Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 175

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Ogink
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen : deel 1: Oriënterend onderzoek naar werking gecombineerde luchtwassers en verschillen tussen geurlaboratoria / [Boek]
Melse, R.W. \ Nijeboer, G.M. \ Ogink, N.W.M. \ 2018
In deze studie is de geurverwijdering gemeten bij twee typen combi-wassers op elk twee bedrijfslocaties. De luchtwassers waren achter een varkensstal geschakeld. Per bedrijfslocatie zijn in de zomer van 2016 zes geurrendementsmetingen uitgevoerd door ...
help
StalSens-Oren: meetsystemen voor bedrijfs-monitoring van emissies in de veehouderij : deskstudie naar de mogelijkheden voor directe emissieregistratie [Boek]
Ellen, Hilko \ Dinther, Daniëlle van \ Melse, Roland \ Mosquera, Julio \ Ogink, Nico \ Ploegaert, Johan \ Vonk, Jan \ 2018
In de regulering van emissies van ammoniak, fijnstof en geur vanuit stallen in de veehouderij zijn emissiefactoren opgenomen gebaseerd op metingen aan systemen volgens een meetprotocol, waarbij de bedrijven worden beoordeeld op de aanwezigheid van de ...
help
Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen : deel 2: Steekproef rendement luchtwassers in de praktijk / [Boek]
Melse, R.W. \ Nijeboer, G.M. \ Ogink, N.W.M. \ 2018
In deze studie is middels een steekproef in Noord-Brabant en Gelderland in de praktijk op 48 varkensbedrijven het geurverwijderingsrendement van een luchtwasser bepaald. De steekproef omvatte zowel chemische, combi- als biologische wassers. Daarnaast ...
help
Technische bovengrenzen van P2O5 gehalte dikke fractie na scheiding drijfmest met decanteercentrifuge: verkennende studie - versie januari 2017 [Boek]
Melse, R.W. \ Hoeksma, P. \ Ogink, N.W.M. \ 2018
help
Rekentool voor het bepalen van de effecten van voer- en management-maatregelen op de ammoniakemissie bij varkens: ontwikkeling en validatie [Boek]
Aarnink, Andre \ Pas, Loes van de \ Peet-Schwering, Carola van der \ Hol, Annemieke \ Binnendijk, Gisabeth \ Le Dinh, Phung \ Hafner, Sasha \ Ogink, Nico \ 2018
help
Mogelijkheid vaststellen emissies biologische pluimveehouderij : deskstudie naar de mogelijkheden om de emissiefactoren vast te stellen van biologisch gehouden pluimvee op basis van beschikbare informatie [Boek]
Ellen, H.H. \ Aarnink, A.J.A. \ Ogink, N.W.M. \ 2018
Op basis van beschikbare kennis en literatuur zijn de effecten van verschillen tussen biologisch en regulier gehouden leghennen op de emissies van ammoniak, geur en fijnstof (PM10) kwalitatief beschreven. Aanvullend daarop is gekeken of emissiefactor ...
help
Stalmaatregelen voor het reduceren van geuremissie uit de intensieve veehouderij = Barn measures to reduce odour emission from intensive livestock farming [Boek]
Winkel, A. \ Ellen, H.H. \ Aarnink, A.J.A. \ Ogink, N.W.M. \ 2018
Deze studie geeft een overzicht van bestaande en perspectiefvolle maatregelen waarmee de emissie van geur uit stallen in de intensieve veehouderij kan worden verminderd. De resultaten van deze studie dienen ter ondersteuning van beleidsvorming en de ...
help
Endotoxinen rond stallen: is een aanvullend toetsingskader nodig? \ Tijdschrift lucht [Artikel]
Erbrink, H. \ Heederik, D. \ Ogink, N. \ Winkel, A. \ Wouters, I. \ 2017
Dit artikel beschrijft een eerste aanzet tot een kwantitatief microbieel verspreidingsmodel. Dit moet een onderdeel gaan vormen van een modelketen die leidt tot een risicobeoordelingsmodel voor de volksgezondheidseffecten van endotoxinen uit de landb ...
