Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 182

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Nieuwenhuizen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Leren van initiatieven voor bestuivers : een verkenning van succesfactoren, knelpunten en oplossingsrichtingen [Boek]
Nieuwenhuizen, W. \ Boer, T.A. de \ 2019
help
Resultaten Nationale Landschapsenquête : onderzoek naar visies en waardering van de Nederlandse bevolking over het landelijk gebied in Nederland [Boek]
Buijs, Arjen \ Nieuwenhuizen, Wim \ Langers, Fransje \ Kramer, Henk \ 2019
help
Verbindende perspectieven voor een duurzaam landelijk gebied [Boek]
Gies, Edo \ Nieuwenhuizen, Wim \ Buuren, Michael van \ Pleijte, Marcel \ 2019
In het landelijk gebied komen veel beleidsthema’s samen. Op alle thema’s is verdere verduurzaming nodig om de lange termijn doelen te halen. Om het landelijk gebied van Overijssel richting 2050 verder te verduurzamen, moet de provincie oplossingen vi ...
help
Agro Food Robotica : wiki Groen Kennisnet [Website]
Nieuwenhuizen, A. \ 2018
Voor zowel monitoring van gewassen als van geoogste producten, als voor robotisering van teelt-, oogst-, -opslag en verwerkingshandelingen, is de verwerking van camerabeelden en beeldanalyse cruciaal. In de nabije toekomst wordt dit steeds belangrijk ...
help
HappyHier: hoe gelukkig is men waar?: gegevensverzameling en bepaling van de invloedvan het type grondgebruik, deel II [Boek]
Vries, S. de \ Nieuwenhuizen, W. \ Meeuwsen, H.A.M. \ 2018
Dit onderzoek is uitgevoerd om de invloed van het type grondgebruik op hoe gelukkig mensen zich op een bepaald moment voelen te meten om zo rekenregels te formuleren waarmee het effect van ruimtelijke veranderingen en ingrepen op dit welbevinden is t ...
help
Natuur en landschap in de Omgevingswet [Boek]
Kistenkas, F.H. \ Nieuwenhuizen, W. \ Kamphorst, D.A. \ Broekmeyer, M.E.A. \ 2018
In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. De exacte consequenties voor de praktijk van natuurbescherming zijn nog niet goed te overzien omdat nog niet alle teksten definitief zijn. Daarnaast is het onduidelijk of de stelselherziening van het om ...
help
Instrumenten voor maatschappelijke betrokkenheid : overzicht en analyse van vier cases [Boek]
Gerritsen, A.L. \ Kamphorst, D.A. \ Nieuwenhuizen, W. \ 2018
In dit technical report wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de manieren waarop overheden maatschappelijke betrokkenheid bij publieke doelen bevorderen. Het onderzoek focust op hoe instrumenten van overheden maatschappelijke betrokkenheid bij ...
help
Verkenning monitor landschap : naar een robuust en breed gedragen systeem voor monitoring van landschap [Boek]
Koomen, A. \ Nieuwenhuizen, W. \ Pedroli, B. \ 2018
help
Condities voor natuurinclusief handelen : analyse van vier praktijken van natuurinclusief ondernemen [Boek]
Farjon, J.M.J. \ Gerritsen, A.L. \ Donders, J.L.M. \ Langers, F. \ Nieuwenhuizen, W. \ 2018
In dit rapport wordt ingegaan op de vraag welke condities bepalen of maatschappelijke initiatieven van bedrijven en burgers meer natuurinclusief worden en welke opties er zijn om de kansen voor opschaling te vergroten. Het onderzoek heeft zich beperk ...
help
Aanpak evaluatie stelselvernieuwing agrarisch natuurbeheer : uitgangspunten en opties voor een beleidsevaluatie [Boek]
Boonstra, F.H. \ Melman, Th.C.P. \ Nieuwenhuizen, W. \ Gerritsen, A.L. \ 2018
Dit rapport beschrijft methodische uitgangspunten, overwegingen en opties die benut kunnen worden bij het ontwikkelen van een concrete aanpak voor een ex post evaluatie van de stelselvernieuwing agrarisch natuurbeheer. Geconcludeerd wordt dat een ler ...
help
Verduurzaming landelijk gebied Overijssel : analyse van doelbereik en samenhangende opgaven richting 2050 [Boek]
Nieuwenhuizen, W. \ Gies, E. \ Heide, M. van der \ 2018
Wat zijn de samenhangende opgaven voor de verduurzaming van het landelijke gebied van Overijssel, richting 2050? Die vraag is beantwoord door te starten met een analyse van het doelbereik. Dat laat zien dat de provincie samen met de partners in Overi ...
