Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 255

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Paauw
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Eindrapportage organische meststoffen: samenstelling en werking [Boek]
Haan, J. de \ Geel, W. van \ Paauw, J. \ Burgt, G.-J. van der \ Hospers, M. \ Venhuizen, A. \ Oonk, K. \ cop. 2013
De mest- en mineralen wetgeving is en wordt verder aangescherpt. Telers moeten daardoor steeds scherper het aanbod van meststoffen afstemmen op de gewasbehoefte. Bij gebruik van kunstmest is dat makkelijker dan bij gebruik van organische mestsoorten ...
help
Effecten bodem- en structuurverbeteraars : onderzoek op klei-, zand- en dalgrond 2013 : resultaten na drie jaar onderzoek [Boek]
Paauw, J.G.M. \ Balen, D. van \ Haan, J.J. de \ Haas, M.J.G. de \ Draai, H. van der \ Bussink, D.W. \ 2013
Om het effect van bodemverbeteraars op opbrengst en bodemeigenschappen op de langere termijn te toetsen, zijn proeven aangelegd op drie kleilocaties (Westmaas, Kollumerwaard en Lelystad), één dalgrond (Valthermond) en één zandlocatie (Vredepeel). In ...
help
Stimulering mestgebruik [Presentatie]
Paauw, J. \ 2012
Powerpointpresentatie over de resultaten van een aantal veldproeven met verschillende toepassingsmethoden van dierlijke meststoffen.
help
Bodemverbeteraars 2010-2011 [Presentatie]
Paauw, J. \ 2012
Powerpointpresentatie over onderzoek naar het effect van bodemverbeteraars op de gewasopbrengst.
help
Mogelijkheden voor beperking van stuifschade : op zand- en dalgrond [Boek]
Paauw, J. \ Wijnholds, K.H. \ Verhoeven, J.T.W. \ 2012
Rundveedrijfmest is in het verleden gebruikt als antistuifdek op zand- en dalgronden. De mestwetgeving verbiedt deze toepassing echter in verband met de verplichte emissiearme toepassing van mest. De praktijk is daarom al jaren op zoek naar alternati ...
help
Effecten bodem- en structuurverbeteraars : onderzoek op klei-, zand- en dalgrond 2011 [Boek]
Paauw, J.G.M. \ Balen, D. van \ Haan, J.J. de \ Haas, M.J.G. de \ Draai, H. van der \ Bussink, D.W. \ 2012
Om de bodemstructuur te verbeteren worden door industrie en handel zogeheten bodemverbeteraars en kalkmeststoffen aangeboden. Objectieve informatie over het effect van de aanbevolen producten op gewasopbrengsten en fysische, chemische en biologische ...
help
Maatregelen ter vermindering van de nitraatuitspoeling : de mate van toepassing in de praktijk [Boek]
Smit, A. \ Ruijter, F.J. de \ Haan, J.J. de \ Paauw, J.G.M. \ 2011
In het kader van het 4e Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn wil het ministerie van EL&I vaststellen in hoeverre de sector maatregelen implementeert waarmee de emissie van stikstof op zandgrond teruggedrongen kan worden. Op basis van zes workshops ...
help
Maatregelen ter vermindering van de nitraatuitspoeling : de mate van toepassing in de sector mais op melkveehouderijbedrijven [Boek]
Smit, A. \ Ruijter, F.J. de \ Haan, J.J. de \ Paauw, J.G.M. \ 2011
In het kader van het 4e Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn wil het ministerie van EL&I vaststellen in hoeverre de sector maatregelen implementeert waarmee de emissie van stikstof op zandgrond teruggedrongen kan worden. Op basis van zes workshops ...
help
Maatregelen ter vermindering van de nitraatuitspoeling : de mate van toepassing in de sector bloembollen en zomerbloemen [Boek]
Smit, A. \ Ruijter, F.J. de \ Haan, J.J. de \ Paauw, J.G.M. \ 2011
In het kader van het 4e Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn wil het ministerie van EL&I vaststellen in hoeverre de sector maatregelen implementeert waarmee de emissie van stikstof op zandgrond teruggedrongen kan worden. Op basis van zes workshops ...
help
Maatregelen ter vermindering van de nitraatuitspoeling : de mate van toepassing in de sector boomkwekerij [Boek]
Smit, A. \ Ruijter, F.J. de \ Haan, J.J. de \ Paauw, J.G.M. \ 2011
In het kader van het 4e Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn wil het ministerie van EL&I vaststellen in hoeverre de sector maatregelen implementeert waarmee de emissie van stikstof op zandgrond teruggedrongen kan worden. Op basis van zes workshops ...