help
Actualisering ammoniak emissiefactoren pluimvee : advies voor aanpassing van ammoniak emissiefactoren van pluimvee in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) [Boek]
Ellen, H.H. \ Groenestein, C.M. \ Ogink, N.W.M. \ 2017
help
PAS Aanvullende reservemaatregelen Landbouw: uitwerking van een quick scan [Boek]
Groenestein, K. \ Bikker, P. \ Bruggen, C. van \ Ellen, H. \ Harn, J. van \ Huijsmans, J. \ Ogink, N. \ Şebek, L. \ Vermeij, I. \ 2017
De stikstofdepositie in veel Natura 2000-gebieden in Nederland is hoger dan gewenst. Dit heeft geleid tot een impasse in economische ontwikkeling van onder meer de veehouderij. Het interdepartementale Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft tot doel de ...
help
Vermindering van ammoniakemissie door voermaatregelen bij melkvee : experimenteel onderzoek op Dairy Campus [Boek]
Dooren, H.J.C. van \ Klop, A. \ Riel, J.W. van \ Zonderland, J.L. \ Šebek, L.B.W. \ Ogink, N.W.M. \ 2017
help
Overzicht van maatregelen om de ammoniakemissie uit de veehouderij te beperken : geactualiseerde versie 2017 [Boek]
Mosquera, J. \ Aarnink, A.J.A. \ Ellen, H. \ Dooren, H.J.C. van \ Emous, R.A. van \ Harn, J. van \ Ogink, N.W.M. \ 2017
This report gives an overview of measures to reduce ammonia emissions from livestock farming systems. In addition to existing housing measures (as published in the Rav), other (not yet approved in the Rav) housing measures, as well as feed and manage ...
help
Protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2013a = Measurement protocol for ammonia emission from housing systems in livestock production 2013a [Boek]
Ogink, N.W.M. \ Mosquera, J. \ Hol, J.M.G. \ 2017
Dit rapport is een herziening van het ‘Meetprotocol voor ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2013’ (rapport 726). De wijziging zijn opgenomen in een addendum met vervanging van nader aangeduide tekstonderdelen van rapport 726 d ...
help
Geurreductie bij vleeskuikens : indicatief onderzoek naar de effecten van voersamenstelling en strooiselmanagement op de geuremissie bij vleeskuikens [Boek]
Ellen, H. \ Harn, J. van \ Mosquera, J. \ Ogink, N. \ 2017
help
Effecten van strooisellaagdikte op het gedrag van leghennen [Boek]
Emous, R.A. van \ Gunnink, H. \ Ogink, N.W.M. \ 2017
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een experiment naar de effecten van strooisellaagdikte op het gedrag van leghennen. Dit experiment is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken door Wageningen Livestock Rese ...
help
Onderzoek naar het effect van ACNV op de ammoniakemissie bij melkveestallen [Boek]
Mosquera, J. \ Hol, J.M.G. \ Huis in ’t Veld, J.W.H. \ Dooren, H.J.C. van \ Ogink, N.W.M. \ 2016
help
Emissies van endotoxinen uit de veehouderij: emissiemetingen en verspreidingsmodellering = Emissions of endotoxins from animal production: emission measurements and dispersion modelling [Boek]
Erbrink, J.J. \ Heederik, D.J.J. \ Ogink, N.W.M. \ Winkel, A. \ Wouters, I.M. \ 2016
help
Additionele maatregelen ter vermindering van emissies van bioaerosolen uit stallen: verkenning van opties, kosten en effecten op de gezondheidslast van omwonenden = Additional measures to reduce emissions of bioaerosols from animal houses: exploration of options, costs, and effects on health of neighbouring residents [Boek]
Hagenaars, T.J. \ Winkel, A. \ Wouters, I.M. \ Heederik, D.J.J. \ Ogink, N.W.M. \ Vermeij, I. \ 2016
help
Relatie tussen TAN-excretie en mest- en urinesamenstelling op praktijkbedrijven [Boek]
S̆ebek, L.B. \ Dooren, H.J.C. van \ Klop, A. \ Riel, J.W. van \ Ogink, N.W.M. \ 2016
help
Actualisering geuremissiefactor vleeskuikens [Boek]
Ogink, N.W.M. \ Ellen, H. \ Mosquera, J. \ 2016
Het doel van deze studie was een advies uit te brengen voor de actualisering van de geuremissiefactor voor vleeskuikenstallen in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). De actualisering is gebaseerd op een statistische analyse van geuremissiedat ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.