Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 177

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Pas
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Rekentool voor het bepalen van de effecten van voer- en management-maatregelen op de ammoniakemissie bij varkens: ontwikkeling en validatie [Boek]
Aarnink, Andre \ Pas, Loes van de \ Peet-Schwering, Carola van der \ Hol, Annemieke \ Binnendijk, Gisabeth \ Le Dinh, Phung \ Hafner, Sasha \ Ogink, Nico \ 2018
help
Dutch consumers’ willingness to try insects: the influence of food choice motives on intentions [Studentenverslag]
Pas, Lieke van der \ 2017
Due to an expected increase in the world population, there is a need to find solutions to feed the world. One of these solutions can be entomophagy, the consumption of insects. Even though entomophagy has benefits, it remains not well accepted in man ...
help
Het verborgen verleden van het Engelanderholt [Boek]
Boosten, Martijn \ Gaag, Marijn van der \ Genugten, Ciska van der \ Jansen, Ineke \ Kramer, Susan \ Kuijpers, Willem \ Mansfeld, Marijke van \ Marschel, Ella \ Munk, Coert \ Nieuwenhuize, Chris \ Pas, Bram van der \ Ringrose, Jeffrey \ Rondeboom, Lodewijk \ Teule, Ben \ Veenhuizen Dick \ Velden, Herma van der \ Velden, Jan van der \ Wijngaard, Anne \ Parlevliet, Masja \ Vossen, Nathalie \ Hoeflaken, Peter van \ Zuyderwyk, Janneke \ 2016
Beschrijving van de geschiedenis van het Engelanderholt.
help
Emissiereductie door verneveling van probiotica over leefoppervlak : literatuurstudie en metingen bij vleesvarkens [Boek]
Ellen, H. \ Groenestein, K. \ Hol, A. \ Mosquera, J. \ Ogink, N.W.M. \ Pas, L. v.d. \ 2015
In twee identieke afdelingen met vleesvarkens is het effect gemeten van het aanbrengen van probiotica (PIP) via het vernevelen er van in de afdeling. Uit de gemeten waarden blijkt er geen significant effect te zijn van het toepassen van probiotica op ...
help
Techniques for evaluating nutrient status in farm animals [Boek]
Jansman, A.J.M. \ Pas, M. te \ 2015
It is the aim of the study to present a literature review on methods and techniques for determining nutrient status of different farm animal species (ruminants, pigs and poultry). The study focusses especially on the options to determine nutrient sta ...
help
Effect van voersysteem op technische resultaten en gezondheid van gespeende biggen [Boek]
Peet-Schwering, C.M.C. van der \ Pas, P.A. van de \ Binnendijk, G.P. \ [2015]
Op Varkens Innovatie Centrum Sterksel is onderzocht wat het effect is van het verstrekken van voer en drinkwater via een geoptimaliseerd voer- en drinkwatersysteem (Feeder) of via 2-vaksdroogvoerbakken en drinkbakjes (controlegroep) op de groei, voer ...
help
The bio-economy: definitions and measurement [Studentenverslag]
Pas, J. van de \ 2015
This paper aims to measure the income and employment realized with the production of food, feed, fibre, bio-based products and bio-energy in different countries. In the measurement we take in account the backward and forward linkages the bio-economy ...
help
Maatregelenboek voorkeursstrategie Waal en Merwedes : rivierverruimende maatregelen in het kader van het Regioproces Deltaprogramma Rivieren [Boek]
Levelt, Otto \ Pas, Bas van de \ Brink, Claus van den \ Weidema, Pascal \ 2015
Dit maatregelenboek geeft overzicht en beschrijvingen van alle ruimtelijke maatregelen zoals ze in de waterberekeningen zijn gebruikt om te komen tot een voorkeursstrategie Waal en Merwedes in het kader van Deltaprogramma Rivieren. Het doel van dit d ...
help
The urban heat island effect of Amsterdam: observations and models in 2014 and projections of the future urban climate [Studentenverslag]
Pas, W.W.J. van der \ 2015
In 2014, 24 weather stations were installed in Amsterdam as part of the “Summer in the city” project from the Netherlands eScience Center to quantify the Urban Heat Island effect of the city. In June, July and August, an average UHI intensity of 0.67 ...
help
Pigs on toilet : innovatietraject ontwikkeling toiletstal 2011-2014 [Presentatie]
Plomp, M. \ Pas, L. van de \ Verdoes, N. \ Bartels, F. \ Reimert, I. \ 2015
Pigs on toilet is een reeks van presentaties over varkenstoiletten. Hoe kunnen de stallen het efficiëntst ingedeeld worden met het oog op het milieu?
help
Nadenken over vaste gewoonten levert waterschap heel veel op \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bleumer, M. \ Pas, A. te \ Koskamp, H. \ Berkum, F. van \ 2014
Doe je als waterschap onderhoud aan watergangen omdat nu eenmaal de gewoonte is? Of stem je het werk af op het doel dat je wilt bereiken? Heb je een concrete ambitie voor ogen? Vragen die waterschap Rijn en IJssel zich heeft gesteld. Werken met een ' ...