help
Maatregelen ter vermindering van de nitraatuitspoeling : de mate van toepassing in de sector vollegrondsgroenten [Boek]
Smit, A. \ Ruijter, F.J. de \ Haan, J.J. de \ Paauw, J.G.M. \ 2011
In het kader van het 4e Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn wil het ministerie van EL&I vaststellen in hoeverre de sector maatregelen implementeert waarmee de emissie van stikstof op zandgrond teruggedrongen kan worden. Op basis van zes workshops ...
help
Effecten bodem- en structuurverbeteraars : onderzoek op klei-, zand- en dalgrond 2010 [Boek]
Paauw, J.G.M. \ Balen, D. van \ Haan, J.J. de \ Haas, M.J.G. de \ Draai, H. van der \ Bussink, D.W. \ cop. 2011
Om de bodemstructuur te verbeteren worden door industrie en handel zogeheten bodemverbeteraars en kalkmeststoffen aangeboden. Er is een grote variatie in type producten, de wijze waarop ze werken en de mate waarin ze een directe dan wel indirecte inv ...
help
Maatregelen ter vermindering van de nitraatuitspoeling : de mate van mate van toepassing in de sector akkerbouw [Boek]
Smit, A. \ Ruijter, F.J. de \ Haan, J.J. de \ Paauw, J.G.M. \ 2011
In het kader van het 4e Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn wil het ministerie van EL&I vaststellen in hoeverre de sector maatregelen implementeert waarmee de emissie van stikstof op zandgrond teruggedrongen kan worden. Op basis van zes workshops ...
help
KRW gebiedspilots Noordoost- en Zuidoost Nederland in het Landbouw Centraal project : akker- en tuinbouw 2009 t/m 2011 [Boek]
Paauw, J.G.M. \ Wustman, R. \ 2011
De KRW-waterkwaliteitsnormen worden naar verwachting niet gerealiseerd in Nederland. Daarom zijn extra maatregelen nodig om generieke milieuwetgeving van de Nederlandse overheid te voorkomen en/of te beperken. De normen hebben betrekking op stikstof, ...
help
Waterkwaliteit bij de wortel aangepakt [Boek]
Zwart, K.B. \ Akker, J.J.H. van den \ Bussink, D.W. \ Haas, M.J.O.M. de \ Weide, R.Y. van der \ Paauw, J.G.M. \ Saathoff, W. \ Goense, D. \ Doornbos, A.J. \ 2011
De ecologische waterkwaliteit van veel oppervlaktewateren voldoet niet aan de norm door een hoge belasting met nutriënten. De grondwaterkwaliteit wordt op sommige plaatsen bedreigd door residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Bodemverdichting van lan ...
help
Meststoffen uit natuurterrein: biologische sector laat kansen liggen : verslag workshop 26 november 2009 [Boek]
Dekker, P.H.M. \ Balen, D. van \ Paauw, J.G.M. \ 2010
Op 26 november 2009 werd een workshop gehouden met vertegenwoordigers van de primaire sector, composteerders en natuurterreinbeheerders om met elkaar vast te stellen wat de potentie van retourstromen uit natuurterreinen is voor de biologische sector. ...
help
Onzeker aaltjeseffect van vanggewassen \ Boerderij. Editie rundveehouderij [Artikel]
Hoek, H. \ Paauw, J. \ 2010
Na snijmais is een stikstofvanggewas verplicht. Over de teelt is goede informatie voorhanden. Over de mate van aaltjesvermeerdering is lang niet alles bekend.
help
Bij de bodem beginnen [Presentatie]
Paauw, J. \ 2010
Powerpoint presentatie over een praktijkondezoek naar de bodemgesteldheid van zand- en kleigrond in Voorst naar aanleiding van wateroverlast
help
Levenscyclusanalyse groencompost : grootschalig en zelf composteren [Boek]
Dekker, P.H.M. \ Zeeland, M. van \ Paauw, J.G.M. \ 2010
In een levenscyclusanalyse (LCA) is de bereiding van groencompost op het agrarisch bedrijf vergeleken met de bereiding van groencompost op regioschaal door gespecialiseerde composteerbedrijven. Bereiding van groencompost op het agrarisch bedrijf heef ...
help
Stikstofwerking dikke fractie gescheiden mest als meststof voor een groenbemester : onderzoek toepassing in najaar 2009 op kleigrond [Boek]
Dekker, P.H.M. \ Paauw, J.G.M. \ 2010
Toepassen van mest in de akkerbouw is noodzakelijk om het organisch stofgehalte van de bodem op peil te houden en met de mest worden goedkope mineralen toegediend. Dit maakt toepassen van mest in de akkerbouw ook economisch interessant. De belangrijk ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.