Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 225

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Overbeek
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Biovoices : connecting bio-based forces for a sustainable world : guide for mobilisation and mutual learning workshops [Boek]
Hoes, Anne Charlotte \ Overbeek, Greet \ Albertini, Susanna \ Savelkouls, Carlijn \ 2018
help
Plant- en bodemmicrobioom – belang voor gewasbescherming : plant and soil microbiome – relevance for crop protection : 2 november, 2017, Akoesticum, Ede \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Postma, J. \ Wal, A. van der \ Overbeek, L. van \ Korthals, G. \ Goud, J.-K. \ 2018
Er gaat geen week voorbij, of er staat iets over micro-organismen in de krant: nieuwe infectieziektes, ziekenhuis met resistente bacteriën, de rol van darmflora op het ontstaan van obesitas in muizen. Ook de technologie om micro-organismen en hun com ...
help
Natuurinclusief handelen en ondernemen : scopingstudie ‘Bedrijven, economie en natuur’ [Boek]
Heide, C.M. van der \ Overbeek, M.M.M. \ 2018
Deze scopingstudie zet de belangrijkste onderzoeksresultaten op een rij van de manier waarop bedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid bij natuur vormgeven en natuurorganisaties zijn gaan ondernemen. Daartoe zijn verschillende onderzoeken, zowel b ...
help
Waterbeheer in droge en natte tijden met BOS-OMAR \ H2O online [Artikel]
Graaf, M. de \ Kessels, K. \ Overbeek, C. \ 2017
Waterschap Limburg heeft samen met adviesbureau Nelen & Schuurmans een systeem ontwikkeld om het operationeel waterbeheer te optimaliseren, voor zowel normale omstandigheden als calamiteiten. Met dit ‘BeslissingsOndersteunend Systeem Operationeel Mod ...
help
Schimmels en bacteriën vergroten weerbaarheid tegen ziekten en plagen : endofyten een nuttige aanvulling bij plaagbestrijding \ Onder glas [Artikel]
Messelink, G. \ Overbeek, L. \ 2017
Steeds meer onderzoek laat zien dat endofyten, micro-organismen die in de plant leven maar geen schade geven, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de weerbaarheid van planten tegen plagen. Dit was reden om te kijken wat de potentie van endofyt ...
help
Zaadje op de rotsbodem : nieuwe voedselinitiatieven vinden niet snel een voedingsbodem \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
Overbeek, G. \ Dagevos, H. \ Hoes, A.-C. \ 2017
Nederland kent veel nieuwe voedselinitiatieven. Ze proberen onderscheidend voedsel te produceren, bijvoorbeeld door zich te richten op duurzaamheid, de regio, of ‘authentiek’ vakmanschap. Drie onderzoekers van Wageningen Economic Research, Greet Over ...
help
Aanzet tot milieuprioritering van diergeneesmiddelen uit dierlijke mest \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Lahr, J. \ Wipfler, L. \ Bondt, N. \ Koeijer, T. de \ Berendsen, B. \ Hoeksma, P. \ Overbeek, L. van \ Mevius, D. \ 2017
De toepassing van drijfmest op akkers en grasland kan leiden tot verspreiding van diergeneesmiddelen naar bodem, grondwater en oppervlaktewater. Voor de 20 meest gebruikte antibiotica en antiparasitica in twee Nederlandse veehouderijsectoren, de inte ...
help
BioSTEP : Promoting stakeholder engagement and public awareness for a participative governance of the European bioeconomy : Good practice guidelines for stakeholder and citizen participation in bioeconomy strategies [Boek]
Davies, S. \ Ribeiro, B. \ Overbeek, G. \ 2017
This document has been developed as part of Work Package 3 of the BioSTEP project, which has examined current participatory practices, involving both stakeholders and citizens, in bioeconomy strategies in six case studies, namely: Two case studies at ...
help
Doorlopend leren van VO tot HO : ruim tien jaar regionale VO-HO netwerken: ervaringen, opbrengsten en blik op de toekomst [Boek]
Overbeek, Miranda \ Endert, Simone \ 2017
Studiesucces in het HO begint in het VO. School en hoger onderwijs hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwalitatief goed onderwijs in de onderwijsketen. Voorbereidend en hoger onderwijs werken op de inhoud van het onderwijs graag goed sa ...
help
Global One Health : Risks of livestock manure application [Poster]
Berendsen, B. \ Overbeek, L. van \ Abee, T. \ Bergevoet, R. \ Hoeksma, P. \ Lahr, J. \ Mevius, D. \ 2017
Study and model fate of selected veterinary medicines (antibiotics), antimicrobial resistant bacteria(genes) and pathogens in the chain from animal to the environment.