help
Vroege detectie van dracht bij koeien door Proteomics Biomerkers in melk = Early pregnancy detection using proteomics biomarkers in milk [Boek]
Pas, M. te \ Kruijt, L. \ Wit, A. de \ Hulsegge, I. \ Riel, J. van \ Heeres, J.J. \ Sulkers, H. \ Woelders, H. \ 2014
Doel van dit project is het ontwikkelen van een accurate, snelle, goedkope en betrouwbare test om vóór dag 35 na inseminatie dracht van melkkoeien te kunnen vaststellen aan de hand van merkers in de melk. Uiteindelijk doel is te komen tot een toepasb ...
help
Flood hazard mapping for spatial planning : conceptual and methodological considerations \ Comprehensive flood risk management : research for policy and practice [Congresverslag]
Pieterse, N. \ Tennekes, J. \ Pas, B. van de \ Slager, K. \ Klijn, F. \ 2013
Recent research revealed that the Netherlands ranks as the country with the best flood protection in the world. However, there remains a very small chance that a large-scale flood would occur. The country’s vulnerability to floods may be reduced by m ...
help
Testen op overtraining \ Paard & sport / Koninklijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen en Ponyclubs [Artikel]
Pas, M. te \ Wijnberg, I. \ Graaf-Roelfsema, E. de \ Kolk, H. van der \ 2013
Als een mens of een paard traint, treden lichamelijke veranderingen op. Het lichaam past zich aan de gevraagde inspanning aan. Dit is een normaal proces. Soms is sprake van overtraining, met ongewenste effecten. Hoe voorkom je dit? Wetenschappers en ...
help
Het overstromingsbestendige plan als regionale opgave \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Pieterse, N. \ Pols, L. \ Pas, B. van de \ 2013
De aandacht verschuift de laatste jaren steeds meer van het aanleggen van dijken en waterkeringen naar het zoeken naar duurzame en integrale oplossingen. Deze oplossingen zijn gericht op het verkleinen van de maatschappelijke gevolgen van een overstr ...
help
Inzicht en stuurbaarheid in kosten van beheer en onderhoud watersysteem \ H2O online [Artikel]
Bleumer, M. \ Pas, A. te \ Koskamp, H. \ Berkum, F. van \ 2013
De economische crisis en verschuivende verantwoordelijkheden ten aanzien van bijvoorbeeld muskusrattenbestrijding en waterveiligheid zetten de financiële mogelijkheden van waterschappen onder druk. Reden voor waterschap Rijn en IJssel om dit voorjaar ...
help
Fysieke bouwstenen voor de knelpuntanalyse nieuwbouw en herstructurering [Boek]
Bosch, P.R. \ Hoogvliet, M. \ Goosen, H. \ Hoeven, F. van der \ Pas, B. van der \ Bruin, K. de \ Slager, K. \ Weert, F. van \ Oude Essink, G. \ Gerritsen, A. \ Ven, F. van de \ Brolsma, R. \ Buma, J. \ Tjon Sie Fat, B.M. \ 2011
Klimaatverandering met al z'n neveneffecten via bodem en (grond)water is één van de factoren die mogelijk een rol gaan spelen bij de keuzes over toekomstige nieuwbouw en herstructurering. Dit rapport heeft als doel inzicht te geven in de stand van ke ...
help
Genderverschillen in carrièremotivatie: ambities van vrouwelijke artsen vooral gebaat bij carrièreondersteuning \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Pas, B.R. \ Lagro-Janssen, A.L.M. \ Doorewaard, J.A.C.M. \ Eisinga, R.N. \ Peters, C.P. \ 2008
Met een internetenquête werden gegevens verkregen van mannelijke en vrouwelijke artsen uit snijdende, niet-snijdende en generalistische specialisaties (interne geneeskunde en huisartsgeneeskunde), over hun motivaties voor hun carrière en opvattingen ...
help
Doping in de ruimtelijke ordening \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Iedema, R. \ Pas, T. van der \ Naeff, G. \ 2007
Ruimtelijke ordeningprocedures verlopen in Nederland nogal eens traag. Toch bestaan er mogelijkheden om deze procedures wat soepeler te verlopen, zonder dat aan de belangen van betrokkenen wordt voorbijgegaan. Welke stimulerende middelen zijn er in d ...
help
De ruimtelijke ordening kan niet meer zonder doping! \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Iedema, R. \ Naeff, G. \ Pas, T. van der \ Dauvellier, P. \ 2007
In maart verschijnt het boek 'Doping in de ruimtelijke ordening; witboek over stimulerende middelen in de strijd om ruimtelijke kwaliteit'. Dit boek belicht een beleidsinstrumentarium: stimulering. Het boek richt zich op beleid dat niet met subsidies ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.