help
Analyse verduurzamingsopgaven landelijk gebied Overijssel richting 2050 [Boek]
Nieuwenhuizen, W. \ Gies, E. \ Heide, M. van der \ Maas, G. \ Bijlsma, R.J. \ Pouwels, R. \ Lesschen, J.P. \ Velthof, G.L. \ 2018
help
Agrarisch vastgoed : aard, omvang en oplossingsrichtingen van huidige en toekomstige leegstand agrarisch vastgoed in Nederland [Poster]
Gies, E. \ Naeff, H. \ Nieuwenhuizen, W. \ Paulissen, M. \ Vleemingh, I. \ 2017
Circa 86% van de totale ruimte in Nederland is landelijk gebied. De landbouw is de grootste gebruiker van dit landelijk gebied. Daar vinden momenteel majeure transformaties plaats. Bedrijven ontwikkelen zich in heel verschillende richtingen van opsch ...
help
Maatschappelijke kansen van grondbezit van overheden [Poster]
Nieuwenhuizen, W. \ Kruit, J. \ Kamphorst, D. \ 2017
De aanleiding voor dit onderzoek was de vraag van Provincie Noord-Brabant en Limburg hoe overheidsgronden buiten het Natuurnetwerk te koppelen aan domein overstijgende beleidsdoelen als biodiversiteit, milieu- en waterkwaliteit. Het ministerie van Ec ...
help
HappyHier: hoe gelukkig is men waar? : gegevensverzameling en bepaling van de invloed van het type grondgebruik, deel I [Boek]
Vries, S. de \ Nieuwenhuizen, W. \ Farjon, J.M.J. \ Kuijten, L. \ Wielen, I. van der \ Och, R. van \ Vliet, A.J.H. van \ Schuiling, R. \ Meeuwsen, H.A.M. \ 2017
Dit onderzoek is uitgevoerd om de invloed van het type omgeving op hoe gelukkig mensen zich op een bepaald moment voelen te meten om zo rekenregels te formuleren waarmee het effect van ruimtelijke veranderingen en ingrepen op dit welbevinden is te kw ...
help
De meerwaarde van watersportactiviteiten : voor mensen met een beperking [Boek]
Nieuwenhuizen, Jeroen van den \ Jonge, Francien de \ Berends, Eva \ Horst, Milou van der \ Jong, Nynke de \ Jonkers, Ilonka \ Liem, Windy Mulia \ Nimwegen, Judith van \ Agro, Prince Pascal \ Peters, Saskia \ Pol, Ellen van der \ Schmitz, Paulina \ Sluimer, Nienke \ Wagenaar, Martijn \ 2017
help
De praktijk van vernieuwingen in het provinciaal natuurbeleid : achtergronddocument lerende evaluatie van het Natuurpact [Boek]
Kuindersma, W. \ Fontein, R.J. \ Duinhoven, G. van \ Gerritsen, A.L. \ Kamphorst, D.A. \ Nieuwenhuizen, W. \ 2017
In dit rapport doen we verslag van een onderzoek naar beleidsvernieuwingen in het provinciaal natuurbeleid. Het is een achtergrondrapport bij de eerste rapportage van de lerende evaluatie van het Natuurpact (PBL 2017). Het Planbureau voor de Leefomge ...
help
Verder vergroenen, verder verbreden : naar een effectieve bijdrage van het Europees landbouwbeleid en beleid voor agrarisch natuurbeheer aan groene opgaven [Boek]
Doorn, Anne van \ Westerink, Judith \ Nieuwenhuizen, Wim \ Melman, Dick \ Schrijver, Raymond \ Breman, Bas \ 2017
In dit rapport wordt verkend hoe vergroening en verduurzaming van de landbouw het beste binnen het GLB ondersteund kan worden: via vergroening van de directe betalingen (1 e pijler) of via contracten voor agrarisch natuurbeheer (2 e pijler). Daarnaas ...
help
Rivierenland leeft! : verbinden door samenwerking : quickscan naar trends, kansen en opgaven met betrekking tot de leefbaarheid in Regio Rivierenland [Boek]
Gies, T.J.A. \ Nieuwenhuizen, W. \ 2017
Leefbaarheid gaat over prettig wonen, werken en leven en is daarom is een belangrijk thema voor Regio Rivierenland, een samenwerkingsverband van tien gemeenten, te weten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerrijnen, ...
help
Samen naar een registratie van groene en blauwe landschapselementen : een haalbaarheidsstudie [Boek]
Doorn, Anne van \ Nieuwenhuizen, Wim \ Meijer, Marcel \ Snepvangers, Judith \ Herwaarden, Gerrit Jan van \ Kamerling, Annemarie \ 2016
Landschapselementen zijn zeer waardevol in het landelijk gebied, toch ontbreekt een consistente registratie ervan. Door de vergroening van het GLB wordt een goede registratie extra relevant. Er zijn verschillende manieren om hiertoe te komen, al dan ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.