Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 65

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Neef
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Drogen zuiveringsslib in kassen en in een banddroger met laagwaardige restwarmte [Boek]
Bulk, Joost van de \ Vergnes, Amber \ Reitsma, Berend \ Neef, Remmie \ 2018
Dit rapport bevat de resultaten van praktijkonderzoek naar twee alternatieve manieren van slibontwatering: drogen in droogkassen en met een banddroger, beide met gebruik van aanwezige restwarmte. Praktijktesten tonen aan dat op basis van de primaire ...
help
Verkenning voorbehandeling surplusslib met focused pulse [Boek]
Neef, R. \ Wouters, H. \ 2015
Met het toepassen van slibdesintegratie en kan er meer zuiveringsslib omgezet worden in biogas. Hiervoor zijn verschillende technieken op de markt en die in Nederland al op een RWZI wordt toegepast. Een andere mogelijkheid is de Focused Pulse Technol ...
help
Slibverwerking met thermische hydrolyse goedkoper en duurzaam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ringoot, D. \ Reitsma, B. \ Neef, R. \ 2014
Centrale slibvergisting met thermische hydrololyse - bij wijze van voorbehandeling van zuiveringsslib - is een bewezen technologie, met enkele toepassingen in Nederland. Door deze technologie komt in principe al het beschikbare zuiveringsslib in aanm ...
help
Thermische hydrolyse als de motor voor centrale slibverwerking \ H2O online [Artikel]
Ringoot, D. \ Reitsma, B. \ Neef, R. \ 2014
Anno 2014 is de markt voor slib(eind)verwerking sterk in beweging. De waterschappen zoeken naar nieuwe doelmatige en duurzame oplossingen: centralisatie, verdergaande gisting en volumereductie (Energiefabrieken). Daarnaast speelt voor sommige watersc ...
help
Modellering slibstromen rwzi Amsterdam West \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Neef, R. \ Fulpen, H. van \ Ven, A. Van der \ 2012
Voor de rwzi Amsterdam West is de logistiek van slibstromen gemodelleerd om te komen tot een optimale benutting van de gisting. Het model omvat de interne slibproductie en de aanvoer van externe slib via de Centrale Slibontvangst Inrichting naar de g ...
help
Fijnzeeftechnologie op de rwzi \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Neef, R. \ Bult, B. \ Opijnen, E. van \ 2012
Uit onderzoek met een fi jnzeef op een demonstratielocatie op de rwzi Leeuwarden blijkt dat rwzi-influent goed kan worden verwerkt. Ook de simultane behandeling van rwzi-influent én surplusslib is goed mogelijk met relatief kleine aanpassingen aan de ...
help
Experiences on dual media filtration of WWTP effluent \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Scherrenberg, S.M. \ Postma, P. \ Neef, R. \ Menkveld, H.W.H. \ Bechger, M. \ Graaf, J.H.J.M. van der \ 2011
This research is legislation driven by the European Water Framework Directive (WFD) and the Dutch Fourth Memorandum on Water Management. The objective of this research is to achieve the removal of total nitrogen and total phosphorus by Dual Media Fil ...
help
Weerwoord op reactie op 'Energiezuinige beluchting van een rwzi' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Neef, R. \ Uijterlinde, C. \ Kloeze, A.M. te \ 2010
Als eerste reactie op het commentaar van Johan Raap in H2O nr. 12 van 18 juni op het artikel 'Energiezuinige beluchting van een rwzi' in H2O nr. 9 van 7 mei willen de auteurs graag de aanleidng van de inventarisatie nog eens toelichten.
help
Energiezuinige beluchting van een rioolwaterzuiveringsinstallatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Neef, R. \ Kloeze, A.M. te \ Uijterlinde, C. \ 2010
Het doel van het STOWA-project 'Quick scan inventarisatie achtergronden energiezuinige beluchting rwzi's' is het opstellen van een portfolio van beschrijvingen van het beluchtingsysteem en van beluchtingsregelingen van rioolwaterzuiveringsinstallatie ...
help
Alternatieve C-bronnen voor nageschakelde denitrificatie [Boek]
Neef, R. \ 2010
Met de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water zullen naar verwachting voor een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties strengere effluenteisen gaan gelden om de nutriëntbelasting naar het oppervlaktewater te verminderen. Om de gewenste st ...
