet ziek worden en niet doodgaan. Veerkracht geeft ook aan dat dieren moeten kunnen reageren op verstoringen in hun omgeving en dat ze niet bezwijken door bijvoorbeeld hittestress ...
help
Animal breeding and genetics : MOOC [Collegedictaat]
Komen, H. \ Mulder, H. \ Bijma, P. \ Bastiaansen, J. \ Calus, M. \ 2018
In this course, you will learn how an animal breeder balances the need for improving the desirable qualities of the animals with the need for genetic diversity and long-term sustainability of the breeding program. You will learn about the scientific ...
help
Stad behoeft krachtige sociale agenda \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Dagevos, J. \ Smeets, R. \ Mulder, R. \ Janssen, J. \ 2017
De toegenomen kracht van de stad vertaalt zich in snelle bevolkingstoename en groei van de economische productiviteit. Gevolg is een sterke bestuurlijke focus op de hogeropgeleide middenklasse. Valkuil van een dergelijke eenzijdige ontwikkeling is ge ...
help
Praktijktoets waterwijzer landbouw in pilotgebieden de Raam en Vecht [Boek]
Heinen, Marius \ Mulder, Martin \ Walvoort, Dennis \ Bartholomeus, Ruud \ Stofberg, Sija \ Hacke-ten Broeke, Mirjam \ 2017
In het kader van het kennisprogramma Lumbricus is voor twee gebieden op de zandgronden een praktijktoets uitgevoerd voor de Waterwijzer Landbouw. Geconcludeerd is dat het mogelijk is met de Waterwijzer Landbouw om uitgesplist droogte en natschade voo ...
help
Reststromen spelenderwijs optimaal benutten \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Akker, J. van den \ Mulder, M. \ 2017
Reststromen uit stad en ommeland lokaal opwerken tot nuttige producten om die vervolgens weer in hetzelfde gebied te gebruiken. Een mooie ambitie die steeds vaker opduikt in gemeentelijke plannen en rapporten over de circulaire economie. Maar kan het ...
help
De vismigratierivier: het ecoduct door de Afsluitdijk \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Mulder, R. \ 2017
De Afsluitdijk is een icoon van waterbeheer. De voltooiing in 1932 heeft ons veiligheid en een grote voorraad zoet water gebracht. Maar er verdween een estuarium met rijke visstanden vanwege de harde barrière tussen Waddenzee en IJsselmeer. Een goede ...
help
Bodemvitaliteit in relatie tot natuur inclusieve landbouw [Video]
Mulder, T. \ 2017
Presentatie tijdens het symposium Het BOEren Natuurinclusief in beroepspraktijkopdrachten & HOE?! Een seminar met praktische workshops voor docenten MBO Veehouderij en bedrijfsleven/stagebieders en andere partijen rond het thema: Hoe kunnen we het na ...
help
Predatie en predatoren bij weidevogels in Noordwest-Overijssel [Boek]
Oosterveld, E.B. \ Mulder, J. \ Hoop, P. de \ Davids, L. \ 2017
help
Waterwijzer landbouw fase 3: naar een operationeel systeem voor gras en maïs [Boek]
Knotters, Martin \ Bartholomeus, Ruud \ Hack-ten Broeke, Mirjam \ Hendriks, Rob \ Holshof, Gertjan \ Hoving, Idse \ Kroes, Joop \ Mulder, Martin \ Walvoort, Dennis \ 2017
De Waterwijzer Landbouw wordt in een aantal fasen gerealiseerd. In eerdere fasen is het bestaande modelinstrumentarium verbeterd, uitgebreid en zijn modelinstrumenten (SWAP- WOFOST) gekoppeld tot een operationeel en getoetst simulatiemodel voor gras, ...
help
Temperature in water and sediment in the pesticide model TOXSWA : implementation report [Boek]
Beltman, W.H.J. \ Adriaanse, P.I. \ Jacobs, C.M.J. \ Mulder, H.M. \ 2017
TOXSWA simuleert het gedrag van stoffen in oppervlaktewater om blootstellingsconcentratie te berekenen voor organismen die in water of sediment leven, als onderdeel van de aquatische risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen (GBM). Het vernieuw ...
help
Hydrolysis and biotic transformation in water in the pesticide model : implementation report [Boek]
Horst, M.M.S. ter \ Beltman, W.H.J. \ Adriaanse, P.I. \ Mulder, H.M. \ 2017
The TOXSWA model has been extended with the functionality to simulate hydrolysis and biotic transformation in water. TOXSWA simulates the fate of pesticides in water bodies to calculate exposure calculations for aquatic organisms or sediment-dwelling ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.