help
Biobased materialen, circulaire economie en natuurlijk kapitaal [Boek]
Overbeek, M.M.M. \ Smeets, E.M.W. \ Verhoog, A.D. \ 2017
help
Een verkenning van mogelijkheden voor een consumenten/cliënten-platform in de Multifunctionele Landbouw [Boek]
Alebeek, Frans van \ Overbeek, Greet \ Visser, Andries J. \ 2016
In Nederland ontbreekt een vorm van consumentenparticipatie (inclusief cliënten, consumenten en burgers) op overkoepelend niveau in de multifunctionele landbouw (MFL). Deze verkenning onderzoekt of hier behoefte aan is en welke organisatievormen daar ...
help
Case studies of regional bioeconomy strategies across Europe [Boek]
Charles, David \ Davies, Sarah \ Miller, Stephen \ Clement, Keith \ Overbeek, Greet \ Hoes, Anne-Charlotte \ Hasenheit, Marius \ Kiresiewa, Zoritza \ Kah, Stefan \ Bianchini, Chiara \ 2016
This report provides a summary of issues raised in the four regional case studies: Scotland, South-West Netherlands, Saxony-Anhalt and Veneto. It examines the ways in which the bioeconomy has been defined in regional strategies and the ways in which ...
help
Intermediairs die bijdragen van burgers en bedrijven aan natuur en landschap mobiliseren [Boek]
Overbeek, M.M.M. \ Bogaardt, M.-J. \ Dagevos, J.C. \ 2015
Deze voorstudie gaat in op de nieuwe rol van intermediaire organisaties om private initiatieven voor natuur en landschap uit te lokken, te verbinden en te ondersteunen op basis van deskresearch en interviews. Intermediaire organisaties werken in toen ...
help
Werkgroep Fytobacteriologie : verslag van de bijeenkomst op 3 september 2015 : dead or alive \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Wolf, J. van der \ Overbeek, L. van \ 2015
Het thema van deze werkgroepbijeenkomst ‘dead or alive’ was al tijdens een eerder werkgroepoverleg gekozen. Het kunnen onderscheiden van dode en levende bacteriën is belangrijk, zowel voor pathogene bacteriën als voor ‘beneficials’, maar het ondersch ...
help
In beweging : intermediaire organisaties, private initiatieven en nieuwe kansen voor natuur en landschap [Boek]
Overbeek, Greet \ Dagevos, Hans \ Noortwijk, Rinske van \ 2015
help
De nieuwe KNMI'14-klimaatscenario's voor Nederland \ Meteorologica [Artikel]
Klein Tank, A.M.G. \ Beersma, J.J. \ Bessembinder, J.J.E. \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Lenderink, G. \ Overbeek, B. \ 2014
De opwarming van de aarde die wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen beinvloedt ook het Nederlandse klimaat, inclusief de zeespiegel. Veel van de huidige klimaattrends zullen in de toekomst doorzetten en maken het noodzakelijk om na te ...
help
Investeren, besparen en verwaarden : een essay over drie jaar beleidsondersteunend onderzoek naar de waarde van groen, met een doorkijk naar de toekomst [Boek]
Heide, M. van der \ Overbeek, G. \ 2014
De term 'groen' in de titel van het BO-thema kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd, variërend van (bestaande en nieuwe) natuurgebieden, biodiversiteit, en omgevingskwaliteit tot aan houtproductiepotentie. Onderzoek naar de waarde van g ...
help
Publiek-private samenwerking in het agrarisch kennis- en innovatiesysteem [Boek]
Hermans, F. \ Geerling-Eiff, F. \ Potters, J. \ Overbeek, G. \ 2014
Dit onderzoek bestudeert de sterke en zwakke punten van de toepassing van publiek-private partnerschappen om duurzaamheid en het concurrentievermogen van de Nederlandse landbouwsector te bevorderen. In de twee cases Duurzame (intensieve) veehouderij ...
help
Bedrijven en kennisinstellingen actief met Biomimicry : notitie voor het BO-project Biomimicry [Boek]
Overbeek, G. \ Vogelzang, T. \ 2014
Biomimicry is innovatie geïnspireerd door de natuur en gaat over wat je kunt leren van de natuur i.p.v. wat je eruit kunt gebruiken. De lessen kunnen leiden tot duurzame ontwerpprincipes voor tal van productieprocessen. Daarmee biedt biomimicry een o ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.