help
Onderzoek op rwzi Horstermeer \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Neef, R. \ Kloeze, A.M. te \ Zijlstra, W. \ Menkveld, H.W.H. \ Scherrenberg, S.M. \ 2009
De rwzi Horstermeer is een zuiveringsinstallatie die in 1985 is gebouwd en is toen alleen ontworpen voor nitrificatie. Begin jaren negentig is denitrificatie geïntroduceerd en is een verbetering in de stikstofverwijdering gerealiseerd. De rwzi loost ...
help
Quick scan inventarisatie achtergronden energiezuinige beluchting rwzi's : eindrapportage [Boek]
Kloeze, A.M. te \ Neef, R. \ Evenblij, H. \ 2009
Dit rapport beschrijft een aantal beluchtingssystemen en -regelingen op rwzi’s met een laag specifiek energieverbruik (<10kWh/ i.e verwijderd). De beluchting van afvalwater is naar verhouding de grootste energieverbruiker bij afvalwaterzuivering. Het ...
help
Onderzoek Bewegend Bed Adsorptie ter voorbereiding op de Kader Richtlijn Water \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Veldhuizen, H. van \ Tongeren, W. van \ Weijma, J. \ Hanemaaijer, J.H. \ Kloeze, A.M. te \ Menkveld, W. \ Neef, R. \ Uijterlinde, C. \ 2008
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is erop gericht om in 2015 de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa op orde te brengen. Voor Nederlandse waterschappen betekent dit onder meer dat kritisch moet worden gekeken naar het effect va ...
help
Modelgebasseerde besturing van rwzi Westpoort [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Niet, A. de \ Neef, R. \ Brandt, E. \ Koenders, P. \ 2008
Sinds voorjaar 2007 functioneert de rwzi Westpoort - na een aantal ingrijpende aanpassingen - in de huidige configuratie. Aanpassing van de zuivering was nodig om het afvalwater van Zaanstad en Amsterdam gezamenlijk te kunnen behandelen in één zuiver ...
help
Snelfiltratie, meer dan alleen deeltjesverwijdering \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Miska, V. \ Graaf, J.H.J.M. van der \ Menkveld, H.W.H. \ Neef, R. \ 2006
De huidige eisen voor rwzi-effluent kunnen op korte termijn veranderen door de nieuwe doelstellingen vanuit de Kaderrichtlijn Water en Vierde Nota Waterhuishouding. Het is van belang naar technieken te zoeken waardoor rwzi-effluent ver der gezuiverd ...
help
Meten zuurstofinbreng geeft meer inzicht in zuiveringsproces \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Wijffels, T.A.E. \ Neef, R. \ 2006
Het meten van de zuurstofinbrengcapaciteit is een alternatief voor het bepalen van de biologische capaciteit van een afvalwaterzuiveringsinstallatie op basis van ontwerp of biologische belasting. De methode is onder andere toegepast bij de rwzi's Uit ...
help
Veel zuurstof met fijne bellen: OC-meting plaatbeluchters rwzi Westpoort \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hangelbroek, J. \ Neef, R. \ Daamen, E. \ 2005
In 2003 bouwde DWR een nieuwe vierde actiefslibtank op de rwzi Westpoort. Hiermee werd de zuiveringscapaciteit uitgebreid tot 500.000 inwonerequivalenten. Oorspronkelijk was het plan de beluchting in deze tank te verzorgen door de gangbare techniek v ...
help
Rwzi Horstermeer is proeftuin voor zuiveringstechnieken [afvalwater] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Menkveld, H.W.H. \ Neef, R. \ 2005
Om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water laat het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht onderzoek verrichten naar verdergaande verwijdering van nutriënten, zware metalen en prioritair (gevaarlijke) stoffen uit rwzi effluent. Proefinst ...
help
Upgrading of the STP Uithoorn: treatment of nutrient rich wastewater from horticulture \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Piekema, P. \ Neef, R. \ 2005
The STP Uithoorn will be upgraded to accommodate the treatment of wastewater from a growing population and to meet more stringent nutrient discharge limits in 2006. In 2003 a system choice and preliminary design was made for the upgrading. A special ...
help
Gunstige resultaten voor verse groenten in 2003 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Neef, R. de \ 2004
Exportresultaten van tomaten, komkommer, paprika, kropsla, prei, en witlof vanuit België (periode 2001 t.m. 2003) en een vergelijkend overzicht van de Belgische export van verse groenten (in kg) in 2001, 2002, 2003 naar Duitsland, Frankrijk, Nederlan ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.