Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 124

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Oosterveld
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Predatie en predatoren bij weidevogels in Noordwest-Overijssel [Boek]
Oosterveld, E.B. \ Mulder, J. \ Hoop, P. de \ Davids, L. \ 2017
help
Monitoring agrarisch weidevogelbeheer Fryslân : resultaten 2000-2014 en aanbevelingen voor verbetering [Boek]
Oosterveld, E.B. \ Hoekema, F. \ Stoker, O. \ Jong, R. de \ 2016
Sinds 2012 werken Boerennatuur en de BFVW samen in het digitaal registreren van weidevogelgegevens van gebieden met collectief agrarisch weidevogelbeheer. Jaarlijks zijn nu van veel gebieden monitoringsgegevens beschikbaar die BoerenNatuur graag wil ...
help
Resultaten agrarisch weidevogelbeheer Fryslân : jaarrapport 2015 [Boek]
Oosterveld, E.B. \ Hoop, P. de \ Jong, R. de \ 2016
help
Scholeksters in 2014 bijzonder vroeg terug in binnenlandse broedgebieden \ Limosa [Artikel]
Oosterveld, E.B. \ 2015
Noord-Nederlandse scholeksters overwinteren in het Waddengebied. Aan het eind van de winter keren ze terug landinwaarts naar hun broedplaatsen. Dit artikel beschrijft hun terugkeer in 2014 in Surhuisterveen, een broedplaats 25 km bij de Waddenzee van ...
help
Hoogwaterbeschermingsprogramma : eerste oplevering in Dalfsen [waterveiligheid] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Oosterveld, M. \ 2015
Uit de lange lijst van 167 projecten van het nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werd op 9 april 2014 het eerste project opgeleverd. Namelijk het Waterfront langs de Vecht bij Dalfsen.
help
Effecten van plas-dras op weidevogels in Noordoost-Fryslân en de rol in netwerkpopulaties \ De levende natuur [Artikel]
Weterings-Schonck, S.M. \ Oosterveld, E.B. \ Oud, H. \ 2015
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden heeft onderzoek gedaan naar het plas-dras zetten van weilanden en de invloed hiervan op het broedgedrag van weidevogels. In dit artikel de resultaten uit Friese weidevogelmozaiekgebieden.
help
Pilot Naar een vitaal weidevogellandschap Idzegea 2013-2015 : resultaten en ervaringen [Boek]
Oosterveld, E.B. \ Henstra, B. \ Hoekema, F. \ Davids, L. \ Oud, H. \ 2015
help
Motiveren van boeren voor weidevogelbeheer : aanbevelingen van de denktank Stimulering agrarisch weidevogelbeheer [Boek]
Oosterveld, E.B. \ 2015
help
Protocol predatiebeheer bij weidevogels [Boek]
Oosterveld, E.B. \ 2014
help
Scholeksters extreem vroeg terug in binnenlandse broedgebieden \ Nature Today [Artikel]
Oosterveld, E. \ 2014
Scholeksters die op het wad overwinteren en in het voorjaar terugkeren in hun broedgebieden rond Surhuisterveen deden dat dit jaar extreem vroeg. En ze hebben de opvallende gewoonte bij donker terug te keren. Dat constateert Ernst Oosterveld van Alte ...
help
Ecologie van weidevogels: kennisbundeling voor bescherming en beheer [Boek]
Oosterveld, E.B. \ Bruinzeel, L.W. \ Wymenga, E.W. \ 2014
help
Weidevogeladvies Olterterpoverleg : advies van het Olterterpoverleg aan de Provinsje Fryslân voor de invulling van het nieuwe weidevogelbeleid [Boek]
Oosterveld, E.B. \ 2014
help
Kerngebieden voor weidevogels in Zuid-Holland : betekenis daarvan voor internationale verplichtingen overige vogelsoorten [Boek]
Melman, T.C.P. \ Sierdsema, H. \ Hammers, M. \ Oosterveld, E. \ Schotman, A.G.M. \ 2014
Voor Zuid-Holland worden kerngebieden voor de gruttogroep onder de weidevogels voorgesteld met een totale oppervlakte van 21.190 ha. De hoofd-criteria voor selectie zijn graslanden met actueel hoge weidevogeldichtheden en of gunstige omstandigheden i ...
help
Eiwit-polysacharide interacties : effectieve sturing van textuur en stabiliteit \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Oosterveld, L. \ Tromp, H. \ Velde, F. van de \ Kok, P. de \ 2013
Zowel eiwitten als polysachariden spelen een belangrijke rol in de textuur en stabiliteit van levensmiddelen. Alleen op basis van een grondig begrip van de interacties tussen eiwitten en polysachariden is op een doeltreffende manier de textuur en sta ...
help
Weidevogelkerngebieden Noord-Holland : vergelijking van vier scenario’s [Boek]
Sierdsema, H. \ Schotman, A.G.M. \ Oosterveld, E.B. \ Melman, T.C.P. \ 2013
Voor een provinciale gedachtenontwikkeling over de toekomst van het weidevogelbeheer in Noord-Holland zijn vier scenario’s uitgewerkt en vergeleken. De uitwerking is gebaseerd op de zogenaamde kerngebiedenbenadering (Teunissen et al., 2012; Melman et ...
help
Op naar kerngebieden voor weidevogels in Nederland : werkdocument met randvoorwaarden en handreiking [Boek]
Teunissen, W. \ Schotman, A. \ Bruinzeel, L.W. \ Holt, H. ten \ Oosterveld, E. \ Sierdsema, H. \ Wymenga, E. \ Melman, D. \ 2012
Een methode is uitgewerkt om kerngebieden te identificeren voor weidevogels. Als gidssoort is de grutto gebruikt, implicaties voor de andere weidevogelsoorten zijn aangeduid. Als zoekgebied voor kerngebieden zijn aangeduid gebieden die voldoen aan mi ...
help
Ecologisch profiel van Zomertaling en Slobeend [Boek]
Weyde, C. van der \ Oosterveld, E.B. \ Bruinzeel, L.W. \ 2012
help
Verslag van buitenlandse excursie Aquarius naar Turkije en Rhodos \ Aquacultuur [Artikel]
Dijk, P. van \ Oosterveld, R. \ Vis, S. van der \ 2012
Verslag van de buitenlandse excursie van de studievereniging Aquarius, naar Turkije en Rhodos. Aquarius is een ondervereniging van De Veetelers van Wageningen University.
help
Naar vitale weidevogellandschappen in Fryslân : uitwerking van drie voorbeeldgebieden [Boek]
Oosterveld, E.B. \ Hoekema, F.H. \ 2012
In 2011 hebben de gezamenlijke weidevogelbeherende organisaties in Fryslân (BoerenNatuur, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumenten) de intentie uitgesproken om de middelen en inspanningen voor weidevogelbescherming in Fryslân verder te concen ...
help
Weidevogels en predatie: een literatuuroverzicht [Boek]
Oosterveld, E.B. \ 2011
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.